Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập về phong cách ngôn ngữ báo chí

Hướng dẫn soạn bài : LUYỆN TẬP VỀ LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN

Hướng dẫn soạn bài : LUYỆN TẬP VỀ LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN
... Các bình diện: + Bài viết thể liên kết nội dung nào? + Bài viết thể liên kết hình thức sao? - Các phương tiện liên kết: Bài viết sử dụng phương tiện để thể liên kết nội dung liên kết hình thức? ... 1 Hãy kể tên phép liên kết hình thức học Trung học sở Lấy ví dụ phép liên kết Gợi : Chú ý phép liên kết lặp, nối, thế,… Chỉ thiếu liên kết nội dung đoạn văn sau: Cắm bơi đêm Đêm tối bưng ... dưỡng tâm hồn nhân dân (Tổng quan văn học Việt Nam qua thời kì lịch sử) Gợi : - Phương tiện liên kết Văn học dân gian” dùng theo phép lặp; - Tác dụng: Liên kết câu, tập trung ý vào đề tài đoạn c)...
 • 6
 • 567
 • 1

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập về liên kết trong văn bản (Tiếp theo)

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập về liên kết trong văn bản (Tiếp theo)
... không tạo truyện tiếu lâm để gây khóc? Trong Bài viết số 4, anh (chị) tổ chức liên kết theo hướng nào? Hãy tự phân tích tác dụng việc tạo lập hướng liên kết ... thương cảm, trái ngang lại vui sướng, sung sướng, hạnh phúc Gợi : - Chú ý phương tiện liên kết câu mạch ý xếp - Tham khảo cách xếp: Kể lạ, người từ sinh ra, chào đời tiếng khóc tiếng cười Rồi từ...
 • 2
 • 532
 • 0

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập về hiện tượng tách từ

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập về hiện tượng tách từ
... câu trên, từ v ội vàng tách cách xen thêm từ mà b Hiện tượng tách từ câu tạo nhịp điệu cho câu ca dao, nhấn mạnh điều muốn nói: không nên làm việc vội vàng cẩu thả c Ví dụ tương t : - Dù nói ... châu (Nguyễn Bính - Bài thơ quê hương) - Những ước mai ao Mười lăm năm biết tình (Truyện Kiều – nguyễn Du) Hiệu diễn đạt tượng tách từ ối v ới từ láy từ ghép: AB tách thành: A với/v ới chả B - ... Chồng v ới chả con, Hiện tượng tách từ tạo nên khả nhấn mạnh, khắc sâu điều muốn nói, hàm ý chê bai Chẳng hạn: + Trong bữa ăn, em hậu đậu đánh đổ c ơm canh, mẹ em , bực dọc, nói: " Ăn v ới chả uống...
 • 3
 • 508
 • 0

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập về trường từ vựng và quan hệ trái nghĩa

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập về trường từ vựng và quan hệ trái nghĩa
... có quan h trái ngh a b Vi c s d ng t tr n g t v ng có quan h trái ngh a nh v y t o nên kh n ng di n t có giá tr bi u c m cao cho l i nói Ví d : + ( ) s th ng Tây b n n nh , n to , xô c a xông vào ... ng, au n c a nhà th nghe tin b n m t tính ch t t ng t c a tin bu n c câu: - ( ) s th ng Tây b n n nh , n to , xô c a xông vào li u nh ch ng có - ( ) b n hè tr c , l ó sau, tr i k tàu s t, tàu n ... n Khuy n ã dùng nh ng t có chung tr n g ngh a ch tính ch t nhanh, b t ng , t ng t c a ho t n g : v i, ngay, ch t, b ng hai câu th thông báo v ch t c a bác D n g Cách vi t nh v y ã th hi n c n...
 • 3
 • 1,044
 • 0

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập về lập luận phân tích

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập về lập luận phân tích
... cầu viết đoạn văn phân tích hình ảnh thơ, câu thơ, đoạn thơ mà yêu thích - Có thể tuỳ chọn đối tượng để phân tích theo s thích cá nhân - Nếu thơ Nôm ý bám sát văn bản, phân tích câu chữ, nhịp ... tuỳ tiện, sở - Nếu phân tích hình ảnh thơ, câu thơ, đoạn th ý đặt vào văn cảnh - Chú ý phân tích Nội dung Nghệ thuật câu thơ, đoạn thơ… G ợi ý vi ết đo ạn v ăn Mở đoạn: - Trích dẫn hình ảnh thơ, ... thơ, ngữ nghĩa văn - Nét đặc sắc cách phân tích tác gi : + Bám sát văn bản, nắm bắt “thần” câu ch ữ, ch ỉ “nhãn tự” văn (cậy, chịu, lạy, thưa)...
 • 3
 • 403
 • 0

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập về lập luận phân tích (tác phẩm văn xuôi)

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập về lập luận phân tích (tác phẩm văn xuôi)
... truyện hấp dẫn Thân đoạn: - Tình truyện gì? - Phân tích tình truyện: + Mâu thuẫn: Trương Phi tính nóng nảy, chưa rõ đầu đuôi việc, nghi ngờ Quan Công – Quan Công gặp nhiều uẩn khúc + Cao trào: Hai ... trở nên hấp dẫn, li kì b) Phân tích giá trị tình truyện đoạn trích “Hồi trống Cổ Thành” (trích Tam quốc diễn nghĩa – La Quán Trung) Mở đoạn: - Đoạn trích “Hồi trống Cổ Thành” hấp dẫn người đọc ... Trong truyện cổ tích “Tấm Cám”, cô Tấm bốn lần hoá thân Mỗi vật hoá thân có ý nghĩa riêng Thân đoạn: - Chúng đẹp, cao, thơm thảo: vàng anh giống chim quý đẹp, xoan đào...
 • 3
 • 512
 • 0

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập về tách câu

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập về tách câu
... hợp tách câu chấp nhận được: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a - Các câu b sai b Điều kiện việc dùng dấu để tách câu: - Chỉ dùng dấu chấm để tách câu câu thứ có đủ thành phần nòng cốt - Đặt dấu chấm để tách câu ... nội dung tách thành phần ph : + Chỉ tách phần bổ ngữ thành câu riêng câu có nhiều bổ ngữ + Chỉ tách phần định ngữ thành câu riêng câu có nhiều định ngữ + Chỉ tách thành phần giải thành câu riêng ... thành phần đứng cuối câu + Chỉ tách thành phần trạng ngữ thành câu riêng thành phần đứng cuối câu + Chỉ tách vế phụ câu ghép thành câu riêng vế phụ đứng cuối câu Đọc câu sau: - Thậm chí, chẳng...
 • 3
 • 371
 • 0

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
... hoài bão tuổi trẻ (Đối tượng vấn: học sinh; đối tượng trả lời vấn: Đoàn viên ưu tú) + Bạn quan niệm ước mơ, hoài bão tuổi trẻ? Theo bạn ước mơ, hoài bão có vai trò rèn luyện, phấn đấu tuổi trẻ? ... bão Đoàn viên? + Ước mơ, hoài bão bạn gì? d Lễ hội văn hoá quê hương (Đối tượng vấn: học sinh; đối tượng trả lời vấn: du khách trẻ tuổi) + Chào bạn! Bạn từ đâu đến? + Đây lần thứ bạn đến đây? + ... hoá dân tộc? e Thanh niên Việt Nam dịp giao lưu với bạn bè quốc tế (Đối tượng vấn: học sinh; đối tượng trả lời vấn: niên VN trực tiếp tham gia giao lưu với bạn bè quốc tế) + Chào bạn! Là người...
 • 2
 • 903
 • 0

Hướng dẫn soạn bài : LUYỆN TẬP VẬN DỤNG CÁC HÌNH THỨC KẾT CẤU VĂN BẢN THUYẾT MINH

Hướng dẫn soạn bài : LUYỆN TẬP VẬN DỤNG CÁC HÌNH THỨC KẾT CẤU VĂN BẢN THUYẾT MINH
... sử văn học Khi thuyết minh tác phẩm văn học, tổ chức văn theo hình thức kết cấu nào? Gợi : Có thể tổ chức văn thuyết minh tác phẩm văn học theo hình thức kết cấu sau: - Mở bài: Giới thiệu khái ... tác (các tác phẩm chính, đánh giá khái quát,…); + Giới thiệu vị trí, ảnh hưởng, đóng góp chủ yếu tác gia văn hoá, văn học dân tộc - Kết bài: Khẳng định đóng góp, vị trí tác gia lịch sử văn học ... sau: - Mở bài: Giới thiệu tác gia văn học nêu nhận định chung vị trí, thành tựu văn học tác gia - Thân bài: + Giới thiệu sơ lược tiểu sử (năm sinh, quê...
 • 2
 • 560
 • 1

Hướng dẫn soạn bài : LUYỆN TẬP ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC

Hướng dẫn soạn bài : LUYỆN TẬP ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC
... ngại “vụng về” soạn Trích diễm thi tập Quá trình đọc hiểu văn văn học có bước nào? Ở bước ấy, phải đảm bảo yêu cầu gì? Gợi : - Đọc hiểu ngôn t : + Đọc thông suốt toàn văn bản, hiểu từ khó, ... tượng tìm hiểu lô gích bên chúng - Đọc hiểu tư tưởng, tình cảm tác giả văn bản: Đọc cho linh hồn nhà văn ẩn chứa văn – thường thể lời, lời,… - Đọc hiểu thưởng thức văn học: Người đọc tự phát ... thi tập (Hoàng Đức Lương) có đoạn văn nào? Ý đoạn gì? Các ý liên hệ với nào? Gợi : - Bài văn có hai phần: phần nêu lí khiến cho thơ văn không lưu truyền hết đời; phần hai nêu động trình biên soạn...
 • 4
 • 641
 • 1

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập từ Hán Việt

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập từ Hán Việt
... sinh; lại từ có sinh mang nét nghĩa giống với sinh trùng sinh Chỉ từ dùng sai câu sửa lại cho đúng: Mẹ Tấm chết, người cha tái giá với người đàn bà khác, sinh Cám Gợi : Trong câu này, từ tái giá ... tái giá tục huyền bỏ từ tái gi : Mẹ Tấm chết, người cha lấy người đàn bà khác, sinh Cám Hoặc: Mẹ Tấm chết, người cha lấy vợ khác, sinh Cám Nhận xét cách dùng từ tái câu sau: - Quyển sách tái lần ... Gợi : Kế có tác dụng tạo danh từ với mang nét nghĩa dùng để đo, ví d : điện kế, khí áp kế, lực kế, ẩm kế, vôn kế,…; hoá có tác dụng tạo động từ mang nét nghĩa biến thành, trở nên, ví d : công...
 • 3
 • 562
 • 0

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập trình bày một vấn đề

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập trình bày một vấn đề
... + Kết thúc: Kêu gọi người tham gia bảo vệ môi trường, sống mình,… Hướng dẫn trình bày trước lớp a) Lựa chọn vấn đề trình bày với đề cương chuẩn bị c) Trình bày vấn đề trước lớp theo đề cương chuẩn ... cương chuẩn bị Chú : - Hướng tới đối tượng nghe (các bạn lớp) - Trình bày rõ ý, nhấn vào ý trọng tâm - Cần biết đưa dẫn chứng cụ thể để lập luận thêm sức thuyết phục - Khi trình bày, cần kết hợp ... sát thái độ người nghe d) Lắng nghe ý kiến nhận xét, trao đổi phần trình bày mình; tự rút kinh nghiệm kĩ trình bày vấn đề Nguồn : wWw.SoanBai.Com ...
 • 3
 • 606
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: soa5jn bài luyện tập về phong cách ngôn ngữ báo chíluyện tập về phong cách ngôn ngữ báo chíluyện tập về phong cách ngôn ngữ báo chí văn mẫubài tập về phong cách ngôn ngữ báo chíluyện tập về phong cách ngôn ngữ khoa họcbài tập về phong cách ngôn ngữ hành chínhbài giảng điện tử phong cách ngôn ngữ báo chíkhái niệm về phong cách ngôn ngữ báo chíhướng dẫn soạn bài luyện nói về quan sát tưởng tượng so sánh và nhận xét trong văn miêu tảhuong dan soan bai on tap ve tho lop 9bài tập về phong cách ngôn ngữcác bài tập về phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtcác bài tập về phong cách ngôn ngữ sinh hoạtbài tập về phong cách ngôn ngữ chính luậnbài tập về phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ