1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Nông - Lâm - Ngư >

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài Thông Tre lá ngắn (Podocarpus pilgeri Foxworthy) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của đàn bò Holstein Friesian nuôi tại Trung tâm sữa và giống bò Hà Nội

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của đàn bò Holstein Friesian nuôi tại Trung tâm sữa và giống bò Hà Nội

... nghiệp, Tập 2 số 1/2004 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của đàn Holstein Friesian nuôi tại Trung tâm sữa giống Nội Some biological characteristics of Holstein Friesian cattle ... luận Đàn sữa HF thuần nuôi tại Trung tâm sữa giống Nội cha phát huy đợc tiềm năng sinh học của chúng. - Khả năng sản xuất sữa của HF ở Trung tâm thấp hơn cùng giống nuôi ... "Đánh giá một số đặc điểm về khả năng sinh sản, sinh trởng sản xuất sữa của Holstein Friesian (Cu Ba) trong quá trình nuôi thích nghi 1970-1979 tại Trung tâm giống sữa Lan, Sao...
 • 5
 • 1,236
 • 5
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá chày đất (spinibarbus hollandi oshima, 1919) ở nam đông  thừa thiên huế

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá chày đất (spinibarbus hollandi oshima, 1919) ở nam đông thừa thiên huế

... cho sinh sản nhân tạo và nuôi Chày ñất. Trước thực tiễn ñó, chúng tôi tiến hành chọn ñề tài Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh học của Chày ñất (Spinibarbus hollandi Oshima, 1919) Nam ... nghiên cứu về sinh sản nhân tạo và nuôi Chày ñất Việt Nam hiện chỉ mới bắt ñầu vì vậy cần có một cơ sở dữ liệu ñầy ñủ về ñặc ñiểm sinh học của ñối tượng. Bước ñầu ñã có một số nghiên cứu ... NGHIÊN CỨU 2.1. Tình hình nghiên cứu Chày ñất 2.1.1. Một số ñặc ñiểm sinh học của Chày ñất 2.1.1.1. Vị trí phân loại Lớp Xương: Actinoperigii Bộ Chép: Cypriniformes Họ cá...
 • 59
 • 1,376
 • 2
Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài chaetoceros muelleri và tetraselmis sp phân lập tại việt nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài chaetoceros muelleri và tetraselmis sp phân lập tại việt nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản

... cho các loài VTB của Việt Nam trên ngân hàng gen quốc tế. 4/ Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài Chaetoceros muelleri Tetraselmis sp. , phân lập Việt Nam về thành phần hóa học gồm ... pháp nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài Chaetoceros muelleri Tetraselmis sp. * Phơng pháp nghiên cứu ảnh hởng của các điều kiện nuôi cấy lên sinh trởng của VTB Chaetoceros muelleri ... QUả NGHIÊN CứU THảO LUậN 3.1. Phân lập, lu giữ, định tên khoa học chính xác loài Chaetoceros sp. Tetraselmis sp. phân lập Việt Nam 3.1.1. Kết quả phân lập hai loài Chaetoceros sp. và...
 • 110
 • 1,946
 • 6
Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất bưởi và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây bưởi đầu dòng tại xã đại minh  huyện yên bình – tỉnh yên bái

Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất bưởi và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây bưởi đầu dòng tại xã đại minh huyện yên bình – tỉnh yên bái

... Yên Bình tỉnh Yên Bái. - Tình hình sản xuất nông nghệp, sản xuất cây ăn quả cây bưởi tại Đại Minh huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái. - Theo dõi, đánh giá đặc điểm sinh học của 15 cây bưởi ... cây bưởi đầu dòng tại Đại Minh huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái. 3.2.2. Phương phấp nghiên cứu - Điều tra thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên kinh tế - hội tại Đại Minh, tại phòng ... nghiệp Phát triển Nông thôn, các phòng Địa chính huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái. - Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất nông nghệp, sản xuất cây ăn quả cây bưởi tại phòng Nông nghiệp Phát...
 • 66
 • 1,030
 • 4
Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÂY THÔNG ĐỎ DÀI (TAXUS WALLICHIANA ZUCC.) TẠI LÂM ĐỒNG " pdf

... PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu một số điều kiện tự nhiên nơi phân bố thông đỏ dài; hàm lượng hoạt chất của thông đỏ tại các vùng phân bố; đặc điểm sinh trưởng và tái sinh của ... MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÂY THÔNG ĐỎ LÁ DÀI (TAXUS WALLICHIANA ZUCC.) TẠI LÂM ĐỒNG Vương Chí Hùng Công ty CP Y dược phẩm VIMEDIMEX Nguyễn Hoàng Nghĩa Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ... loài thông đỏ Thông đỏ ngắn (Taxus chinensis (Pilg.) Rehd.) ở miền Bắc và Thông đỏ dài (Taxus wallichiana Zucc.) chỉ phân bố hạn hẹp quanh các huyện của thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm...
 • 10
 • 903
 • 4
BÁO CÁO KHOA HỌC:

BÁO CÁO KHOA HỌC: "NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁC LOÀI NẤM TRONG PHÂN CHI COREMIOPLEUROTUS " docx

... trên bó cuống đính bào tử ở Coremiopleurotus spp. dưới kính hiển vi nổi và hiển vi điện NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁC LOÀI NẤM TRONG PHÂN CHI COREMIOPLEUROTUS Trần Thị Lan, ... Hình thái bào tử vô tính: Khác với các loài nấm sò khác, cả ba loài nấm sò thuộc phân chi Coremiopleurotus Hilber đều có đặc tính chung là trong quá trình sinh trưởng và phát triển có sự hình ... việc nghiên cứu kỹ phân chi này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP - Đối tượng: 3 chủng nấm sò thuộc phân chi Coremiopleurotus Hilber của chi Pleurotus...
 • 13
 • 824
 • 1
BÀI SỐ 5: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI SINH VẬT TRÊN KÍNH potx

BÀI SỐ 5: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI SINH VẬT TRÊN KÍNH potx

... cầu thủy tinh 32BÀI SỐ 5: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI SINH VẬT TRÊN KÍNH HIỂN VI I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU1. Kiến thức lý thuyết- Đặc điểm sinh học của các nhóm vi khuẩn, xạ khuẩn, ... nghĩa của vi c nghiên cứu các đặc điểm sinh học của các nhóm vi sinh vật - Các đặc điểm sinh học đặc trưng của mỗi nhóm vi sinh vật 2. Kỹ năng thực hành- Kỹ năng sử dụng kính hiển vi quang học - ... QUAN SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁC NHÓM VI SINH VẬT1. Quan sát các đặc điểm sinh học của vi khuẩn (Bacteria)a. Các đặc trưng sinh học cần quan sát ở vi khuẩn- Các kiểu hình dạng của tế bào-...
 • 12
 • 1,329
 • 20
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của hai loài vi tảo biển thuộc hai chi chaetoceros và tetraselmis

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của hai loài vi tảo biển thuộc hai chi chaetoceros và tetraselmis

... tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của hai loài vi tảo biển thuộc hai chi Chaetoceros Tetraselmis . Công vi c được thực hiện tại Phòng Công nghệ Tảo, Vi n Công nghệ Sinh học thuộc Vi n ... Vi n Khoa học Công nghệ Vi t Nam. Mục tiêu của đề tài: 1. Mục tiêu chung: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của hai loài VTB thuộc hai chi Chaetoceros Tetraselmis phân lập ở Vi t Nam ... Tình hình nghiên cứu về chi Chaetoceros Tetraselmis 13 1.3.1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của chi Chaetoceros Tetraselmis 13 1.3.2. Ứng dụng của VTB C. gracilis T. chuii trong NTTS...
 • 89
 • 1,003
 • 4
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ếch cây xanh Rhacophorus maximus trong điều kiện nuôi nhốt

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ếch cây xanh Rhacophorus maximus trong điều kiện nuôi nhốt

... sinh sản của Ếch cây lớn trong điều kiện nuôi nhốt trong tự nhiên và ếch trƣởng thành nuôi nhốt. Ếch nuôi nhốt có mùa sinh sản sớm hơn, có thể do nhiệt độ trung bình ở nơi nuôi nhốt cao hơn ... thành, đặc điểm ổ trứng,. Một số đặc điểm sinh học, học nhƣ tập tính sinh sản, bắt mồi, mô tả nơi sống, tập tính hoạt động theo chu kỳ ngày đêm, mùa vụ… 3.2.2. Nghiên cứu sự thay đổi đặc điểm sinh ... điểm sinh học, sinh thái học trong điều kiện nuôi nhốt - thay đổi về hình thái, các cá thểnhiên đƣa vào nuôi nhốt. - Theo dõi, xác định một số đặc điểm về sinh sản nhƣ: tập tính sinh sản,...
 • 69
 • 841
 • 1
nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sự đa dạng di truyền nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn và sử dụng hợp lý giống gà hồ và gà mía của việt nam

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sự đa dạng di truyền nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn và sử dụng hợp lý giống gà hồ và gà mía của việt nam

... tài Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sự đa dạng di truyền nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn sử dụng hợp giống Hồ Mía của Việt Nam sẽ giúp cho việc đánh giá lại các đặc điểm ... điểm sinh học, xác định sự đa hình gen của hai giống: Hồ Mía, nhằm mục đích chọn tạo những giống tốt, phục vụ công tác lai tạo, nhân giống phục vụ công tác tìm kiếm, bảo tồn nguồn ... đa dạng sinh học. - Các số liệu thu được phục vụ cho công tác giống sau này, giúp cho việc khai thác sử dụng hợp nguồn gen các giống nội trên, góp phần bảo tồn nguồn gen quý của Việt...
 • 83
 • 743
 • 2
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của virus lùn sọc đen phương nam (southern rice black streaked dwarf virus

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của virus lùn sọc đen phương nam (southern rice black streaked dwarf virus

... ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  TRẦN VĂN CHIẾN ơ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ðẶC ðIỂM SINH HỌC CỦA VIRUS LÙN SỌC ðEN PHƯƠNG NAM (SOUTHERN RICE BLACK STREAKED DWARF ... ơ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ðẶC ðIỂM SINH HỌC CỦA VIRUS LÙN SỌC ðEN PHƯƠNG NAM (SOUTHERN RICE BLACK STREAKED DWARF VIRUS) CHUYÊN NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT MÃ SỐ: 60.62.01.12 ... tungro bacilliform virus & Rice tungro spherical virus) , virus lùn sọc ñen phương Nam (Southern rice black streaked dwarf virus) virus vàng lụi (Rice yellow stunt virus) . Vụ lúa mùa...
 • 129
 • 837
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Escherichia Coli trên thịt lợn bán tại Thành phố Thái Nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Escherichia Coli trên thịt lợn bán tại Thành phố Thái Nguyên

... NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI TRÊN THỊT LỢN BÁN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC Thái Nguyên ... tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Escherichia coli trên thịt lợn bán tại thành phố Thái Nguyên . 3 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ... mức độ nhiễm và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, hóa học tại bộ môn Công nghệ vi sinh, Vi n Khoa học Sự sống, Đại học Thái Nguyên từ tháng 5/2011- 4/2012 - Nghiên cứu đặc điểm di truyền,...
 • 57
 • 563
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài Thông Tre lá ngắn (Podocarpus pilgeri Foxworthy) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài Thông Tre ngắn (Podocarpus pilgeri Foxworthy) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

... trung nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài cây Thông Tre ngắn tại Xã Ca Thành, KBTTN Phia Oắc - Phia Đén, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng. Tìm hiểu hiện trạng của loài ... Thành, Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén, tôi đi tìm hiểu một số đặc điểm sinh học loài Thông Tre ngắn, thống kê số lượng, tình hình sinh trưởng và đặc điểm sinh thái học của loài tại ... Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài Thông Tre ngắn (Podocarpus pilgeri Foxworthy), làm cơ sở đề xuất các biện pháp bảo tồn, phát triển loài tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc...
 • 87
 • 741
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: điều tra thành phần sâu hại cây keo đặc điểm hình thái một số đặc điểm sinh học của loài sâu kèn nhỏ acanthopsyche sp lepidoptera psychidaephần i một số đặc điểm sinh học của loài cua biểnnghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo và công nghệ sản xuất giống tôm he chân trắng litopenaeus vannamei boone 1931nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh hóa và kỹ thuật nuôi nghêu meretrix lyrata đạt năng suất caoluận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản tôm hùm nước ngọt trong điều kiện nuôi tại bắc ninhnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ốc đĩa nerita balteata reeve 1885 ở quảng ninhnghiên cứu một số đặc điểm sinh học cá bống cát trắng glossogobius sparsipapillus tại hồ lắk và thử nghiệm sinh sảnnghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh thái và biện pháp phòng trừ rầy nâu hại lúa nilaparvata lugens stal có hiệu quả tại thủ thừa long annghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá hồng bạc lutjanus argentimaculatus forsskal 1775 và ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng tỷ lệ sống ở giai đoạn cá bộtnghiên cứu một số đặc tính sinh học của virus lở mồm long móng type o phân lập ở lợn tạimot so dac diem sinh hoc cua luonmot so dac diem sinh hoc cua tom su1 một số đặc điểm sinh học của cua xanhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ