1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ - Môi trường >

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

... 99N2  Trang15 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng l Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng l ợng mặt trời để sản xuất đá sạch. ợng mặt trời để sản xuất đá sạch. Khoa Khoa CN ... nọng bỉïc. Nhu cáưu ny ngy cng tàng cng våïi thọi quen v viãûc phạt triãøn cạc nh hng, khạch sản, quạn àn..v tải nh. Trong cạc loải nỉåïc âạ thç âạ sảch (âạ tinh khuút) âỉåüc ỉa ... Âäúi våïi bãø âạ cọ cäng sút lm âạ nh, trang bë cho cạc cỉía hng àn úng, qưy gii khạt, khạch sản thç kãút cáúu cng nhỉ thiãút bë cng gn nhẻ cng thûn tiãûn. Hãû thäúng cọ thãø xã dëch, di...
 • 104
 • 1,234
 • 0
Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

... nọng bỉïc. Nhu cáưu ny ngy cng tàng cng våïi thọi quen v viãûc phạt triãøn cạc nh hng, khạch sản, quạn àn..v tải nh. Trong cạc loải nỉåïc âạ thç âạ sảch (âạ tinh khuút) âỉåüc ỉa ... Âäúi våïi bãø âạ cọ cäng sút lm âạ nh, trang bë cho cạc cỉía hng àn úng, qưy gii khạt, khạch sản thç kãút cáúu cng nhỉ thiãút bë cng gn nhẻ cng thûn tiãûn. Hãû thäúng cọ thãø xã dëch, di chuøn...
 • 108
 • 1,270
 • 1
Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc

Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc

... dùng trong máy lạnh hấp thụ : 1.2.1. Yêu cầu đối với môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ : Ngoài môi ch ấ t l ạ nh, máy l ạ nh hấp th ụ còn sử dụng thêm một môi ch ấ t h ấ p thụ nữa, ... tập trung nghiên cứu mô hình máy l ạ nh hấp thụ H 2 O/LiBr một cấp sử dụng nguồn năng lượng khác nhau: năng lượng nhi ệ t mặt trời, tận dụng nhi ệ t năng thừa, ph ế th ả i, th ứ ... TỔNG QUAN VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ 1.1. Máy lạnh hấp th ụ : 1.1.1. Chu trình lý thuy ế t : Về cơ b ả n, máy l ạ nh hấp thụ cũng giống như máy l ạ nh nén hơi, chỉ khác là thay máy nén hơi dùng...
 • 88
 • 1,213
 • 9
Đồ án tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp "Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc"

... hình máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr một cấp sử dụng nguồn năng lượng khác nhau: năng lượng nhiệt mặt trời, tận dụng nhiệt năng thừa, phế thải, thứ cấp, rẻ tiền như khói thải, hơi trích dùng để ... ÁN TỐT NGHIỆPĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI: Thiết kế máy lạnh hấp thụ để ĐỀ TÀI: Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc”điều hòa không khí ... của máy lạnh hấp thụ H2O/ LiBr rất đắt .Còn máy lạnh hấp thụ NH3/ H2O, tuy không hiệu quả bằng máy lạnh hấp thụ H2O/ LiBr và còn gây mùi khai, độc hại nếu xì hở. Ngoài ra, do lượng...
 • 75
 • 1,770
 • 3
Đề tài thiết kế và thi công xe tiết kiệm nhiên liệu sử dụng năng lượng mặt trời

Đề tài thiết kế và thi công xe tiết kiệm nhiên liệu sử dụng năng lượng mặt trời

... đất. 1.3.2 Ứng dụng năng lượng Mặt Trời Năng lượng Mặt Trời là nguồn năng lượng mà con người đã biết sử dụng từ rất sớm, nhưng ứng dụng năng lượng mặt trời vào công nghệ sản xuất quy mô rộng ... Năng lượng Mặt Trời là một trong các nguồn năng lượng sạch và vô tận và nó là nguồn gốc của các nguồn năng lượng khác trên Trái Đất [5] 1.3 Định nghĩa năng lượng Mặt Trời Năng lượng Mặt Trời ... xe sử dụng năng lượng mặt trời đầu tiên năm 1059 đến năm 1979 đã có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Ứng dụng năng lượng biến đổi thành điện năng cung cấp cho xe và các thiết...
 • 59
 • 1,457
 • 12
Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời

Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời

... Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trờiModule by: PGS.TS. Nguyễn Bốn Summary: Giới thiệu các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trờiTHIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜITổng quan về thiết bị sử dụng ... TRỜITổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trờiNăng lượng mặt trời là nguồn năng lượng mà con người biết sử dụng từ rất sớm, nhưng ứng dụng NLMT vào các công nghệ sản xuất và trên quy mô rộng thì ... tăng chất lượng sản phẩm. Ngoài mục đích để sấy các loại nông sản, NLMT còn được dùng để sấy các loại vật liệu như gỗ. Bếp nấu dùng năng lượng mặt trờiBếp năng lượng mặt trời được ứng dụng rất...
 • 10
 • 1,155
 • 8
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cải tiến bếp đun năng lượng mặt trời dùng cho các hộ gia đình khu vực miền trung

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cải tiến bếp đun năng lượng mặt trời dùng cho các hộ gia đình khu vực miền trung

... cứu.„+-H6`(z!(+k52:6D:?l7>+l(+=+„$S!H:H(L(?:l(+-(9-„$S!H:H9Z?!+1&(A6(-/PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.3.1. Năng lượng bức xạ mặt trời ở Thừa Thiên Huế và khả năng ứng dụng của thiết bị bếp kiểu hộp dùng năng lượng mặt trời. ^Z6_(6M2"!#$%!DE6F;&'(()*+¥Bức ... 5_(GKŽHš"&=>7f!(*+q!6_H6z!5_(#{H):HH2ƒ##,GKŽHš"&ŒZH‹&!+2+7?;#>6:6(_&H2ƒ#/GŽH¥3GŽHl=>6h9Z"!9-(@+(>6:6();&H:(7+16z!5_(#.<•ZH‹&‡H 6= ([()$*!()?!$.6lJ<•!+26z!F5_(9‹51.3. Ưu nhược điểm khi sử dụng các dạng năng lượng mặt trời khác.457+8&"!#$%!&'(()*+#>&\(!5f"!#$%!(:+(;?=>=z(`6M2"!#$%!&;6h!5f!@6(Y&'(()*+V?2y66?6‚!(2D+-(K'(()*+6h!5C6S(=?!2C#>D[D+-&_(()?!=>+(•"&i2V+7h(?6:6HZE!()?!#ˆ!6M2h#>&6?&'(()*+D[H:MCbb$!98(Y(*+7+8&>C7-9+K'(()*+D[H:MC#>9:F26?,6‚!(26b(b ... =>6z!5_((@+726œ7;(/J•«+,!7@+=.+Boeing-Spectrolab…K•†=Y2H:(()+8#?;+pin mặt trời có thể chuyển đổi 41% ánh sáng hấp thụ thành điện,trong khi sản phẩmthương mại hiện nay mới đạt con số 22%. |!A9+-!+Z&!+:(YŒUš™2((F5@!ŒUl6ˆ!+:6M2H+(ƒ?9•(5`(+1(;+#>dŒUš™2((•/‘+...
 • 44
 • 636
 • 6
Tài liệu Tổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời pdf

Tài liệu Tổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời pdf

... phù hợp nhất để có thể triển khai ứng dụng rộng rãi vào thực tế. Tổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng mà con người biết sử dụng từ rất ... khó ứng dụng ở quy mô công nghiệp. Đặc biệt là trong kỹ thuật lạnh và điều tiết không khí, vấn đề nghiên cứu đưa ra bộ thu năng lượng mặt trời để cấp nhiệt cho chu trình máy lạnh hấp thụ đã ... suất thiết bị còn thấp: nhất là các bộ thu năng lượng mặt trời dùng để cấp nhiệt cho máy lạnh hấp thu cần nhiệt độ cao trên 850C thì các bộ thu phẳng đặt cố định bình thường có hiệu suất rất thấp,...
 • 11
 • 1,112
 • 11
Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời

Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời

... dụng, sản xuất cũng như sử dụng các thiết bị năng lượng mặt trời. 2.4. Một số công nghệ ứng dụng pin mặt trời hiện nay 2.4.1 Bình nước nóng năng lượng mặt trời 2.4.1.1. Ứng dụng Tận dụng ... có năng lượng mặt trời khá lớn. Mật độ năng lượng mặt trời biến Phan Thu Phương Đ1 – QLNL 18 Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời ... QLNL 14 Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời Trên thế giới, nhiều nước đã sử dụng năng lượng mặt trời như một giải pháp...
 • 43
 • 1,513
 • 14
nghiên cứu hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời có trữ nhiệt

nghiên cứu hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời có trữ nhiệt

... ứng dụng cụ thể và hiệu quả là sử dụng bộ thu năng lượng mặt trời để cấp nhiệt phục vụ cho sản xuất sử dụng trong gia đình. Tuy nhiên, do sự lệch pha giữa chu kỳ của năng lượng mặt trời ... Nhiệt – Điện Lạnh, Đại Học Bách Khoa TÓM TẮT Ngày nay, bên cạnh các nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió, địa nhiệt năng lượng Mặt trời đã được khai thác và ứng dụng nhiều ... nóng dùng năng lượng mặt trời có trữ nhiệt 2.3. So sánh hiệu quả của phương án cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời có trữ nhiệt và khơng có trữ nhiệt 2.3.1. Hệ thống sử dụng chất chuyển...
 • 7
 • 1,091
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: máy lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng mặt trờisử dụng năng lượng mặt trời để thắp sángsử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp nhiệt và điện cao nhiệt độnc che tao may lanh hap thu su dung dung dich amoniac de san xuat nuoc dathiết kế xe ô tô hybrid 2 chỗ ngồi sử dụng năng lượng mặt trời – động cơ nhiệtthiết bị sử dụng năng lượng mặt trờinhà máy nhiệt điện sử dụng năng lượng mặt trờithiết bị điện sử dụng năng lượng mặt trờithiết bị sấy sử dụng năng lượng mặt trờimáy phát điện sử dụng năng lượng mặt trờitổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trờimáy bay sử dụng năng lượng mặt trờicách sử dụng năng lượng mặt trờiđánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trờilợi ích của việc sử dụng năng lượng mặt trờiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP