1. Trang chủ >
 2. Trung học cơ sở - phổ thông >
 3. Lớp 12 >

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Văn Ma trận đề thi học kì 1 văn 12

Đề và đáp án đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán (Ma trận đề thi)

Đề và đáp án đề thi học 1 lớp 11 môn Toán (Ma trận đề thi)

... chấm ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC : 2 014 -2 015 Môn : TOÁN – Khối : 11 Dap an de thi hoc ki lop 11 mon toan Cau Dap an de thi hoc ki lop 11 mon toan Cau Dap an de thi hoc ki lop 11 mon ... Câu (1, 0 điểm) ———-Hết———- (Thí sinh không sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích thêm!) Họ tên: …………………………… Số báo danh: ……………………… Phòng thi: ………… B Đáp án đề thi học lớp 11 môn Toán hướng ... Câu (3,0 điểm) Phép dời hình (1, 5 điểm) Hình học không gian (1, 5 điểm) Câu (1 điểm) Ứng dụng nhị thức Niu – Tơn tính tổng III Đề thi học môn toán khối lớp 11 Câu (4,0 điểm) Giải phương trình...
 • 6
 • 890
 • 23
Đề thi học kì 1 lớp 9 Môn Toán Ma trận đề thi có đáp án

Đề thi học 1 lớp 9 Môn Toán Ma trận đề thi có đáp án

... Số câu Số điểm 1. 5 3.5 Tỉ lệ 15 % 20% 35% Tổng số câu 1câu 4câu 4câu câu 10 câu Tổng số điểm 1 4đ 4đ 1 10 đ Tỉ lệ 10 0% 10 % 40% 40% 10 % 10 0% Đề thi học lớp môn Toán năm 2 015 PHÒNG GD-ĐT VẠN ... (1 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: …………… HẾT!……………… Lưu ý: +Cán coi thi không giải thích thêm + Học sinh làm bài vào giấy thi Đáp án đề thi học lớp môn Toán năm 2 015 ... giải cách khác điểm tối đa Xem thêm nhiều đề thi, đề kiểm tra học lớp tại: http://dethikiemtra.com/lop -9/ de -thi- hoc-ki -1- lop9 (Năm học 2 015 – 2 016 ) Dethikiemtra.com ...
 • 5
 • 1,112
 • 34
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Văn năm 2013 - 2014 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Đề thi học 1 lớp 11 môn Văn năm 2013 - 2014 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

... 1, 25 điểm) - Chính ước mơ, khát vọng giúp người ta thành công sống + Ước mơ, khát vọng động lực giúp người biết vươn lên giành lấy đỉnh cao c/s (lấy VD lĩnh vực: sáng tạo khoa học, sáng tác văn ... điểm ) - Câu nói toát lên suy nghĩ nhân văn: Đồng cảm với hạn chế, nhìn thấu đáo mâu thuẫn ước mơ, khát vọng hoàn cảnh thực người, đồng thời cổ vũ cho người biết vươn lên sống có ý nghĩa - Bản ... (0,5 điểm) Giới thi u yêu cầu đề, trích dẫn nhận định GIẢI THÍCH: (1. 0 điểm) - Thơ sống ví người gái gia đình Đây cách nói hình tượng nhằm nhấn mạnh vai trò lớn lao thơ sống - Cái để người ta...
 • 6
 • 697
 • 0
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Văn năm 2014 - P1

Đề thi học 1 lớp 9 môn Văn năm 2014 - P1

... d ướ câu h ỏ tu t nh i i ) Đ p án đề thi h ọ l môn V ă n ă 2 014 c p n m Ph ầ I (3.0 đ ể n i m) Câu l: - trích l c ủ nói v ai? (Vua Quang Trung) o n i a i -Nói hoàn c ả nào?(Vua Quang Trung ... hội b.Viết đoạn văn khoảng 10 câu trình bày suy nghĩ em đường Trong đoạn văn ấy, em sử dụng câu hỏi tu từ (Gạnh câu hỏi tu từ) -Có thể viết câu chủ đề dạng câu hỏi tu từ : Ở tuổi 15 này, chưa phải ... thành biểu tượng đẹp đời người lính (chiến sĩ thi sĩ) c Học thơ "Đồng chí" Chính Hữu, em liên tưởng tới thơ sách Ngữ văn tập ? Vì sao? Có thể liên tưởng : - “Bài thơ tiểu đội xe không kính” viết người...
 • 5
 • 909
 • 0
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Văn năm 2014 Trường THCS Lộc Hạ

Đề thi học 1 lớp 9 môn Văn năm 2014 Trường THCS Lộc Hạ

... ả 10 câu, đ có m ộ câu h ỏ tu t G chân d ướ câu h ỏ tu t ng ó t i ch i i đ) ó Câu 2: đ ể i m Câu chuy ệ c ả độ g v ềm ộ ng ườ thân đ đ xa n m n t i ã i Đ p án Đề thi h ọ l môn V ă n ă 2 014 ... ă 2 014 c p n m Tr ườ g THCS L ộ H n c Câu 2: Điền t 0.25 điểm Các từ: Dẫn tr ực tiếp, trực tiếp đặt dấu ngoặc kép II Phần t ự luận ( điểm ) Câu 1: *Viết hình thức đoạn văn, số câu quy định, bố ... 2: Đ ề t ừcòn thi ế ph ầ trích d ướ đ y i n u n i â , t ứ nh ắ l nguyên v ă l nói hay ý ngh ĩ c ủ nhân v ậ , l c c i n i a t i d ẫ n II Ph ầ t ựlu ậ ( (8 đ ể ) n n i m Câu 1: đ ể i m "Không...
 • 4
 • 688
 • 0
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Văn năm 2014 (Phần 1)

Đề thi học 1 lớp 10 môn Văn năm 2014 (Phần 1)

... thú điền viên thôn dã - Mở rộng vấn đề, liên hệ thực tế sống thân để rút h ọc cho Đề thi h ọc l ớp 10 môn V ăn n ăm 2 014 - Đề s ố Câu (2đ) Nêu ý nghĩa văn thơ “Đọc Tiểu Thanh kí” Nguyễn Du? ... Dẽ có Ngu cầm đàn tiếng, Dân giàu đủ khắp đòi phương” Đáp án đề thi h ọc l ớp 10 môn V ăn n ăm 2 014 - Đề số Câu (2đ) - Ý nghĩa văn thơ “Đọc Tiểu Thanh kí” Nguyễn Du? - Niềm cảm thương mà Nguyễn ... trai khác làm ch ồng (1 ) Câu (6đ) * Mở (1 ) - Giới thi u người Nguyễn Trãi : người anh hùng với lý tưởng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân, đồng thời nhà thơ có lòng yêu thi n nhiên, quê hương,...
 • 6
 • 383
 • 0
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Văn năm 2014 THCS Lộc Hạ

Đề thi học 1 lớp 8 môn Văn năm 2014 THCS Lộc Hạ

... nhà vật lí học ngườ i Scotlandphát minh vào năm 18 92 (0,5 điểm) -Cấu tạo phích gồm hai phận :ruộtphích vỏ phích (0,5 điểm) +Bộ phận quan trọng phích n ướ c ruột phích cấu tạo hai lớp thuỷ tinh ... ,Kết - Bài làm ,câu văn viét ,ch ữ đẹp ,l ời văn sinh động,hấp dẫn Yêu cầu nội dung: a.M : (0,5 điểm) Gi ới thi u khái quát (ý nghĩa ,vai trò…)chiếc phích n ước b.Thân : (5điểm) Học sinh cần trình ... già dân tộc.(0.5 điểm) Câu 2: (2đ) Yêu cầu - Hs viết hình th ức đoạn văn, chủ đề - Nội dung: (1. 5 điểm) Cần làm rõ ý sau: Tác hại bao bì ni-lông v ới môi tr ường cụ thể là: + bao bì nilông lẫn...
 • 3
 • 402
 • 0
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Văn THCS Giai Xuân năm 2014

Đề thi học 1 lớp 8 môn Văn THCS Giai Xuân năm 2014

... ủ chi ế phích n ướ đượ Duwur nhà v ậ lí i n a c c c t 0,5 h ọ ng ườ Scotland phát minh vào n ă 18 92 c i m -C ấ t c ủ chi ế phích g hai b ộph ậ :ru ộ u o a c m n tphích v ỏphích 0,5 +B ộph ậ quan ... ă l t-> n t ng n - Nó có giá tr ị nhân sinh: C ứ s ố m ộ m ng ườ u ng t ng i 0,5 M M ởbài : Gi thi ệ đượ phích n ướ ( bình thu ỷ đồ dùng i u c c ) 0,5 th ườ g có m ỗ gia đ nh, c ũ bi ế đ đồ dùng ... Câu ( (1 đ) Chi ế cu ố m ộ ki ệ tác, vì: c i t t - Nó đ ượ v ẽtrong m ộ hoàn c ả r ấ đặ bi ệ mà l sinh...
 • 3
 • 517
 • 0
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Văn năm 2014 - Quận Tân Bình

Đề thi học 1 lớp 7 môn Văn năm 2014 - Quận Tân Bình

... ế C ả khuya- H ồChí Minh, Ti ế gà tr - Xuân Qu ỳ (4 đ ể ) n n, nh ng a nh i m Đ p án Đề thi h ọ l môn V ă n ă 2 014 Phòng c p n m GD - Đ Qu ậ Tân Bình T n Ph ầ (3 đ ê ̉ m) n1: i 1/ Đ trích ... rõ ràng (0,25 điểm) - GV vào tiêu chí để xem xét đánh giá - Không biết viết đoạn văn không làm bài, lạc đề ( điểm) Câu 2: (4 điểm) * Về nội dung: - Mở bài: (0,5 điểm) + Giới thi u tác giả, thơ; ... thơ; thể cách dẫn dắt, giới thi u vấn đề ấn tượng, sáng tạo (0,25 điểm) + Biết cách dẫn dắt, giới thi u vấn đề chưa hay, mắc lỗi diễn đạt, lỗi dùng từ (0,25 điểm) + Lạc đề, không đạt yêu cầu, sai...
 • 4
 • 733
 • 0
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Văn năm 2014 Trường THCS Liên Châu

Đề thi học 1 lớp 7 môn Văn năm 2014 Trường THCS Liên Châu

... Đáp án Đề thi h ọc l ớp môn V ăn n ăm 2 014 Tr ường THCS Liên Châu Câu 1( điểm) Học sinh xác định cặp từ trái nghĩa: Thi u - giàu; Sống - chết; nhân nghĩa - cường bạo Câu (2 điểm) - Học sinh ... lời thơ, câu thơ ngân vang, lay động hồn người - Học sinh phân tích kết hợp với biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác - Viết phân tích thành đoạn văn Câu (5 điểm): * Yêu cầu : - Mở : nêu cảm xúc ... giải thích ngắn gọn thành ngữ: ểm + Ăn cháo đá bát: bội bạc + Lá lành đùm rách: giúp đỡ, đùm bọc - Học sinh đặt câu với thành ngữ, câu đặt được: 0,5 ểm Câu (2 điểm) - Chỉ phép điệp ngữ: “ nghe”:...
 • 3
 • 519
 • 0
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Văn năm 2014 Trường THCS Lộc Hạ

Đề thi học 1 lớp 7 môn Văn năm 2014 Trường THCS Lộc Hạ

... th “ Tiếng gà trưa” Xuân Quỳnh Đáp án Đề thi h ọc l ớp môn V ăn n ăm 2 014 Tr ường THCS L ộc H II T Ự LUẬN (7. 0 điểm): Câu 1: - Học sinh ghi lại xác (1. 0 điểm) Sai t trừ 0.25 điểm; sai dòng ... tác phẩm văn học - Nội dung: Bài thơ “ Tiếng gà trưa” Xuân Quỳnh - Hình thức: Bố cục đầy đủ ba phần Hành văn mạch lạc, lưu loát * Yêu cầu cụ thể: Bài làm cần đảm bảo ý sau: Mở bài: Gi ới thi u tác ... n c i A H kèn xung tr ậ i n B Khúc ca kh ả hoàn i C Áng thi n c ổhùng v ă n D B ả tuyên ngôn độ l ậ n c p II T Ự LU ẬN: (7. 0 điểm) Câu (1. 0 điểm): Hãy chép thuộc lòng th “ Bánh trôi nước ” Hồ...
 • 4
 • 486
 • 0
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Văn năm 2014 Trường THCS Phan Chu Trinh (Đề 1)

Đề thi học 1 lớp 7 môn Văn năm 2014 Trường THCS Phan Chu Trinh (Đề 1)

... án Đề thi h ọc l ớp môn V ăn n ăm 2 014 Tr ườ ng THCS Phan Chu Trinh ( Đề 1) II/ Phần tự luận : 8đ Câu : (1 ) - HS Chép thuộc lòng câu thơ (0,5đ) - Tác giả Trần Quang Khải (0,5đ) Câu : (1 ) ... đ n n: ) Câu 1: (1 đ ) Em chép thu ộ lòng ph ầ d ịch th “Phò giá v ềkinh” cho bi ế c n t tác gi ảlà ai? Câu 2: (1 ) - Từ trái nghĩa gì?( 0,5 đ) - Cho ví dụ? (0,5 đ) Câu 3: Tập làm văn (6đ) Hãy ... ngắn….(0,5đ) Câu : (6đ) a Về hình thức: - Bài văn bố cục rõ ràng, mạch lạc (0,5đ) - Chữ viết đẹp, không sai lỗi tả (0,5đ) b Về nội dung: - Mở bài: (1 đ) Giới thi u bài: “ Rằm tháng Giêng” tác giả Hồ...
 • 4
 • 408
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kì 1 lớp 10 môn vănđề thi học kì 1 lớp 11 môn vănđề thi học kì 1 lớp 9 môn văn 2012đề thi học kì 1 lớp 9 môn văn 2013các đề thi học kì 1 lớp 9 môn vănđề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn vănđề thi cuối học kì 1 lớp 9 môn vănđề thi học kì 1 lớp 9 môn văn violetđề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn vănđề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn vănđề thi học kì 1 lớp 7 môn vănđề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn vănđề thi học kì 1 lớp 11 môn vanđề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn văn năm 2013đề thi cuối học kì 1 lớp 6 môn vănBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015