1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Nông - Lâm - Ngư >

Đánh giá sinh trưởng, năng suất của một số giống cà chua lai mới ở vụ xuân hè 2011 tại huyện nam sách tỉnh hải dương

Đánh giá sinh trưởng, năng suất của một số giống lúa thuần chất lượng và ảnh hưởng của các nguồn phân hữu cơ xử lý bằng emina đến giống lúa DT68 tại hưng yên

Đánh giá sinh trưởng, năng suất của một số giống lúa thuần chất lượng và ảnh hưởng của các nguồn phân hữu cơ xử lý bằng emina đến giống lúa DT68 tại hưng yên

... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I NGUY N TH TUY T ðÁNH GIÁ SINH TRƯ NG, NĂNG SU T C A M T S GI NG LÚA THU N CH T LƯ NG VÀ NH HƯ NG C A CÁC NGU N PHÂN H U CƠ X LÝ B NG EMINA ... sĩ khoa h c nông nghi p “ðánh giá sinh trư ng, su t c a m t s gi ng lúa thu n ch t lư ng nh hư ng c a ngu n phân h u x b ng EMINA ñ n gi ng lúa DT68 t i Hưng Yên công trình nghiên c u c a ... n hành nghiên c u ñ tài “ðánh giá sinh trư ng, su t c a m t s gi ng lúa thu n ch t lư ng nh hư ng c a ngu n phân h u x b ng EMINA ñ n gi ng lúa DT68 t i Hưng Yên Trư ng ð i H c Nông Nghi...
 • 113
 • 322
 • 0
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống cà chua có triển vọng vụ xuân năm 2008

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống chua có triển vọng vụ xuân năm 2008

... Nghiên cứu khả chống chịu sâu bệnh giống chua Nghiên cứu yếu tố cấu thành suất suất giống chua Nghiên cứu tiêu hình thái độ giống chua Nghiên cứu số tiêu chất lượng giống chua Ý nghĩa ... chua phục vụ cho nhu cầu người dân tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển suất số giống chua triển vọng vụ Xuân năm 2008 ” Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Tuyển chọn giống ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Các đặc điểm sinh trưởng, phát triển giống chua 3.1.1 Thời gian sinh trưởng Giống trồng khác, trình sinh trưởng, phát triển, chua hai thời kỳ sinh trưởng...
 • 52
 • 483
 • 0
Luận văn đánh giá sinh trưởng,năng suất của một số tổ hợp lai cà chua mới ở vụ thu đông và xuân hè tại thường tín hà nội

Luận văn đánh giá sinh trưởng,năng suất của một số tổ hợp lai chua mới vụ thu đông và xuân tại thường tín hà nội

... vùng có kh tr ng ñư c chua v Thu ðông v Xuân ti n hành nghiên c u ñ tài “ðánh giá sinh trư ng, su t c a m t s t h p lai chua m i v Thu ðông Xuân t i Thư ng Tín N i” 1.2 M c ñích ... v thu ñông xuân t h p lai v thu ñông sinh trư ng phát tri n t t so v i v xuân ñi u ki n th i ti t thích h p cho Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 33 chua ... ng chua giúp trình thu ho ch t p trung có th thu ho ch theo phương pháp gi i hóa vào vi c s n xu t chua thương ph m D ng chùm qu c a t h p lai ñ u thu c d ng chùm qu ñơn gi n Qu chua...
 • 96
 • 507
 • 1
đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất của một số giống lúa chất lượng và ảnh hưởng của chế phẩm gpit (gene phenotype induction technology) đến giống bắc thơm số 7 tại mỹ hào hưng yên

đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất của một số giống lúa chất lượng và ảnh hưởng của chế phẩm gpit (gene phenotype induction technology) đến giống bắc thơm số 7 tại mỹ hào hưng yên

... Xuân Mỹ Hào Hưng Yên 3.2.8 57 Ảnh hưởng chế phẩm GPIT ñến số diện tích (LAI) giống Bắc thơm vụ Xuân Mỹ Hào Hưng Yên 3.2 .7 56 Ảnh hưởng chế phẩm GPIT ñến số SPAD giống Bắc thơm vụ Xuân Mỹ Hào ... 2013 Mỹ Hào- Hưng Yên 3.21 59 Ảnh hưởng chế phẩm GPIT ñến khối lượng chất khô tích lũy giống Bắc Thơm vụ Xuân 2013 Mỹ Hào- Hưng Yên 3.20 57 Ảnh hưởng chế phẩm GPIT ñến số diện tích giống Bắc Thơm ... 2013 Mỹ Hào- Hưng Yên 3.19 56 Ảnh hưởng chế phẩm GPIT ñến số SPAD giống Bắc Thơm vụ Xuân 2013 Mỹ Hào- Hưng Yên 3.18 55 Ảnh hưởng chế phẩm GPIT ñến ñộng thái giống Bắc Thơm vụ Xuân 2013 Mỹ Hào- Hưng...
 • 97
 • 273
 • 0
ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và năng suất của một số giống cà chua mới trồng trong vụ đông tại gia lộc hải dương

ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và năng suất của một số giống chua mới trồng trong vụ đông tại gia lộc hải dương

... phân bón ñến sinh trưởng suất giống chua thí nghiệm vụ ñông 4.2.3 52 ảnh hưởng công thức phân bón ñến sinh trưởng suất giống chua thí nghiệm vụ ñông sớm 4.2.2 49 ảnh hưởng công thức phân bón ... nghiệm Ảnh hưởng công thức phân bón ñến khả sinh trưởng suất giống trồng vụ ñông chính; Thí nghiệm Ảnh hưởng công thức phân bón ñến khả sinh trưởng suất giống trồng vụ ñông muộn 3.3 Thời gian ñịa ... trưởng giống chua qua thời vụ 4.2 Một số ñặc ñiểm cấu trúc hình thái giống chua qua thời vụ 4.3 59 ảnh hưởng công thức phân bón ñến yếu tố cấu thành suất giống chua thí nghiệm vụ ñông...
 • 136
 • 386
 • 0
So sánh khả năng sinh trưởng, phát triển, chống chịu và năng suất của một số giống lạc có triển vọng trong vụ xuân năm 2008 trên đất bạc màu Vịêt Yên - Bắc Giang

So sánh khả năng sinh trưởng, phát triển, chống chịu và năng suất của một số giống lạc có triển vọng trong vụ xuân năm 2008 trên đất bạc màu Vịêt Yên - Bắc Giang

... So sánh khả sinh trưởng, phát triển, chống chịu suất số giống lạc triển vọng vụ xuân năm 2008 đất bạc màu Vịêt Yên - Bắc Giang II Mục đích- yêu cầu đề tài Mục đích Đánh giá chọn gịống khả ... số dẫn liệu khoa học khả sinh trưởng, phát triển, chống chịu, tiềm năng suất giống lạc nghiên cứu ý nghĩa thực tiễn Tìm giống lạc khả sinh trưởng, phát triển tốt cho suất cao, phẩm chất tốt ... Yêu cầu - Theo dõi số đặc điểm hình thái đánh giá khả sinh trưởng, phát triển số giống lạc nghiên cứu - Xác định khả chống chịu bệnh gỉ sắt, héo xanh điều kiện ngọai cảnh bất lợi giống lạc - Đánh...
 • 69
 • 653
 • 0
Đánh giá sinh trưởng, chất lượng của một số giống hoa lily nhập nội và ảnh hưởng của chế phẩm phân bón lá đến giống yelloween tại viện nghiên cứu và phát triển vùng hà nội

Đánh giá sinh trưởng, chất lượng của một số giống hoa lily nhập nội và ảnh hưởng của chế phẩm phân bón lá đến giống yelloween tại viện nghiên cứu và phát triển vùng hà nội

... bi t phân bón qua lá, c n ñư c coi y u t quy trình k thu t Các nhà khoa h c c n làm rõ, hoa Lily c n lo i phân bón nh t? bón vào th i ñi m có hi u qu nh t? ñâu th i kỳ kh ng ho ng phân bón ñ ... Vùng (Hà N i), Công ty C ph n Hoa Nhi t ð i,… ñã nghiên c u, s d ng phân bón qua hoa Lily ñ t ñư c m t s thành công nh t ñ nh Tuy nhiên, ñ s d ng có hi u qua phân bón qua nh t là: lo i phân bón ... màu xanh bóng - S hoa: Hoa lư ng tính, m c ñơn l ho c x p ñ t tr c hoa, bao hoa hình lá, hoa vươn ngang ho c hư ng lên Hình dáng hoa m t ch tiêu ñ phân lo i hoa Lily Cánh hoa ñ u, g c hoa có n...
 • 121
 • 407
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất của một số giống lúa và ảnh hưởng của phân chậm tan đến giống lúa LT2 vụ mùa tại ninh bình

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất của một số giống lúa và ảnh hưởng của phân chậm tan đến giống lúa LT2 vụ mùa tại ninh bình

... năng suất việc đưa tiến vào sản xuất lúa cần thiết Xuất phát từ lý tiến hành đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, suất số giống lúa ảnh hưởng phân chậm tan đến giống lúa LT2 vụ mùa 2011 Ninh ... khả sinh trưởng, phát triển số giống lúa vụ mùa năm 2011 Yên Khánh, Ninh Bình - Đánh giá ảnh hưởng phân chậm tan đến tiêu sinh trưởng, phát triển suất giống lúa LT2 vụ mùa năm 2011 Yên Khánh, Ninh ... 4.1.9 Năng suất yếu tố cấu thành suất giống lúa 45 4.1.10 Hiệu kinh tế giống lúa 4.2 Ảnh hưởng phân viên đạm chậm tan đến sinh trưởng suất giống lúa LT2 Yên Khánh, Ninh Bình) 4.2.1 49 Ảnh hưởng phân...
 • 109
 • 488
 • 0
So sánh khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số giống lạc có triển vọng trong vụ xuân 2009 tại Thừa Thiên Huế

So sánh khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số giống lạc có triển vọng trong vụ xuân 2009 tại Thừa Thiên Huế

... khả sinh trưởng, phát triển cho suất số giống lạc triển vọng vụ xuân 2009 Thừa Thiên Huế 1.2 Mục đích - Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, suất giống địa bàn nghiên cứu - Đánh giá khả ... cao giống đối chứng cao giống LDH 01: 30,25 tạ/ha Như vậy, qua nghiên cứu thí nghiệm thấy giống khả sinh trưởng, phát triển cho suất cao Bên cạnh số giống cho suất thấp DT2, NH2 Trong giống ... tới suất giống Giống NH4 bị sâu bệnh hại nhất, NH2 giống bị hại nặng 5.1.5 Năng suất giống Trong giống tham gia thí nghiệm giống NH suất thấp thấp giống đối chứng DT 2, giống lại nang suất...
 • 37
 • 545
 • 2
Tìm hiểu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống cà chua trong vụ Xuân năm 2009 tại khoa Nông học trường Đại học Nông lâm Huế

Tìm hiểu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống chua trong vụ Xuân năm 2009 tại khoa Nông học trường Đại học Nông lâm Huế

... Các giống sinh trưởng phát triển mạnh mẽ, giống số dao động khoảng 11 – 13 4.4 KHẢ NĂNG PHÂN CÀNH CỦA CÁC DÒNG Cây chua số lượng cành lớn, nhiên cành cấp thân cấu tạo nên suất cây, cành ... đắp, trồng trước ngô, khoai lang, lạc 3.3.2.2 Địa điểm nghiên cứu - Địa điểm thí nghiệm khoa Nông học_ Trường đại học nông lâm Huế 3.3.2.3 Thời gian - Vụ xuân 2009 Thừa Thiên Huế 3.3.2.4 Thời tiết ... (10,3 cành), CLN 1621L có số cành cấp thấp (7,5 cành) - Tổng số cành/cây Tổng số cành/thân tiêu đánh giá mức độ sinh trưởng Qua theo dõi thấy tổng số cành/cây dòng lớn, biến động từ 12,3 – 16,7 cành,...
 • 29
 • 524
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ cấy tới sinh trưởng, năng suất của một số giống lúa tại cao bằng

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ cấy tới sinh trưởng, năng suất của một số giống lúa tại cao bằng

... nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ cấy đến sinh trưởng, suất số giống lúa tỉnh Cao Bằng vụ Xuân 2014 63 3.3.1 Thời gian sinh trưởng giống lúa thí nghiệm vụ Xuân 2014 63 3.3.2 Đặc điểm sinh ... 1.41 .Ảnh hưởng thời vụ gieo cấy lúa 27 1.4.2.Tình hình nghiên cứu thời vụ gieo cấy giới 28 1.4.3.Tình hình nghiên cứu thời vụ gieo cấy Việt Nam 29 Chƣơng 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN ... lý số liệu 44 Chƣơng : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 3.1 Điều kiện khí hậu, thời tiết năm 2013 – 2014 Cao Bằng 45 3.2 Kết thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ cấy đến sinh trưởng,...
 • 10
 • 521
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ cấy tới sinh trưởng, năng suất của một số giống lúa tại Cao Bằng

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ cấy tới sinh trưởng, năng suất của một số giống lúa tại Cao Bằng

... nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ cấy đến sinh trưởng, suất số giống lúa tỉnh Cao Bằng vụ Xuân 2014 63 3.3.1 Thời gian sinh trưởng giống lúa thí nghiệm vụ Xuân 2014 63 3.3.2 Đặc điểm sinh ... lượng, có tiềm năng suất phù hợp với tập quán canh tác điều kiện tự nhiên tỉnh, đề xuất đề tài nghiên cứu : Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ cấy tới sinh trưởng, suất số giống lúa tỉnh Cao Bằng Mục ... sánh với giống KD18 đối chứng Lựa chọn giống lúa có khả thích nghi tốt cho suất cao 2.2.2 Thí nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ cấy đến sinh trưởng suất số giống lúa vụ Xuân 2014 tỉnh Cao Bằng...
 • 121
 • 487
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng, phát triển của một số giống cà chua trong vụ Xuân Hè năm 2014 tại Thái Nguyên.

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng, phát triển của một số giống chua trong vụ Xuân năm 2014 tại Thái Nguyên.

... dung nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm hình thái giống chua - Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển giống chua - Nghiên cứu tình hình sâu bệnh hại giống chua 3.3 Phương pháp nghiên cứu ... Nguyên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng, phát triển số giống chua vụ Xuân năm 2014 Thái Nguyên” Trong thời gian nghiên cứu hoàn thành báo ... Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng, phát triển số giống chua vụ Xuân năm 2014 Thái Nguyên” 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài - Xác định số giống chua...
 • 62
 • 301
 • 0
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số tổ hợp ngô lai mới vụ đông xuaan  2012 tại xã nam anh, nam đàn, nghệ an

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số tổ hợp ngô lai mới vụ đông xuaan 2012 tạinam anh, nam đàn, nghệ an

... 2 NGHỆ AN - 5 .2012 i LỜI CAM ĐOAN Đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển suất số tổ hợp ngô lai vụ Đông Xuân 2011 - 2012 Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An thực từ ngày 20/10/2011 - 30/02 /2012 ... giá khả sinh trưởng, phát triển tổ hợp ngô lai 17 Đánh giá đặc điểm hình thái tổ hợp lai Đánh giá mức độ nhiễm sâu bệnh hại tổ hợp ngô lai Đánh giá yếu tố cấu thành suất suất tổ hợp ngô lai 2.2 ... 2011 - 2012 Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An 3 Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích đề tài Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, chống chịu suất tổ hợp khảo nghiệm Chọn tổ hợp ngô lai suất chất...
 • 39
 • 328
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại trường đại học nông lâm thái nguyênđánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân năm 20122013 tại huyện đồng văn tỉnh hà giangnghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa thuộc loài phụ japonica trong điều kiện vụ xuân 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống chè giai đoạn 36 tháng tuổiso sanh khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống ớtnghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lạcnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai mới tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên ppstìm hiểu đặc điểm nông sinh học và năng suất của một số giống lùa mì tại vĩnh phúctruong phat trien va nang suat cua mot so giong lac trien vong trong vu dong xuan va he thutruong phat trien va nang suat cua mot so giong lacnghiên cứu sự ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương vụ xuân tại bỉm sơn thanh hoáluận văn thạc sĩ nông nghiệp nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển của một số giống lan hồ điệp nhập nội từ đài loannghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển của một số giống lạc tại huyện lạng giang tỉnh bắc giangNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật