1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

Nghiên cứu đặc điểm gen mã hóa Peroxidase ở cây dừa cạn (Catharanthus Roseus (L.) G. Don)

phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don)

phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don)

... (Catharanthus roseus L) Các nghiên cứu gen ORCA3 tập trung vào mối liên quan gen ORCA3 tới trình sinh tổng hợp alkaloid dừa cạn lựa chọn đề tài: Phân lập gen ORCA3 liên quan đến tổng hợp alkaloid từ dừa ... cộng (201 2) tiến hành chuyển dòng gen ORCA3 gen ORCA3 kết hợp với gen G1 0H vào dừa cạn Các tác giả nhận đƣợc dòng chuyển mang gen ORCA3 dòng chuyển gen mang hai gen G1 0H ORCA3 biểu vƣợt mức Sự ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRẦN THỊ THANH HƢƠNG PHÂN LẬP GEN ORCA3 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ TỔNG HỢP ALKALOID TỪ CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus (L. ) G Don) Chuyên ngành: Di truyền...
 • 59
 • 583
 • 0
KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM Ở CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) VÀ DÃ YÊN THẢO (Petunia hybrida) ppt

KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) VÀ DÃ YÊN THẢO (Petunia hybrida) ppt

... súc k Nhng ging hoa Grandifloras ph bin: Supercascade, Super magric, Ultra, Storm v Falcon Multifloras: hoa nh, ng kớnh khong - 7,5 cm, nhiu hoa, gm c dng hoa n v hoa kộp Multiflora sng mnh m, ... nghiờn cu ti: KHO ST S RA HOA TRONG NG NGHIM CY DA CN (Catharanthus roseus) V D YấN THO (Petunia hybrida) 1.2 Mc tiờu nghiờn cu Xỏc nh mụi trng thớch hp cõy Da cn v Dó yờn tho hoa ng nghim 2 1.3 ... thi cỏnh hoa Nhng dng hoa Multifloras p nh: Carpet, Primetime, Heavenly Lavender Floribundas: õy l D trung gian gia Grandifloras, Multifloras Nhúm ny tr hoa nhiu nh Multifloras v kớch thc hoa trung...
 • 73
 • 587
 • 0
Nghiên cứu thu nhận gen mã hóa kháng thể đặc hiệu kháng nguyên ung thư tiền liệt tuyến EPCA bằng công nghệ gen

Nghiên cứu thu nhận gen hóa kháng thể đặc hiệu kháng nguyên ung thư tiền liệt tuyến EPCA bằng công nghệ gen

... nhận gen hóa kháng thể đặc hiệu kháng nguyên ung thƣ tiền liệt tuyến EPCA công nghệ gen. ” CHƢƠNG - TỔNG QUAN 1.1 TUYẾN TIỀN LIỆT VÀ BỆNH UNG THƢ TUYẾN TIỀN LIỆT 1.1.1 Giới thiệu chung tuyến ... bệnh ung thư tuyến tiền liệt  Đã thu nhận kháng thể tái tổ hợp phage-scFv gắn đặc hiệu với kháng nguyên ung thư tiền liệt tuyến EPCA kỹ thu t phage display  Kiểm tra thành công tính đặc hiệu kháng ... chứa kháng nguyên ung thư tiền liệt tuyến EPCA kết hợp đặc hiệu với kháng thể thu Trong thí nghiệm sử dụng 20 mẫu huyết bệnh nhân bị bệnh ung thư tiền liệt tuyến u xơ tiền liệt tuyến lành tính cung...
 • 15
 • 459
 • 0
Nghiên cứu trình tự gen mã hóa enzyme polyphenol odidase ở một số giống chè đặc sản trồng ở Thái Nguyên

Nghiên cứu trình tự gen hóa enzyme polyphenol odidase một số giống chè đặc sản trồng Thái Nguyên

... cu hot tớnh, chc nng polyphenol oxidase Chỳng : Nghiờn cu trỡnh t gen mó húa enzyme polyphenol oxidase mt s ging chố c sn trng Thỏi Nguyờn , tỏch dũng v xỏc nh trỡnh t polyphenol oxidase mt ... theo 3.2 NHN GEN PPO CC MU CHẩ NGHIấN CU Gen mó húa PPO c cho l ch cú trỡnh t mó húa cú kớch thc l 1,8 kb Trỡnh t gen mó húa PPO c phõn lp t mRNA v genome chố ó c cụng b trờn Genbank vi mó ... chố ụ long v chố en polyphenol oxidase Trong ch bin chố en, polyphenol oxidase thng c b sung thờm vo, enzyme ny tỏch chit t lỏ xanh v qu non ca chố Tuy nhiờn, thu nhn c lng polyphenol oxidase...
 • 60
 • 307
 • 0
NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA CHẤT HOẠT HÓA PLASMINOGEN MÔ CỦA NGƯỜI TRONG VI KHUẨN Echerichia coli

NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN HÓA CHẤT HOẠT HÓA PLASMINOGEN MÔ CỦA NGƯỜI TRONG VI KHUẨN Echerichia coli

... PHÚ HIỆP NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA CHẤT HOẠT HÓA PLASMINOGEN MÔ CỦA NGƯỜI TRONG VI KHUẨN Echerichia coli Chuyên ngành : Di truyền học số : 60.42.70 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Người hướng ... Chất hoạt hóa plasminogen người 1.4 Vai trò chất hoạt hóa plasminogen trình làm tan máu đông 12 1.5 Nghiên cứu ứng dụng sản xuất chất hoạt hóa plasminogen người ... phẩm tái tổ hợp [39] Ở Vi t Nam, nghiên cứu tạo dược phẩm công nghệ sinh học bắt đầu tiếp cận Vi c nghiên cứu biểu gen hóa chất hoạt hóa plasminogen vi khuẩn Escherichia coli tiến tới sản xuất...
 • 65
 • 812
 • 3
Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên GP 120 của virus HIV phân type B lưu hành tại Việt Nam

Nghiên cứu biểu hiện gen hóa kháng nguyên GP 120 của virus HIV phân type B lưu hành tại Việt Nam

... GP1< /b> 2 0B ĐC 3: Protein tái tổ hợp Thioredoxin KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Đã thiết kế thành công vector biểu < /b> để biểu < /b> gen < /b> gp1< /b> 20 phân < /b> type < /b> B HIV < /b> lưu hành Việt Nam Đã biểu < /b> thành công gen < /b> mã < /b> hóa < /b> ... Glycoprotein gp < /b> 120 < /b> Glycoprotein vỏ gp < /b> 120 < /b> virus < /b> HIV < /b> Phức hợp gp1< /b> 20-CD4-đồng thụ thể VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu • • Plasmid mang gen < /b> gp1< /b> 20 virus < /b> HIV < /b> phân < /b> type < /b> B lưu hành Việt Nam (mẫu ... Đề tài: Nghiên < /b> cứu < /b> biểu < /b> gen < /b> mã < /b> hóa < /b> kháng < /b> nguyên < /b> GP < /b> 120 < /b> virus < /b> HIV < /b> phân < /b> type < /b> B lưu hành Việt Nam Người hướng dẫn : PGS.TS Đinh Duy Kháng < /b> Sinh viên : Phạm Thu Trang Tình hình HIV < /b> giới 2009...
 • 44
 • 1,082
 • 2
Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên bề mặt của trypanosoma evansi và ứng dụng kháng nguyên tái tổ hợp để sản xuất kít chẩn đoán bệnh tiên mao trùng ở gia súc

Nghiên cứu biểu hiện gen hóa kháng nguyên bề mặt của trypanosoma evansi và ứng dụng kháng nguyên tái tổ hợp để sản xuất kít chẩn đoán bệnh tiên mao trùng gia súc

... tiêu sản xuất Kít chẩn đoán bệnh tiên mao trùng nước tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu biểu gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evansi ứng dụng kháng nguyên tái tổ hợp để sản xuất Kít ... biểu gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evanci ứng dụng để sản xuất Kít chẩn đoán bệnh tiên mao trùng 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết đề tài chế tạo kháng nguyên tái tổ hợp để sản xuất Kít chẩn ... nguyên tái tổ hợp RoTAT1.2 40 - Nghiên cứu ứng dụng kháng nguyên tái tổ hợp RoTAT 1.2 để thiết lập phản ứng ELISA chẩn đoán bệnh tiên mao trùng - Bước đầu đánh giá hiệu chẩn đoán bệnh tiên mao...
 • 81
 • 1,199
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm gen h5 và n1 của virus cúm AH5N1 phân lập tại việt nam để tạo nguồn nguyên liệu sản xuất vaccine thế hệ mới

Nghiên cứu đặc điểm gen h5 và n1 của virus cúm AH5N1 phân lập tại việt nam để tạo nguồn nguyên liệu sản xuất vaccine thế hệ mới

... bệnh cúm gia cầm thích hợp đạt hiệu Xuất phát từ yêu cầu tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm gen H5 N1 virus cúm A/H 5N1 phân lập Việt Nam để tạo nguồn nguyên liệu sản xuất vaccine hệ mới ... liệu cho nghiên cứu làm nguyên liệu để tạo vaccine hệ 3- Phân tích đặc điểm sinh học phân tử gen kháng nguyên H5 N1, xác định mối quan hệ phả hệ với chủng cúm A/H 5N1 Việt Nam giới Ý nghĩa đề tài ... toàn phân đoạn gen kháng nguyên H5 N1 số chủng virus cúm A/H 5N1 thu nhận số địa phương Việt Nam giai đoạn 2004 - 2011 2- Lưu giữ gen H5 N1 vector tách dòng để làm nguồn vật liệu cho nghiên cứu...
 • 115
 • 599
 • 3
NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA P24 CỦA HIV-1 PHÂN TYPE AE CỦA BỆNH NHÂN Ở HÀ NỘI EXPRESSION OF GENE ENCODING P24 ppt

NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN HÓA P24 CỦA HIV-1 PHÂN TYPE AE CỦA BỆNH NHÂN HÀ NỘI EXPRESSION OF GENE ENCODING P24 ppt

... chứng bệnh (AIDS) Đây sở để xây dựng phác đồ điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV Xuất phát từ vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu biểu gen hóa p24 HIV-1 phân typ A/E bệnh nhân Nội ... kế thành công vector biểu mang đoạn gen p24 hóa kháng nguyên lõi HIV-1 Type AE 3.2 Biểu tế bào E.coli BL21 DE3 Vector pET32a+ .p24 biến nạp vào E.coli BL21 DE3 nuôi cấy biểu Để tối ưu hóa điều ... phú, nhiều hãng nghiên cứu sản xuất Tuy nhiên, giá thành cao chưa hẳn phù hợp với phân týp HIV lưu hành Việt Nam HIV-1 type lưu hành chủ yếu gây đại dịch toàn cầu HIV-1 gồm bốn phân nhóm M, N,...
 • 7
 • 476
 • 0
đồ án tốt nghiệp nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa chất hoạt hóa plasminogen mô của người trong

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu biểu hiện gen hóa chất hoạt hóa plasminogen mô của người trong

... 1.2 Chất hoạt hóa plasminogen 1.3 Chất hoạt hóa plasminogen người 1.4 Vai trò chất hoạt hóa plasminogen trình làm tan máu đông 12 1.5 Nghiên cứu ứng dụng ... PHÚ HIỆP NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA CHẤT HOẠT HÓA PLASMINOGEN MÔ CỦA NGƯỜI TRONG VI KHUẨN Echerichia coli Chuyên ngành : Di truyền học số : 60.42.70 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Người hướng ... tPA Chất hoạt hóa plasminogen người (Human tissue plasminogen activator) TAE Tris-acetate- EDTA IPTG Isopropyl b-D thiogalactoside tPA Chất hoạt hóa plasminogen (Tissue - type plasminogen...
 • 65
 • 437
 • 0
Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên gp120 của virus HIV phân type b lưu hành tại việt nam

Nghiên cứu biểu hiện gen hóa kháng nguyên gp120 của virus HIV phân type b lưu hành tại việt nam

... GP120 < /b> phân < /b> type < /b> B virus < /b> HIV < /b> tiến hành biểu < /b> kí hiệu gp12 0B_ EX 3.1.1 Khuếch đại gen < /b> gp12 0B cặp mồi biểu < /b> Vùng gen < /b> mã < /b> hóa < /b> protein gp120 < /b> phân < /b> type < /b> B khuếch đại từ vector pCR®2.1 mang gen < /b> gp12 0B tách ... pháp nghiên < /b> cứu < /b> 2.3.1 Nhân gen < /b> mã < /b> hóa < /b> protein gp120 < /b> phân < /b> type < /b> B virus < /b> HIV < /b> phƣơng pháp PCR Gen < /b> mã < /b> hóa < /b> protein gp120 < /b> phân < /b> type < /b> B (gp12 0B_ EX) khuếch đại gắn trình tự nhận biết hai enzyme giới hạn BamH ... với phân < /b> type < /b> HIV < /b> lưu hành Việt Nam, cần nghiên < /b> cứu < /b> sản xuất kit chẩn đoán dựa type < /b> virus < /b> nước ta Khoa Công nghệ sinh học Khóa luận tốt nghiệp Với đề tài: Nghiên < /b> cứu < /b> biểu < /b> gen < /b> mã < /b> hóa < /b> kháng < /b> nguyên...
 • 68
 • 664
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số xét nghiệm cận lâm sàng ở bệnh nhân xơ gan có nghiện rượunghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim được can thiệp động mạch vànhkết quả nghiên cứu đặc điểm sinh thái lâm học rừng cây họ dầu đông nam bộ một số định hướng bảo vệ khôi phục và phát triểnnghiên cứu đặc điểm lí hóa sinh vì phân lập gennghiên cứu đặc điểm địa hóanghiên cứu đặc điểm hấp phụ một số hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước trên nền vật liệu sắt hydroxit có mặt phụ gia sio2 và sắt kim loạinghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của cây gạonghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây gạo bombax malabaricum dc họ gạobước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngoại vi dùng điều trị một số bệnh máu tại viện huyết học truyền máu trung ươngnghiên cứu đặc điểm chuyển gennghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số xét nghiệm của người phụ nữ mang gen hemophiliađánh giá chất lƣợng hạt và nghiên cứu đặc điểm cấu trúc gen ltp ở đậu xanh vigna radiata l wilczektài liệu nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh lý sinh hóa một số chủng vi khuẩn lactic và lựa chọn các chủng thích hợp trong chế biến cải bẹ muối chua potxnghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục quả maruca vitrata fabr hại cây đậu đũa vụ xuân hè 2011 và biện pháp hóa học phòng trừ tại gia lâm hà nộinghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học và tác dụng ức chế enzym acetylcholinesterase của hai loài piperthomsonii c dc hook f var thomsonii và piperhymenophyllum mig piperaceaeNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ