1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

Giáo trình thí nghiệm hóa môi trường (hệ cao đẳng và trung cấp) phần 2

Giáo trình thí nghiệm hóa môi trường (hệ cao đẳng và trung cấp) phần 1

Giáo trình thí nghiệm hóa môi trường (hệ cao đẳng trung cấp) phần 1

... ớc 0,45 m 21 Khoa Hóa Giáo trình thực hành Hóa môi trường II DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ: - Pipet 1mL Pipet 10 Ml Pipet bầu 25mL Ố ng nghiệm cónắp Bình tia Becher 10 0mL cái cái cái - Bóp cao su Phễu ... cho o hai ố ng nghiệm ố ng 2mL mẫu, ống thư ù nhấ t thêm 1mL H2SO4 1N + giọt methyl cam, ố ng thư ùhai thê m 1mL NaOH 1N + giọ t methyl cam 12 Khoa Hóa Giáo trình thực hành Hóa môi trường BÀI : ... -1 bình tia erlen 250mL buret 25mL 13 Khoa Hóa Giáo trình thực hành Hóa môi trường III.HÓA CHẤT: - - - AgNO3 0, 014 1N: cân 2,395g AgNO3 hò a tan với nư ớc cấ t ònh mư ùc nh lít...
 • 33
 • 395
 • 0
Giáo trình thí nghiệm hóa môi trường (hệ cao đẳng và trung cấp) phần 2

Giáo trình thí nghiệm hóa môi trường (hệ cao đẳng trung cấp) phần 2

... pháp đun hà n lư u dù ng K2Cr2O7 0, 025 N vàFAS 0, 025 N, 39 Khoa Hóa Giáo trình thực hành Hóa môi trường Bài 13 : XÁC ĐỊNH TỔNG KIM LOẠI NẶN G I GIỚI THIỆU CHUNG: Ý nghóa môi trường: Kim loạ i nặng ... độoxy hóa theo KMnO mg/l Sốnư ớc thải pha cho đủ1000ml,ml 15 25 0-150 15 – 40 100 – 75 40 – 60 50 – 40 60 – 120 30 – 20 35 Khoa Hóa Giáo trình thực hành Hóa môi trường 120 24 0 15 – 10 24 0 – ... Khoa Hóa - - Giáo trình thực hành Hóa môi trường Dung dòch CaCl2: hò a tan 27 ,5g CaCl2 nư ớc cấ t, đònh mư ùc nh lít Dung dòch FeCl3 (feric chloride solution): hò a tan 0 ,22 5g FeCl 3.6H2O nư...
 • 33
 • 355
 • 0
GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH HÓA HỮU CƠ HỆ CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH HÓA HỮU CƠ HỆ CAO ĐẲNG TRUNG CẤP

... http://www.ebook.edu.vn Khoa Hóa Giáo trình thực hành Hóa hữu MÔN HỌC: THỰC HÀNH HÓA HỮU CƠ Mã môn học: 052HO220 Số đơn vò học trình: Trình độ thuộc khối kiến thức: Khối sở ngành Phân bố thời gian: Thực hành 100% ... Khoa Hóa Giáo trình thực hành Hóa hữu MỤC LỤC Nội dung Trang Mục lục Môn học: Thực hành hóa hữu Nội dung thực hành Bài 1: Hydro ... Đã học hóa hữu Mô tả vắn tắt nội dung môn học: Trang bò cho sinh viên kiến thức hóa học thực hành hóa hữu như: đònh tính hợp chất hữu cơ, tổng hợp hữu cơ, thực chuyên đề điều chế hợp chất hữu Nhiệm...
 • 41
 • 1,434
 • 0
bài giảng môn hóa môi trường hệ cao đẳng

bài giảng môn hóa môi trường hệ cao đẳng

... tử cấu thành hệ Hệ thống mơi trường với thành phần mơi trường thiên nhiên mơi trường xã hội Mơi trường thiên nhiên cung cấp tài ngun cho hệ kinh tế, đồng thời tiếp nhận chất thải từ hệ kinh tế ... quản lý mơi trường (kiểm tra, kiểm sốt mơi trường, xử lý vi phạm mơi trường đánh giá tác động mơi trường ) Tiêu chuẩn chất lượng mơi trường khơng khí bao gồm: Trang 26 Bài giảng Mơn Hóa Mơi - Tiêu ... mơi trường tự nhiên qua chế biến trở Trang 10 Bài giảng Mơn Hóa Mơi lại hệ kinh tế Một hoạt động kinh tế mà chất phế thải khơng thể sử dụng trở lại hệ kinh tế xem hoạt động gây tổn hại đến mơi trường, ...
 • 109
 • 241
 • 0
Hướng dẫn Thực hiện chuẩn Anh văn – Tin học hệ Cao đẳng và Trung cấp chính quy

Hướng dẫn Thực hiện chuẩn Anh văn – Tin học hệ Cao đẳng Trung cấp chính quy

... trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su) I Quy đổi điểm thi môn Tiếng Anh: Đối với hệ Cao đẳng: VĂN BẰNG/CHỨNG CHỈ Điểm thi test TOEIC Bridge - 90 99 - 100 109 - 110 119 - Từ 120 ... điểm trở lên Môn Anh văn miễn điểm quy đổi thang điểm 10 ANH VĂN ANH VĂN 7.0 8.0 9.0 10 Được xếp đăng ký học môn Anh văn 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Đối với hệ Trung cấp: VĂN BẰNG/CHỨNG CHỈ ... Anh văn miễn điểm quy đổi thang điểm 10 ANH VĂN 8.0 9.0 10 10 10 10 10 10 II Quy đổi điểm thi môn Tin học: VĂN BẰNG/CHỨNG CHỈ Điểm thi Chứng A, B Tin học - Trung Bình không xếp loại - Trung...
 • 3
 • 479
 • 0
bài giảng phân tích thực phẩm cho hệ cao đẳng và trung cấp

bài giảng phân tích thực phẩm cho hệ cao đẳng trung cấp

... điển: phân tích trọng lượng chuẩn độ thể tích Phân tích công cụ: phân tích điện hóa, phân tích sắc ký, phân tích quang phổ 1.5.Lựa chọn phương pháp phân tích Lựa chọn phương pháp phân tích dựa vào ... tiêu dùng 1.3 Phân loại phương pháp phân tích thực phẩm Phân tích định tính phương pháp cho phép nhận biết chất, cấu trúc, thành phần có mẫu phân tích thực phẩm nhờ vào thiết bị phân tích hay phản ... 1.2 Mục đích phân tích thực phẩm Phân tích thực phẩm nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá loại thực phẩm có đáp ứng tiêu chuẩn phẩm chất thành phần dinh dưỡng theo qui định Phân tích thực phẩm nhằm...
 • 116
 • 1,904
 • 12
Giáo Trình Thí Nghiệm Hóa Kỹ Thuật Môi Trường docx

Giáo Trình Thí Nghiệm Hóa Kỹ Thuật Môi Trường docx

... Môi trường acid 10 11 12 13 14 Môi trường trung hòa 9 Môi trường kiềm Giáo Trình Thí Nghiệm Hóa Kỹ Thuật Môi Trường 2.1.1 Ý nghĩa môi trường Các trình xử lý ... 20 Giáo Trình Thí Nghiệm Hóa Kỹ Thuật Môi Trường 5.5.2 Nêu ứng dụng từ số liệu độ kiềm phân tích xử lý nước? 5.5.3 Nêu mối quan hệ carbonic, độ kiềm pH nước tự nhiên? 21 Giáo Trình Thí Nghiệm Hóa ... phân cần thực môi trường trung hòa? 35 Giáo Trình Thí Nghiệm Hóa Kỹ Thuật Môi Trường NHU CẦU OXY HÓA HỌC (COD) BÀI 10 10.1 ĐẠI CƯƠNG Nhu cầu oxy hóa học lượng oxy cần thiết để oxy hóa chất hữu...
 • 39
 • 2,057
 • 47
GIÁO TRÌNH THÍ NGHIỆM hóa đại CƯƠNG

GIÁO TRÌNH THÍ NGHIỆM hóa đại CƯƠNG

... Học Tự Nhiên Thí nghiệm hố đại cương – Trường Đại Học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh Thực hành hố học đại cương – Nguyễn Đức Chung – Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Hố học đại cương – Nguyễn ... làm thí nghiệm, khóa điện nước xong, bàn giao cho tổ trực trước 12 Mỗi tổ làm xong thí nghiệm phải trình bảng số liệu thí nghiệm cho CBHD kiểm tra ký tên xác nhận vào bảng số liệu Nộp phúc trình ... Khơng hút thuốc, ăn uống phòng thí nghiệm Khơng tiếp khách phòng thí nghiệm Khơng phép tự ý rời khỏi phòng thí nghiệm thực hành mà khơng phép CBHD Khơng tự ý làm thí nghiệm khơng có mà khơng có...
 • 48
 • 2,770
 • 0
Giáo trình thí nghiệm hóa polime

Giáo trình thí nghiệm hóa polime

... axetic axetat Các polime copolime vinylaxetat axetylxenlulozơ cho phản ứng đến axit axetic Cho g polime vào ống nghiệm chịu nhiệt có ống nhánh dẫn sang bình hứng Đun ống nghiệm polime bị phân huỷ ... tạo không gọi polime Polime đ-ợc cấu tạo từ nhóm nguyên tử lặp lặp lại Các nhóm đ-ợc gọi mắt xích (mer) polime Hợp chất thấp phân tử dùng để tổng hợp polime th-ờng gọi monome Ví dụ: -polime trùng ... tổng hợp polime có kết quả, điều cần thiết phải đảm bảo điều kiện nhiệt động động học phản ứng Cấu trúc không gian polime Cấu trúc không gian polime ảnh h-ởng nhiều đến tính chất lý hóa học polime...
 • 48
 • 687
 • 3
Giáo trình thực hành hóa môi trường

Giáo trình thực hành hóa môi trường

... Thực hành Hóa Mơi Trường – Biên soạn: ThS Đinh Hải Hà LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình thực hành Hóa Môi Trường biên soạn cho sinh viên khoa Môi trường CNSH trường ĐH KTCN Hi vọng giáo trình giúp ... gặp, không oxy hóa Mn2+ song môi trường có iodide acid, NO2 oxy hóa 2I- → I2, -47- Thực hành Hóa Mơi Trường – Biên soạn: ThS Đinh Hải Hà N2O2 tạo thành từ phản ứng lại bò oxy hóa oxy khí trời ... nước ngầm -40- Thực hành Hóa Mơi Trường – Biên soạn: ThS Đinh Hải Hà NITROGEN – NITRITE (N – NO2) Giới thiệu chung 1 Ý nghóa môi trường Nitrite giai đoạn trung gian chu trình đạm hóa phân hủy chất...
 • 73
 • 2,539
 • 6
giáo trình thí nghiệm hóa sinh

giáo trình thí nghiệm hóa sinh

... TRƯỜNG – HÓA CHẤT: Dụng cụ: Hộp petri ống nghiệm Tấm petrifilm Pipet 1ml 10 ml Đèn cồn Bình tia Hóa chất – môi trường: II Mẫu nước Nước cất vô trùng Nước muối sinh lý TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: • ... nước cất.đem nấu hấp khử trùng II TIẾN TRÌNH THÍ NGHIỆM: • Chuẩn bị ống nghiệm chứa 10ml nước muối sinh lí • Trong điều kiện vô trùng nhúng tăm vào nước muối sinh lí để tẩm ướt • Quẹt bong lên bề ... TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: • Nấu môi trường xong, ta phân phối môi trường vào ống nghiệm thả ống duham vào đem hấp • Lấy pipet 10ml hút 2ml mẫu nước thải cho vào ống nghiệm chứa 18ml nước muối sinh lí...
 • 27
 • 763
 • 2
Giáo trình Mô hình hóa môi trường: Phần 2 - TSKH: Bùi Tá Long

Giáo trình Mô hình hóa môi trường: Phần 2 - TSKH: Bùi Tá Long

... 0,000 32 92, 9 0 ,28 5 11 ,28 5,5 0,33 0,3 8,6 6,6 0,3 42/ 1, 02 0 ,29 10,53 6 ,2 0,368/1, 02 5,66 0 ,29 5 12, 0 49 0,3 32/ 1, 02 0,07 (0,3) (0,0 125 ) 0, 12 (0,45) (0,0 125 ) 0,48 (0,30) (0,0 125 ) 0, 12 (0, 42) (0,0 125 ) ... εt Giáo trình hình hóa môi trường 178 Trong D = hệ số khuếch tán phân tử, L2T-1 εm = hệ số khuếch tán rối khối lượng, L2T-1 υ = độ nhớt động học, L2T-1 εv = độ nhớt xốy, L2T-1 α = khuếch tán ... White × 1 0-6 Hồ Eric × 1 0-6 90 × 1 0-5 137 × 1 0-5 90 Sr × 1 0-6 90 Sr × 1 0-5 137 Cs × 10 24 0 Pb 24 0 Pb Hồ Ontairo Vịnh Green, Hồ Michigan - 26 .3 × 10 Hồ Greifensee 10 -9 Sr Cs -1 0 23 0 Th -9 22 6 Ra...
 • 240
 • 1,005
 • 3
giáo trình thí nghiệm hóa đại cương

giáo trình thí nghiệm hóa đại cương

... phạm bị đình thí nghiệm Phòng thí nghiệm không chịu trách nhiệm tai nạn xãy sinh viên không tuân thủ qui định an toàn nêu Trang: Giáo Trình TN Hóa Đại Cương BÀI : KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM 1.1 ... mẫu cuối giáo trình thí nghiệm Trang: Giáo Trình TN Hóa Đại Cương BÀI 2: NHIỆT PHẢN ỨNG 2.1 LÝ THUYẾT Các trình hoá học xảy có kèm theo hiệu ứng nhiệt thay đổi enthalpy phản ứng Nếu trình xảy ... Na2S2O3 VD thí nghiệm 1, nồng độ Na2S2O3 x, nồng độ H2SO4 y, thời gian t t1, thí nghiệm 2, nồng độ Na2S2O3 2x, nồng độ H2SO4 y, thời gian t2, ta có: Trang: 13 Giáo Trình TN Hóa Đại Cương V1 =...
 • 29
 • 3,064
 • 5
giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

... 5.2.3 Kết 15 Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích - Tính nồng độ mol Fe2+ dung dòch mẫu Tính hàm lượng % khối lượng Fe dạng Fe(NH4)2(SO4)26H2O mẫu rắn 16 Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích BÀI 6: ... Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích BÀI 1: CHỈ DẪN CHUNG VỀ THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH 1.1 Đối tượng, nhiệm vụ phân tích định lượng  Chọn mẫu đại diện (chọn phân nhỏ mẫu đại diện ... tử cần phân tích 1.3 Biểu diễn kết phân tích định lượng 1.3.1 Biểu diễn hóa học Biểu diễn cấu tử phân tích theo dạng tồn chất phân tích Ví dụ: Cr3+, Cr2O7, CrO4 Biểu diễn cấu tử phân tích dạng...
 • 24
 • 1,406
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hiện nay đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty cổ phần mía đường lam sơn là 630 người trong đó trình độ đại học là 90 người cao đẳng và trung cấp là 150 người kỹ thuật viên là 390 ngườigiáo trình thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trườngthí nghiệm hóa môi trườnggiáo trình thí nghiệm hóa vô cơgiáo trình thí nghiệm hoá sinhgiáo trình thí nghiệm hóa đại cươngthiết bị phòng thí nghiệm hóa môi trườnggiáo trình thí nghiệm hóa phân tíchgiáo trình mô hình hóa môi trườnggiáo trình thí nghiệm hóa lýgiao trinh thi nghiem hoa huu cogiáo trình thực hành hóa môi trườnggiáo trình môn chính trị dùng cho hệ cao đẳng nghề bộ lao động thương binh xã hội làm quen với môi trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệpchế hssv các trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số 42 2007 qđBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam