1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ - Môi trường >

xác định sự tương tác giữa hai protein atmpk3 và atmyb77 trong điều kiện in vitro

xác định sự tương tác giữa hai protein atmpk3 và atmyb77 trong điều kiện in vitro

xác định sự tương tác giữa hai protein atmpk3 atmyb77 trong điều kiện in vitro

... Biểu hai protein tái tổ hợp AtMYB77 AtMPK3 vi khuẩn E coli Kiểm tra tương tác hai protein AtMYB77 AtMPK3 điều kiện in vitro Xác định chế tương tác hai protein thông qua việc xác định điểm tương tác ... tương tác protein AtMYB77 Để xác định rõ chế tương tác 02 protein tiến hành xác định điểm tương tác protein AtMYB77 Như giới thiệu AtMPK3 loại protein kinase AtMYB77 nhân tố phiên mã Chính mối tương ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÙI MẠNH HÙNG XÁC ĐỊNH SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA HAI PROTEIN AtMPK3 AtMYB77 TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH...
 • 61
 • 374
 • 0
Sự tương tác giữa hai dòng điện song song. Định nghĩa đơn vị ampe (11_NC-đã sửa)

Sự tương tác giữa hai dòng điện song song. Định nghĩa đơn vị ampe (11_NC-đã sửa)

... M D Vậy: Hai dòng điện I1 vàø I2 chiều chạy hai dây dẫn song song hút Bài 31: TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DỊNG ĐIỆN THẲNG SONG SONG ĐỊNH NGHĨA ĐƠN VỊ AMPE Tương tác hai dòng điện thẳng song song a) Giải ... đẩy Bài 31: TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DỊNG ĐIỆN THẲNG SONG SONG ĐỊNH NGHĨA ĐƠN VỊ AMPE Tương tác hai dòng điện thẳng song song a) Giải thích thí nghiệm *) Trường hợp hai dòng điện song song, chiều *) ... ĐIỆN THẲNG SONG SONG ĐỊNH NGHĨA ĐƠN VỊ AMPE Tương tác hai dòng điện thẳng song song a) Giải thích thí nghiệm *) Trường hợp hai dòng điện song song, chiều *) Trường hợp hai dòng điện song song, ngựoc...
 • 19
 • 695
 • 4
Phương pháp xác định sự tương quan giữa thỏa mãn trong công việc hiệu suất làm việc của nhân viên ngân hàng TPHCM

Phương pháp xác định sự tương quan giữa thỏa mãn trong công việc hiệu suất làm việc của nhân viên ngân hàng TPHCM

... hiệu suất công việc nhân viên ngân hàng H1(1): Có tương quan động lực làm việc hiệu suất công việc nhân viên ngân hàng H2(0): Không có tương quan thoả mãn công việc hiệu suất công việc nhân viên ... viên ngân hàng H2(1): Có tương quan thoả mãn công việc hiệu suất công việc nhân viên ngân hàng H3(0): Động lực làm việc thoả mãn công việc báo quan trọng lên hiệu suất làm việc nhân viên ngân hàng ... hưởng đến hiệu suất làm việc nhân viên ngân hàng H5(0); Không có tương quan tuổi tác hiệu suất làm việc nhân viên ngân hàng H5(1): Có tương quan tuổi tác hiệu suất làm việc nhân viên ngân hàng H6(0);...
 • 16
 • 600
 • 2
Tài liệu Sự tương tác giữa độ dài ngày và các yếu tố môi trường khác pptx

Tài liệu Sự tương tác giữa độ dài ngày các yếu tố môi trường khác pptx

... độ thấp thời gian dài ức chế đòi hỏi ngày dài Campanula Nhiệt độ cao 30oC hoàn toàn ức chế yêu cầu ngày dài Rudbeckia bicolor (Murneek, 1940) Trên Calamintha officinalis biểu ngày dài nhiệt độ ... tác dụng thúc đẩy hoa Tuy vậy, xạ cao có hiệu thúc đẩy áp dụng có ngày ngắn trước theo sau ngày dài, phần đầu ngày dài Mật độ photon cao chế độ ngày ngắn điều khiển xóa bỏ hoàn toàn nhu cầu ngày ... nồng độ khí CO2 thời kỳ chiếu sáng làm giảm tượng hoa nhiều loại ngày ngắn ngày dài Trong ngày dài, CO2 không đòi hỏi ánh sáng bổ sung thời kỳ đầu ngày dài (Lang, 1965)(Hammer, 1940) Mặt khác...
 • 9
 • 415
 • 1
Sự tương tác giữa độ dài ngày và các yếu tố môi trường khác pdf

Sự tương tác giữa độ dài ngày các yếu tố môi trường khác pdf

... độ thấp thời gian dài ức chế đòi hỏi ngày dài Campanula Nhiệt độ cao 30oC hoàn toàn ức chế yêu cầu ngày dài Rudbeckia bicolor (Murneek, 1940) Trên Calamintha officinalis biểu ngày dài nhiệt độ ... tác dụng thúc đẩy hoa Tuy vậy, xạ cao có hiệu thúc đẩy áp dụng có ngày ngắn trước theo sau ngày dài, phần đầu ngày dài Mật độ photon cao chế độ ngày ngắn điều khiển xóa bỏ hoàn toàn nhu cầu ngày ... tìm thấy nhiệt độ thấp ảnh hưởng pha tối thuốc lá, Perilla ngày ngắn Xanthium hoa o diều kiện ngày dài C nửa đầu chu kỳ cảm ứng quang kỳ Cây ngày dài hoàn toàn thay cách xử lý nhiệt độ thấp Silene,...
 • 10
 • 345
 • 0
xác định một số điều kiện thích hợp để nuôi cấy tế bào thận và gan phôi vịt trong điều kiện in vitro và thử nghiệm gây nhiễm virus viêm gan vịt type 1

xác định một số điều kiện thích hợp để nuôi cấy tế bào thận gan phôi vịt trong điều kiện in vitro thử nghiệm gây nhiễm virus viêm gan vịt type 1

... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP ĐỂ NUÔI CẤY TẾ BÀO THẬN VÀ GAN PHÔI VỊT TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO VÀ THỬ NGHIỆM GÂY NHIỄM VIRUS VIÊM ... Xác định số điều kiện thích hợp cho nuôi cấy tế bào thận gan phôi vịt điều kiện in vitro nuôi cấy thử nghiệm virus viêm gan vịt type 1 sinh viên: Võ Quốc Hoàng Dân thực phòng Chẩn đoán xét nghiệm, ... nghiệp Sinh học ứng dụng, tiến hành thực đề tài: Xác định số điều kiện thích hợp cho nuôi cấy tế bào thận gan phôi vịt điều kiện in vitro nuôi cấy thử nghiệm virus viêm gan vịt type 1 Mục tiêu...
 • 76
 • 280
 • 0
KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA NẤM Trichoderma VỚI NẤM BỆNH HẠI CÂY TRỒNG Sclerotium rolfsii Sacc TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO pdf

KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA NẤM Trichoderma VỚI NẤM BỆNH HẠI CÂY TRỒNG Sclerotium rolfsii Sacc TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO pdf

... chủng mẫu đối kháng trung bình, chiếm 65,0% mẫu đối kháng yếu, chiếm 7,5% Khả đối kháng nấm trichoderma 52 Bảng Khả đối kháng nấm Trichoderma với nấm S rolfsii H001 Mức đối kháng Trichoderma ... TT Huế Số chủng Trichoderma 11 40 3.2 Đánh giá khả đối kháng nấm Trichoderma phân lập nấm S rolfsii Trong 40 chủng nấm Trichoderma khảo sát tính đối kháng với nấm Sclerotium rolfsii, có 11 chủng ... lập nấm S rolfsii H001 điều kiện in vitro Sử dụng môi trường ½ PDA đĩa petry Ø cm Cấy nấm đối kháng Trichoderma nấm Sclerotium rolfsii đối xứng đĩa môi trường ½ PDA Công thức đối chứng cấy nấm Sclerotium...
 • 7
 • 692
 • 1
khảo sát sự tăng trưởng của tế bào sừng người trong điều kiện in vitro

khảo sát sự tăng trưởng của tế bào sừng người trong điều kiện in vitro

... hormone: ng t bào s ng EGF m t protein c b t, có th thúc Trên màng c a t bào s ng ng tr NG c kh o sát t bào s ng Insulin Thơng th Insulin, … EGF i u n s t ng tr nh T NG TR c y s t ng sinh t bào kích ... T bào melanin (h c t bào) Là t bào d ng i gai ch a s c t melanin có màu nâu en th y da, m t, tóc Phân t melanin c tìm c hình thành acid amin b oxy hố T bào melanin có ngu n g c t mào th n kinh ... (các t bào ch t) L p s i (các t bào ã bi t hóa xong) T bào g c L p h t ( t bào ang bi t hóa) T bào khu ch i chuy n T bào ang bi t hóa L p áy (các t bào g c t bào khu ch i chuy n) V trí t bào bi...
 • 99
 • 401
 • 0
khảo sát khả năng gây hại của các chủng vi khuẩn xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa và bước đầu nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh học bằng xạ khuẩn trong điều kiện in vitro

khảo sát khả năng gây hại của các chủng vi khuẩn xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa bước đầu nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh học bằng xạ khuẩn trong điều kiện in vitro

... “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG GÂY HẠI CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE PV ORYZAE GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA VÀ BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SINH HỌC BẰNG XẠ KHUẨN TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO ... CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE PV ORYZAE GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA VÀ BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SINH HỌC BẰNG XẠ KHUẨN TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO Do sinh vi n Trần Hậu Em ... ORYZAE PV ORYZAE GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SINH HỌC BẰNG XẠ KHUẨN TRONG ĐIỀU KIỆN IN_ VITRO Giáo vi n hướng dẫn: TS Lê Minh Tường Sinh vi n thực hiện: Trần...
 • 56
 • 731
 • 0
đánh giá khả năng gây hại của vi khuẩn xanthomonas sp. gây bệnh đốm lá hành và hiệu quả phòng trị bằng vi khuẩn vùng rễ và thuốc hóa học trong điều kiện in vitro và nhà lưới

đánh giá khả năng gây hại của vi khuẩn xanthomonas sp. gây bệnh đốm lá hành hiệu quả phòng trị bằng vi khuẩn vùng rễ thuốc hóa học trong điều kiện in vitro nhà lưới

... VI KHUẨN XANTHOMONAS SP GÂY BỆNH ĐỐM LÁ HÀNH VÀ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BẰNG VI KHUẨN VÙNG RỄ VÀ THUỐC HÓA HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO VÀ NHÀ LƯỚI Do sinh vi n Trần Hưng Minh thực bảo vệ trước hội ... TRẦN HƯNG MINH, 2014 Đánh giá khả gây hại vi khuẩn Xanthomonas sp gây bệnh đốm hành hiệu phòng trị vi khuẩn vùng rễ thuốc hóa học điều kiện in vitro nhà lưới Luận văn tốt nghiệp Đại học chuyên ... thể hiệu tốt phòng trị bệnh trồng (Siddiqui, 2006) Do đó, đề tài: Đánh giá khả gây hại vi khuẩn Xanthomonas sp gây bệnh đốm hành hiệu phòng trị vi khuẩn vùng rễ thuốc hóa học điều kiện in vitro...
 • 68
 • 1,387
 • 1
điều tra bệnh hại trên cây bắp tại huyện bình tân và trà ôn vĩnh long và khảo sát hiệu quả của một số thuốc hóa học dịch trích thực vật đối với nấm helminthosporium turcium trong điều kiện in vitro

điều tra bệnh hại trên cây bắp tại huyện bình tân trà ôn vĩnh long khảo sát hiệu quả của một số thuốc hóa học dịch trích thực vật đối với nấm helminthosporium turcium trong điều kiện in vitro

... tài: ĐIỀU TRA BỆNH HẠI TRÊN CÂY BẮP TẠI HUYỆN BÌNH TÂN VÀ TRÀ ÔN - VĨNH LONG VÀ KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC - DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤM HELMINTHOSPORIUM TURCIUM TRONG ĐIỀU KIỆN ... CÂY BẮP TẠI HUYỆN BÌNH TÂN VÀ TRÀ ÔN - VĨNH LONG VÀ KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC - DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤM HELMINTHOSPORIUM TURCIUM TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO Do sinh viên Phan ... Vệ Thực Vật khóa 36 PHAN VĂN LẬP v PHAN VĂN LẬP, 2013.“ ĐIỀU TRA BỆNH HẠI TRÊN CÂY BẮP TẠI HUYỆN BÌNH TÂN VÀ TRÀ ÔN - VĨNH LONG VÀ KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC - DỊCH TRÍCH THỰC...
 • 73
 • 502
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định lực tương tác giữa 2 điện tíchsự tương tác giữa hai loại điện tíchsự tương tác giữa độ dài ngày và các yếu tố môi trườnảnh hưởng của sự tương tác giữa phân hữu cơ và phân vô cơ lên các thành phần hóa học của cây qua các lứa32bài giảng vật lý 11 nc tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song định nghĩa đơn vị ampe pptxý nghĩa của việc phân chia việc phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động sx hàng hóa giúp mác tìm ra chìa khóa để xác định sự khác nhau giữa tbbb và tbkbtìm hiểu sự tương tác giữa bất động sảnsự tương tác giữa các gensự tương tác giữa các gen không alenlực tương tác giữa hai điện tíchsự tương tác giữa 2 loại điện tíchsự tương tác giữa các điện tíchlực tương tác giữa hai điện tích điểmsự tương tác giữa các vật nhiễm điệnsự tương tác giữa 2 vật nhiễm điệnBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ