1. Trang chủ >
 2. Y Tế - Sức Khỏe >
 3. Y học thưởng thức >

nghiên cứu một số đặc điểm của suy tim mạn tính tại khoa nội tim mạch tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắk la81k từ tháng 10 2010 04 2011

nghiên cứu một số đặc điểm của suy tim mạn tính tại khoa nội tim mạch tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắk la81k từ tháng 10 2010  04 2011

nghiên cứu một số đặc điểm của suy tim mạn tính tại khoa nội tim mạch tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắk la81k từ tháng 10 2010 04 2011

... 10/ 010 – / 011 ú g ô g ê ứu 116 b â suy đ ều rị k o Nộ b v đ k o ỉ Đắk Lắk, ú g ô u đượ kế rê ó ộ số ý k ế bà luậ s u 4.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng Đặc điểm tuổi nhóm bệnh nhân nghiên cứu: ... suy b â suy í đ g đ ều rị k o Nộ h-B v đ k o ỉ Đắk Lắk Xá đị ộ số đặ đ ể ủ guyê â gây suy í ườ g gặp II Đ ƯỢNG V HƯƠNG H 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu ... Cườ g, eo N HA, ỷ l g đo suy I 33%, g đo II 10, %, g đo III 18,9%, g đo IV 37,8% Ng ê ứu ủ Nguyễ ị Lo , eo N HA, ỷ l suy g đo III 1, %, g đo IV 8,6% Đặc điểm suy tim mạn tính cận lâm sàng: C ú...
 • 9
 • 346
 • 7
Nghiên cứu một số đặc điểm dinh dưỡng và tập tính của vượn đen má trắng - Nomascus leucogenys (Ogilby, 1840) trong điều kiện nuôi nhốt ở Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp, Vườn Quốc gia Cúc P

Nghiên cứu một số đặc điểm dinh dưỡng và tập tính của vượn đen má trắng - Nomascus leucogenys (Ogilby, 1840) trong điều kiện nuôi nhốt ở Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp, Vườn Quốc gia Cúc P

... (Ogilby, 1840) điều kiện nuôi nhốt Trung tâm Cứu hộ Linh trởng Nguy c p, Vờn Quốc gia Cúc Phơng Mục tiêu đề tài là: - Tìm hiểu loại thức ăn vợn đen trắng điều kiện nuôi kỹ thuật chế biến, phân phát ... Nghi p Hà Nội Nguy n Văn Thái (2005), Nghiên cứu số đặc điểm sinh học t p tính Voọc mông trắng ( Trachypithecus delacouri ) điều kiện nuôi nhốt bán hoang dã trung tâm cứu hộ linh trởng Vờn quốc gia ... vợn đen trắng phục vụ công tác bảo tồn phát triển loài thú quý này, chọn thực đề tài luận văn tốt nghi p Nghiên cứu số đặc điểm dinh dỡng t p tính vợn đen trắng - Nomascus leucogenys (Ogilby,...
 • 50
 • 1,821
 • 2
Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn clotridium cố định nitơ trong đất trồng ngô ở xã hưng lợi  hưng nguyên

Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn clotridium cố định nitơ trong đất trồng ngô ở xã hưng lợi hưng nguyên

... Lợi Hng Nguyên Nghệ An Nghiên cứu số đặc điểm sinh học nh khả cố định nitơ tự Và lựa chọn chủng Clostridium pasteurianum có khả cố định nitơ lớn Nghiên cứu ảnh hởng số yếu tố điều kiện sống nh, ... pháp, địa Điểm thời gian nghiên cứu: I Đối tợng nghiên cứu: Đối tợng nghiên cứu đề tài vi khuẩn Clostridium có đất trồng ngô thuộc Hng Lợi - Hng Nguyên - Nghệ An II Thời gian nghiên cứu: - Thời ... màu mỡ đất nâng cao chất lợng trồng Vi sinh vật cố định nitơ vi sinh vật có khả sử dụng nitơ phân tử khử thành NH3 Có nhóm có khả cố định nitơ phân tử là: nhóm sống cộng sinh nhóm sống tự Trong...
 • 55
 • 689
 • 1
Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn cố định nitơ tự do clotridium trong đất trồng lạc xã nghi liên  nghi lộc  nghệ an

Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn cố định nitơ tự do clotridium trong đất trồng lạc xã nghi liên nghi lộc nghệ an

... Clostridium đất trồng lạc Nghi Liên- Nghi Lộc- Nghệ An Mục tiêu đề tài 1.Tìm chủng Clostridium có khả cố định nitơ tự 2.Chọn chủng có khả cố định nitơ tự lớn để nghi n cứu đặc điểm hình thái ... thạch sâu II Đặc điểm khuẩn lạc Khi nuôi cấy môi trờng đặc khuẩn lạc đặc trng xuất hiện, đặc điểm khuẩn lạc nh sau: Bảng 1.2: Đặc điểm khuẩn lạc Đặc điểm - Màu sắc C1 Các khuẩn lạc C3 C2 - ... điểm, thời gian phơng pháp nghi n cứu I Địa điểm nghi n cứu: Phòng thí nghi m Vi sinh, Trờng Đại học Vinh II Thời gian nghi n cứu: Từ tháng năm 2006 đến tháng năm 2007 III Phơng pháp nghi n cứu...
 • 29
 • 805
 • 1
Nghiên cứu một số đặc điểm của cây lạc ảnh hưởng tới sự tạo thành năng suất của chúng

Nghiên cứu một số đặc điểm của cây lạc ảnh hưởng tới sự tạo thành năng suất của chúng

... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu số đặc điểm lạc ảnh hởng tới tạo thành suất chúng Mục đích nghiên cứu Trên sở dẫn liệu khoa học thu đợc đề tài Nghiên cứu số đặc điểm lạc ảnh hởng tới tạo thành ... với đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh trởng lạc Nghiên cứu đặc điểm lạc ảnh hởng tới tạo thành suất giúp cho công tác chọn tạo giống kỹ thuật sản xuất, điều khiển sinh trởng phát triển lạc đạt suất ... 2007 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học vinh o0o - Trần ngọc toàn Nghiên cứu số đặc điểm lạc ảnh hởng tới tạo thành suất chúng Chuyên ngành: thực vật học Mã số: 60.42.20 Luận văn...
 • 43
 • 648
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm của khí khổng ỏ các nhóm thực vật hạt kín theo nhu cầu nước và ánh sáng

Nghiên cứu một số đặc điểm của khí khổng ỏ các nhóm thực vật hạt kín theo nhu cầu nước và ánh sáng

... tốt nghiệp biệt nớc ánh sáng Xuất phát từ tiến hành đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm khí khổng nhóm thực vật hạt kín theo nhu cầu nớc ánh sáng" Để thấy đợc thay đổi thích nghi khí khổng với môi trờng ... điểm khí khổng nhóm thực vật hạt kín theo nhu cầu nớc ánh sáng bao gồm: Cây chìm nớc, mặt nớc, a ẩm chịu bóng, u ẩm a sáng, chịu hạn, chịu mặn II Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm thực ... đặc điểm khí khổng số loài nhóm cụ thể Chơng 2: Đối tợng, thời gian, địa điểm, nội dung phơng pháp nghiên cứu I Đối tợng nghiên cứu: : phạm thị lan sv khoá luận tốt nghiệp Nghiên cứu số đặc điểm...
 • 60
 • 2,186
 • 2
Tài liệu Nghiên cứu một số đặc điểm của điện thế kích thích thính giác (brain auditory evoked otentials - BAEP) ở trẻ em bình thường từ 10 đến 14 tuổi ppt

Tài liệu Nghiên cứu một số đặc điểm của điện thế kích thích thính giác (brain auditory evoked otentials - BAEP) ở trẻ em bình thường từ 10 đến 14 tuổi ppt

... (amplitude - Am): tính àV - Một số vật dụng: kem làm da, kem làm giảm điện trở da điện cực, kéo, băng dính, gạc, thớc dây Xử lý số liệu Các số liệu đợc xử lý theo thống kê Y sinh học chơng trình EPI-Info ... TCNCYH phụ 32 (6) - 2004 Các thông số nghiên cứu - Thời gian tiềm tàng sóng I - V (latency - L): tính ms - Thời gian tiềm tàng sóng I - III, III V I - V (interpeak latency - IL) - Điện sóng I, III,V ... 2nd, vol 1: 453 - 476 Summary Some characterieties of brain stem audiory evoked potentials (BAEP) of children from 10 - 14 years of age Brain stem auditory evoked potentials (BAEP) were performed...
 • 6
 • 536
 • 4
BÁO CÁO KHOA HỌC:

BÁO CÁO KHOA HỌC: "NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐỘC TÍNH CỦA NẤM PHIẾN ĐỐM VÂN LƯỚI PANAEOLUS AFF. RETIRUGIS" docx

... Chính nhữn lý mà nấm độc ngày thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều nhà khoa học giới nghiên cứu nhằm góp phần nhỏ vào hiểu biết chung nấm độc đặc biệt nấm độc Việt Nam II NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ... Vi Sinh vật y học, Nxb Y học, Hà Nội Trần Công Khánh, Phạm Hải (1992), Cây độc Việt Nam - nhiễm độc, giải độc cách điều trị, NxbY học, Hà Nội Trịnh Tam Kiệt (1981), Nấm lớn Việt Nam, Nxb khoa học, ... chuồng Đây loài nấm độc mọc quanh năm Hình1: Quả thể bào tử nấm Panaeolus aff retirugis Nghiên cứu mọc nấm Giống gốc khiết phân lập từ mô mỏng thể nấm Panaeolus aff retirugis Giống gốc nấm môi trường...
 • 15
 • 507
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm của gà nuôi trong vùng đồng bào Mông Bắc Kạn

Nghiên cứu một số đặc điểm của gà nuôi trong vùng đồng bào Mông Bắc Kạn

... chăn nuôi Mông, tạo nguồn sản phẩm thịt địa phƣơng có ý nghĩa nâng cao thu nhập cho hộ nông dân Xuất phát từ lý trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm nuôi vùng đồng bào Mông Bắc ... Australorp, New Hamp Shire, Rhode-ri, Moravia, Ai cập Hiện nay, Việt Nam có nhiều giống địa phƣơng nhƣ Ri, Đông Tảo, Hồ, Mía, Tre, Ác, chọi, Mông , dạng lai giống ... tồn giống vật nuôi Viện chăn nuôi kết luận khối lƣợng sống thịt Ri 1055 g/con, Mông 1125 g/con, tỷ lệ thân thịt Ri 69,71% Mông 66,27%, tỷ lệ thịt lƣờn Ri 16,69% Mông 14,86%,...
 • 104
 • 540
 • 1
nghiên cứu một số đặc điểm của bệnh cúm gia cầm và sự đáp ứng miễn dịch của gà, vịt đối với vacxin h5n1 tại phú thọ

nghiên cứu một số đặc điểm của bệnh cúm gia cầm và sự đáp ứng miễn dịch của gà, vịt đối với vacxin h5n1 tại phú thọ

... 2.1.1 Một số đặc điểm bệnh cúm gia cầm tỉnh Phú Thọ 40 2.1.2 Sự đáp ứng miễn dịch độ dài miễn dịch đàn gà, vịt đƣợc tiêm vacxin H5N1 năm 2009 40 2.2 VẬT LIỆU 40 2.2.1 Đối tƣợng ... định đƣợc số đặc điểm bệnh cúm gia cầm tỉnh Phú Thọ - Đánh giá đƣợc khả đáp ứng miễn dịch vịt đƣợc tiêm vacxin H5N1 tỉnh Phú Thọ Ý nghĩa khoa học thực tiễn - Các kết nghiên cứu Phú Thọ nhằm ... cầm khác Vì vậy, nghiên cứu khả đáp ứng miễn dịch gia cầm với vacxin H5N1 thực địa Phú Thọ để biết hiệu phòng bệnh vacxin, tỷ lệ bảo hộ độ dài miễn dịch gia cầm, từ xác định thời gian tiêm nhắc...
 • 119
 • 426
 • 1
Nghiên cứu một số đặc điểm của người cho máu tại Viện huyết học - truyền máu trung ương giai đoạn 2006 - 2008

Nghiên cứu một số đặc điểm của người cho máu tại Viện huyết học - truyền máu trung ương giai đoạn 2006 - 2008

... THU NHUNG NGHIÊN CứU MộT Số ĐặC ĐIểM CủA NGƯờI CHO MáU TạI VIệN HUYếT HọC - TRUYềN MáU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOạN 2006 - 2008 LUN VN THC S Y HC H NI - 2008 LI CM N Tụi xin trõn trng cm n : - Ban Giỏm ... ca ngi hin mỏu ti Vin Huyt hc Truyn mỏu trung ng nm 2006 2007 - Nghiờn cu mt s thụng s sc khe ca ngi hin mỏu ti Vin Huyt hc - Truyn mỏu trung ng nm 2008 3 Chng TNG QUAN 1.1 LCH S TRUYN MU ... 12/2007 - Nghiờn cu tin cu: T thỏng 1 /2008 n thỏng 6 /2008 2.3.1 Nghiờn cu c cu NHM nm 2006 2007 - Lp mu thu thp s liu v c cu NHM 21 - Da trờn h s NHM t thỏng 1 /2006 n thỏng 12/2007 ti khoa thu gom...
 • 89
 • 612
 • 3
NGHIÊN cứu một số đặc điểm của hội CHỨNG CHUYỂN hóa ở cán bộ hưu TRÍ TỈNH NGHỆ AN năm 2012

NGHIÊN cứu một số đặc điểm của hội CHỨNG CHUYỂN hóa ở cán bộ hưu TRÍ TỈNH NGHỆ AN năm 2012

... để xác định cán hu trí bị hội chứng chuyển hóa (Theo tiêu chuẩn NCEP-ATP III) - Tiến hành thu thập biến số nghiên cứu đặc điểm bệnh nhân bị hội chứng chuyển hóa 2.3 Xử lý số liệu: Số liệu đợc ... (2006), "Hội chứng chuyển hoá: 57 vấn đề thời đại, kết số nghiên cứu Huế", Tạp chí Y học thực hành số 548: 371 - 79 Nguyễn Thị Vân Anh (2006), Nghiên cứu tiết insulin ngời có hội chứng chuyển hóa ... Thu Trang (2008), Nghiên cứu hội chứng chuyển hóa cán công an đợc điều trị bệnh viện 198, Luận văn thạc sỹ y học, Học viên quân y Nguyễn Thành Công, Nguyễn Thy Khuê (2005), Hội chứng chuyển hóa...
 • 4
 • 316
 • 5
NGHIÊN cứu một số đặc điểm về PHÂN bố, tập TÍNH SINH THÁI của MUỖI AEDES AEGYPTI và AEDES ALBOPICTUS tại KHU vực hà nội

NGHIÊN cứu một số đặc điểm về PHÂN bố, tập TÍNH SINH THÁI của MUỖI AEDES AEGYPTI và AEDES ALBOPICTUS tại KHU vực hà nội

... lệ vào khu vực nội đô Thành phố, chí vào nhà đốt người hút máu Một số số nghiên cứu bọ gậy loài Aedes khu vực nghiên cứu Bảng 3: Tỷ lệ % dụng cụ có bọ gậy Aedes hay số vật chứa (CI) Loài muỗi ... gậy Ae .aegypti 2080 Bọ gậy 2080 Ae .albopictus Tổng 2080 Số có BG 780 CI(%) 37.50 80 3.85 833 40.05 Tỷ lệ dụng cụ có bọ gậy Aedes Nội thời điểm nghiên cứu 40,05%; số dụng cụ có bọ gậy Ae aegypti ... Albopictus, tỷ lệ muỗi cao khu vực Phúc Thọ (16,78%); thấp Thanh Xuân (9,91%) Đã có thay đổi tập tính, phân bố hai loài muỗi: quận nội thành Hoàng Mai Thanh Xuân có tỷ lệ Ae albopictus cao Ae aegypti (5,3%...
 • 2
 • 324
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của tôm títnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội và biện pháp phòng trịnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ốc đĩa nerita balteata reeve 1885 ở quảng ninhnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học của hội chứng hẹp ống sống thắt lưng cùngnghiên cứu một số đặc điểm hình thái thể lực của sinh viên trường đại họcnghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh hóa của đậu xanh trong giai đoạn nảy mầmnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e coli trong hội chứng tiêu chảy ở bê nghé tại sơn la và thử nghiệm phác đồ điều trịnghiên cứu một số đặc điểm hình thái đặc tính sinh học xác định các biovar của loài vi khuẩn ralstonia solanacearumphương pháp nghiên cứu một số đặc điểm cấu tạo của hoakết quả nghiên cứu một số đặc điẻm sinh lý sinh thái của cây chò chỉnghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh thái của cây huỷnh và cây giổi xanh làm cơ sở xây dựng các giải pháp kỹ thuật gây trồngnghiên cứu một số đặc điểm sinh học của sâu đục quả maruca vitrata fabrnghiên cứu một số đặc điểm cơ bản của khu hệ động vật phù du là thức ăn cho cá ở vùng biển miền nam việt namBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ