So 0 trong phep cong

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia
... Trường tiểu học Vónh Trung GV:Phùng Thò Tiết + Bài : Số ? + Bài : Tính GV hướng dẫn HS tính nhẩm từ trái sang phải 5’ Hoạt động 4: Củng cố – Dặn dò - Nhận xét tiết học - HS làm vào - HS làm vào ... Trường tiểu học Vónh Trung GV:Phùng Thò Tiết ...
 • 3
 • 15,766
 • 46

so 0 trong phep cong

so 0 trong phep cong
... 5-3=2 4 -0= 4 4-4 =0 5-4=1 5 -0= 5 5-5 =0 5-5 =0 Thứ ba , ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn : Toán Số phép trừ Bài 4+1=5 2+o=2 + o =3 + =4 2- 2 =0 - =0 4 0= 4 2– 0= 2 + =3 Thư ùba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn:Toán ... 1–1 =0 3–3 =0 Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn : Toán Số phép trừ 4 – =4 5 – =5 Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn : Toán Số phép trừ Bài 1 -0= 1 1-1 =0 5-1=4 2 -0= 2 2-2 =0 5-2=3 3 -0= 3 3-3 =0 5-3=2 ... tháng 10 năm 200 8 Môn : Toán Kiểm tra cũ Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn : Toán 19 25 _1= Thư ùba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn :Toán Số phép trừ 1-1 =0 Thư ùba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn...
 • 12
 • 389
 • 3

so 0 trong phép cộng

so 0 trong phép cộng
... 20 tháng 10 năm 200 8 TON Số phép cộng 0+ 3=3 Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Số phép cộng 3 +0= 3 0+ 3=3 3 +0 = 0+ 3 3 Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Bài: Số phép cộng 4 +0= 1 +0= 0+ 7= 0+ 2= ... 0+ 2= 5 +0= 8 +0= Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Bài: Số phép cộng Thực hành Bài : Tính 1 +0= + 0= 0+ 2= 4 +0= 0+ 1= 0+ 5= 2 +0= 0+ 4= Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Bài: Số phép cộng Bài ... ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Kiểm tra cũ: Tổ 1: + +1 = Tổ : Tổ : 1+2+2= + + 1= Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Bài: Số phép cộng Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Số phép cộng 3 +0= 3...
 • 13
 • 330
 • 2

bai : so 0 trong phep cong

bai : so 0 trong phep cong
... năm 200 8 Toán : số phép cộng 3 +0= 0+ 3= ? 3 +0= 0+3 ? 0+ 2= 0+ 5= Thứ ba ngày tháng 11 năm 200 8 Toán : số phép cộng 1, Tính : 1 +0= 0+ 1= 5 +0= 0+ 2= 4 +0= 0+ 5= 2 +0= 0+ 4= Thứ ba ngày tháng 11 năm 200 8 Toán ... 11 năm 200 8 Toán : > < ? = = + +1 > Thứ ba ngày tháng 11 năm 200 8 Toán : số phép cộng 3 +0= Thứ ba ngày tháng 11 năm 200 8 Toán : số phép cộng 0+ 3= Thứ ba ngày tháng 11 năm 200 8 Toán : Số phép ... thích hợp : a, + = Thứ ba ngày tháng 11 năm 200 8 Toán : số phép cộng 4, Viết phép tính thích hợp : b, + = + = Thứ ba ngày tháng 11 năm 200 8 Toán : số phép cộng Ai thông minh ? 3 +0= 2 3 +0= 3 3 +0= 5 Xin...
 • 14
 • 739
 • 8

Số 0 trong phép cộng

Số 0 trong phép cộng
... thaựng 10 naờm 200 9 TOAN S O phộp cng TOAN S O phộp cng 3 +0= 3 TOAN S O phộp cng 0+ 3=3 TOAN S O phộp cng 3 +0= 3 0+ 3=3 3 +0= 0+3 3 TOAN S O phộp cng Bi 1: Tớnh 1 +0= 5 +0= 0+ 2= 4 +0= 4 0+ 1= 0+ 5= 2 +0= 0+ 4=4 ... 4 +0= 4 0+ 1= 0+ 5= 2 +0= 0+ 4=4 TOAN S O phộp cng Bi 2: Tớnh + + 0 + + + TOAN S O phộp cng Bi 3: S? Dóy Dóy Dóy 1+=1 1+=2 +2=4 +3=3 0 2+=2 0+ =0 TOAN S O phộp cng Bi 4: Vit phộp tớnh thớch hp: a) + =...
 • 10
 • 456
 • 0

0 trong phép cộng (trang 51)

Só 0 trong phép cộng (trang 51)
... 10 năm 201 0 TỐN Kiểm tra cũ: 1) + + 2) 2+1+1= 4 Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 201 0 TOÁN Số O phép cộng TOÁN Số O phép cộng 3 +0= 3 TOÁN Số O phép cộng 0+ 3=3 TOÁN Số O phép cộng 3 +0= 3 0+ 3=3 3 +0= 0+3 ... 3 TOÁN Số O phép cộng 3+…=3 0+ …=3 3 +0= 0+… TOÁN Số O phép cộng Bài 1: Tính 1 +0= 5 +0= 0+ 2= 4 +0= 4 0+ 1= 0+ 5= 2 +0= 0+ 4=4 TOÁN Số O phép cộng Bài 2: Tính + + + + 2 + 4 + TOÁN Số O phép cộng Bài 3: ... …+3=3 0 2+…=2 0+=0 TOÁN Số O phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích hợp: a) + = TOÁN Số O phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích hợp: b) + = + = TỐN Số O phép cộng Dặn dò: Về nhà học thuộc bảng cộng. Chuẩn...
 • 15
 • 401
 • 0

số 0 trong phép cộng

số 0 trong phép cộng
... ngày tháng 11 năm 201 0 Toán 5 0= 5 ? Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42 : Số phép trừ 4 0= 4 5 0= 5 Một số trừ 0, kết số Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42 : Số phép trừ Bµi 1: TÝnh ... 1– 1= 1– 0= 5– 2= 2– 2= 2– 0= 5– 3= 3– 3= 3– 0= 5– 4= 4– 4= 4– 0= 5– 5= 5– 5= 5– 0= Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42 : Số phép trừ Bµi 2: TÝnh 0+ 2= 0+ 3= + =4 2 +0= 2-2= 2 -0= 3 +0= 3-3= ... 11 năm 201 0 Toán 1- 1 =0 Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán - = Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán 1–1 =0 3–3 =0 Hai số giống trừ nhau, cho kết Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán 4 0= 4 ? Thứ...
 • 15
 • 348
 • 1

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép cộng pps

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép cộng pps
... vi -1 em Bảng cộng phạm vi - số -Một số cộng với 0; cộng với số kết nào? Cho Ví dụ -Vd: + =5 + =5 - không thay đổi -Nếu đổi chỗ số phép cộng kết nào? Hoạt động : Thực hành Mt :Làm tính cộng ... Củng cố phép cộng từ 0 5 Mt :Học sinh nắm tên học.Củng cố bảng cộng tính giao hoán phép cộng -Học sinh nêu lại đầu -Giáo viên giới thiệu ghi đầu -1 em -Hỏi: Đọc bảng cộng phạm vi -1 em Bảng cộng ... kinh nghiệm : - Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Củng cố phép cộng số với Bảng cộng làm tính cộng phạm vi số học - Tính chất phép cộng ( Khi đổi chỗ số phép cộng, kết không...
 • 15
 • 1,216
 • 9

T1 so 0 trong phep cong

T1 so 0 trong phep cong
... + TOÁN: SỐ TRONG PHÉP CỘNG TOÁN: SỐ TRONG PHÉP CỘNG + = TOÁN: SỐ TRONG PHÉP CỘNG SỐ TRONG PHÉP CỘNG SỐ TRONG PHÉP CỘNG + = TOÁN: SỐ TRONG PHÉP CỘNG 3 3 +0 =3 0+ 3 =3 3 +0 =0+ 3 TOÁN: SỐ TRONG PHÉP ... 1 +0= 5 +0= 0+ 1= 0+ 5= 0+ 2= 4 +0= 2 +0= 0+ 4 = TOÁN: SỐ TRONG PHÉP CỘNG Bài : + 5 + 3 + 2 + 4 + 1 Cùng giải lao nhé! Hí! Hí! Hí!!! TOÁN: SỐ TRONG PHÉP CỘNG Bài 3: SỐ ? 1+…= …+3 = 1+…= 2+…= 2 …+2 = 0+ …= ... nhé! Hí! Hí! Hí!!! TOÁN: SỐ TRONG PHÉP CỘNG Bài 3: SỐ ? 1+…= …+3 = 1+…= 2+…= 2 …+2 = 0+ …= TOÁN: SỐ TRONG PHÉP CỘNG Trò chơi: AI NHANH HƠN Bài 4: Viết phép tính thích hợp 3 + +2 = = Tạm biệt, hẹn...
 • 13
 • 361
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG pot

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG pot
... biết : 3 +0= 3 , 0+ 3=3 -Số cộng với kết -Tức : 3 +0= 0+3=3 số cộng với -Giáo viên hỏi miệng : + = ? , số số + = ? , 2+ = ? 0+ 2=? -Cho học sinh nhận xét rút kết luận -Học sinh mở SGK Hoạt động : Thực ... -Ktcb Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Giới thiệu số Mt :Học sinh nắm phép cộng số với cho kết số -Giới thiệu phép cộng : + = -Học sinh nêu : Lồng thứ có 3 ,0+ 3=3 ... Bài : Tính -Học sinh nêu yêu cầu -Cho học sinh nêu yêu cầu bài, -Học sinh giải miệng nêu cách tính giải tập o Bài : Tính theo cột dọc -Cho học sinh làm vào Bài -Học sinh nêu : Có táo, tập toán...
 • 5
 • 8,164
 • 26

giáo án Toán bài Số 0 trong phép cộng

giáo án Toán bài Số 0 trong phép cộng
... Đọc bảng cộng phạm vi 1+ = 1+ = 2+ = 2+ = + =4 + =5 Viết phép tính thích hợp: + = + = + = + =1 + =1 + =2 + =2 + =5 + =4 + =5 + =4 Bài : Tính 1 +0= 0+ 2= 0+ 1= 2 +0= 5 +0= 4 +0= 0+ 5= 0+ 4= Bài : Tính ... Bài : Tính 1 +0= 0+ 2= 0+ 1= 2 +0= 5 +0= 4 +0= 0+ 5= 0+ 4= Bài : Tính + 5 + + + 0 + 2 + 4 + + Bài : số ? 1+…=1 …+ = … + = 1+…=2 0 + … = + … = + =1 + =1 + =2 + =2 + =3 + =4 + =3 + =4 + =5 + =5 ...
 • 11
 • 267
 • 2

SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG

SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG
... 11 năm 201 3 Toán Số phép cộng 3+…= 2+… 51 +0= = 52 + = 3 +0= 4 +0= 3 +0= 3 0+ 3=3 3 0+ 3=3 3 +0= 3 0+ 3=3 +0 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 201 3 Toán Số phép cộng Bài 1: Tính 1 +0= 1 5 +0= 0+ 2= 4 +0= 4 Nghỉ ... tiết+ = 2 +0 0+1=1 0+ 5= Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 201 3 Toán Số phép cộng Bài 2: Tính Dãy + Dãy + 0 + 2 Dãy Dãy + + Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 201 3 Toán Số phép cộng Bài 3: Số? 1+…=1 ... …+3=3 2+…=2 0+=0 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 201 3 Toán Số phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích hợp: a) + = Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 201 3 Toán Số phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích...
 • 11
 • 174
 • 0

Số 0 trong phép cộng Tuần 8 H Ni ĐBL ĐN

Số 0 trong phép cộng Tuần 8 H Ni ĐBL ĐN
... 3 +0= 3 0+ 3=3 3 + 0= 0+ 3=3 3 +0 = 0+ 3 SỐ TRONG PHÉP CỘNG Tính : 1 +0 = 5 +0 = 0+ 2 = 4 +0 = 0+ 1 = 0+ 5 = 2 +0 = 0+ 4 = Mời Các Bạn Cùng H t Tính + i 5 + 3 + 2 Tính + i 4 + 1 SỐ TRONG PHÉP CỘNG Tính : ... TRONG PHÉP CỘNG Tính : 1+… = + = 1+…= 2+ = …+2 = + = Viết phép tính thích h p : 3+2=5 Viết phép tính thích h p : 3 +0= 3 3+1=4 4-1=3 3-3 =0 4-4 =0 ...
 • 19
 • 236
 • 0

Bài giảng điện tử số 0 trong phép cộng toán lớp 1

Bài giảng điện tử số 0 trong phép cộng toán lớp 1
... HÀNH: Bài: 1; 2: Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 1 +0= 5 +0= 2 +0= 4 +0= 0+ 1= 0+ 5= 0+ 2= 0+ 4= + ? 05 /23 /15 + ? + ? Trung tam Tin hoc - Ngoai ngu H au Giang + ? 10 Các nhóm làm Bài: Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm ? + … =1 ? ... ? + … =2 ? 0 + … =0 0 + ? =0 … ? =0 0 + … ? 0 + … =0 05/23 /15 Trung tam Tin hoc - Ngoai ngu H au Giang 11 Bài: 3+2= ? 3 +0= ? 05 /23 /15 0+ 3= ? Trung tam Tin hoc - Ngoai ngu H au Giang 12 IV CỦNG ... Tin hoc - Ngoa cộng ba 05 /23 /15 i ngu Hau Giang 4 +0= 4 Vậy: 0+ 4=4 4 +0= 0+4 05 /23 /15 Trung tam Tin hoc - Ngoai ngu Hau Giang  KẾT LUẬN: - Một số cộng với số - cộng với số số 05 /23 /15 Trung tam Tin...
 • 14
 • 2,125
 • 11

So 0 trong phep cong

So 0 trong phep cong
... tháng 10 năm 201 0 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG 3 +0= 3 0+ 3=3 = +3 + 0 0 3 Thứ ngày 14 tháng 10 năm 201 0 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG 5 +0= 0+ 1= 0+ 4= 2 +0= Thứ ngày 14 tháng 10 năm 201 0 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG ... tháng 10 năm 201 0 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG Bài 3: Viết phép tính thích hợp: b) Thứ ngày 14 tháng 10 năm 201 0 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG Bài 1: Tính a) 4 +0= 3 +0= 0+ 2= 1 +0= 1 0+ 4= 0+ 3= 2 +0= 0+ 1=1 b) ... 10 năm 201 0 Toán KiÓm tra bµi cò Phép cộng phạm vi Thứ ngày 14 tháng 10 năm 201 0 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG 3 +0= 3 Thứ ngày 14 tháng 10 năm 201 0 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG 0+ 3=3 Thứ ngày 14 tháng 10...
 • 14
 • 239
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP