1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Thủ tục hành chính >

Quy trình đánh giá công việc nhân viên

Quy trình đánh giá công việc nhân viên

Quy trình đánh giá công việc nhân viên

... CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ABC QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊNMã tài liệu: NS - 14Hà Nội, 15/02/2008QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Mã tài liệu: NS - 14Phiên ... 8QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Mã tài liệu: NS - 14Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08- Phòng nhân sự kết hợp với các bảng đánh giá công việc và bảng tổng hợp đánh giá nội quy ... được giám đốc duyệt.SttTiêu chí đánh giá Trọng sốĐiểm1-5Tổng cộngDiễn giải1234567Tổng công A = 10 B =Xếp loại: C = B / A1.1 Các tiêu chí đánh giá kết quả công việc: - Việc đánh giá kết quả công việc...
 • 7
 • 20,053
 • 747
QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

... QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Nhằm mục đích đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong tháng, làm tiêu chí để xét thưởng cho CNV, công ty quy định về việc đánh giá CNV như ... tên nhân viên: Số điểm tự đánh giá từ 1 – 10 điểm. 6. Đánh giá về số lượng công việc: Số điểm tự đánh giá: Hãy cho biết thêm ý kiến của bạn 7. Đánh giá chất lượng công việc Số điểm tự đánh giá: ... tên nhân viên: 11. Đánh giá về số lượng công việc: Số điểm: Diễn giải: 12. Đánh giá chất lượng công việc. Số điểm: Diễn giải: 13. Đánh giá tiến độ công việc. Số điểm: Diễn giải: 14. Đánh giá...
 • 3
 • 6,594
 • 207
Tài liệu MẪU QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN pptx

Tài liệu MẪU QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN pptx

... QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Nhằm mục đích đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong tháng, làm tiêu chí để xét thưởng cho CNV, công ty quy định về việc đánh giá CNV ... tên nhân viên: Số điểm tự đánh giá từ 1 – 10 điểm.6. Đánh giá về số lượng công việc: Số điểm tự đánh giá: Hãy cho biết thêm ý kiến của bạn7. Đánh giá chất lượng công việc Số điểm tự đánh giá: ... đánh giá CNV như sau:1. Đánh giá về số lượng công việc: Công ty chưa áp dụng hình thức định mức công việc cho nhân viên công ty, do vậy việc đánh giá số lượng công việc thực hiện của CNV phụ...
 • 4
 • 1,720
 • 25
HOÀN THIEN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIEC và CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG t

HOÀN THIEN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIEC và CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG t

... Thực trạng về quy trình ñánh giá công việc tại F9HCM 13 1.2.1. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh và nhân viên kế toán 13 1.2.2. Thang ño ñánh giá quy trình ñánh giá công việc hiện tại ... gian cho việc hoàn thành bản ñánh giá này. Qua việc nghiên cứu quy trình này, nhóm chúng ta nhận thấy quy trình ñánh giá công việc của F9HCM có những tồn ñọng sau • Quy trình ñánh giá thực ... trong quy trình ñánh giá công việc tại F9HCM Tất cả các giai ñoạn ñánh giá công việc trên ñều phải thực hiện online trên hệ thống phần mềm People Soft của công ty. Vì thế tất cả các nhân viên...
 • 64
 • 4,038
 • 27
Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại thành phố hồ chí minh

Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại thành phố hồ chí minh

... Thực trạng về quy trình ñánh giá công việc tại F9HCM 13 1.2.1. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh và nhân viên kế toán 13 1.2.2. Thang ño ñánh giá quy trình ñánh giá công việc hiện tại ... QTKD-ð1-K19 Nhóm 9 13 1.2. Thực trạng về quy trình ñánh giá công việc tại F9HCM 1.2.1. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh và nhân viên kế toán 1.2.1.1. Nhân viên kinh doanh a. Khái quát chung ... Hoàn thiện quy trình ñánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung Lớp: QTKD-ð1-K19 Nhóm 9 9 CHƯƠNG I THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH ðÁNH GIÁ CÔNG VIỆC VÀ...
 • 64
 • 698
 • 1
Slide hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại thành phố hồ chí minh

Slide hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại thành phố hồ chí minh

... Dung1.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Quy trình đánh giá công việc NV tự đánh giá (online)NV tự đánh giá (online)CBQL trực tiếp đánh giá CBQL trực tiếp đánh giá Trưởng phòng đánh giá Trưởng phòng đánh giá BGĐ ... Kim Dung1.4. KẾT QUẢ PHỎNG VẤN Nhân viên Bộ phận Đánh giá công việc Chính sách lương thưởngKinh doanh• Quy trình đánh giá không minh bạch• CBQL đánh giá theo cảm tính• Đề xuất của ... Dung1.4. KẾT QUẢ PHỎNG VẤN Trưởng phòng nhân sự Đánh giá công việc Chính sách lương thưởng-CBQL có tâm lý cả nể, lười đánh giá /đánh giá qua loa.- Quy định quota -> cứng nhắc- Một số...
 • 31
 • 740
 • 0
Quy trình đánh giá thành tích nhân lực trong doanh nghiệp.doc

Quy trình đánh giá thành tích nhân lực trong doanh nghiệp.doc

... tích công việc. Đánh giá thành tích công việc việc xem xét kết quả các công việc mỗi cá nhân đã được thực hiện. Mục đích của đánh giá thành tích công việc là để xác định vị trí hiện tại cho nhân ... với nhân viên về nội dung, phạm vi đánh giá Trước khi thực hiện đánh giá, cần thảo luận với nhân viên về nội dung, phạm vi đánh giá. Các cuộc thảo luận sẽ chỉ rõ lĩnh vực cần đánh giá, đánh giá ... thành viên khác do đặc thù công việc hoặc hoàn cảnh đặc biệt).Bước 2. Người đánh giá chuẩn bị biểu mẫu đánh giá. Trong một số hệ thống đánh giá, có thể cả người đánh giá và người được đánh giá...
 • 14
 • 2,927
 • 12
Quy định đánh giá công việc

Quy định đánh giá công việc

... contact@cpoclub.netQUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆCNhằm đánh giá chính xác công việc thực hiện mỗi CNV của công ty, BGĐ quy định việc đánh giá thực hiện công việc như sau:1. Thời gian đánh giá: Thực hiện hàng ... điểm đánh giá của từng nhân viên. 2. Hình thức đánh giá: việc đánh giá thực hiện bằng biễu mẫu kèm theo quy định này. Việc đánh giá do Trưởng bộ phận thực hiện.3. Nội dung đánh giá: Tiêu chuẩn đánh ... cầuĐảm bảo công việc có chất lượng tốt, được khách hàng, đồng nghiệm đánh giá cao.Hoàn thành công việc với chất lượng tốt, đem lại giá trị cao cho công ty.Thời gian hoàn thành công việcKhông hoàn...
 • 2
 • 5,333
 • 281
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

... quản trị thành tích công việc. Đánh giá thành tích công việc việc xem xét kết quả các công việc mỗi cá nhân đã được thực hiện. Mục đích của đánh giá thành tích công việc là để xác định ... với nhân viên về nội dung, phạm vi đánh giá Trước khi thực hiện đánh giá, cần thảo luận với nhân viên về nội dung, phạm vi đánh giá. Các cuộc thảo luận sẽ chỉ rõ lĩnh vực cần đánh giá, đánh ... thành viên khác do đặc thù công việc hoặc hoàn cảnh đặc biệt). Bước 2. Người đánh giá chuẩn bị biểu mẫu đánh giá. Trong một số hệ thống đánh giá, có thể cả người đánh giá và người được đánh giá...
 • 14
 • 1,096
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: quy định đánh giá công việc nhân viênđánh giá công việc nhân viênphiếu đánh giá công việc nhân viênbảng đánh giá công việc nhân viênquy trình đánh giá công việcmẫu đánh giá công việc nhân viênbiểu mẫu đánh giá công việc nhân viêntrình bày quy trình đánh giá công việcns – 14 – quy trình đánh giá công việcbiểu mẫu tự đánh giá công việc nhân viênquy chế đánh giá xếp loại nhân viênmẫu quy định đánh giá công việcquá trình đánh giá công việcquy định đánh giá xếp loại nhân viênquy trình đánh giá thử việcNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ