1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Môi trường >

Ebook hoạt động magma và sinh khoáng nội mảng miền bắc việt nam phần 2 NXB khoa học tự nhiên và công nghệ

Ebook hoạt động magma và sinh khoáng nội mảng miền bắc việt nam phần 2  NXB khoa học tự nhiên và công nghệ

Ebook hoạt động magma sinh khoáng nội mảng miền bắc việt nam phần 2 NXB khoa học tự nhiên công nghệ

... BaO 0 ,22 0,04 0,19 0,19 0, 62 0,51 KHM T1589-M P215-B T1 722 -B T1 724 -B T15 92- B T15 92- B STT 19 20 21 22 23 24 SiO2 37,55 38,14 40,47 40 ,20 38,05 39 ,23 TiO2 3,55 2, 36 7,73 0, 82 2,18 2, 14 Al2O3 14,18 ... T-1 724 -B T-15 92- B STT 19 20 21 22 23 24 25 8 Tr�n Tr�ng Hoà (Ch� biên) SiO2 54 ,25 53,51 53,18 52, 80 53,19 52, 18 TiO2 0,11 0 ,20 1 ,24 0 ,25 0 ,26 0,18 Al2O3 0,64 1,09 1 ,21 1, 32 0,88 1,30 FeO 3,85 2, 86 ... Rb 25 6,5 104,5 24 5,6 28 4 113 176 20 5 21 6,6 25 9 Sr 21 38 13458 1149 1 922 1594 1470 1456 14 52 14 72 Zr 26 9 29 9 1 62, 6 29 0 21 0 23 1 191 22 5 24 4 Nb 10,7 8,5 13,5 7,0 3,54 7,00 15,0 4,7 8,9 Y 31,3 21 23 ,3...
 • 125
 • 486
 • 0
Ebook năng lượng sóng biển khu vực biển đông và vùng biển việt nam phần 2  NXB khoa học tự nhiên và công nghệ

Ebook năng lượng sóng biển khu vực biển đông vùng biển việt nam phần 2 NXB khoa học tự nhiên công nghệ

... lượng sóng Việt Nam kết tính toán lượng sóng cho vùng Biển Đông vùng biển Việt Nam IV.1 CHẾ ĐỘ SÓNG KHU VỰC BIỂN ĐÔNG VÀ VÙNG BIỂN VIỆT NAM IV.1.1 Tổng quan chế độ khí tượng hải văn khu vực Biển ... xuống nam Chương IV Năng lượng sóng khu vực Biển Đông vùng biển Việt Nam 157 4.1 .2 Chế độ trường gió vùng Biển Đông ven bờ biển Việt Nam Phân loại loại trường gió điển hình Để tính toán trường sóng ... chế độ sóng tiềm năng lượng sóng, lựa chọn khu vực loại thiết bị thích hợp phục vụ khai thác lượng sóng Trong nội dung chương này, đề cập đến chế độ sóng khu vực Biển Đông vùng biển Việt Nam, tiếp...
 • 149
 • 403
 • 0
Ebook lũ lụt miền trung, nguyên nhân và các giải pháp phòng tránh phần 2  NXB khoa học tự nhiên và công nghệ

Ebook lũ lụt miền trung, nguyên nhân các giải pháp phòng tránh phần 2 NXB khoa học tự nhiên công nghệ

... 26 6 ng Vụ 560 ) 600 S 6 72 289 ) đăk lăk 24 4 ) 24 0 22 2 1 52 ) cam pu chia 397 ) 322 ) ) 22 2 26 8 bình thuận 179 ) đồng) nai 300 22 5 ) 300 22 2 nP ho ng 12 00' ) 591 Vịn hC 3 62 V ) Vă ) 351 Vĩnh Hảo ... tAng 9169 22 241 31410 0.34 423 30 423 30 0.46 423 30 423 30 34177 82 689 422 4 34764 42 18 t xỏm trờn Granit 21 6 21 6 19 t xỏm glõy 1778 1778 20 t xỏm cú tng loang l 426 63 426 63 21 t xỏm bc mu 22 t xỏm ... 188183 42. 10% 177963 39. 82% Tha Thiờn - Hu 473963 21 6663 45.71% 26 923 1 56.80% QN - N 1144 624 21 8757 19.11% 825 424 72. 11% Qung Ngói 495031 29 0841 58.75% 28 1851 56.94% Bỡnh nh 574 320 23 6473 41.17% 24 9772...
 • 157
 • 390
 • 0
Ebook quặng hóa antimon miền bắc việt nam phần 2  nguyễn văn bình

Ebook quặng hóa antimon miền bắc việt nam phần 2 nguyễn văn bình

... Yờn Minh ị 23 20 Q ặ 105 30 105 15 23 20 8km D T1hn C-Pbs P2dd 23 10 =3 cp P2dd P2dd C-P T1hn C-Pbs T2 sh C-Pbs D T sh Hg C-Pbs T2 sh TRUNG QUốC Đồng Đăng P2dd P2dd T1hn P2dd T1hn T2 lp D D Mèo ... Shatalov, E.A Radkevich, K.I Satpaev, A.D Sheglov [ 126 , 127 , 131, 146, 147, 155, 1 72, 174, 190, 199, 21 9, 139, 24 0, 26 4, 26 8, 27 1, 27 5, 29 2, 3 12, 349] Vi s xut hin v phỏt trin ca kin to mng lp ... T1hn T2 lp D D Mèo Vạc Sn-W P2dd Cu Yên Minh O1lx P2dd T2 lp D T1hn C-Pbs D 23 10 C-Pbs T2 sh T2 sh P2dd Sb T2 sh T2 sh 105 30 105 15 Thnh lập có tham khảo [116] T2 lp T 2sh Hệ tầng Lân Pảng Hệ tầng...
 • 195
 • 406
 • 0
Đổi mới hoạt động thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phần 1

Đổi mới hoạt động thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phần 1

... C A NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 1. 1 T NG QUAN V NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 1. 1 .1 S ñ i c a Ngân hàng Trung ương 1. 1.2 Ch c c a Ngân hàng Trung ương 1. 1.3 Ho t ñ ng b n c a Ngân hàng ... Trung ương 11 1. 1.4 Mô hình t ch c c a Ngân hàng Trung ương 14 1. 2 HO T ð NG TH TRƯ NG M C A NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 16 1. 2 .1 Quan ni m v ho t ñ ng th trư ng m 16 1. 2.2 Cơ ch tác ... NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM .10 7 3 .1 XU HƯ NG HO T ð NG C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM 10 7 3.2 XU HƯ NG HO T ð NG TH TRƯ NG M C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM .10 9 3.3...
 • 182
 • 573
 • 0
Kết quả thu thập, đánh giá và tuyển chọn một số giống phong lan Hoàng thảo (Dendrobium) nhập nội tại miền Bắc Việt Nam pptx

Kết quả thu thập, đánh giá tuyển chọn một số giống phong lan Hoàng thảo (Dendrobium) nhập nội tại miền Bắc Việt Nam pptx

... Băng K c-Thái Lan Chi ng Mai-Thái Lan Chi ng Mai-Thái Lan Chi ng Rai-Thái Lan Băng K c-Thái Lan Băng K c-Thái Lan Kết đánh giá tuyển chọn giống Bảng Đặc điểm thân giống phong lan Hoàng thảo (năm ... 5,25 ns Khả sinh trưởng giống phong lan Hoàng thảo Dendrobium có nguồn gốc từ Thái Lan, kết ghi bảng Các giống lan Hoàng thảo số đốt trung bình/nhánh 6,2 đốt Giống số đốt nhiều Trắng môi ... chống chịu rét, theo dõi số loại sâu bệnh hại Số liệu đo đếm xử lý thống thê theo chương trình IRRISTAT 4.0 III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết thu thập giống Miền Bắc Việt Nam có mùa đông lạnh kéo...
 • 7
 • 478
 • 0
Xây dựng phần mềm tế bào học hỗ trợ cho dạy và học phần cấu tạo tế bào (Chương trình sách giáo khoa Sinh học 10 trung học phổ thông thí điểm phân ban Ban khoa học tự nhiên).

Xây dựng phần mềm tế bào học hỗ trợ cho dạy học phần cấu tạo tế bào (Chương trình sách giáo khoa Sinh học 10 trung học phổ thông thí điểm phân ban Ban khoa học tự nhiên).

... (Chơng trình sách giáo khoa Sinh học 10 trung học phổ thông thí điểm phân ban - Ban khoa học tự nhiên) Thuật ngữ Xây dựng phần mềm đợc xem xét dới góc độ lý luận dạy học chữ xây dựng đợc hiểu xây dựng ... thiết kế phần mềm tế bào học Phân tích cấu trúc nội dung chơng trình sinh học 10 (sách giáo khoa thí điểm phân ban - Ban KHTN, 2) làm sở cho việc nghiên cứu xây dụng phần mềm sinh học tế bào Điều ... chơng trình sinh học 10 ban KHTN: V.3 Phân tích cấu trúc chơng trình nội dung sách giáo khoa sinh học 10 ban KHTN ( 2) Chơng II Xây dựng sử dụng PM hỗ trợ cho dạy học sinh học I Nguyên tắc xây dựng...
 • 100
 • 659
 • 0
Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật nội sinh để tăng cường tính kích kháng đối với bệnh khô cành ngọn keo tai tượng tại một số vùng sinh thái chính ở miền bắc Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật nội sinh để tăng cường tính kích kháng đối với bệnh khô cành ngọn keo tai tượng tại một số vùng sinh thái chính ở miền bắc Việt Nam

... nghiện cứu vi sinh vật nội sinh phòng trừ bệnh khô cành Keo tai tượng Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật nội sinh để tăng cường tính kích kháng bệnh khô cành Keo tai tượng số vùng sinh thái miền Bắc ... VI N KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VI T NAM    VŨ VĂN ĐỊNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VI SINH VẬT NỘI SINH ĐỂ TĂNG CƯỜNG TÍNH KÍCH KHÁNG ĐỐI VỚI BỆNH KHÔ CÀNH NGỌN KEO TAI TƯỢNG TẠI MỘT SỐ VÙNG SINH ... Xuất phát từ lý trên, luận án Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật nội sinh để tăng cường tính kích kháng bệnh khô cành Keo tai tượng số vùng sinh thái miền Bắc Vi t Nam đặt cần thiết, có ý nghĩa...
 • 134
 • 485
 • 0
Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật nội sinh để tăng cường tính kích kháng đối với bệnh khô cành ngọn keo tai tượng tại một số vùng sinh thái chính ở miền bắc Việt Nam (tóm tắt)

Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật nội sinh để tăng cường tính kích kháng đối với bệnh khô cành ngọn keo tai tượng tại một số vùng sinh thái chính ở miền bắc Việt Nam (tóm tắt)

... quan vấn đề nghiên cứu: nghiên cứu Keo tai tượng, nghiên cứu bệnh hại keo, nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh hại keo, nghiên cứu tính kích kháng bệnh trồng, nghiên cứu vi sinh vật nội sinh, đặc ... vườn ươm rừng trồng - Ứng dụng vi khuẩn nội sinh để tăng cường khả kích kháng bệnh khô cành Keo tai tượng Phạm vi nghiên cứu 3.1 Giới hạn đối tượng nghiên cứu - Keo tai tượng (Acacia mangium ... trò vi khuẩn nội sinh vi c bảo vệ chủ từ xâm nhiễm sinh vật gây bệnh ứng dụng chúng phòng trừ bệnh khô cành Keo tai tượng Xuất phát từ lý luận án Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật nội sinh để tăng...
 • 23
 • 436
 • 0
Những địa điểm du lịch nổi tiếng miền bắc Việt Nam pptx

Những địa điểm du lịch nổi tiếng miền bắc Việt Nam pptx

... vào thăm Lác du lịch tiếng, tiêu biểu cho mảnh đất người Mai Châu Vào mùa du lịch, Lác rộn ràng vui trẩy hội Du khách đến Mai Châu không bạn trẻ, gia đình người Việt mà thu hút đông du khách nước ... hang động khu du lịch sinh thái Tràng an theo lộ trình khép kín, điểm đầu điểm cuối giáp bến đò Áng Mương Theo lộ trình du khách qua 12 hang động nối thung nước ba khu di tích lịch sử tâm linh ... chúa, diễn đọ sức đua tài Sơn Tinh Thủy Tinh Toàn khu du lịch chia làm khu chính: Hạ Sơn, Trung Sơn Ngoạn Sơn Trong đó, điểm nhấn khudu lịch thác Cổng Trời quanh năm không cạn nước Thác Cổng...
 • 11
 • 1,479
 • 3
Giáo trình tổng hợp phân tích những thành phần đóng góp sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam phần 2 pdf

Giáo trình tổng hợp phân tích những thành phần đóng góp sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam phần 2 pdf

... vi kinh tế tư nhân Các lĩnh vực kinh tế tư nhân Việt Nam thành phần kinh tế: - Kinh tế nhà nước - Kinh tế tập thể - Kinh tế cá thể, tiểu chủ - Kinh tế tư tư nhân - Kinh tế tư nhà nước - Kinh ... - Kinh tế có vốn đầu tư nước - Nghị Hội nghị lần thứ nam Ban chấp hành Trung ương (khoá IX) phát triển kinh tế tư nhân, đề cập đến kinh 15 tế tư nhân bao gồm hai thành phần kinh tế kinh tế cá ... vào phát triển kinh tế đất nước, làm giàu cho tổ quốc 17 Phần II Những vấn đề khu vực kinh tế tư nhân I Thực trạng kinh tế tư nhân Trong năm qua kinh tế tư nhân tăng nhanh số lượng, vốn kinh...
 • 10
 • 281
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những khu du lịch nổi tiếng miền bắc việt namthực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu về nhno amp ptnt việt nam nói chung và nhno amp ptnt láng hạ nói riêng nhưđánh giá hoạt động kinh doanh của hệ thống nhà hàng kfc việt nam và rút ra bài học kinh nghiệm trong kinh doanh đồ ăn nhanhkhảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia tphcmnâng cao chất lượng thẩm định tcda trong hoạt động cho vay tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam – chi nhánh hà nộichất lượng mối quan hệ giữa lãnh đạo ba chiều và kết quả hoạt động của doanh nghiệp trường hợp nghiên cứu tại việt nammột số giải phỏp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thỳc đẩy hoạt động xuất khẩu của tổng cụng ty rau quả việt nammột số lý luận chung về hoạt động nhập khẩu và vai trò của hoạt động nhập khẩu phôi thép đối với ngành thép việt nam trong điều kiện hội nhậphoạt động đtt và công tác thẩm định tài chính dự án đtt tại nhctvnbài học kinh nghiệm rút ra từ hoạt động bảo hiểm rủi ro chứng khoán ở các nước đi trước và một số kiến nghị đối với hoạt động bảo hiểm rủi ro chứng khoán tại việt namsự ra đời và thực trạng hoạt động của các cửa hàng miễn thuế ở việt namthực trạng rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng ngoại thương việt nambài học kinh nghiệm và giải pháp nhằm phát triển hoạt động bảo hiểm tín dụng xuất khẩu tại viêt namcác công ước quốc tế và các hoạt động hợp tác quốc tế về hàng hải việt nam tham giali vai trò và thực trạng hoạt động nhượng quyển thương mại của các doanh nghiệp việt nam trong việc thâm nhập thị trường quốc tếBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM