1. Trang chủ >
 2. Luật >
 3. Luật dân sự >

Bài tập môn luật dân sự

BÀI TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ

BÀI TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ

... báo tìm kiếm người vắng mặt ,tuyên bố tích, tuyên bố chết “ luật dân có ý nghĩ qua trọng , quan hệ dân sự, mối quan hệ quyền nghĩa vụ dân cá nhân gắn bó chặt chẽ với ,việc người vắng mặt nơi cư ... chết ảnh hưởng trực tiếp tới chủ thể liên quan khác Các quy định chế định nhằm giúp cho giao lưu dân diễn thông suốt , bảo vệ quyền , lợi ích người liên quan người vắng mặt Em chọn đề số : “ xây ... nhiều non nớt Rất mong quan tâm dạy quý thầy cô,để em hoàn thiện tri thức cho B / GIẢI QUYẾT ĐỀ BÀI : ) CƠ SỞ LÝ LUẬN : a Tuyên bố người tích Khi người biệt tích (vắng mặt nơi cư trú) từ năm liền...
 • 5
 • 11,798
 • 193
Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi môn Luật Dân sự 1

Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi môn Luật Dân sự 1

... án dân sự, thời điểm bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân (Nghiên cứu điều 15 4, 15 5, 15 6, 15 9, 16 2 BLDS) Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Dân ... Chương 1: KHÁI QUÁT LUẬT DÂN SỰ  Đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh Luật Dân  Nguồn Luật Dân  Các nguyên tắc Luật Dân  Cấu trúc Luật Dân Chương 2: CÁ NHÂN - CHỦ THỂ PHÁP LUẬT DÂN SỰ ... Điều Bộ luật Dân 2005) Cần đọc hiểu nguyên tắc Luật Dân từ Điều đến Điều 13 ; lưu ý Điều 7, 8, BLDS 2005 Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Dân | Trang...
 • 10
 • 1,970
 • 13
Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi môn Luật Dân sự 2

Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi môn Luật Dân sự 2

... lý: a Sai: Điều 122 Bộ luật Dân 20 05 giải thích điều luật (1 điểm) b Sai: Điều 28 1 Bộ luật Dân 20 05 giải thích điều luật (1 điểm) c Sai: Điều 359 Bộ luật Dân 20 05 giải thích điều luật (1 điểm) d ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HCM KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT ĐỀ THI MÔN LUẬT DÂN SỰ Thời gian làm bài: 90 phút Sinh viên phép tham khảo tài liệu giấy làm thi Nội dung đề thi Câu (4 điểm): Những quan điểm sau ... thường thi t hại cụ thể (cần đọc Điều 613 đến 630 Bộ luật Dân sự) C CÁCH THỨC THI, ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN a Hình thức thi kết cấu đề Đề thi phát hành hình thức tự luận với thời lượng làm thi 90 phút không...
 • 7
 • 1,630
 • 24
Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi môn Luật Dân sự 1

Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi môn Luật Dân sự 1

... từ 10 0 Triệu đồng đến 300 tr đồng Nếu 10 0 tr phải kèm theo dấu hiệu khác * Các tội quy định Điều: 16 2, 16 3, 16 4, 16 6a, 16 6b, 16 7, 16 8, 16 9, 17 0, 17 0a, 17 1, 17 2, 17 3, 17 4, 17 5, 17 6, 17 7, 17 8, 17 9, ... 10 6, 10 7, 10 8, 10 9, 12 0, 12 1, 12 2 Bộ luật Hình Chương 18 Các tội xâm phạm sở hữu - Phân tích dấu hiệu pháp lý số tội cụ thể nhóm tội quy định điều 13 3, 13 4, 13 5, 13 6, 13 7, 13 8, 13 9, 14 0, 14 1, 14 2, ... người thành niên * Các tội quy định Điều: 11 6, 11 7, 11 8, 11 9, 12 0, 12 1, 12 2 Chương 18 Các tội xâm phạm sở hữu * Tội cướp tài sản.(Điều 13 3 Bộ luật Hình sự) - Hành vi khách quan thực hành vi sau:...
 • 27
 • 725
 • 0
Bài tập môn luật hình sự Modul 2

Bài tập môn luật hình sự Modul 2

... HÀ NỘI - 20 10 BÀI TẬP HỌC KÌ MÔN LUẬT HÌNH SỰ MODUL ĐỀ BÀI SỐ 2: A B có ý định chiếm đoạt tài sản người khác Để việc chiếm đoạt thuận ... TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình luật hình Việt Nam (tập 1, 2) , Trường Đh Luật Hà Nội, NXB CAND Bộ luật hình nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi năm 20 09) Bình luận khoa học hình (Phần tội xâm phạm sở hữu), ... sở hữu), Đinh Văn Quế, NXB Thành Phố Hồ Chí Minh Hỏi trả lời luật hình Việt Nam, NXB lao động – xã hội Bài tập luật hình tố tụng hình sự, TS Đỗ Đức Hồng Hà, NXB tư pháp 10 ...
 • 10
 • 9,113
 • 172
Bài tập về luật dân sự

Bài tập về luật dân sự

... chịu trách nhiệm hình tội giết người Trang 94, Giáo trình Luật Hình Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội Trang 197, Bình luận khoa học Bộ luật hình (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) Thứ nhất, khẳng ... trên? - Về đối tượng tác động tội phạm tình “Đối tượng tác động tội phạm phận khách thể tội phạm, bị hành vi phạm tội tác động đến để gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại cho quan hệ xã hội Luật hình ... tương lai đất nước, đối tượng mà pháp luật cộng đồng bảo vệ,… Như hành vi giết người quy định khoản Điều 93 thể tính nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội + Về lượng hình phạt: khoản Điều 93 quy...
 • 9
 • 3,920
 • 79
CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1

CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1

... tương tự luật dân chia làm hai trường hợp :  tương tự luật dân  tương tự pháp luật Câu 11 : Phân tích nguyên tắc thể chất pháp luật dân Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1. Nguyên ... qua Bộ Luật Dân Việt Nam 2005 Bộ Luật có hiệu lực kể từ ngày 1/ 1/2006 Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ Câu 15 : Hiệu lực Bộ Luật Dân Việt Nam 2005 - - - Điều Bộ Luật Dân 2005 ... ban hành luật áp dụng cho toàn quốc Theo Sắc lệnh này, Bộ dân luật giản yếu Nam kỳ năm 18 83, Bộ dân Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ luật Bắc kỳ năm 19 31, Bộ dân luật Trung...
 • 48
 • 15,304
 • 107
Tài liệu Đề cương ôn tập môn luật dân sự pptx

Tài liệu Đề cương ôn tập môn luật dân sự pptx

... KHÁI NIỆM LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM Tài liệu tham khảo: - Bộ luật dân Việt Nam Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2005 - Giáo trình dân trường Đại học Luật Hà Nội - Giáo trình Luật dân Học viện ... CỦA LUẬT DÂN SỰ - Luật dân điều chỉnh hai nhóm quan hệ quan hệ nhân thân quan hệ tài sản quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (Điều BLDS 2005) Nhóm quan hệ tài ... nghĩa vụ dân sự, cách thức xử lý tài sản có vi phạm - Trách nhiệm tài sản điểm đặc trưng phương pháp điều chỉnh luật dân sự: Mặc dù pháp luật dân điều chỉnh quan hệ nhân thân với quan hệ tài sản...
 • 147
 • 6,980
 • 164
Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 pptx

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 pptx

... tương tự luật dân chia làm hai trường hợp :  tương tự luật dân  tương tự pháp luật Câu 11 : Phân tích nguyên tắc thể chất pháp luật dân Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1. Nguyên ... qua Bộ Luật Dân Việt Nam 2005 Bộ Luật có hiệu lực kể từ ngày 1/ 1/2006 Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ Câu 15 : Hiệu lực Bộ Luật Dân Việt Nam 2005 - - - Điều Bộ Luật Dân 2005 ... ban hành luật áp dụng cho toàn quốc Theo Sắc lệnh này, Bộ dân luật giản yếu Nam kỳ năm 18 83, Bộ dân Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ luật Bắc kỳ năm 19 31, Bộ dân luật Trung...
 • 48
 • 3,855
 • 51
bài tập nhóm luật dân sự 2

bài tập nhóm luật dân sự 2

... 1.Giáo trình luật dân Việt Nam 2, trường đại học Luật Hà Nội.NXB Công an nhân dân 16 2. Giáo trình luật dân Việt Nam tập 2, TS Lê Đình Nghị, NXB Giáo dục Việt Nam 3.Bộ luật dân năm 20 05 4 .Luật trách ... tam giữ, tạm giam kể từ ngày 28 /9 /20 03 đến ngày 4/11 /20 13 Căn theo hướng dân Thông tư liên tịch số05 /20 12/ TTLTVKSNDTC-TANDTC- BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 02/ 11 /20 12, thì: “Thiệt hại tổn thất ... thể là: 1.150.000đồng/tháng (:) chia cho 22 ngày khoảng 52. 2 72 nghìn đồng/ngày Thời gian ông Chấn bị tạm giữ, tạm giam kể từ 28 /9 /20 03 đến ngày 4/11 /20 13 (tạm tính 3.685 ngày), thời gian ông...
 • 17
 • 2,138
 • 2
bài tập về luật dân sự 2

bài tập về luật dân sự 2

... tượng 2/ 3 hưởng = (36x2)/3 = 24 tr - Theo di chúc: A=B = (180/4) /2= 22 ,5 tr < suất 2/ 3 =24 tr Q=K=T= (180-45)/3= 45 tr -Như ta trích từ Q K T người tr =3 tr chia cho AB để suất 2/ 3 =24 tr A =22 ,5 ... A= 720 /2 + 960 /2= 360+480 =840 tr -Nếu di chúc : B=C=D=E=F=T=H=K=P= 840/9= 93,3 tr đối tượng 2/ 3 hưởng theo điều 669 = ( 93,3 x2)/3 = 62. 2 tr - Chia theo di chúc A: B=T=840/4 =21 0 tr C=840 /2= 420 ... CDE=36.6/3= 12. 2 tr Vậy phần thừa kế chia sau : -Di sản thờ cúng = 55 tr -G= 27 .7 tr - C=D=E = 15 + 12. 2 = 27 .2tr Bài 10: A+B có chung C+D (đều thành niên có khả lao động) C có vợ M có 2con chung...
 • 12
 • 4,009
 • 3
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ LA MÃ

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ LA MÃ

... công dân La + Trả tự cho nô lệ từ công dân La + Tặng danh hiệu công dân La cho người nước - Công dân La có đầy đủ quyền nhân thân tài sản quyền trị số trường hợp quốc tịch La bị tước ... vụ tài sản chấm dứt quyền tài sản phải có đồng ý gia chủ II ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN LA MÃ -Công dân La người có quốc tịch La Mã, quốc tịch La xác lập trường hợp sau: + Sinh từ công dân ... Luật TP.HCM Khái niệm luật La rộng, hiểu nhiều góc độ khác Ví dụ luật La truyền thống luật La lịch sử pháp luật châu Âu, dựa Bộ Luật Justinian; luật La hiểu luật thông dụng (Ius Commune)...
 • 17
 • 16,113
 • 144
Bài tập nhóm luật dân sự phân tích về một trường hợp tranh chấp tài sản sản cụ thể

Bài tập nhóm luật dân sự phân tích về một trường hợp tranh chấp tài sản sản cụ thể

... dụng cho hợp đồng này, d) Ngôn ngữ sử dụng tố tụng trọng tài Một số ưu điểm giải tranh chấp trọng tài Thực tiễn hoạt động giải tranh chấp kinh doanh - thương mại Trọng tài cho thấy có mộtsốưuđiểmsau:Thứ ... chấp trọng tài, theo đó: Tranh chấp giải trọng tài, trước sau xảy tranh chấp bên có thỏa thuận trọng tài Tại Quy tắc tố tụng Trọng tài có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2004 Trung tâm Trọng tài Quốc ... sau xảy tranh chấp Trường hợp bên tham gia thoả thuận trọng tài cá nhân chết lực hành vi, thoả thuận trọng tài có hiệu lực người thừa kế người đại diện theo pháp luật người đó, trừ trường hợp bên...
 • 5
 • 1,175
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn luật dân sự 2bài tập môn luật dân sự 3bài tập môn luật dân sự 1bài tập lớn luật dân sựbài giảng môn luật dân sựđề cương bài giảng môn luật dân sựbài giảng môn luật dân sự 2câu hỏi ôn tập môn luật dân sự 2đề cương ôn tập môn luật dân sự 2tài liệu ôn tập môn luật dân sự 2câu hỏi ôn tập môn luật dân sựcâu hỏi ôn tập môn luật dân sự 1đề cương ôn tập môn luật dân sự 1đề cương ôn tập môn luật dân sựtài liệu ôn tập môn luật dân sự 1Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ