1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

Nghiên cứu quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Nghiên cứu quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Nghiên cứu quy hoạch quản chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

... TÀI “NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TỈNH ĐẮK NÔNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG − Tổng quan trạng quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Đắk Nông ... xây dựng Nghiên cứu quy hoạch quản chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Kết nghiên cứu luận văn cung cấp sở khoa học cần thiết cho quan quản tỉnh đề ... hướng đến năm 2030 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Tổng quan trạng quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Đánh giá thực trạng quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn tỉnh...
 • 106
 • 515
 • 3
Nghiên cứu quy hoạch quản lý chất thải rắn quy mô cấp huyện áp dụng cho huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng đến năm 2025

Nghiên cứu quy hoạch quản chất thải rắn quy mô cấp huyện áp dụng cho huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng đến năm 2025

... tiêu chí quy hoạch QLCTR quy cấp huyện; xây dựng quy hoạch QLCTR phù hợp với điều kiện cụ thể huyện Thuỷ Nguyên - thành phố Hải Phòng Từ đó, áp dụng hình đề xuất quy hoạch QLCTR cho huyện ... học quy hoạch quản CTR quy cấp huyện điều kiện thực tiễn Việt Nam + Làm rõ pháp cho việc lập quy hoạch QLCTR; + Xây dựng luận phục vụ quy hoạch QLCTR quy cấp huyện có tính ứng dụng ... xuất quy trình nội dung quy hoạch QLCTR cấp huyện Đã đề xuất giải pháp quy hoạch QLCTR cho nhóm lãnh thổ cấp huyện nông thôn Việt Nam Áp dụng hình giải pháp quy hoạch QLCTR cho huyện Thuỷ Nguyên...
 • 28
 • 815
 • 1
Nghiên cứu mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt có sự tham gia của cộng đồng tại xã kim anh huyện kim thành tỉnh hải dương

Nghiên cứu mô hình quản chất thải rắn sinh hoạt có sự tham gia của cộng đồng tại xã kim anh huyện kim thành tỉnh hải dương

... 3.2 hình qu n rác th i s tham gia c a c ng ñ ng t i Kim Anh 49 3.2.1 t hình 49 3.2.2 Nghiên c u hình qu n 50 3.3 ðánh giá hi u qu ho t ñ ng c a hình qu n rác th i ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 ð i tư ng nghiên c u hình qu n rác th i d a vào c ng ñ ng t i Kim Anh, huy n Kim Thành, H i Dương 2.2 Ph m vi nghiên c u - ð a ñi m: Kim Anh, huy n Kim Thành, ... I NGUY N TH VI T HÀ NGHIÊN C U MÔ HÌNH QU N LÝ CH T TH I R N SINH HO T CÓ S THAM GIA C A C NG ð NG T I XÃ KIM ANH, HUY N KIM THÀNH, T NH H I DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH : KHOA H C MÔI TRƯ NG MÃ S : 60.44.03.01...
 • 85
 • 820
 • 0
nghiên cứu mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt dựa vào cộng đồng trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

nghiên cứu mô hình quản chất thải rắn sinh hoạt dựa vào cộng đồng trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

... tài: Nghiên cứu hình quản chất thải rắn sinh hoạt dựa vào cộng đồng địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Mục đích nghiên cứu Đánh giá hiệu hình quản rác thải dựa vào cộng đồng huyện ... - - ONG THỊ NGỌC LAN NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ: 60.44.03.11 ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu hình quản rác thải dựa vào cộng đồng 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Thời gian nghiên...
 • 88
 • 1,119
 • 9
Slide ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG và đề XUẤT các GIẢI PHÁP QUẢN lý CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT TRÊN địa bàn PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Slide ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG đề XUẤT các GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT TRÊN địa bàn PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

... chuyển, xử chất thải rắn sinh hoạt Đánh giá trạng công tác quản chất thải rắn sinh hoạt nhận thức người dân địa bàn phường Thủy Dương Đề xuất giải pháp công tác quản chất thải rắn sinh hoạt ... pháp khác… PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY 2.2 Thực trạng công tác quản chất thải ... VẤN ĐỀ PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY CHƯƠNG...
 • 11
 • 1,177
 • 5
nghiên cứu áp dụng hướng dẫn kỹ thuật quy hoạch quản lý chất thải rắn đô thị để phục vụ công tác lập quy hoạch quản lý chất thải rắn cho thành phố hội an - tỉnh quảng nam

nghiên cứu áp dụng hướng dẫn kỹ thuật quy hoạch quản chất thải rắn đô thị để phục vụ công tác lập quy hoạch quản chất thải rắn cho thành phố hội an - tỉnh quảng nam

... thải rắn cho thành phố Hội An, l a chọn đ tài Nghiên cứu áp dụng Hướng dẫn kỹ thuật quy hoạch quản chất thải rắn đô thị để phục vụ công tác lập quy hoạch quản chất thải rắn cho thành phố Hội ... quan v quản chất thải rắn đô th Chương 2: Hiện trạng quản chất thải rắn đ a bàn TP Hội An Chương 3: Nghiên cứu đ xuất giải pháp quy hoạch quản chất thải rắn cho TP Hội An- tỉnh Quảng Nam ... hoạch quản chất thải rắn cho c c đô th đặc biệt c c đô th cấp tỉnh TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - Các giải pháp quy hoạch quản chất thải rắn thành phố Hội An đ uận văn p dụng d a nguyên tắc quản...
 • 26
 • 389
 • 1
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp hoàn thiện mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định hướng đến năm 2025

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất các biện pháp hoàn thiện mô hình quản chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định hướng đến năm 2025

... ĐỀ TÀI: Nghiên cứu trạng đề xuất biện pháp hồn thiện hình quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định hướng đến năm 2025 II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Khảo sát trạng ... Khảo sát trạng quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định Đề xuất biện pháp quản kỹ thuật nhằm hồn thiện hệ thống quản chất thải rắn sinh hoạt địa phương, có ... tiêu đề tài Khảo sát trạng thu gom, xử chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định Đề xuất biện pháp quản kỹ thuật nhằm hồn thiện hệ thống thu gom, xử chất thải rắn...
 • 121
 • 549
 • 2
Bước đầu nghiên cứu mô hình thu gom, vận chuyển và quản lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty Thị Chính thị xã Thái Bình

Bước đầu nghiên cứu mô hình thu gom, vận chuyển quản chất thải rắn sinh hoạt của Công ty Thị Chính thị xã Thái Bình

... hiểu Công ty Thị Chính thị Thái Bình em chọn đề tài: Bớc đầu nghiên cứu hình thu gom, vận chuyển quản chất thải rắn sinh hoạt Công ty Thị Chính thị Thái Bình. Đối tợng phạm vi nghiên ... đợc chất thải 22 II Hiện trạng thu gom, vận chuyển rác thải công ty thị thị Thái Bình 2.1 Tổ chức sản xuất Công ty Thị Chính Thái Bình Công ty Thị Chính ( Công ty Môi trờng Đô thị) thị Thái ... nghiên cứu đề tài Đối tợng nghiên cứu đề tài tập trung tìm hiểu công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt Công ty Thị Chính địa bàn thị Qua thực tế công tác thu gom, vận chuyển rác thải...
 • 63
 • 1,122
 • 2
Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Quận Hà Đông

Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản chất thải rắn sinh hoạt tại Quận Hà Đông

... Quận Đông đến năm 2020; (f) Đề xuất hình quản chất thải rắn sinh hoạt Quận Đông; Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đồi tượng nghiên cứu đề tài sở luận hình quy hoạch quản chất thải ... vững 1.3.2 hình quản chất thải rắn sinh hoạt đô thị 1.5.2.1 Các hình quản chất thải rắn sinh hoạt đô thị + hình quản Nhà nước: định hướng thành lập Tập đoàn Quản CTRSH đô ... luận thực tiễn quản chất thải rắn sinh hoạt đô thị Chương 2: Hiện trạng quản chất thải rắn sinh hoạt Quận Đông Chương 3: Quan Điển giải pháp hoàn thiện hình quản chất thải rắn...
 • 81
 • 2,606
 • 17
nghiên cứu hiện trạng quản lý chất thải rắn trên địa bàn Long An

nghiên cứu hiện trạng quản chất thải rắn trên địa bàn Long An

... gom xử chất thải rắn a Tình hình thu gom xử chất thải rắn khu công nghiệp  Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại Hiện việc phân loại chất thải rắn công nghiệp doanh nghiệp mang xử chưa ... chương trình phân loại rác nguồn Long An sớm vào hoạt động 1.3 Nội dung nghiên cứu o Nghiên cứu trạng bất cập quản chất thải rắn đòa bàn tỉnh Long An o Nghiên cứu tác động kinh tế-xã hội môi ... giường/1 vạn dân Tuy nhiên số huyện sở trang thiết bò lạc hậu chưa đồng 2.2 Hiện trạng quản chất thải rắn đòa bàn tỉnh Long An 2.2.1 Lượng chất thải rắn phát sinh Trong trình thực công nghiệp...
 • 66
 • 1,156
 • 11
nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Long Xuyên

nghiên cứu hiện trạng xây dựng các giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt thành phố Long Xuyên

... Nghiên cứu trạng xây dựng giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt thành phố Long Xuyên Đề tài đươc thưc với mong muốn góp phần tìm giảp pháp quản chất thải rắn thích hợp cho thành phố Long ... Cơng Nghệ Sinh Học Trang 11 Nghiên cứu trạng xây dựng giải pháp quản chất thải sinh hoạt thành phố Long Xun GVHD: Ts Trương Thanh Cảnh SVTH: Huỳnh Nguyễn Thái Hiền Với tâm nhầm giải phần thách ... lực quản chất thải rắn đặc biệt hiệu công tác thu gom vận chuyển chất thải góp phần bảo vệ môi trường môi sinh thành phố Hệ thống quản chất thải rắn thành phố chưa đáp ứng đầy đủ dòch vụ quản...
 • 3
 • 999
 • 13
nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Long Xuyên

nghiên cứu hiện trạng xây dựng các giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt thành phố Long Xuyên

... Nghiên cứu trạng xây dựng giải pháp quản chất thải sinh hoạt thành phố Long Xun GVHD: Ts Trương Thanh Cảnh SVTH: Huỳnh Nguyễn Thái Hiền - Đánh giá tác động môi trường cho rác thải sinh hoạt ... Nghệ Sinh Học Trang 66 Nghiên cứu trạng xây dựng giải pháp quản chất thải sinh hoạt thành phố Long Xun GVHD: Ts Trương Thanh Cảnh SVTH: Huỳnh Nguyễn Thái Hiền 3.2.2 Phương pháp dự báo Phương pháp ... & Cơng Nghệ Sinh Học Trang 67 Nghiên cứu trạng xây dựng giải pháp quản chất thải sinh hoạt thành phố Long Xun GVHD: Ts Trương Thanh Cảnh SVTH: Huỳnh Nguyễn Thái Hiền + Đổ chất thải xuống sàn;...
 • 6
 • 764
 • 4
Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng đồng bằng sông hồng giai đoạn 2001 2010

Quy hoạch quản chất thải rắn vùng đồng bằng sông hồng giai đoạn 2001 2010

... cộng đồng ngày tăng cao làm khó khăn thêm cho công tác quản chất thải chất thải rắn 1.3 Phân loại chất thải rắn vùng đồng sông Hồng Theo tính chất nguy hại, chất thải rắn đợc phân làm loại : Chất ... chất thải rắn cân xem xét thành phần, tính chất chất thải rắn: - Thành phần tính chất chất thải rắn sinh hoạt - Thành phần tính chất chất thải rắn công nghiệp - Thành phần tính chất chất thải ... Hiện trạng nguồn phát sinh chất thải rắn vùng đồng sông Hồng 1.1 Nguồn phát sinh chất thải rắn đô thị khu công nghiệp Chất thải rắn đô thị khu công nghiệp vùng đồng sông Hồng đa dạng chủng loại...
 • 145
 • 908
 • 2
đồ án tốt nghiệp nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tp. pleiku, tỉnh gia lai

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản chất thải rắn sinh hoạt tại tp. pleiku, tỉnh gia lai

... Nghiên cứu đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản chất thải rắn sinh hoạt TP.Pleiku tỉnh GiaLai  Chất thải y tế : bao gồm rác thải sinh hoạt khu vực bệnh viện chất thải nguy hại phát sinh ... Hùng Nghiên cứu đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản chất thải rắn sinh hoạt TP.Pleiku tỉnh GiaLai 2.3.4 Các phương pháp xử CTR 44 Chƣơng : Hiện trạng phát sinh hệ thống quản ... thực biện pháp thu gom , phân loại xử CTR TP.PleiKu C Mục đích nghiên cứu Đề tài Nghiên cứu đề xuất biện pháp nhằm cao hiệu quản CTRSH TP.PleiKu tỉnh Gia Lai thực nhằm đề xuất biện pháp...
 • 88
 • 971
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường 4 và quy trình quản lý và xử lý rác y tế từ các phòng khám tư nhân của thành phố vũng tàu tỉnh bà rĩavùng tàu pdfnghiên cứu hiện trạng quản lý chất thải rắnnhiệm vụ quy hoạch quản lý chất thải rắnđiều tra nghiên cứu hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại thanh hóa và đề xuất các giải pháp cải thiệnnghiên cứu đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt và giải pháp quản lý tại thị xã tây ninhnghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố long xuyênkhảo sát hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp quản lý quy hoạch đến năm 2030nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 7các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạtgiải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạtbiện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạtquản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thịhiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạtđề tài quản lý chất thải rắn sinh hoạtgiáo trình quản lý chất thải rắn sinh hoạtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ