1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >

BÀI TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ

BÀI TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ

BÀI TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ

... BÀI TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ 1Đề bài 4 : Xây dựng một tình huống thoả mãn các điều kiện tuyên bố cá nhân mất tích và ... ,tuyên bố mất tích, tuyên bố chết “ trong bộ luật dân sự có ý nghĩ qua trọng , vì trong quan hệ dân sự, mối quan hệ về quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các cá nhân gắn bó chặt chẽ với nhau ,việc ... định về mất tích và chết ’’ của luật sư Trần Hồng Phong,danh mục cẩm nang pháp luật ECOLAW. - bộ luật dân sự Việt Nam... - và các tài liệu khác có liên quan . A / LỜI MỞ ĐẦU : Chế định...
 • 5
 • 11,798
 • 193
Bài tập môn luật hình sự Modul 2

Bài tập môn luật hình sự Modul 2

... HỌC LUẬT HÀ NỘI =====o0o===== BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN: LUẬT HÌNH SỰ II ĐỀ BÀI SỐ: 02 HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Thị Thanh Hương MSSV: 342305 LỚP: N05 – TL 2 – NHÓM 3 HÀ NỘI - 2010 2 BÀI TẬP HỌC KÌ MÔN ... KHẢO 1. Giáo trình luật hình sự Việt Nam (tập 1, 2), Trường Đh Luật Hà Nội, NXB CAND. 2. Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi năm 2009) 3. Bình luận khoa học hình sự (Phần các tội về ... Quế, NXB Thành Phố Hồ Chí Minh. 4. Hỏi và trả lời về luật hình sự Việt Nam, NXB lao động – xã hội. 5. Bài tập luật hình sự và tố tụng hình sự, TS Đỗ Đức Hồng Hà, NXB tư pháp. 10 ...
 • 10
 • 9,113
 • 172
Bài tập về luật dân sự

Bài tập về luật dân sự

... chịu trách nhiệm hình sự không? Giải thích rõ tại sao? A không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. 2 Trang 94, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội. 3 Trang ... về lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của ... vậy, theo nguyên tắc lãnh thổ luật hình sự của mỗi quốc gia có hiệu lực đối với tất cả các tội phạm xảy ra trên lãnh thổ của mình, không kể người đó là công dân của quốc gia hay người nước...
 • 9
 • 3,920
 • 79
CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1

CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1

... công dân có vị trí quan trọng có liên quan đến Luật Dân sự. - Bộ Luật Dân sự và các bộ luật, đạo luật khác có liên quan đến luật dân sự như  Bộ Luật Hàng hải, Luật Hàng không, Luật Thương mại, Luật ... của pháp luật dân sự 1.Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự (Điều 7 Bộ Luật Dân sự) - thể hiện tính pháp chế của pháp luật dân sự Nguyễn Văn Tín K09504 7 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 - đòi ... nguồn của Luật Dân sự. Nguyễn Văn Tín K09504 3 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1  Các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến việc thi hành Bộ Luật Dân sự cũng được coi là nguồn của Luật Dân sự. -...
 • 48
 • 15,304
 • 107
Tài liệu Đề cương ôn tập môn luật dân sự pptx

Tài liệu Đề cương ôn tập môn luật dân sự pptx

... tháng 11 năm 2005.- Giáo trình dân sự của trường Đại học Luật Hà Nội- Giáo trình Luật dân sự của Học viện tư pháp…I.ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ- Luật dân sự điều chỉnh hai nhóm quan ... nghĩa vụ dân sự của các bên tham giavà quan hệ đó.3.1 Quyền dân sự - Là mức độ được phép xử sự luật dân sự quy định cho người có quyềnđược thực hiện.* Nội dung của quyền dân sự: - Chủ ... phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự - Phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự có đặc điểm đặc trưng là khi điều chỉnhcác quan hệ pháp luật dân sự thì luôn đảm bảo sự bình đẳng về địa vị pháp...
 • 147
 • 6,980
 • 164
Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 pptx

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 pptx

... CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 Câu 15: Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005 Điều 2 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định về Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự : Khoản 1 :hiệu lực về ... với Bộ Luật Dân sự 2005, hình thức không phù hợp với Bộ Luật Dân sự 2005 nhưng không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự thì khi xảy ra tranh chấp sẽ áp dụng Bộ Luật Dân sự 2005 ... GIA ĐÌNH VÀ TRÁCH NHỆM DÂN SỰ CỦA HỘ GIA ĐÌNHNguyễn Văn Tín K0950429CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1- Các quyền dân sự của các chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự được chia thành quyền...
 • 48
 • 3,855
 • 51
bài tập nhóm luật dân sự 2

bài tập nhóm luật dân sự 2

... trình luật dân sự Việt Nam 2, trường đại học Luật Hà Nội.NXB Công an nhân dân 162.Giáo trình luật dân sự Việt Nam tập 2, TS Lê Đình Nghị, NXB Giáo dục Việt Nam3.Bộ luật dân sự năm 20054 .Luật ... Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang ra bản Cáo trạng – quyết định truy tố bị can Nguyễn Thanh Chấn về tội giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1, 12điều 93 Bộ Luật Hình sự. Trong quá trình ... động tố tụng hình sự xác định người đó không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện hành vi phạm tội thuộc trường hợp được bồi thường quy định tại Điều 26 Luật TNBTCNN và hướng...
 • 17
 • 2,138
 • 2
Bài tập dân sự về thừa kế MÔN LUẬT DÂN SỰ docx

Bài tập dân sự về thừa kế MÔN LUẬT DÂN SỰ docx

... vi dân sự và không có năng lực hành vi dân sự khác nhau như thế nào?* Điểm # nhau giữa người bị tuyên bố mất năng lực hvi dân sự và o có năng lực hvi dân sự : Bài tập dân sự về thừa kếMÔN LUẬT ... I. KN QUAN HỆ PL DÂN SỰ:1. KN đặc điểm:Quan hệ PL dân sự là những quan hệ XH (quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân) được các quy phạm PL dân sự điều chỉnh. Qyan hệ PL dân sự có các đặc điểm ... NHÂN - CHỦ THỂ CỦA QUAN HỆ PL DÂN SỰ:1. Năng lực PL dân sự của cá nhân: Là khả năng của cá nhân được hưởng quyền và gánh vác các nghĩa vụ dân sự. Năng lực PL dân sự của cá nhân bắt đầu từ thời...
 • 28
 • 9,013
 • 144
Đề tài: “Bài tập lớn môn Luật Dân sự” pot

Đề tài: “Bài tập lớn môn Luật Dân sự” pot

... pháp luật không cấm”, về vấn đề những điểm khác biệt nổi bật trong Bộ luật dân sự 2005 so với Bộ luật dân sự năm 1995 Thứ trưởng nói: “Đây là sự bổ sung những quyền dân sự cơ bản của công dân ... Nguyn Th Kim Cúc – 351823 – Lớp N02 1 Đề tài: Bài tập lớn môn Luật Dân sự Bài tập lớn học kỳ môn Luật Dân sự I Nguyn Th Kim Cúc – 351823 – Lớp N02 2 LỜI MỞ ĐẦU: Kinh ... người dân thông qua các hoạt động xã hội và việc xây dựng cơ sở y tế đạt chất lượng cao. Bài tập lớn học kỳ môn Luật Dân sự I Nguyn Th Kim Cúc – 351823 – Lớp N02 1 Đề tài: Bài tập...
 • 17
 • 2,626
 • 1
bài tập lớn môn luật dân sự 2

bài tập lớn môn luật dân sự 2

... Trách nhiệm dân sự, trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồngII.1. Khái niệm trách nhiệm dân sự Theo từ điển giải thích thuật ngữ luật học của trường Đại học Luật Hà Nội, “ Trách nhiệm dân sự là trách ... phạm pháp luật dân sự nhằm bù đắp về tổn thất vật chất, tinh thần cho người bị thiệt hại.” Bộ luật dân sự Việt Nam 2005 không có một điều khoản nào định nghĩa về trách nhiệm dân sự mà chỉ quy ... định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng dân sự. [Type text] Page 1I. Khái quát chung về trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng1. Khái niệm hợp đồng dân sự Điều 388,...
 • 5
 • 8,538
 • 90

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn luật dân sự 2bài tập môn luật dân sự 3bài tập môn luật dân sự 1bài tập lớn luật dân sựbài giảng môn luật dân sựđề cương bài giảng môn luật dân sựbài giảng môn luật dân sự 2câu hỏi ôn tập môn luật dân sự 2đề cương ôn tập môn luật dân sự 2tài liệu ôn tập môn luật dân sự 2câu hỏi ôn tập môn luật dân sựcâu hỏi ôn tập môn luật dân sự 1đề cương ôn tập môn luật dân sự 1đề cương ôn tập môn luật dân sựtài liệu ôn tập môn luật dân sự 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam