1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

MỘT số vấn đề về bảo mật THƯ điện tử

Một số vấn đề về bảo mật thư điện tử

Một số vấn đề về bảo mật thư điện tử

... đó, em chọn đề tài luận văn “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO MẬT THƯ ĐIỆN TỬ” nhằm tìm hiểu giải pháp bảo mật góp phần đưa ragiải pháptránh chocác thông tin quan trọng liệu đính kèm thư điện tử bị xem trộm ... QUAN VỀ BẢO MẬT THƯ ĐIỆN TỬ 1.1 Khái niệm thư điện tử Ngày nay, Internet phát triển rộng rãi khắp toàn cầu hệ thống thư điện tử hoàn toàn có khả thay hệ thống thư truyền thống Vậy thư iện tử gì? ... Chương - TỔNG QUAN VỀ BẢO MẬT THƯ ĐIỆN TỬ 1.1 Khái niệm thư điện tử 1.2 Sơ lược bảo mật thông tin 10 1.3 Các hệ thống mật mã 11 1.3.1 Sơ đồ hệ mật mã ...
 • 76
 • 536
 • 2
nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web trên internet (nguyễn duy thắng vs nguyễn minh thu) - 1

nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web trên internet (nguyễn duy thắng vs nguyễn minh thu) - 1

... tham số sau: -Trang 3 5- Khoa CNTT Chương 4: Thao tác tham số truyền http://www.nganhang.com/example?user=admin&newpass =11 111 1 Hacker thay đổi mật admin mật bất kì, ví dụ 11 111 11 I.2 Một số biện ... GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG WEB Nội dung: I Khái niệm ứng dụng Web II Mô tả cách hoạt động ứng dụng Web -Trang 1 2- Khoa CNTT Chương 1: Giới thiệu Ứng dụng Web CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG WEB Luận văn ... Crime Security Survey tổng số thiệt hại ứng dụng Web bị công từ năm 19 97 đến năm 2000 626 triệu đôla Mỹ -Trang 8- Khoa CNTT Nghiên cứu số vấn đề bảo mật ứng dụng Web Internet Với công cụ tự động...
 • 57
 • 385
 • 1
Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web trên Internet (Nguyễn Duy Thắng vs Nguyễn Minh Thu) - 3 doc

Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web trên Internet (Nguyễn Duy Thắng vs Nguyễn Minh Thu) - 3 doc

... bỏo ng v an ton -Trang 13 9- Khoa CNTT Phn III: Chng trỡnh Web Checker PHN TH BA CHNG TRèNH WEB CHECKER -Trang 14 0- Khoa CNTT Chng 13: Chng trỡnh Web Checker Chng 13 CHNG TRèNH WEB CHECKER Ni dung: ... Accept-Ranges None Age 21474 836 48(2 ^31 ) ETag b38b 9-1 7dd -3 6 7c5dcd Last-Modified Tue, 11 Jul 2000 18: 23: 51 GMT Location http://localhost/redirecttarget.asp Proxy-Authenticate [challenge] Retry-After ... GET, HEAD Content-Encoding Gzip Content-Language En Content-Length 8445 Content-Location http://localhost/page.asp Content-MD5 [md5-digest] Content-Range Bytes 254 3- 4 532 /7898 Content-Type text/html...
 • 55
 • 233
 • 0
Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web

Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web

... Survey tổng số thiệt hại ứng dụng Web bị công từ năm 1997 đến năm 2000 626 triệu đôla Mỹ -Trang 8- Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Nghiên cứu số vấn đề bảo mật ứng dụng Web Internet ... thiệu Ứng dụng Web Hình 1.I-1 Kiến trúc ứng dụng Web • Lớp trình bày: Lớp có nhiệm vụ hiển thị liệu cho người dùng, có thêm ứng dụng tạo bố cục cho trang web • Lớp ứng dụng: nơi xử lý ứng dụng Web ... thiệu Ứng dụng Web Chương GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG WEB Nội dung: I Khái niệm ứng dụng Web II Mô tả cách hoạt động ứng dụng Web -Trang 12- Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Chương 1: Giới thiệu Ứng...
 • 169
 • 791
 • 2
nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng WEB trên internet

nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng WEB trên internet

... Crime Security Survey tổng số thiệt hại ứng dụng Web bị công từ năm 1997 đến năm 2000 626 triệu đôla Mỹ -Trang 8- Khoa CNTT Nghiên cứu số vấn đề bảo mật ứng dụng Web Internet Với công cụ tự động ... 1: Giới thiệu Ứng dụng Web Chương GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG WEB Nội dung: I Khái niệm ứng dụng Web II Mô tả cách hoạt động ứng dụng Web -Trang 12- Khoa CNTT Chương 1: Giới thiệu Ứng dụng Web CHƯƠNG 1: ... đặt…………………………………………………………… 145 Khoa CNTT Nghiên cứu số vấn đề bảo mật ứng dụng Web Internet III.2.1 Sử dụng mô hình giao diện dạng Dialog…………………………………… 145 III.2.2 Sử dụng ActiveX Control (Microsoft Web Browser)………………………...
 • 169
 • 674
 • 4
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên internet pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên internet pdf

... Crime Security Survey tổng số thiệt hại ứng dụng Web bị công từ năm 1997 đến năm 2000 626 triệu đôla Mỹ -Trang 8- Khoa CNTT Nghiên cứu số vấn đề bảo mật ứng dụng Web Internet Với công cụ tự động ... niệm ứng dụng Web II Mô tả cách hoạt động ứng dụng Web -Trang 12- Khoa CNTT Chương 1: Giới thiệu Ứng dụng Web CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG WEB Luận văn thực nhằm tìm hiểu kĩ thuật công trang Web ... thiệu Ứng dụng Web Hình 1.I-1 Kiến trúc ứng dụng Web • Lớp trình bày: Lớp có nhiệm vụ hiển thị liệu cho người dùng, có thêm ứng dụng tạo bố cục cho trang web • Lớp ứng dụng: nơi xử lý ứng dụng Web...
 • 169
 • 716
 • 1
Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên Internet

Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên Internet

... Crime Security Survey tổng số thiệt hại ứng dụng Web bị công từ năm 1997 đến năm 2000 626 triệu đôla Mỹ -Trang 8- Khoa CNTT Nghiên cứu số vấn đề bảo mật ứng dụng Web Internet Với công cụ tự động ... đặt…………………………………………………………… 145 Khoa CNTT Nghiên cứu số vấn đề bảo mật ứng dụng Web Internet III.2.1 Sử dụng mô hình giao diện dạng Dialog…………………………………… 145 III.2.2 Sử dụng ActiveX Control (Microsoft Web Browser)……………………… ... NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẠT ĐƯỢC…………………………………………………… 156 II HƯỚNG PHÁT TRIỂN…………………………………………………………… 157 PHỤ LỤC……………………………………………………………………………… 158 Khoa CNTT Nghiên cứu số vấn đề bảo mật ứng dụng Web Internet...
 • 10
 • 432
 • 0
Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web

... nghiên cứu vấn đề bảo mật ứng dụng Web vấn đề quan trọng phát triển Internet Mục đích đồ án: Nghiên cứu phương pháp công ứng dụng web, từ đưa giải pháp bảo mật cho ứng dụng Nội dung đồ án chia thành ... trọng Website trình duyệt Web linh hoạt ứng dụng Web Web browser (trình duyệt Web) ứng dụng phần mềm cho phép người dùng truy vấn liệu tương tác với nội dung nằm trang Web bên Website Website ... CHƯƠNG I GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG WEB I Ứng dụng Web (Web Application) Web môi trường có khả thực thi chương trình cao, cho phép tạo vô số tùy biến nó, triển khai trực tiếp lượng lớn ứng dụng tới hàng triệu...
 • 97
 • 669
 • 1
Một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web và demo lỗi SQL injections

Một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web và demo lỗi SQL injections

... ứng dụng Web gây nhiều tổn thất mặt kinh tế xã hội Vì việc nghiên cứu vấn đề bảo mật ứng dụng Web vấn đề quan trọng phát triển Internet Mục đích đồ án: Nghiên cứu phương pháp công ứng dụng web, ... trọng Website trình duyệt Web ứng dụng Web Web browser ( trình duyệt Web ) ứng dụng phần mềm cho phép người dùng truy vấn liệu tương tác với nội dung nằm trang Web bên Website Các trang Web đại ... giải pháp bảo mật cho ứng dụng Nội dung đồ án chia thành chương chính: Chương I : Giới thiệu ứng dụng Web Chương II : Giới thiệu sơ lược kĩ thuật công ứng dụng web Chương III : Một số kĩ thuật...
 • 74
 • 448
 • 2
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI

... thời Công tác sở việc lập kế hoạch thu, sở công tác tính toán khả đảm bảo cân đối thu chi BHXH sở công tác đánh giá kết hiệu công tác quản lý thu BHXH Có thể nói, việc thống kê, tổng hợp số liệu, ... tượng thu, tạo nguồn thu cho quỹ BHXH nhằm nên quỹ BHXH ngày lớn, mang tính hội tính nhân văn, nhân sâu sắc, tăng cường công hội, điều góp phần quỹ BHXH độc lập bước tự chủ công tác chi ... phần phục vụ tốt cho công tác quản lý quan BHXH cấp huyện Để thực công tác tốt quan BHXH cấp phải tổ chức thu thập thông tin, tổng hợp sốliệu thu BHXH Từ thông tin, số liệu thu thập được, lập thành...
 • 12
 • 380
 • 1
một số vấn đề về công tác thu bảo hiểm xã hội ở cơ quan bảo hiểm xã hội huyện gia lộc

một số vấn đề về công tác thu bảo hiểm xã hội ở cơ quan bảo hiểm xã hội huyện gia lộc

... tác thu bảo hiểm hội quan bảo hiểm hội huyện Gia Lộc để nghiên cứu Kết cấu đề tài gồm nội dung sau: Chơng I: Khái quát chung BHXH công tác thu BHXH Chơng II: Công tác thu quỹ BHXH quan ... BHXH huyện Gia Lộc có t cách pháp nhân hạch toán cấp 3, có dấu tài khoản riêng có trụ sở thị trấn Gia Lộc- huyện Gia Lộc a Vị trí chức BHXH huyện Gia Lộc - BHXH huyện Gia Lộc quan trực thu c ... Nguyễn Thị Lệ Huyền Chơng II Công tác thu quỹ BHXH quan BHXH huyện Gia Lộc I Khái quát chung quan BHXH huyện Gia Lộc Quá trình hình thành phát triển quan BHXH huyện Gia Lộc Từ ngày 01/04/1993 thực...
 • 76
 • 1,607
 • 1
Một số vấn đề về công tác thu và quản lý thu quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam

Một số vấn đề về công tác thu và quản lý thu quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam

... tợng thu BHXH phức tạp, số lợng thu lớn, BHXH Việt Nam cần hoàn thiện chế quản quỹ BHXH 2.3 Giải pháp quản thu quỹ BHXH Để đảm bảo tính xác, kịp thời công tác quản thu quỹ BHXH gồm: quản ... viết này, tác giả xin mạnh dạn đa số giải pháp cấp thiết cho hệ thống thu quản thu quỹ BHXH Việt Nam 24 Phần ba: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống thu quản thu quỹ BHXH Việt Nam Các giải ... mà tình hình thu quản thu quĩ BHXH Việt Nam nhiều tồn cần giải Sau xem xét tình hình thu quản thu quĩ BHXH Việt Nam 10 Phần hai: Tình hình thu quản thu quĩ BHXH Việt Nam năm gần (1995...
 • 34
 • 249
 • 0
Một số vấn đề về chi phí, thu nhập và kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phàn xuất nhập khẩu VN.doc

Một số vấn đề về chi phí, thu nhập và kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phàn xuất nhập khẩu VN.doc

... khoản chi nhỏ Ngoài khoản chi ngân hàng thơng mại có khoản chi khác phát sinh trình hoạt động kinh doanh ngân hàng * Chi nộp thu Sau hoạt động kinh doanh, ngân hàng thơng mại phải thực nghĩa vụ ngân ... sinh ngân hàng này, không phát sinh ngân hàng tuỳ thu c vào hoạt động ngân hàng có hùn vốn vào xí nghiệp khác hay không Thu lãi tiền gửi số lãi hàng tháng ngân hàng Nhà nớc, ngân hàng thơng mại ... vụ, t vấn khoản thu từ hoạt động dịch vụ khoản thu tốn vốn ngân hàng Hiện khoản thu ngân hàng thơng mại nớc ta nhỏ song ngân hàng đại giới khoản thu tơng đối lớn tổng thu nhập ngân hàng (chi m...
 • 55
 • 935
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp ở việt nammột số vấn đề về quản lý vốn đầu tư xây dựng kchtkt từ nsnn trên địa bàn thành phố hà nội thực trạng và giải phápmột số vấn đề an ninh thương mại điện tử ở việt nam – thực trang và giải phápmột số vấn đề về thu hút và quản lý vốn đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoángmột số vấn đề về t thanh toán không dùng tiền mặt tại nhđtpt cao bằng thực trạng và giải phápmột số vấn đề về mặt lý luậnmột số vấn đề về chế độ bảo hiểmmột số vấn đề về chất lượng của công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mạimot so van de ve cac chi phhi lien quan den hoat dong van tai giao nhan va bao hiem hang hoa xuat khaumot so van de ve mat ky thuat trong pgp fonemột số vấn đề về thi công nền mặt đườngmot so van de ve pham vi khong gian trong danh gia tai nguyen nuoc matmot so van de ve co so ly luan bao ton va phat trien nghe truyen thongmột số vấn đề về trục lợi bảo hiểmmột số vấn đề về kế hoạch giáo dục ở các lớp 2 thử nghiệm tài liệu hướng dẫn học tập vận dụng mô hình trường tiểu học mới vnenNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI