1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Cơ khí - Vật liệu >

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế đóng thân tàu

... Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 1 ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH THIẾT KẾ & ĐÓNG THÂN TÀU NỘI DUNG THỰC TẬP: 1. Tìm hiểu các bản ... thực tập cho phép. 8. Tìm hiểu các tài liệu cần thiết phục vụ cho việc thiết kế một con tàu. SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp ... bước thiết kế ban đầu, về kích thước con tàu để đảm bảo trọng tải thiết kế đưa ra theo yêu cầu của khách hàng, đảm bảo về vận tốc ban đầu đưa ra trong bước thiết kế sơ bộ ổn đònh khi thiết kế...
 • 61
 • 1,626
 • 4
Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng

... chế, sau thời gian học tập ở trường (7 học kỳ), sinh viên phải qua thời gian thực tập viết chuyên đề tốt nghiệp (1 học kỳ). Mục đích thực tập: giúp sinh viên tiếp cận thực tế các lónh vực ... đề, bước đầu nghiên cứu vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, trình bày như một công trình khoa học. Chuyên đề tốt nghiệp phải được đơn vò thực tập nhận xét, đánh giá nộp cùng nhật ký thực ... với kết quả cao nhất. Đề tài, đề cương chi tiết của chuyên đề tốt nghiệp phải được giáo viên hướng dẫn duyệt. Thời gian, đòa điểm tiếp xúc giữa giáo viên sinh viên trong quá trình thực tập...
 • 12
 • 9,791
 • 8
Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

... nhiên tùy theo cơ sở thực tập, sinh viên có thể thực tập nhiều hơn một trong số những loại nội dung trên. V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP:- Đợt thực tập tốt nghiệp được tổ chức tại ... yêu cầu của đợt thực tập tốt nghiệp cho sinh viên.- Phổ biến đề cương thực tập tốt nghiệp phân công giáo viên hướng dẫn. - Giáo viên thường xuyên phối hợp với cơ sở thực tập kiểm tra, hướng ... phần mềm,…) tại cơ sở thực tập. - Thực tập Nghiên cứu: Sinh viên thực tập tập dượt nghiên cứu theo một số đề tài được đặt ra bởi cơ sở thực tập. Lưu ý: Sinh viên phải thực tập ít nhất một trong...
 • 13
 • 9,878
 • 3
đề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp

đề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp

... CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP I. MỤC ĐÍCH 1. Thực tập tốt nghiệp là nhiệm vụ bắt buộc của mỗi sinh viên sau khi ... thực tập bản nhận xét đánh giá thực tập tại cơ sở. Mỗi sinh viên có nhiệm vụ báo cáo kết quả thực tập trước bộ môn. Nếu báo cáo thực tập chưa đạt yêu cầu, sinh viên đó sẽ chưa được làm tốt ... việc. 3. Trên cơ sở đề cương sơ bộ, mỗi sinh viên tự xây dựng một đề cương chi tiết thông qua giáo viên hướng dẫn để thực hiện trong quá trình thực tập. 4. Kết thúc đợt thực tập, mỗi sinh viên...
 • 3
 • 1,469
 • 11
Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng .

Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng .

... càn cứ vào tình hình thực tế cuà cong ty. Phàt huy tính chu đong, liện hệ vởi càn bo cuà cong ty đệ thực hiện kế hoàch thực tàp hàng ngày, hàng tuàn nhàm thực hiện toàn bo chứởng trình thực tàp ... trao đôi, gời y hứờng dàn vê chủyên mon. Củôì củng, kết thủc đờt thực tàp sinh viên phai hoan thành mọt chuyên đề tot nghiệp vời đê tài do sinh viên tự lứa chọn hoàc do đờn vị thực tàp yêủ càủ, ... 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỘC MỞ TP. HO CHÍ MINH KHOA KE TOAN - TAI CHÍNH NGAN HANGĐỀ CƯƠNG• A A THựC TẬP TOT NGHIỀP• • •(DÀNH CHO NGÀNH TÀI CHÍNH NGẦN HANG)TP.HCM...
 • 11
 • 3,186
 • 2
đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

... được tiếp tục thực tập hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp. MẪU BẢNG ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP6BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG ANKHOA KẾ TOÁN – KIỂM ... khi kết thúc đợt thực tập tốt nghiệp. B/ THỜI GIAN THỰC TẬP:2 tháng (8 tuần)C/ NỘI DUNG THỰC TẬP:Tình hình thực tế tại mỗi cơ sở thực tập có thể khác nhau do đặc điểm về sản xuất KD cả ... NAMKHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP( HỆ CAO ĐẲNG, LT CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - NGÀNH KẾ TOÁN )Trang 2 - 3: Nội dung chương trình thực tập tốt nghiệp...
 • 10
 • 2,184
 • 7
Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

... của đơn vị thực tập cho giáo viên hướng dẫn trước ngày 11/12/2011.III. THỜI GIAN THỰC TẬP Tổng thời gian thực tập tốt nghiệp là 08 tuần, trong đó:- Thực tập chung: 04 tuần- Thực tập chun ... ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬPCác doanh nghiệp BCVT Doanh nghiệp khác.V. NỘI DUNG THỰC TẬP5.1. Thực tập chung- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - ... sinh viên làm KLTN thì nội dung thực tập phục vụ cho việc làm KLTN.Sinh viên viết đề cương thực tập chuyên sâu, giáo viên hướng dẫn thực tập phê duyệt gửi đề cương về Văn phòng Khoa/Viện trước...
 • 2
 • 5,984
 • 50
Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

... chuyên đề thực tập tốt nghiệp về mặt khoa học thực tiễn, những kết quả của báo cáo thực tập tốt nghiệp có khả năng ứng dụng vào quản lý tại đơn vị. Thẩm quyền ký xác nhận báo cáo thực tập tốt nghiệp: ... thực tập của sinh viên. 11. Thang điểm: Điểm thực tập tốt nghiệp được đánh giá theo thang điểm 10. 12. Nội dung thực tập tốt nghiệp 3 Nội dung thực tập viết báo cáo thực tập nhằm vào việc thực ... dẫn thực tập tốt nghiệp.  Hoạt động đánh giá kết quả thực tập của sinh viên: Kết thúc đợt thực tập sinh viên phải tiến hành bảo vệ báo cáo thực tập đồng thời phải trả lời được những vấn đề...
 • 6
 • 9,615
 • 58
Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

... qua 10 tuần thực tập thực tế thực tập tốt nghiệp. Đối với học sinh - sinh viên, mục đích của đợt thực tập này là: 1. Củng cố kiến thức lý thuyết đã được trang bị trong nhà trường vận dụng ... công việc những yêu cầu về nghiệp vụ. Giải đáp những thắc mắc về nghiệp vụ để các em nắm bắt thực tập - Phân công người hướng dẫn thực tập; Giám sát kiểm tra quá trình thực tập của ... vị) dấu xác nhận nơi thực tập. Khoa sẽ cử người đến liên hệ nhận lại Phiếu nhận xét. V. Yêu cầu kết quả Hai tuần sau khi kết thúc đợt thực tập, mỗi nhóm học sinh - sinh viên thực tập...
 • 2
 • 4,336
 • 50
Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

... tốt nghiệp Tuần 7: Kiểm tra lại hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Tuần 8: Nộp báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp Đề nghị: Không có đề nghị gì. Ngày nộp đề cương: 05/12/2010 Ngày nộp Báo cáo kết ... cao mạng cục bộ Lập trình thực hiện: Tuần 1: Nhận công việc, viết Đề cương, lập kế hoạch, chuẩn bị các yêu cầu để thực hiện công việc, nộp đề cương thực tập tốt nghiệp Tuần 2: Làm quen với ... thuyết vào thực tế, tìm hiểu sâu vào thực tế - Hoàn thành báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu của khoa, trường đề ra. Nội dung công việc: - Công việc 1: Khảo sát sơ bộ về môi trường làm việc nơi mình thực...
 • 2
 • 39,785
 • 648

Xem thêm

Từ khóa: đề cương thực tập tốt nghiệp ngành môi trườngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành xây dựngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành ngân hàngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanhđề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toánmẫu đề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toánđề cương thực tập tốt nghiệp ngành tài chính doanh nghiệpde cuong thuc tap tot nghiep nganh kinh te hocđề cương thực tập tốt nghiệp ngành điệnđề cương thực tập tốt nghiệp ngành marketingđề cương thực tập tốt nghiệp ngành thú yđề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệpđề cương thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ thông tinđề cương thực tập tốt nghiệp ngành điện công nghiệpde cuong thuc tap tot nghiep nganh che bien mu cao suBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM