1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 13 1I t i bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh ... 2 Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƢỜNG Đ I HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: N i khoa ... TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC TH I NGUYÊN - 2009 Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên ...
 • 78
 • 733
 • 10
đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 13 1I t i bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh ... 2 Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƢỜNG Đ I HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: N i khoa ... TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC TH I NGUYÊN - 2009 Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên ...
 • 78
 • 771
 • 4
đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf

... t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 13 1I t i bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh ... 2 Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƢỜNG Đ I HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: N i khoa ... TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC TH I NGUYÊN - 2009 Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên ...
 • 78
 • 590
 • 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

... t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 131 I t i bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh ... Đã i u trị bằng phương pháp khác. Bệnh nhân đã i u trị n i khoa dai dẳng không kh i, hay t i phát sau i u trị, xu hướng kh i bệnh thấp hơn [52]. 1.7.2. i u trị n i khoa - Thuốc kháng giáp ... i u trị 131 I v i không i u trị 131 I ở BN Basedow là không có sự khác biệt đáng kể [7]. - Một số yếu tố ảnh hưởng t i kết quả i u trị: Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng t i kết quả i u...
 • 78
 • 557
 • 0
luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx

... đánh giá kết quả, từng bước nâng cao chất lượng khám và i u trị bệnh Basedow chúng t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 131 I t i bệnh viện Đa ... Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh nhân Basedow bằng 131 I. 2. Xác định một số yếu tố liên quan t i kết quả i u trị bệnh Basedow bằng ... http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2 Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƢỜNG Đ I HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên...
 • 78
 • 559
 • 0
Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... T i khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên (ĐKTƯTN) chiếu đèn vẫn là biện pháp i u trị chính và có hiệu quả để i u trị vàng da tăng bilirubin tự do. Đã có một số đề t i nghiên cứu về ... tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng i u trị chiếu đèn. Nhưng việc nghiên cứu, đánh giá một cách hệ thống và toàn diện về kết quả i u trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu ... nhiều lo i đèn và yếu tố ảnh hưởng đến kết quả i u trị t i khoa Nhi còn hạn chế. Vì vậy, chúng t i tiến hành nghiên cứu đề t i này nhằm mục tiêu: 1. Đánh giá kết quả i u trị vàng da tăng bilirubin...
 • 79
 • 1,694
 • 10
đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... qua m i t i khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Th i Nguyên, chúng t i tiến hành nghiên cứu đề t i này nhằm 2 mục tiêu: 1. Đánh giá kết quả i u trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non ... HẰNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG LIÊN TỤC QUA M I T I KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa ... thai t i các th i i m i u trị 35 Bảng 3.7 Sự thay đ i nhịp thở theo tu i thai t i các th i i m i u trị 35 Bảng 3.8. Sự thay đ i nhiệt độ theo tu i thai t i các th i i m i u trị 36 Bảng...
 • 73
 • 2,011
 • 19
Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên , nhằm mục tiêu: 1. Mô tả đặc i m lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh tiêu chảy cấp t i khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên. ... HUYỀN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ HỖ TRỢ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP BẰNG THUỐC KHÁNG TIẾT ĐƢỜNG RUỘT HIDRASEC T I KHOA NHI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa Mã ... nghiên cứu đánh giá hiệu quả của thuốc Hidrasec, chúng t i tiến hành thực hiện đề t i Đánh giá kết quả i u trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec t i Khoa...
 • 74
 • 927
 • 4
Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

... nhận xét một số đặc i m bệnh lý Và đánh giá kết quả i u trị phẫu thuật đánh giá kết quả i u trị phẫu thuật sót s i, s i t i phát Đ ờng mậtsót s i, s i t i phát Đ ờng mật THĐT: THĐT: ... Nguyễn Ngọc Hoàng NHD: NHD: ThS. Trần Th i PhúcThS. Trần Th i Phúc t i khoa ngo i tổng hợp BVĐK tỉnh th i bìnht i khoa ngo i tổng hợp BVĐK tỉnh th i bìnhtừ tháng 1/2005 đến tháng 12/2007từ ... nhiều BN sót s i ch a đến i u trị hoặc ch a đ ợc phẫu nhiều BN sót s i ch a đến i u trị hoặc ch a đ ợc phẫu thuậtthuật Biểu đồ 3: Triệu chứng lâm sàngBiểu đồ 3: Triệu chứng lâm sàngĐau...
 • 35
 • 2,332
 • 3
Tiểu luận "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

Tiểu luận "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

... sót s i và s i t i phát sau mổ SM cũng nh kết quả i u trị bệnh lý này t i Th i Bình. Chính vì thế chúng t i NC đề t i: Nhận xét một số đặc i m bệnh lý và đánh giá kết quả i u trị PT s i sót, ... tỷ lệ và m i liên quan giữa nhiễm giun đũa trong đờng mật v i s i ở BN mổ SM t i bệnh viên đa khoa tỉnh Th i Bình. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II trờng đ i học Y Hà N i. [5]. Trần ... sàng bệnh s i sót và s i t i phát đờng mật t i BVĐK tỉnh Th i Bình.2. Đánh giá kết quả sớm i u trị PT s i sót và s i t i phát đờng mật t i BVĐK tỉnh Th i Bình.Phần I. Tổng quan511. Chụp đờng...
 • 32
 • 615
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu thực trạng bệnh viêm gan mạn tính xơ gan ung thư gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu biến chứng tụt huyết áp trong lọc máu chu kỳ ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị đổ mồ hoi tay bằng phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ