1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

12 bo tri cot thep DUL dam bien layout

Nguyên tắc bố trí cốt thép DƯL Trong dầm giản đơn

Nguyên tắc bố trí cốt thép DƯL Trong dầm giản đơn

... đáy dầm + ai: Diện tích bó cáp thứ i + Ad: Tổng diện tích bó cáp DƯL d Bố trí cốt thép DƯL theo đờng cong Parabol - Sơ đồ bố trí: y Đờng cong Parabol Đờng thẳng x O Hình: Bố trí cốt thép DƯL ... cáp DƯL 3.3.3 Bố trí cốt thép DƯL mặt dầm - Để uốn xiên đợc bó cáp DƯL mặt đứng bó cáp DƯL phải đợc uốn xiên tim dầm mặt Hình thức uốn cáp chủ yếu đờng thẳng nối tiếp đờng cong tròn - Sơ đồ bố trí: ... - Chơng 3: Cầu BTCT DƯL - Bi giảng cầu BTCT F1 + Điểm uốn phải bố trí cách đầu dầm đoạn xu1 0,2L + Các điểm uốn bố trí cách tối thiểu 2m để đảm bảo bó cốt thép DƯL không gây ảnh hởng đến...
 • 7
 • 12,374
 • 249
Bố trí cốt thép dự ứng lực trong dầm chính

Bố trí cốt thép dự ứng lực trong dầm chính

... tâm cốt thép DUL, khoảng cách trọng tâm dầm trọng tâm cốt thép DUL mặt cắt dầm vị trí i ei = y1di − cri y1di - khoảng cách tính từ TTH đến đáy dầm tiết diện thứ i giai đoạn cri - trọng tâm cốt thép ... tâm cốt thép DUL, khoảng cách trọng tâm dầm trọng tâm cốt thép DUL mặt cắt dầm vị trí i ei = ydi − cri ydi - khoảng cách tính từ TTH đến đáy dầm tiết diện thứ i giai đoạn i cri - trọng tâm cốt thép ... V.6.3 Bố trí cáp theo phương dọc dầm Chọn cách bố trí đường cong parabol bậc với phương trình: y= 4( y − y1 ) x( x − L ) + y L2 Trong đó: y1: tọa độ cáp neo dầm y2: tọa độ cáp neo đầu dầm L :...
 • 14
 • 15,866
 • 28
Bố trí cốt thép dầm trong Revit

Bố trí cốt thép dầm trong Revit

... phân bố hai đầu dầy, thưa Các tham số hình o o Nguyễn Văn Thiệp Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép ASD o  o  bố trí thép thưa dần Cho tham số hình bố trí thép tùy ý Cho số đoạn dầm khoàng ... số hình 10 Chọn thông số nhấn OK Kết dầm bố trí thép hình Nguyễn Văn Thiệp 10 Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép ASD Chú ý: Mỗi lần bố trí thép đoạn dầm Chuyển sang AutoCAD Structural Detailing ... Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép ASD Nhấn đúp vào dòng Beams Hộp thoại để bố trí thép Geometry: kích thước dầm Tại biết kích thước dầm chọn cấu trúc công trình Nguyễn Văn Thiệp Autodesk Revit...
 • 11
 • 5,534
 • 66
tính toán và bố trí cốt thép cho khung trục 3 &B

tính toán và bố trí cốt thép cho khung trục 3 &B

... 1 23 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 1 43 144 145 146 147 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 ... 2001 34 35 36 37 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 63 64 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 1.546 0. 934 4 ... 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 0.167 -3. 35 12.4555 1.2 15. 738 3. 57 12.2424 0. 536 7 0. 139 6 0.476 0.1 631 -4 .33 13. 8419 0.94 16 .37 97 3. 6...
 • 44
 • 4,346
 • 1
AutoCAD Structural Detailing – Bố trí cốt thép

AutoCAD Structural Detailing – Bố trí cốt thép

... trái hộp thoại nói Nguyễn Văn Thiệp AutoCAD Structural Detailing Bố trí cốt thép - Reinforcement Nội dung thông số chủng loại thép vật liệu Nhóm Codes - mã cốt thép RC gồm có thông số: • Nhấn mũi ... Nguyễn Văn Thiệp AutoCAD Structural Detailing Bố trí cốt thép - Reinforcement Nhóm Steel Profiles thép định hình gồm có thông số: Cover-long Reinforcement: lớp bê tông bảo vệ thép dọc Gõ số ...  AutoCAD Drawing Template cách sau: • Trình đơn: • Thanh công cụ: Hộp thoại Nguyễn Văn Thiệp 10 AutoCAD Structural Detailing Bố trí cốt thép - Reinforcement Files of type: kiểu tệp, chọn AutoCAD...
 • 10
 • 2,716
 • 7
ĐỒ ÁN MÔN HỌC CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯL DẦM T33

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯL DẦM T33

... bó cốt thép mặt cắt gối Vậy dv = 1218,1 mm *VP: Thành phần cốt thép DUL tham gia chịu cắt tông Sinh viên: Đỗ Minh Khánh 20 Lớp Đờng ôtô-sân bay K43 Thiết Kế môn học Cầu tông cốt thép DƯL ... trọng tâm nhóm cốt thép DUL đến mép dầm: dps= d-a =1500-201,6=1298,4mm Sinh viên: Đỗ Minh Khánh 14 Lớp Đờng ôtô-sân bay K43 Thiết Kế môn học Cầu tông cốt thép DƯL Chiều cao vùng tông chịu nén: ... chiều cao dầm chủ d=1,5 m - Chiều dày sờn dầm: 200 mm Sinh viên: Đỗ Minh Khánh Lớp Đờng ôtô-sân bay K43 Thiết Kế môn học Cầu tông cốt thép DƯL - Chiều rộng bầu dầm: 600 mm - Chiều cao bầu dầm: ...
 • 30
 • 1,128
 • 2
THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯL, dầm chữ I, chiều dài toàn dầm 31m, khế cấu kéo trước

THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯL, dầm chữ I, chiều dài toàn dầm 31m, khế cấu kéo trước

... TKMH CU Bấ TễNG F1 GVHD:NGễ CHU PHNG Thiết kế cầu tông cốt thép DƯL * Các số liệu cho trớc: - Dầm I, chiều dài toàn dầm L =31m, kết cấu kéo trớc - Khổ cầu K7.5+ 2x1.5m - Dải phân cách B2= 0.25m ... chế nứt phân bố cốt thép Các quy định đợc áp dụng cho tất cốt thép cấu kiện tông cốt thép trừ mặt cầu đợc thiết kế theo Điều 9.7.2, kéo mặt cắt ngang vợt 80% cờng độ chịu kéo uốn nh quy định ... cốt thép giấy A1 A0 Phần 1: Nội dung thuyết minh Chọn tiết diện mặt cắt dầm chủ 1.1 Bố trí chung mặt cắt ngang cầu Tổng chiều dài toàn dầm 31m, để hai đầu dầm bên 0,3 mét để kê gối Nh chiều dài...
 • 46
 • 645
 • 2
Đồ Án Thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép DUL Dầm T30 (Kèm Bản Vẽ CAD)

Đồ Án Thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép DUL Dầm T30 (Kèm Bản Vẽ CAD)

... văn Thạch - Cầu đờng sắt-K43 25 Thiết kế dầm T tông cốt thép dự ứng lực theo 22TCN272-05 Sinh viên thực hiện: Hoàng văn Thạch - Cầu đờng sắt-K43 26 Thiết kế dầm T tông cốt thép dự ứng lực ... thừa mặt cầu Làn thiết kế 3600 mm Sinh viên thực hiện: Hoàng văn Thạch - Cầu đờng sắt-K43 Thiết kế dầm T tông cốt thép dự ứng lực theo 22TCN272-05 B -Thiết kế 1.các loại vật liệu 1.1 .Cốt thép DƯL ... Thạch - Cầu đờng sắt-K43 12 Thiết kế dầm T tông cốt thép dự ứng lực theo 22TCN272-05 +Hiệu ứng xe hai trục thiết kế tổ hợp với hiệu ứng tải trọng thiết kế( HL93M) +Hiệu ứng xe tải thiết kế có...
 • 57
 • 940
 • 5
Đồ Án Thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép Dul Dầm T26 Căng Trước (Kèm Bản Vẽ Cad)

Đồ Án Thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép Dul Dầm T26 Căng Trước (Kèm Bản Vẽ Cad)

... KNm Do nội lực gây dầm lớn hẫng nên ta thiết kế cốt thép mặt cầu theo dầm 3 .Thiết kế mặt cầu Do kê dầm có nội lực lớn hẫng nên ta thiết kế mặt cầu theo kê dầm Sử dụng cốt thép thờng ASTM A416M ... nhịp dầm tông đúc sẵn không đợc nhỏ : Bản cánh 50 mm Sờn dầm, không kéo sau 125 mm Sờn dầm, kéo sau 165 mm Bản cánh dới 125 mm Dầm chủ dầm chữ T tông cốt thép dự ứng lực + Chiều cao dầm ... yc = fc = môn công trình gt thiết kế môn học cầu tông tỷ trọng tông (kg/m3) cờng độ quy định tông (MPa) T trng ca tông (Khi tinh Ec) yc=2400 kg/m3 Tỷ tông yc=2500 kg/m3 =24.525kN/m3...
 • 46
 • 602
 • 4
Đồ Án Thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL Dầm T33 Căng Trước (Kèm Bản Vẽ, Bảng Tính)

Đồ Án Thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL Dầm T33 Căng Trước (Kèm Bản Vẽ, Bảng Tính)

... gt thiết kế môn học cầu tông Bảng toạ độ cốt thép DƯL bố trí Khong cách t tim dm 15500 Nhóm ct thép s Nhóm ct thép s Nhóm ct thép s Nhóm ct thép s Nhóm ct thép s Nhóm ct thép s Nhóm ct thép ... ngời đồng mức với mặt cầu phần xe chạy đợc ngăn cách dải phân cách Bố trí dầm ngang vị trí gối cầu, 1/4 nhịp (tính toán) nhịp Chiều rộng mối nối: 300 (mm) Thiết kế dầm chủ Dầm chủ dầm chữ T tông ... trình gt thiết kế môn học cầu tông định dp: Khoảng cách từ thớ nén đến trọng tâm cốt thép dự ứng lực As: Diện tích cốt thép chịu kéo không dự ứng lực fy: Giới hạn chảy quy định cốt thép (MPa)...
 • 55
 • 2,343
 • 2
Đồ Án Thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL Dầm T20 Kết Cấu Kéo Sau (Kèm Bản Vẽ, Bảng Tính)

Đồ Án Thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL Dầm T20 Kết Cấu Kéo Sau (Kèm Bản Vẽ, Bảng Tính)

... A1) Lớp Cầu Đờng Bộ A-K43 Thiết Kế môn học Cầu tông cốt thép DƯL Nhiệm vụ thiết kế Thiết kế cầu tông cốt thép DƯL * Cỏc s liu cho trc: - Dm T, chiu di ton dm L=20 m, kt cu kộo sau - Kh ... gối MC gối Làm tơng tự nh trên, ta có bảng tổng kết sau: 33 Lớp Cầu Đờng Bộ A-K43 Thiết Kế môn học Cầu tông cốt thép DƯL Mômen tĩnh tải TTGH CĐ1 Dầm Dầm Bảng 5.3.1 L/2 TTGH SD TTGH CĐ1 L/4 TTGH ... trờng hợp sau : 36 Lớp Cầu Đờng Bộ A-K43 Thiết Kế môn học Cầu tông cốt thép DƯL + Hiệu ứng xe hai trục thiết kế tổ hợp với hiệu ứng tải trọng thiết kế( HL93M) + Hiệu ứng xe tải thiết kế có cự...
 • 77
 • 633
 • 0
Đồ Án Thiết Kế Kỹ Thuật Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL , Dầm I (Kèm Bản Vẽ Cad, Bảng Tính excel)

Đồ Án Thiết Kế Kỹ Thuật Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL , Dầm I (Kèm Bản Vẽ Cad, Bảng Tính excel)

... hai trục thiết kế tổ hợp v i hiệu ứng t i trọng thiết kế( HL93M) + Hiệu ứng xe t i thiết kế có cự ly trục bánh thay đ i nh i u (A.3.6.1.2.2) tổ hợp v i hiệu ứng t i trọng thiết kế (HL93K) Đ i ... 12.2 Tính độ võng t i trọng thờng xuyên (tĩnh t i) 12.3 Tính độ võng tức th i hoạt t i có xét lực xung kích Phần 2: vẽ kỹ thuật (Bản vẽ khổ A1) Nhiệm vụ thiết kế Thiết kế cầu tông cốt thép DƯL ... ph i đợc chất t i trọng thiết kế T i trọng ng i (PL) - T i trọng ng i KN/m2 ( i u A.3.6.1.5) phân bố 1,5 m nên t i trọng r i ng i 3.1 = KN/m ph i tính đồng th i hoạt t i xe thiết kế * Sơ đồ tính: ...
 • 79
 • 1,015
 • 8
CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP KHUNG TRỤC B

CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP KHUNG TRỤC B

... COMBO26 COMBO27 COMBO28 COMBO29 COMBO30 COMBO31 COMBO32 COMBO33 COMBO34 COMBO35 COMBO36 COMBO37 COMBO38 COMBO39 COMBO40 COMBO41 COMBO42 COMBO43 COMBO44 COMBO45 COMBO46 COMBO47 COMBO48 COMBO49 BAO 1 ... T hp COMBO1 COMBO2 COMBO3 COMBO4 COMBO5 COMBO6 COMBO7 COMBO8 COMBO9 COMBO10 COMBO11 COMBO12 COMBO13 COMBO14 COMBO15 COMBO16 COMBO17 COMBO18 COMBO19 COMBO20 COMBO21 COMBO22 COMBO23 Tn HT HT HT ... MAX COMB16 TH MAX COMB47 TH MAX COMB15 TH MAX COMB15 TH MAX COMB15 TH MAX COMB15 TH MAX COMB15 TH MAX COMB1 TH MAX COMB1 TH MAX COMB1 TH MAX COMB47 TH MAX COMB43 TH MAX COMB1 TH MAX COMB43 TH...
 • 55
 • 687
 • 0
đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu bê tông cốt thép dưl 6 dầm có mặt cắt chữ i chế tạo bằng bêtông

đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu bê tông cốt thép dưl 6 dầm có mặt cắt chữ i chế tạo bằng bêtông

... Tổng chiều d i toàn dầm 27 mét, để hai đầu dầm bên 0,3 mét để kê g i Nh chiều d i nhịp tính toán nhịp cầu 26, 4 mét Cầu gồm dầm mặt cắt chữ I chế tạo b tông f c= 40MPa, đợc đổ chỗ b tông fc=35MPa, ... Thiết Kế môn học Cầu tông cốt thép D ƯL Thiết kế cầu tông cốt thép DƯL * Các số liệu cho trớc: - Dầm I, chiều d i toàn dầm L=27m, kết cấu kéo trớc - Khổ cầu K8+ 2x2m - D i phân cách ... 791. 863 4 69 4.8235 337.3788 114. 368 5 387 .67 2 775.4972 67 6.38 56 Nghiêm Xuân Bằng - 28 - Lớp Cầu- Đờng BộB K43 Thiết Kế môn học Cầu tông cốt thép D ƯL 6. 6 258.0 468 73.4 467 6 280.70 76 5 06. 0551...
 • 57
 • 1,001
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bố trí cốt thép trong dầmbố trí cốt thép cho dầmcách bố trí cốt thép trong dầmbố trí cốt thép trong dầm phụnguyên tắc bố trí cốt thép trong dầmcách bố trí cốt thép cho dầmtính toán bố trí cốt thép cho dầm cầu trụcbố trí cốt thép dưltính toán và bố trí cốt thép cho dầmbố trí cốt thép dầmcách bố trí cốt thép dầmbố trí cốt thép thường trong dầm chủbố trí cốt thép dầm chữ tbố trí cốt thép dầm chínhtính toán bố trí cốt thép dầmchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ