1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Thủ tục hành chính >

XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP

... họp xử kỷ luật lao động HỌP XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG (Biên họp xử kỷ luật lao động) Lƣu ý: Trước ngày họp ngày làm việc 6/7/2016 HR ALL IN ONE QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN RA QUY T ĐỊNH (Quy t ... HIỆN RA QUY T ĐỊNH (Quy t định kỷ luật lao động) VÀ GIÁM SÁT (Quy t định kỷ luật lao động) LƢU HỒ SƠ (Tất hồ sơ liên quan) 6/7/2016 HR ALL IN ONE  Đối với kỷ luật lao động với hình thức sa thải ... luật hình (Điều 162) có hiệu lực từ 01/7/2016 Thông tư 19/2003 (Có biểu mẫu tham khảo) Nội quy lao động công ty Phụ lục xử kỷ luật lao động 6/7/2016 HR ALL IN ONE Đúng trình tự Đúng thẩm quy n...
 • 11
 • 1,352
 • 5
Hoàn thiện quy trình quản lý an toàn lao động tại xí nghiệp 97- Tổng công ty xây dựng Trường Sơn

Hoàn thiện quy trình quản an toàn lao động tạinghiệp 97- Tổng công ty xây dựng Trường Sơn

... quản chặt chẽ quy trình an toàn lao động ý thức người lao động lao động an toàn cải thiện phần làm thiểu số vụ vi phạm an toàn lao động nghiệp Thực trạng quy trình quản an toàn lao động ... vấn đề an toàn lao động sức khoẻ người lao động cấp lãnh đạo xã hội quan tâm Lựa chọn đề tài: Hoàn thiện quy trình quản an toàn lao động nghiệp 97- Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đề ... việc quản an toàn lao động công tác rà phá xử bom mìn, yêu cầu quan chức phải có quy trình quản an toàn lao động đồng hiệu Ban đầu dựa cở sở đội 97 thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, ...
 • 51
 • 620
 • 3
Xây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc lai

Xây dựng chương trình quản nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc lai

... nhân viên Cập nhật phòng ban Quản nhân Cập nhật chức vụ Quản nhân tiền lương Cập nhật bảng chấm công Quản tiền lương Tính lương Thống kê nhân viên Báo cáo Bảng lương Quản nhân - tiền ... vụ áp dụng thuyết vào toán thực tế quản nhân tiền lương doanh nghiệp nhân Phúc Lai - Có khả lập trình ngôn ngữ C# hệ quản trị CSDL SQL Server - Cài đặt, thử nghiệm chương trình - Nghiêm ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƢƠNG TẠI DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHÚC LAI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ Thông...
 • 62
 • 913
 • 1
Tài liệu Nghiên cứu và xây dựng quy trình xử lý nguồn nước ô nhiễm do chế biến tinh bột sắn để tái sử dụng trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Kon Tum pptx

Tài liệu Nghiên cứu và xây dựng quy trình xử nguồn nước ô nhiễm do chế biến tinh bột sắn để tái sử dụng trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Kon Tum pptx

... chọn quy trình để áp dụng cho mô hình xử nước thải ô nhiễm từ chế biến tinh bột sắn quy mô nhà máy Có thể đề xuất quy trình xử nước thải từ chế biến tinh bột sắn theo bước sau: Bước 1: Xử ... x Nư c th i x LSD 0,05 Dài trung bình (cm) 26,3 8,3 31,6 1,09 Nghiên cứu tái sử dụng nước thải chế biến tinh bột sắn để phục vụ sản xuất nông nghiệp, đem lại kết phù hợp với điều kiện sản ... nước thường Kết trùng hợp với tác giả Lê Thị Kim Cúc (2006) nghiên cứu mô hình tái sử dụng nước thải vùng chế biến tinh bột sắn Tân Hóa, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây để phục vụ sản xuất nông nghiệp, ...
 • 6
 • 684
 • 0
Nghiên cứu bước đầu xây dựng quy trình xử lý nước thải sản xuất bún quy mô hộ gia đình tại làng nghề bún Phú Đô - Từ Liêm - Hà Nội

Nghiên cứu bước đầu xây dựng quy trình xử nước thải sản xuất bún quy mô hộ gia đình tại làng nghề bún Phú Đô - Từ Liêm - Hà Nội

... thòi gian cùa mot sò loai phàn Bang 15 Lugng phàn thài thòi gian men cùa mot so loai phàn [1] Nguón phàn Lugng phàn thài hàng ngày (kg/ dàu dòng vài) Thòi gian men (ngày) Phàn bò 1 5-2 0 10 Phàn ... phàp bùn hoat tinh, hiéu suà't xù ly dat 9 7- 98% - Dua de xuà't xù ly chà't thài ràn chàn nuòi bà can nuóc thài san xuà't bùn bang bién phàp biogas - Buóc dàu thi nghiem xù ly H2S bang bien phàp ... tién hànhly càc diéu kién tói uu qua trinh xù ly 3,4.1 Két qua xàc dinh thài gian de lang (buàc 1) tói uu: - Khào sàt khà nàng làng tu nhién cùa nuóc thài bùn: Tién hành thi nghiem so sành khà...
 • 66
 • 1,177
 • 4
Xây dựng quy trình xử lý mẫu và phân tích đồng thời các hợp chất PCBs và thuốc trừ sâu cơ Clo trong mẫu trầm tích và sinh học tại khu vực cảng Hải Phòng và ven 104910.PDF

Xây dựng quy trình xử mẫu và phân tích đồng thời các hợp chất PCBs và thuốc trừ sâu cơ Clo trong mẫu trầm tích và sinh học tại khu vực cảng Hải Phòng và ven 104910.PDF

... mẫu 4.5.3 Kết phân tích hợp chất PCB TTS clo 42 mẫu trầm tích 4.5.3.1.Kết phân tích hợp chất PCBs 42 4.5.3.2 42 Kết phân tích sò TTS clo 4.5.3.3 So sánh phân bố hợp chất nghiên cứu mẫu trầm tích ... DDTs mẫu sinh học Hình 25 Sự phân bố PCBs mẫu sinh học 48 Hình 26 Sự Phân bô HCHs DDTs mẫu sinh học 48 Hình 27 Sự tích lũy PCBs trầm tích sinh học Hạ Long 48 tích lũy DDTs trầm tích sinh học Ba ... pháp phân tích đòng thời hợp chất PCB TTS clo mẫu trầm tích 4.4 Kết khảo sát quy trình phân tích đồng thời hợp chất PCB 35 TTS clo mẫu sinh học 4.4.1 Lựa chọn dung môi để chiết tách PCB TTS clo...
 • 81
 • 760
 • 1
Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý bã đậu nành bởi chế phẩm vi sinh bacillus sp ở quy mô phòng thí nghiệm

Nghiên cứu xây dựng quy trình xử bã đậu nành bởi chế phẩm vi sinh bacillus sp ở quy mô phòng thí nghiệm

... trình xử đậu nành chế phẩm vi sinh Bacillus sp quy phòng thí nghiệm PHẦN Đồ án tốt nhiệp TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Tổng quan đậu nành (okara) 2.1.1 Sơ lược đậu nành đậu ... chế phẩm B subtilis DC5 B amyloliquefacien N1) đậu nành + Nghiên cứu xử đậu nành chế phẩm vi sinh Bacillus sp thu nhằm xác định: - Tỷ lệ phối trộn thích hợp chế phẩm B subtilis DC5 chế ... hợp cho chế phẩm để đạt hiệu xử cao + Xây dựng quy trình xử đậu nành chế phẩm vi sinh Bacillus sp (B subtilis DC5 B amyloliquefacien N1) từ kết khảo sát 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1...
 • 104
 • 2,353
 • 10
XÂY DỰNG QUY TRÌNH xử lý KHÍ THẢI nồi hơi

XÂY DỰNG QUY TRÌNH xử KHÍ THẢI nồi hơi

... Page XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ KHÍ THẢI NỒI HƠI 1.2 KHÍ THẢI NỒI HƠI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ THẢI NỒI HƠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG: Giả sử nồi hoạt động việc đốt cháy nhiên liệu dầu FO Khí thải thải từ nồi ... máy khí thải thải từ nồi làm ô nhiễm cho môi trường không khí Có nhiều quy trình công nghệ xử khí thải từ nồi hơi, quy trình có ưu điểm nhược điểm khác Quy trình công nghệ xử khí thải nồi ... NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI NỒI HƠI: Giả sử công suất hoạt động nồi 2.000m 3/h – 20.000m3/h Nồi hoạt động với nhiên liệu dầu FO Page XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ KHÍ THẢI NỒI HƠI Bảng 2.1 Bảng thông số khí thải...
 • 12
 • 360
 • 0
quy trình xử lý kỷ luật viên chức – lý luận và thực tiễn

quy trình xử kỷ luật viên chức – luận và thực tiễn

... chức A thực việc xử kỷ luật A) 2.5 Quy trình xử kỷ luật viên chức Khi viên chức vi phạm pháp luật bị xử kỷ luật theo quy trình xử kỷ luật định, quy trình phải tuân theo quy định Nghị ... hợp xử lý, chƣa xem xét xử trƣờng hợp miễn xử kỷ luật 2.2.1 Các trường hợp xử kỷ luật viên chức Việc quy định trường hợp xử kỷ luật viên chức sở cho trình xử kỷ luật viên chức, ... đề xử kỷ luật viên chức 45 3.3 Thực tiễn công tác xử kỷ luật viên chức trƣờng Đại học Cần Thơ 47 3.3.1 Các quy định pháp luật xử kỷ luật viên chức 47 3.3.2 Kết xử kỷ luật...
 • 65
 • 1,775
 • 25
Xây dựng Quy trình quản lý rủi ro lãi suất tại Việt Nam Eximbank.

Xây dựng Quy trình quản rủi ro lãi suất tại Việt Nam Eximbank.

... ành quản rủi ro lãi suất rủi ro giảm thu nhập lãi ròng ngân hàng Chương 2: Thực trạng quản rủi ro lãi suất Việt Nam Eximbank CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG QUY TR ÌNH QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI ... thiết lập quy trình quản trị rủi ro hiệu rủi ro l ãi suất ln nằm tầm kiểm sốt ngân hàng 1.1.2 Ngun nhân rủi ro lãi suất Rủi ro quy định lại mức l ãi suất: Hình thức phổ biến rủi ro lãi suất xuất ... 3: Xây dựng quy trình quản rủi ro lãi suất 44 Ngân hàng phải ước tính mức lãi suất quản ban điều hành thay đổi (trái với thay đổi lãi suất hồn tồn bị chi phối thị trường) Lãi suất quản lý, ...
 • 84
 • 1,072
 • 6
24 Xây dựng quy trình quản lý rủi ro lãi suất tại Việt Nam Eximbank

24 Xây dựng quy trình quản rủi ro lãi suất tại Việt Nam Eximbank

... ành quản rủi ro lãi suất rủi ro giảm thu nhập lãi ròng ngân hàng Chương 2: Thực trạng quản rủi ro lãi suất Việt Nam Eximbank CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG QUY TR ÌNH QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI ... thiết lập quy trình quản trị rủi ro hiệu rủi ro l ãi suất ln nằm tầm kiểm sốt ngân hàng 1.1.2 Ngun nhân rủi ro lãi suất Rủi ro quy định lại mức l ãi suất: Hình thức phổ biến rủi ro lãi suất xuất ... CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG QUY TR ÌNH QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI VIET NAM EXIMBANK 28 3.1 Xây dựng sách quản rủi ro l ãi suất: 28 3.1.1 Nhiệm vụ Hội Đồng Quản trị: 28 3.1.2...
 • 84
 • 630
 • 0
XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ NƯỚC THẢI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN

XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN NƯỚC THẢI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN

... nay, chức nhiệm vụ quy n hạn BQL KCN Bình Thuận thể sau: Ban Quản Khu cơng nghiệp Bình Thuận quan quản nhà nước trực tiếp Khu Cơng nghiệp tỉnh Bình Thuận; chịu quản nhà nước Bộ, quan ngang ... nội quy, quy trình nghiệp vụ cụ thể áp dụng cho khu cơng nghiệp IV.1.3 Ban Quản Khu cơng nghiệp Bình Thuận có 03 phòng: Phòng quản Doanh nghiệp, Phòng quản Đầu tư, Phòng quản Quy ... hàng rào KCN quản tốt phận chức quản MT KCN Xây dựng cơng cụ sách MT thích hợp hệ thống quản chất lượng MT cho KCN Xây dựng chương trình quản nước thải KCN tỉnh Bình Thuận Học viên:...
 • 20
 • 792
 • 1
ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI EXIMBANK

ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN RỦI RO LÃI SUẤT TẠI EXIMBANK

... đo lường rủi ro lãi suất ngân hàng phải nêu rõ tất nguồn rủi ro rủi ro tái định lãi suất, rủi ro đường cong lợi nhuận, rủi ro co rủi ro quy n chọn Trong nhiều tr ường hợp, đặc điểm lãi suất hạng ... Xây dựng quy trình quản rủi ro lãi suất 44 Ngân hàng phải ước tính mức lãi suất quản ban điều hành thay đổi (trái với thay đổi lãi suất hoàn toàn bị chi phối thị trường) Lãi suất quản lý, ... sản nợ nhạy lãi (RSL) khoảng thời gian Chương 3: Xây dựng quy trình quản rủi ro lãi suất 53 3.3 Phương pháp đo lường rủi ro lãi suất: Kỹ thuật đơn giản để đo lường rủi ro lãi suất lập bảng...
 • 57
 • 486
 • 0
quy định pháp luật về xử lý kỷ luật lao động

quy định pháp luật về xử kỷ luật lao động

... luật xử kỷ luật lao động CHƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG 2.1 Pháp luật nội quy lao động 2.1.1 Nội dung nội quy lao động Nội quy lao động hiểu quy định người sử dụng lao động ... quy định pháp luật xử kỷ luật lao động nước ta Phạm vi nghiên cứu Với đề tài: Quy định pháp luật xử kỷ luật lao động người viết phân tích cách tổng thể quy định pháp luật xử kỷ luật lao ... Trâm Quy định pháp luật xử kỷ luật lao động phạm kỷ luật nói riêng, thiếu yếu tố lỗi người lao động vi phạm kỷ luật lao động người sử đụng lao động tiến hành xử kỷ luật lao động họ Người lao...
 • 56
 • 478
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: quy trình xử lý kỷ luật đảng viênquy trình xử lý kỷ luậtquy trình xử lý kỷ luật công chứcquy trình xử lý kỷ luật học sinh sinh viênquy trình xử lý kỷ luật học sinhquy trình xử lý kỷ luật giáo viênquy trình xử lý kỷ luật đảng viên vi phạmquy trình xử lý kỷ luật cán bộ công chứcquy trình xử lý kỷ luật nhân viênquy trình xử lý kỷ luật học sinh thptquy trình xử lý kỷ luật học sinh thcshướng dẫn quy trình xử lý kỷ luật đảng viênquy trình xử lý kỷ luật cán bộ cấp xãquy trình xử lý kỷ luật cán bộ viên chứcquy trình xử lý kỷ luật sa thảiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam