1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Y khoa - Dược >

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội

KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò

KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò

... thịt trâu tiêu thụ đợc cung cấp trực tiếp từ lò giết mổ t nhân, không qua bảo quản chế biến Nghiên cứu nớc tiêu chất lợng thịt trâu hạn chế, số Phạm Thế Huệ v cs (2008) công bố số tiêu chất ... lợng thịt nh độ pH, mu sắc, độ dai, tỷ lệ nớc bảo quản, tỷ lệ nớc chế biến Lai Sind, Brahman ì Lai Sind, Charolais ì Lai Sind Nghiên cứu ny nhằm khảo sát số tiêu chất lợng thịt Vng, Lai ... đn trâu l 9.721.100 con, 2.996.400 trâu chiếm 30,82% v 6.724.700 chiếm 69,18% Năm 2005, đn trâu cung cấp cho thị trờng 273.652 thịt xuất chuồng (Niên giám Thống kê, 2007) Phần lớn thịt...
 • 8
 • 1,040
 • 5
Báo cáo

Báo cáo " Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng thịt trâu bò" pptx

... thịt trâu tiêu thụ đợc cung cấp trực tiếp từ lò giết mổ t nhân, không qua bảo quản chế biến Nghiên cứu nớc tiêu chất lợng thịt trâu bò hạn chế, số Phạm Thế Huệ v cs (2008) công bố số tiêu chất ... chất lợng thịt nh độ pH, mu sắc, độ dai, tỷ lệ nớc bảo quản, tỷ lệ nớc chế biến bò Lai Sind, Brahman ì Lai Sind, Charolais ì Lai Sind Nghiên cứu ny nhằm khảo sát số tiêu chất lợng thịt bò Vng, ... tiêu chất lợng thịt bò Vng, bò Lai Sind v trâu Việt Nam VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Vật liệu Nghiên cứu tiến hnh khảo sát số tiêu chất lợng thịt lò mổ địa bn xã Hải Bối, huyện Đông Anh...
 • 8
 • 699
 • 2
bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

... cứu, đánh giá số tiêu chất lượng rau mầm cải củ trắng (Raphanus sativus L ) sản xuất giá thể sinh học 1.2 Mục tiêu đề tài Phân tích số tiêu chất lượng dinh dưỡng VSAT thực phẩm rau mầm cải củ trắng ... thời gian thu hoạch đến số tiêu chất lượng dinh dưỡng rau mầm cải củ trắng sản xuất giá thể SH - Đánh giá số tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm rau mầm cải củ trắng sản xuất giá thể SH - Xác định thời ... chuộng rau mầm cải củ trắng - Đến chưa có nhiều công trình nghiên cứu chất lượng dinh dưỡng VSAT thực phẩm rau mầm nói chung chất lượng rau mầm cải củ trắng nói riêng Đề tài: Bước đầu nghiên cứu,...
 • 32
 • 887
 • 0
Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

... cứu, đánh giá số tiêu chất lượng rau mầm cải củ trắng (Raphanus sativus L ) sản xuất giá thể sinh học 1.2 Mục tiêu đề tài Phân tích số tiêu chất lượng dinh dưỡng VSAT thực phẩm rau mầm cải củ trắng ... thời gian thu hoạch đến số tiêu chất lượng dinh dưỡng rau mầm cải củ trắng sản xuất giá thể SH - Đánh giá số tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm rau mầm cải củ trắng sản xuất giá thể SH - Xác định thời ... chuộng rau mầm cải củ trắng - Đến chưa có nhiều công trình nghiên cứu chất lượng dinh dưỡng VSAT thực phẩm rau mầm nói chung chất lượng rau mầm cải củ trắng nói riêng Đề tài: Bước đầu nghiên cứu,...
 • 32
 • 1,419
 • 1
Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam

... mùa vụ tới hoạt động sinh sản đàn trâu tiến hành khảo sát tỷ lệ sinh sản theo mùa năm Kết (bảng 4) cho thấy: trâu nuôi tỉnh vùng núi Tây Bắc sinh sản theo mùa rõ rệt Đàn trâu đẻ tập trung vào ... tăng cờng số lợng trâu sinh sản lên nguồn thu nhập đáng kể kinh tế hộ gia đình, đồng thời tăng tốc độ phát triển đàn trâu Bảng Nhịp đẻ đàn trâu Địa phơng khảo sát Số điểm khảo sát Số trâu (con) ... dựng chơng trình khôi phục phát triển đàn trâu Kết khảo sát tuổi đẻ lứa đầu đàn trâu Bảng Tuổi đẻ lứa đầu đn trâu Địa phơng Số điểm Tổng số trâu khảo sát Khảo sát (con) Phong Thổ - Lai Châu Điện...
 • 6
 • 634
 • 1
Báo cáo khoa học: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam docx

Báo cáo khoa học: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam docx

... Khảo sát số tiêu sinh sản đàn trâu nội nuôi số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam Investigation on reproductive performance of home buffaloes in some northwestern highland provinces of Vietnam ... mùa vụ tới hoạt động sinh sản đàn trâu tiến hành khảo sát tỷ lệ sinh sản theo mùa năm Kết (bảng 4) cho thấy: trâu nuôi tỉnh vùng núi Tây Bắc sinh sản theo mùa rõ rệt Đàn trâu đẻ tập trung vào ... tăng cờng số lợng trâu sinh sản lên nguồn thu nhập đáng kể kinh tế hộ gia đình, đồng thời tăng tốc độ phát triển đàn trâu Bảng Nhịp đẻ đàn trâu Địa phơng khảo sát Số điểm khảo sát Số trâu (con)...
 • 7
 • 896
 • 11
khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của các nhóm giống heo nái tại xí nghiệp chăn nuôi heo phước long

khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của các nhóm giống heo nái tại xí nghiệp chăn nuôi heo phước long

... đẻ nhóm giống heo nái khảo sát, số heo sinh sống điều chỉnh lứa chuẩn theo phương pháp Mỹ (NSIF, 2004) để so sánh xác tiêu số heo sinh sống nhóm giống Số heo sinh sống điều chỉnh số heo ... điểm: Nghiệp Chăn Nuôi Heo Phước Long, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 3.2 NỘI DUNG KHẢO SÁT - Khảo sát, so sánh số tiêu sinh sản heo nái theo nhóm giống lứa đẻ - Xếp hạng khả sinh sản nhóm giống ... đích Khảo sát đánh giá tiêu sinh sản số nhóm giống heo nái Nghiệp Chăn Nuôi Heo Phước Long nhằm cung cấp số thông tin cần thiết góp phần cải thiện nâng cao sức sinh sản nhóm giống heo nái...
 • 95
 • 512
 • 0
Khảo sát một số chỉ tiêu sản xuất của đàn lợn nái địa phương tại nông hộ ở xã Tân Tiến- huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn.

Khảo sát một số chỉ tiêu sản xuất của đàn lợn nái địa phương tại nông hộ ở xã Tân Tiến- huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn.

... sản xuất đàn lợn nái địa phương nông hộ địa bàn Tân Tiến huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn Mục đích chuyên đề thực quy trình khảo sát sức sinh sản giống lợn nái Múng lợn địa phương nuôi xã, thực ... Bảng 3.4 Một số tiêu sinh sản cho lợn nái Số lợn Tỷ lệ lợn Tỷ Địa điểm (Thôn) Số nái Tổng số Số lợn Số lợn theo dõi lợn lệ lợn Nà còi Nà Hoan (con) 35 26 sống sau 24h Sống sau 24h bình /nái trung ... TƯỢNG - NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 2.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm thực 2.1.1 Đối tượng và địa điểm Lợn nái nuôi số nông hộ địa bàn Tõn Tiến huyện Bạch Thông tỉnh Bắc...
 • 48
 • 732
 • 0
Khảo sát một số chỉ tiêu sinh thái của cá chép v1 giai đoạn phôi, cá bột và cá hương tại trung tâm giống thủy sản hà nội

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh thái của cá chép v1 giai đoạn phôi, cá bột cá hương tại trung tâm giống thủy sản nội

... Khảo sát số tiêu sinh thái Chép V1 giai đoạn phôi, bột hương Trung Tâm giống Thủy sản Nội thực 1.2 Mục đích nghiên cứu - Khảo sát số tiêu sinh thái sinh lý thích hợp đến tỷ lệ sống ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THỊ DUYÊN Tên đề tài: KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH THÁI CỦA CÁ CHÉP V1 GIAI ĐOẠN PHÔI, CÁ BỘT VÀ CÁ HƢƠNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN HÀ NỘI KHOÁ ... dưỡng noãn hoàng), giai đoạn bột hương - Phạm vi nghiên cứu: khảo sát tiêu sinh thái chép V1 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu * Địa điểm: Trung tâm giống thủy sản Nội thuộc xã Thanh...
 • 57
 • 272
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích và đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm3 1 kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng của dịch chiết chlorophyll từ lá bắp cô đặc3 6 ảnh hưởng của áp suất khí nén đến một số chỉ tiêu chất lượng của chế phẩm chlorophyll sau sấy3 7 ảnh hưởng của tốc độ bơm dịch đến một số chỉ tiêu chất lượng của chế phẩm chlorophyllmột số chỉ tiêu chất lượng của xăng thương phẩmkhảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnh trà vinhkhảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnhphân tích một số chỉ tiêu chất lượng nước4 7 kết quả khảo sát một số chỉ tiêu hệ hồng cầu ở chó mắc bệnh care4 8 kết quả khảo sát một số chỉ tiêu hệ thống bạch cầu của chó mắc bệnh care3 3 kết quả đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng chế phẩm chlorophyll sau sấy3 4 kết quả đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng chế phẩm chlorophyll sấy ở các nhiệt độ khí đầu vào khác nhau từ 100oc 140oc3 5 ảnh hưởng của tỷ lệ bổ sung maltodextrin đến một số chỉ tiêu chất lượng chế phẩm chlorophyll thu nhận từ bắp3 8 kết quả đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng hàm lượng chlorophyll và hoạt tính chống oxy của chế phẩm sau sấymột số chỉ tiêu chất lượng củ khoai lang ktb2 qua phân tíchBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ