1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Nông - Lâm - Ngư >

Đánh giá, chọn lọc và xác định mối tương quan của một số tính trạng với năng suất củ các dòng giống sắn có triển vọng từ hạt lai nhập nội của CIAT tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Đánh giá, chọn lọc và xác định mối tương quan của một số tính trạng với năng suất củ các dòng giống sắn có triển vọng từ hạt lai nhập nội của CIAT tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Đánh giá, chọn lọc xác định mối tương quan của một số tính trạng với năng suất củ các dòng giống sắn triển vọng từ hạt lai nhập nội của CIAT tại trường đại học nông lâm thái nguyên

... trồng Diện tích Năng suất sắn năm (tấn/ha) Giá sắn (USD/tấn) Sự tăng Sự tăng giá trị suất sản phẩm (tấn/ha) triệu USD 2002 1994 2002 Châu 3.486.502 12,93 14,67 25 1,74 151,70 Thái Lan 1.030.000 ... sn 56 3.4 Tng quan ca mt s c trng c tớnh liờn quan n sinh trng vi nng sut c 61 3.4.1 Tng quan tng phn (tng quan ca c trng vi nng sut c) 61 3.4.2 Tng quan ton phn (T c ... vitamin Cụng dng ca cõy sn c th hin qua s : S 1.1 Cụng dng ca cõy sn Cây sắn Thân Lá Củ Thức ăn gia súc Rau ăn Giấy Sắn thái lát Thức ăn gia súc Rợu Phân bón Dợc phẩm Chất đốt Tinh bột Dợc phẩm...
 • 83
 • 225
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và năng suất của một số dòng, giống sắn có triển vọng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng năng suất của một số dòng, giống sắn triển vọng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

... dòng, giống sắn - Tốc độ sinh trưởng dòng, giống sắn - Một số đặc điểm nông học dòng, giống sắn - Các yếu tố cấu thành suất - Năng suất chất lượng dòng, giống sắn 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 ... Đánh giá số đặc điểm sinh trưởng phát triển dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm - Đánh giá suất yếu tố cấu thành suất dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm - Đánh giá chất lượng dòng, giống sắn tham ... trưởng chiều cao dòng, giống sắn thí nghiệm 29 3.1.3 Tốc độ dòng, giống sắn thí nghiệm 32 3.1.4 Tuổi thọ dòng, giống sắn thí nghiệm 34 3.2 Một số đặc điểm hình thái dòng, giống sắn thí nghiệm...
 • 84
 • 407
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất, chất lượng một số dòng, giống sắn có triển vọng tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất, chất lượng một số dòng, giống sắn triển vọng tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

... Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, suất chất lượng dòng, giống sắn triển vọng huyện Sơn Dương- tỉnh Tuyên Quang Mục đích nghiên cứu đề tài Nhằm lựa chọn dòng, giống sắn cho suất cao, phẩm chất ... 40 3.6 Năng suất chất lượng dòng, giống sắn 41 3.6.1 Năng suất thân 41 3.6.2 Năng suất củ tươi dòng, giống sắn 43 3.6.3 Năng suất sinh vật học (NSSVH) dòng, giống sắn 45 ... nông học dòng, giống sắn (Tỷ lệ mọc mầm thời gian mọc mầm, tốc độ sinh trưởng dòng, giống sắn) - Các yếu tố cấu thành suất chất lượng dòng, giống sắn - Hoạch toán hiệu kinh tế dòng, giống sắn 2.4...
 • 84
 • 443
 • 0
so sánh một số dòng giống sắn có triển vọng tại huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

so sánh một số dòng giống sắn triển vọng tại huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

... tài So sánh số dòng, giống sắn triển vọng huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Mục tiêu tổng quát Nhằm lựa chọn giống sắn suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho thực tiễn sản xuất chế biến tỉnh ... "Trồng trọt SO SÁNH MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG SẮN CÓ TRIỂN VỌNG chuyên khoa", Nhà Xuất Nông nghiệp Hà Nội, tr 250-268 TẠI HUYỆN SƠN DƢƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG Trần Ngọc Ngoạn (2007), Giáo trình sắn, Nxb Nông ... sắn huyện Sơn Dương, Tuyên Quang Huyện Sơn Dương 1200 sắn, phân bổ xã toàn huyện Các giống sắn chủ yếu trồng giống địa phương, năm gần diện tích sắn cao sản nâng lên đáng kể (chủ yếu giống...
 • 77
 • 441
 • 1
so sánh một số dòng, giống sắn có triển vọng tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

so sánh một số dòng, giống sắn triển vọng tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

... đó, tiến hành thực đề tài: So sánh số dòng, giống sắn triển vọng huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Mục đích, yêu đề tài 2.1 Mục đích đề tài Xác định đƣợc dòng, giống sắn suất cao, phẩm chất tốt, ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MÃ MINH HẢI SO SÁNH MỘT SỐ DÕNG, GIỐNG SẮN CÓ TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... nƣớc mà khác nhƣng thƣờng sau trồng - 12 tháng thu hoạch cho suất cao, phẩm chất tốt 1.3.4 Tình hình sản xuất sắn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 800 sắn, phân bổ địa phƣơng toàn huyện...
 • 135
 • 431
 • 1
So sánh một số dòng, giống sắn có triển vọng tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

So sánh một số dòng, giống sắn triển vọng tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MÃ MINH HẢI SO SÁNH MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG SẮN CÓ TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... xuất sắn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Huyện Ba Bể 800 sắn, phân bổ địa phương toàn huyện Các giống sắn chủ yếu trồng giống địa phương, năm gần diện tích sắn cao sản nâng lên đáng kể (chủ yếu giống ... gen quốc gia Trong bao gồm 5.138 mẫu giống sắn thu thập vùng Nam Mỹ Trung Mỹ, 24 mẫu giống sắn Bắc Mỹ, 384 mẫu giống sắn lai CIAT, 163 mẫu giống sắn vùng châu Á, 19 mẫu giống sắn vùng châu Phi...
 • 135
 • 366
 • 0
Nghiên cứu hiện trạng sản xuất đậu tương tại lào và xác định giống đậu tương triển vọng từ tập đoàn nhập nội từ việt nam

Nghiên cứu hiện trạng sản xuất đậu tương tại lào xác định giống đậu tương triển vọng từ tập đoàn nhập nội từ việt nam

... xu t nghiên c u ñ u tương th gi i 13 1.3.2 Tình hình s n xu t nghiên c u ñ u tương 1.4 M T S NGHIÊN C U V Lào 18 CH N T O GI NG ð U TƯƠNG TRÊN TH GI I VÀ LÀO 21 1.4.1 Nh ng nghiên ... ng t t ð I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U C A ð TÀI Các gi ng ñ u tương ñư c ñưa vào nghiên c u bao g m m t s gi ng ñ u tương c a Vi t Nam c a Lào ð a ñi m nghiên c u - Trung tâm nghiên c u phát ... ti n s n xu t ñ u tương c Lào góp ph n vào công tác ch n t o gi ng ñ u tương, ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u hi n tr ng s n xu t ñ u tương t i Lào xác ñ nh gi ng ñ u tương tri n v ng t...
 • 131
 • 299
 • 0
đánh giá sinh trưởng và tổng kết kinh nghiệm gây trồng một số loài cây gỗ bản địa trồng dưới tán rừng tại trung tâm khoa học và sản xuất lâm nghiệp đông bắc bộ - đại lải - vĩnh phúc

đánh giá sinh trưởng tổng kết kinh nghiệm gây trồng một số loài cây gỗ bản địa trồng dưới tán rừng tại trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp đông bắc bộ - đại lải - vĩnh phúc

... hành gây trồng Do vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá tình hình sinh trởng tổng kết kỹ thuật gây trồng số loài gỗ địa dới tán rừng tán rừng Trung tâm Khoa học xuất Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ ... Trung tâm Khoa học sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ trung tâm vùng trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tiến hành gây trồng số mô hình trồng địa dới tán rừng, điển hình mô hình trồng 10 loài ... lâm nghiệp thuộc địa bn xã Ngọc Thanh - Thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc 4.1.Vị trí địa lý Khu vực nghiên cứu đề ti thuộc địa phận Trung tâm Khoa học v sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ .Trung tâm...
 • 50
 • 808
 • 0
Nghiên cứu đa dạng di truyền và xác định chỉ thị nhạn dạng một số nguồn gen hoa lan Hoàng Thảo (Dendrobium) bản địa của Việt Nam

Nghiên cứu đa dạng di truyền xác định chỉ thị nhạn dạng một số nguồn gen hoa lan Hoàng Thảo (Dendrobium) bản địa của Việt Nam

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN DUY DƢƠNG NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ XÁC ĐỊNH CHỈ THỊ NHẬN DẠNG MỘT SỐ NGUỒN GEN HOA LAN HOÀNG THẢO (DENDROBIUM)BẢN ... nước sở , nh đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu đa dạng di truyền xác định thị nhận dạng số nguồn gen lan Hoàng Thảo (Dendrobium) địa Việt Nam Mục tiêu luận án - Đánh giá đa dạng di truyền mức độ hình ... vật Đa dạng di truyền tồn loài loài khác 12 Đa dạng di truyền đa dạng thành phần gen cá thể loài loài khác nhau; đa dạng gen di truyền quần thể quần thể Đa dạng di truyền biểu đa dạng biến dị di...
 • 220
 • 580
 • 2
Nghiên cứu đa dạng di truyền và xác định chỉ thị nhạn dạng một số nguồn gen hoa lan hoàng thảo (dendrobium) bản địa của việt nam (TT)

Nghiên cứu đa dạng di truyền xác định chỉ thị nhạn dạng một số nguồn gen hoa lan hoàng thảo (dendrobium) bản địa của việt nam (TT)

... nước sở , đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu đa dạng di truyền xác định thị nhận dạng số nguồn gen hoa lan Hoàng Thảo (Dendrobium) địa Việt Nam Mục tiêu luận án - Đánh giá đa dạng di truyền mức độ ... pháp nghiên cứu, đánh giá đa dạng di truyền xác định maker nhận dạng thực vật 1.3.1 Khái niệm đa dạng di truyền Đa dạng di truyền đa dạng thành phần gen cá thể loài loài khác nhau, đa dạng gen di ... Tình hình nghiên cứu hoa lan giới Việt Nam 1.4.1 Nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền xác định thị nhận dạng hoa lan giới 1.4.1.1 Nghiên cứu mức độ hình thái Đối với loài Lan Hoàng Thảo (Dendrobium), ...
 • 27
 • 430
 • 0
Khoá luận tốt nghiệp đánh giá mối tương quan giữa một số chỉ số hình thái với thể lực của trường THPT xuân hòa  vĩnh phúc

Khoá luận tốt nghiệp đánh giá mối tương quan giữa một số chỉ số hình thái với thể lực của trường THPT xuân hòa vĩnh phúc

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC s u PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN PHẠM QUANG THẮNG ĐÁNH GIÁ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA MỘT SỐ CHỈ SỐ HÌNH THÁI VỚI THẺ L ự c CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT XUÂN HÒA - VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT ... môi trường nơi khác nên có tác động khác tới thể lực em 3.2 Mối tương quan số số hình thái vói lực Các số hình thái (cân nặng, vòng ngực, chiều cao) có mối tương quan với thể lực (BMI, Pignet) Mối ... vụ thực đề tài : Đánh giá mối tương quan số số hình thái vói lực học sinh trường trung học thông Xuân Hòa- Vĩnh Phúc 2.Mục đích nghiên cún -Đánh giá thực trạng số tiêu thể lực ( chiều cao, cân...
 • 43
 • 344
 • 0
Phương pháp xác định sự tương quan giữa thỏa mãn trong công việc hiệu suất làm việc của nhân viên ngân hàng TPHCM

Phương pháp xác định sự tương quan giữa thỏa mãn trong công việc hiệu suất làm việc của nhân viên ngân hàng TPHCM

... hiệu suất công việc nhân viên ngân hàng H1(1): Có tương quan động lực làm việc hiệu suất công việc nhân viên ngân hàng H2(0): Không có tương quan thoả mãn công việc hiệu suất công việc nhân viên ... viên ngân hàng H2(1): Có tương quan thoả mãn công việc hiệu suất công việc nhân viên ngân hàng H3(0): Động lực làm việc thoả mãn công việc báo quan trọng lên hiệu suất làm việc nhân viên ngân hàng ... hưởng đến hiệu suất làm việc nhân viên ngân hàng H5(0); Không có tương quan tuổi tác hiệu suất làm việc nhân viên ngân hàng H5(1): Có tương quan tuổi tác hiệu suất làm việc nhân viên ngân hàng H6(0);...
 • 16
 • 600
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng quy trình mối nguy đánh giá rủi ro và xác định biện pháp kiểm soátxác định mối tương quan giữa công trình đê biển bạc liêu với môi trường và tài nguyên ven biểnphân lập các hoạt chất tìr cây thuốc được chọn lọc và xác định cấu trúcphương pháp đánh giá chọn lọc và nhân giống nhằm sử dụng ưu thế lai trong chăn nuôinghiên cứu xác định mối tương quan giữa mật độ vi khuẩn và mức độ biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên rotat 1 2xác định mối tương quan giữa các chất hóa học tham gia vào phản ứng với các thuật toán để giải được với các dạng bài toán hóa học đơn giảnthiết lập phương trình hồi quy xác định mối tương quan giữa cấu trúc sở hữu và chính sách cổ tứcmối liên quan giữa nhiễm giun tình trạng thiếu năng lượng trường diễn với thiếu máu của phụ nữ 20 35 tuổi tại 6 xãmối liên quan giữa một số yếu tố với mức độ nặng của bệnh vtpqxác định mối liên quan giữa nồng độ đường huyết lúc nhập viện hba1c và các đột quỵ của viện sức khỏe quốc gia hoa kỳ trên bệnh nhân nhồi máu não cấpcach ve bieu do noi luc va xac dinh moi quan he gia cac thanh3 chọn phôi và xác định lượng dư gia côngđánh giá về công tác xác định hộ nghèo và đối tượng được nhận chính sách hỗ trợcấp thông tin đánh giá khả năng thanh toán và xác định nhu cầu tiền của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động tiếp theođánh giá lần đầu và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sảnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ