Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (9)

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (9)

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (9)
... chọc chị Cốc nào? dẫn đến chết Dế Choắt Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: Nhân vật Dế Mèn: Bài học đường đời đầu ... kết với - Bài học tình thân người xung quanh Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: Nhân vật Dế Mèn: Bài học đường đời đầu tiên: * Bài học: - Bài học thói ... Choắt, đứng lặng hồi lâu nghĩ học đường đời Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: Nhân vật Dế Mèn: Bài học đường đời đầu tiên: ? Thái độ cho ta hiểu thêm...
 • 25
 • 818
 • 0

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (10)

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (10)
... mộ Choắt, nghĩ học đường đời + Bài học « ở đời mà có thói hăng bậy bạ, có óc mà nghó, sớm muộn mang vạ vào đấy » => Tâm lí Dế mèn miêu tả tinh tế hợp lí ? Qua học Dế Mèn em rút học cuốc sống? ... 2.Tác phẩm Chương I: Bài học đường đời Chương II, III: Kể chuyện Dế Mèn bị bọn trẻ bắt chọi với dế khác Mèn trốn Trên đường gặp chị Nhà Trò bị sa vào lưới bọn Nhện độc ác.Mèn đánh tan bọn nhện cứu ... Đọc tóm tắt – thích Kết cấu – bố cục - Đoạn 1: từ đầu -> đứng đầu thiên hạ => Bức chân dung tự hoạ Dế Mèn - Đoạn 2: lại => Câu chuyện học đường đời Dế Mèn * Truyện ngắn viết theo lối đồng thoại...
 • 19
 • 609
 • 1

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (11)

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (11)
... s ơng đọng ca hát đến sáng bạch Cuộc sống an nhàn nhng Mèn thấy chán 1.Hinh ảnh Dế Mèn đọc thầm từ đầu -> vuốt râu. a) Hinh dáng Em tim nhung từ ng miêu tả hinh dáng Dế Mèn Càng mẫm, bóng, ... phần? Nội dung phần phần: P1: Từ đầu đến đứng đầu thiên hạ =>Hinh dáng, tính nết Dế Mèn P2: lại: Mèn bày trò trêu chị Cốc gây chết cho Choắt Mèn ân hận rút học Mới đợc ngày, Mẹ Mèn cho anh ... Bài học đờng đời I/ đọc - tim hiểu thích đọc Tóm tắt truyện: Quan...
 • 19
 • 449
 • 0

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (12)

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (12)
... TIẾT Bài học đường đời đầu tiên: + Bài học thói kiêu căng Ngoại hình, tính cách Dế Mèn làm hại người khác khiến phải Bài học đường đời Dế Mèn ân hận suốt đời a Thái độ Dế Mèn với Dế Choắt + Bài học ... + Thấm thía học đường đời III TỔNG KẾT + Vẻ đẹp cường tráng Dế Mèn + Dế Mèn kiêu căng xốc gây chết Dế Choắt + Dế Mèn rút học đường đời cho TIẾT 74 : VĂN BẢN: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN (Trích: ... TRA BÀI CŨ Câu 1: Bài học đường đời đầu tiên tên chương tác phẩm nào? A Tuyển tập Tô Hoài B Những phiêu lưu Dế Mèn C Dế Mèn phiêu lưu kí D Tập kí phiêu lưu Dế Mèn Câu 2: Bài học đường đời đầu...
 • 25
 • 1,189
 • 10

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (14)

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (14)
... cđaT« Hoµi viÕt vỊ loµi vËt dµnh cho thiÕu nhi nguyễnthịánh nguyễnthịánh -V¨n b¶n trÝch tõ ch­¬ng I cđa trun “DÕ MÌn phiªu l­u kÝ" nguyễnthịánh TrÝch “DÕ MÌn phiªu l­u ký” – T« Hoµi I- §äc, hiĨu ... mạnh, cường tráng, đầy sức sống tuổi trẻ Theo đâu nét đẹp chưa đẹp 2)Nét em, chưa đẹp: hình dáng tính tình khơng Dếcoi Mèn? Kiêu căng, tự phụ, gì, hợm hĩnh, thích oai với kẻ yếu nguyễnthịánh III Lun ... xen miªu t¶ vµ biĨu c¶m -Ng«i kĨ: ng«i nguyễnthịánh 4, Bè cơc: phÇn -PhÇn 1: Tõ ®Çu ®Õn “s¾p ®øng ®Çu thiªn h¹ råi” -PhÇn 2: cßn l¹i nguyễnthịánh Bøc ch©n dung tù ho¹ cđa DÕ MÌn Bµi häc ®­êng...
 • 20
 • 854
 • 0

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (15)

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (15)
... Viết văn từ trước cách mạng tháng Tám -1945 - Là nhà văn đại Việt Nam có khối lượng tác phẩm phong phú đa dạng gồm nhiều thể loại - Là nhà văn thiếu nhi 2.Tác phẩm Chương I : Kể lai lịch học đường ... phẩm đặc sắc tiếng nhất viết loài vật dành cho thiếu nhi - Văn Bài học đường đời đầu tiên trích chương I tác phẩm Đọc tóm tắt văn TrÝch “DÕ MÌn phiªu lu ký” - T« Hoµi TiÕt 73 : V¨n b¶n TrÝch “DÕ ... chàng dế niên cường tráng, mạnh mẽ đầy sức sống kiêu căng xốc III Luyện tập Chọn phương án Bài : Phương thức biểu đạt đoạn văn : A Tự B Biểu cảm C Miêu tả Bài : Viết đoạn văn từ đến câu nêu cảm...
 • 15
 • 486
 • 0

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (16)

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (16)
... Chưa đẹp Hình dáng: Khỏe, cường tráng Tính nết: yêu đời, tự tin Tính kiêu căng, tự phụ, hợm hĩnh I ĐỌC – TIẾP XÚC VĂN BẢN II PHÂN TÍCH Bức chân dung tự họa Dế Mèn Bài học đường đời -Giới thiệu ... lí - Bài học Dế Mèn đặt vào miệng Dế Choắt lúc lâm chung thật trang nghiêm có ý nghĩa giáo dục lớn: “ Ở đời Bài học rút Dế Mèn gì? … vào ?thân” Được đặt vào miệng ai? Có ý nghĩa gì? ? Khi học ... thương trút xuống đầu Dế Choắt Hãy tóm tắt đoạn truyện Dế Mèn trêu chị Cốc 2 Bài học đường đời Qua lời Dếtrạc tuổi Dế Mèn, sợ Dế Mèn, xấu ( người gầy, -?Dế Choắt: dài lêuDế nghêu, cánh ngắn hở mạng...
 • 17
 • 707
 • 0

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (17)

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (17)
... Tiết73+74 :Bài học đường đời • • • • • • I/Đọc tìm hiểu chung: 1)Tác giả:sgk/8 2)Tác phẩm:sgk/8 3)Bố cục: phần P1 :Bức chân dung tự họa Dế Mèn P2 :Bài học đường đời Dế Mèn Tiết73+74 :Bài học đường đời ... dụng từ ngữ xác sinh động phù hợp với trẻ thơ Tiết73+74 :Bài học đường đời • II/Đọc tìm hiêu văn • 1)Bức chân dung tự họa Dế Mèn • -Hình dáng • -Hành động • 2 )Bài học đường đời Dế Mèn Em so sánh Dế ... hiêu văn 1)Bức chân dung tự họa Dế Mèn -Hình dáng -Hành động 2 )Bài học đường đời Dế Mèn =>Dế Mèn coi thường Dế Choắt =>Gây chết thảm thương cho Dế Choắt rút học cho Em cho biết học đường đời Dế...
 • 26
 • 910
 • 2

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (19)

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (19)
... Bài học đường đời Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài Tit 73 Vn bn: Bài học đường đời BI HC NG I U TIấN ( Trớch D Mốn phiờu lu-kớ)Hoi Trích Dế Mèn phiêu lưu ký TôTụHoài Tiết 73 : Văn Trích ... Vn Longngh (UBND VitH Nam Ni) hi ký Gii A HiChuyn Vn ngh (19 56) c H H Ni Ni (1980) (1 967 ) *Mt s tỏc phm vit cho thiu nhi Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài I c- tỡm hiu chung: 1.Tỏc ... phiờu lu ca Mốn cựng Tri - ngi anh em kt ngha khụng ớt nguy him, vt v nhng y ý ngha Tiết 73 : Văn I c - tỡm hiu chung: 1.Tỏc gi Tỏc phm - In ln u nm 1941 - Gm 10 chng - Vn bn Bi hc ng i u tiờn...
 • 23
 • 415
 • 0

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (1)

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (1)
... cũ: Vănnbả bảnn“Bà “Bàiihọ họccđườ đườnnggđờ đờiiđầ đầuutiê tiênn”” Vă (Trích“Dế “DếMè Mènnphiê phiêuulưu lưu (Trích ký””)) ký Văn Bài học đường đời đầu tiên (Trích “Dế Mèn phiêu lưu ký”) sáng ... nhà văn nào? Kiểm tra cũ: Vănnbả bảnn“Bà “Bàiihọ họccđườ đườnnggđờ đờiiđầ đầuutiê tiênn”” Vă ký””)) ký TÔ HOÀI (Trích“Dế “DếMè Mènnphiê phiêuulưu lưu (Trích Kiểm tra cũ: Vănnbả bảnn“Bà “Bàiihọ họccđườ ... đườnnggđờ đờiiđầ đầuutiê tiênn”” Vă (Trích“Dế “DếMè Mènnphiê phiêuulưu lưu (Trích ký””)) ký TÔ HOÀI TỰ ĐẮC O T Kiểm tra cũ: Vănnbả bảnn“Bà “Bàiihọ họccđườ đườnnggđờ đờiiđầ đầuutiê tiênn”” Vă...
 • 38
 • 997
 • 0

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (1)

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (1)
... hiểu văn a)Ngoại hình Dế Choắt &Dế Mèn -Dế Choắt có ngoại hình gầy gò ốm yếu tính đẹp -Dế Mèn có ngoại hình đẹp tính nết xấu :Ngoại hình Dế Mèn so với Dế Choắt nào? b )Bài học đường đời đầu tiên: ... coi tưởng đứng đầu thiên hạ -Sự hăng Dế Mèn dẫn đến chết thảm thương Dế Choắt: Vì trêu chị cốc nên Dế Choắt bị chết oan 3.Tổng kết: Dế Mèn nhận học *Kết luận :Sgk Chúc thầy cô giáo em mạnh khỏe...
 • 7
 • 557
 • 0

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (2)

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (2)
... tỏc phm vit cho thiu nhi Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài I Gii thiu tỏc gi,tỏc phm: 1.Tỏc gi Tỏc phm Em nêu nhng nột c bn v tỏc phm? Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô ... Mốn Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài I.Tỡm hiu tỏc gi,tỏc phm: Em tìm chi 1.Tỏc gi tiết miêu tả ngoại Tỏc phm hình hành động II c v túm tt bn Dế Mèn qua đoạn c văn Túm tt VB ... cuc phiờu lu ca Mốn cựng Tri ngi anh em kt ngha khụng ớt nguy him, vt v nhng y ý ngha Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài I.Tỡm hiu tỏc gi,tỏc phm: 1.Tỏc gi Tỏc phm II c - túm tt...
 • 18
 • 477
 • 0

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (2)

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (2)
... BÀI HỌC DUỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM1 Thể loại Truyện “phương thức tái đời sống toàn tính khách quan Tác phẩm truyện (tự sự) phản ánh thực qua tranh mở rộng đời sống không ... phản ánhtrong tác phẩm tự giới tạo hình tự phát triển, tồn bên nhà văn, không phụ thuộc vào tình cảm, ý muốn nhà văn (Lê Bá Hán – Trần Đình Sử – Nguyễn Khắc Phi: Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Giáo ... Miền Tây); Giải thưởng Hồ Chí Minh Văn học – Nghệ thuật (đợt I – 19 96) II KIẾN THỨC CƠ BẢN1 Đoạn trích Bài học đường đời thể tài quan sát miêu tả tinh tế nhà văn Tô Hoài Truyện kể thứ (lời nhân...
 • 5
 • 443
 • 0

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (3)

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (3)
... H G I ể O H I A N G V O H I Bài học đường đời Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài I Tỡm hiu chung v tỏc gi, tỏc phm 1.Tỏc gi Em bit gỡ v tỏc gi Tụ Hoi ? Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký ... ngh Vit Gii thng Thng HNam Ni) hi ký Gii A Hi Vn nghc HH Ni (19 56) Chuyn Ni(1 967 ) (1980) *Mt s tỏc phm vit cho thiu nhi Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài A: GII THIU CHUNG 1.Tỏc ... cuc phiờu lu ca Mốn cựng Tri ngi anh em kt ngha khụng ớt nguy him, vt v nhng y ý ngha Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài A : GII THIU CHUNG 1.Tỏc gi Tỏc phm - In ln u nm 1941 -...
 • 26
 • 528
 • 0

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (4)

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (4)
... bn: II.LUYệN TậP: Phn trc nghim: EM Bẫ THễNG MINH Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH Bài 1: Chọn đáp án cách khoanh tròn vào chữ đứng đầu câu trả lời: Trí thông minh em bé truyện ôEm bé thông minhằ đợc bộc ... phổ biến truyện dõn gian không ? - ây chi tiết phổ biến truyện dân gian (VD : Trạng Quỳnh, bánh chng bánh giầy ) Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH Ii.LUYệN TậP: Phn t lun: Bi ( Tho lun nhúm ngi- phỳt) Thảo ... Trong giao tiếp đặc biệt nói với ng i lớn em phải ý tha gửi cho lễ phép, lịch tránh hỏi vặn lại ngời lớn bị coi thiếu văn hoá giao tiếp ứng xử Thi - Con quạ khát nớc muốn uống nớc mộ bỡnh nhng...
 • 27
 • 406
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án ôn tập ngữ văn lớp 6giao an tu chon ngu van lop 6thư viện giáo án điện tử ngữ văn lớp 6giáo án phụ đạo ngữ văn lớp 6giao an dien tu ngu van lop 6 ki 1giao an dien tu ngu van lop 6 hoc ki 2giao an dien tu ngu van lop 6 ki 2giao an day them ngu van lop 6 ki 2giao an dien tu ngu van lop 6ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiênsoan ngu van lop 6 bai 1 con rong chau tienngữ văn lớp 6 bài ôn tập về dấu câungữ văn lớp 6 bài 1 con rồng cháu tiêngiao an ngu van lop 6 bai 5giao an ngu van lop 6 bai tu muonBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ