1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

Vận dụng quy luật phủ định của phủ định trong triết học Mác - Lênin vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay

Phép biện chứng duy vật đối với việc phân tích tính tất yếu của quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Phép biện chứng duy vật đối với việc phân tích tính tất yếu của quá trình đổi mới kinh tế Việt Nam hiện nay

... Phần NộI DUNG Phép biện chứng duy vật đối với việc phân tích tính tất yếu của quá trình đổi mới kinh tế nớc taI.Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề1.Cơ sở lý luận Phép biện chứng ra đời ... tính đúng đắn trong sự vận dụng lý luận Cách mạng của Đảng trong giai đoạn hiện nay với đề tài: Phép biện chứng duy vật đối với việc phân tích tính tất yếu của quá trình đổi mới kinh tế ... chứng duy vật đối với việc phân tích tính tất yếu của quá trình đổi mới kinh tế n ớc ta hiện nay một cách nghiêm túc, tôi nhận thấy rằng: công cuộc đổi mới nền kinh tế nớc ta là một tất yếu khách...
 • 20
 • 690
 • 1
Trình bày cơ sở lý luận và nội dung của quá trình đổi mới toàn diện ở Việt Nam hiên nay

Trình bày cơ sở lý luận và nội dung của quá trình đổi mới toàn diện Việt Nam hiên nay

... ninh quốc gia;chủ động tích cực hội nhấp kinh tế quốc tế.Bài tiểu luận với đề tài Trình bày sở luận nội dung của quá trình đổi mới toàn diện Việt Nam hiên nay sẽ giúp chúng ta ... lượng nghiên cứu luận đổi mới công tác giáo dục luận chính trị, công tác tư tưởng trong Đảng, nhất là cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản chủ chốt các cấp.Kiện toàn đổi mới hoạt ... trong quản đất nước xã hội.III. Một số quan điểm cần lưu ý trong quá trình đổi mới Việt Nam hiện nay: _Trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc CNXH trên nền tảng...
 • 24
 • 1,022
 • 2
Quan niệm giáo dục của khổng tử và một số ảnh hưởng của nó trong sự nghiệp giáo dục ở việt nam hiện nay

Quan niệm giáo dục của khổng tử và một số ảnh hưởng củatrong sự nghiệp giáo dục việt nam hiện nay

... đại xây dựng tương lai”(29; 9).2.2. Sự ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục Khổng Tử đến đời sống tinh thần xã hội Việt Nam 2.2.1. Ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục Khổng Tử trong gia đìnhTư tưởng ... giáo viênCó thể nói, tư tưởng giáo dục của Khổng Tử đến ngày nay vẫn còn có nhiều giá trị, ảnh hưởng to lớn đến sự nghiệp giáo dục của nhiều nước phương Đông trong đó có Việt Nam chúng ta. ... điểm về giáo lý gia đình của Khổng Tử trở nên có ý nghĩa với xã hội hiện nay của cả mai sau.2.2.2. Ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục Khổng Tử trong nhà trường2.2.2.1. Đối với tư cách giáo viênCó...
 • 68
 • 2,441
 • 7
Vận dụng các giá trị trong tư tưởng về giáo dục của nho giáo vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay

Vận dụng các giá trị trong tư tưởng về giáo dục của nho giáo vào sự nghiệp đổi mới giáo dục nước ta hiện nay

... Những giá trị tích cực trong tưởng giáo dục của Nho giáo tưởng giáo dục của Nho giáo từ quan niệm chung về giáo dục, mục đích giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục đều chứa ... CỰC TRONG TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA NHO GIÁO VÀO SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1. Quá trình đổi mới và phát triển giáo dục Việt Nam và sự cần thiết phải vận dụng các giá trị ... đó không chỉ gia tăng uy tín của các nước này 1 Vận dụng các giá trị trong tưởng về giáo dục của Nho giáo vào sự nghiệp đổi mới giáo dục nước ta hiện nay Đặng Hồng Hà Trung...
 • 22
 • 3,029
 • 38
Luận án tiến sĩ triết học khâu trung gian trong sự phát triển xã hội và ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với quá trình đổỉ mới kinh tế ở việt nam hiện nay

Luận án tiến sĩ triết học khâu trung gian trong sự phát triển xã hội và ý nghĩa phương pháp luận củađối với quá trình đổỉ mới kinh tế việt nam hiện nay

... nhất của khâu trung gian trong sự phát triển hội, nói lên sự khác nhau căn bản về chất giữa khâu trung gian trong tự nhiên khâu trung gian trong hội. Thứ hai, về mặt kết cấu, khâu trung ... trò của khâu trung gian trong b-ớc quá độ lên chủ nghĩa hội nớc ta" của Giáo s Nguyễn Ngọc Long [50]; "Vấn đề nhảy vọt trong sự phát triển hội ý nghĩa phơng pháp luận của ... hội, con ngời với ý thức của mình là nhân tố nội tại của khâu trung gian. Khâu trung gian trong sự phát triển hội sự thống nhất giữa điều kiện, khuynh hớng phát triển khách quan của xÃ...
 • 178
 • 903
 • 0
TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦAĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY

... đề của sự hình thành tưởng giáo dục của Khổng Tử. + Những nội dung cơ bản trong tưởng giáo dục của Khổng Tử. + Những giá trị hạn chế trong tưởng giáo dục của Khổng Tử. + Ý nghĩa của ... tưởng giáo dục của Khổng Tử ý nghĩa của đối với sự nghiệp giáo dục Việt Nam hiện nay làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.2. Tình hình nghiên cứu đề tài Khổng Tử - nhà tưởng, ... của tưởng giáo dục Khổng Tử đối với sự nghiệp giáo dục Việt Nam hiện nay. 4. Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu- Cơ sở lý luận + Đề tài thực hiện dựa trên cơ sở thế giới quan phương...
 • 96
 • 3,467
 • 48
Đề tài triết học

Đề tài triết học " QUAN ĐIỂM CỦA CÁC NHÀ SÁNG LẬP CHỦ NGHĨA MÁC VỀ GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CỦAĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC NƯỚC TA HIỆN NAY " pot

... QUAN ĐIỂM CỦA CÁC NHÀ SÁNG LẬP CHỦ NGHĨA MÁC VỀ GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC NƯỚC TA HIỆN NAY CAO THU HẰNG(*) Trong quan niệm về giáo dục của các nhà sáng ... không Đề tài triết học QUAN ĐIỂM CỦA CÁC NHÀ SÁNG LẬP CHỦ NGHĨA MÁC VỀ GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC NƯỚC TA HIỆN NAY ... hoá, hiện đại hoá đó, trong giáo dục, chúng ta cần có nhiều cải cách hơn nữa. Tuy nhiên, theo chúng tôi, từ quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác về giáo dục, có hai vấn đề mà chúng ta...
 • 11
 • 604
 • 0
NẮM VỮNG và vận DỤNG SÁNG tạo các NGUYÊN lý CHỦ NGHĨA mác  LÊNIN vào sự NGHIỆP đổi mới ở VIỆT NAM  bài học rút RA từ sự KHỦNG HOẢNG, sụp đổ của CHẾ độ xã hội CHỦ NGHĨA ở LIÊN xô và ĐÔNG âu

NẮM VỮNG và vận DỤNG SÁNG tạo các NGUYÊN lý CHỦ NGHĨA mác LÊNIN vào sự NGHIỆP đổi mới VIỆT NAM bài học rút RA từ sự KHỦNG HOẢNG, sụp đổ của CHẾ độ xã hội CHỦ NGHĨA LIÊN xô và ĐÔNG âu

... NẮM VỮNG VÀ VẬN DỤNG SÁNG TẠO CÁC NGUYÊN LíCH NGHA MC - LấNIN VO sự nghiệp đổi mới ë viÖt nam - BÀI HỌC RÚT RA TỪ SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦACHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU 1. ... Việt Nam trên cơsở đổi mới tư duy luận về chủ nghĩa hội con đường đi lên chủ nghĩa hội Việt Nam. Đổi mới Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi lớn,hầu như các ... đổi to lớn sâu sắc đặt ra những thách thức mới đối với triết học Mác. Cuộc khủng hoảng toàn diện hàng loạt nước hội chủ nghĩa dẫn đến sự sụp đổ của chế độ hội chủ nghĩa 13 Liên xô...
 • 24
 • 727
 • 3
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC:Vận dụng quan điểm toàn diện trong quá trình đổi mới giáo dục ở Việt Nam Hiện nay

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC:Vận dụng quan điểm toàn diện trong quá trình đổi mới giáo dục Việt Nam Hiện nay

... QUÁ TRÌNH ĐỔi MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY 1. Sự cần thiết phải đổi mới giáo dục 1.1 Thực trạng nền giáo dục Việt Nam hiện nay 1.2 Những yêu cầu cấp bách cần thiết phải đổi mới giáo dục 2. ... “Vận dụng quan điểm toàn diện trong quá trình đổi mới giáo dục Việt Nam Hiện nay .2. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀIĐề tài tập trung nghiên cứu sự vận dụng quan điểm toàn diện của Đảng ta về đổi ... Lý luận chung về quan điểm toàn diện 1.1. Cơ sở lí luận của quan điểm toàn diện là nguyên lí về mối liên hệ phổ biến1.2. Quan điểm toàn diện Chương 2: Quan điểm toàn diện trong quá trình đổi...
 • 24
 • 19,084
 • 265
luận văn quản trị kinh doanh Nâng cao sức cạnh tranh cuả các dòng sản phẩm xe máy tại các doanh nghiệp lắp ráp xe máy ở Việt Nam hiện nay.

luận văn quản trị kinh doanh Nâng cao sức cạnh tranh cuả các dòng sản phẩm xe máy tại các doanh nghiệp lắp ráp xe máy Việt Nam hiện nay.

... Chương I: Lí luận chung về sức cạnh tranh của sản phẩm. Chương II: Thực trạng về sức cạnh tranh của các dòng sản phẩm xe máy tại các doanh nghiệp lắp ráp xe máy Việt Nam hiện nay. Chương ... những cử nhân kinh tế trong tương lai. Đó cũng chính là lí do tôi chọn đề tài: “ Nâng cao sức cạnh tranh cuả các dòng sản phẩm xe máy tại các doanh nghiệp lắp ráp xe máy Việt Nam hiện nay”. ... pháp nâng cao sức cạnh tranh của các dòng sản phẩm tại các doanh nghiệp lắp ráp xe máy Việt Nam hiện nay. Trong quá trình thực hiện đề án này em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy...
 • 33
 • 410
 • 1
Nguyên tắc, phương pháp giáo dục của Khổng Tử và ý nghĩa của nó đối với việc đổi mới phương pháp giáo dục ở Việt Nam hiện nay

Nguyên tắc, phương pháp giáo dục của Khổng Tử và ý nghĩa củađối với việc đổi mới phương pháp giáo dục Việt Nam hiện nay

...    pháp giáo   (1992), ... 1.2.3.  42 .  NAY     51 2.1.  ...  pháp   trong...
 • 92
 • 473
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài vận dụng quan điểm toàn diện trong quá trình đổi mới giáo dục ở việt nam hiện naytiểu luận triết họcvận dụng quan điểm toàn diện trong quá trình đổi mới giáo dục ở việt nam hiện nayvấn đề giáo dục ở việt nam hiện naytư tưởng giáo dục của khổng tử và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp giáo dục ở việt nam hiện naymột số vấn đề xã hội về giáo dục ở việt nam hiện nayvai trò của pháp luật trong việc đảm bảo an ninh trật tư an toàn xã hội ở việt nam hiện nayvận dụng mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội vào việc xây dựng đời sống tinh thần ở việt nam hiện nayvăn hóa giao thông ở việt nam hiện nayvấn đề giao thông ở việt nam hiện nayvị trí của nhà giáo trong đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nayvai trò của phật giáo trong đời sống xã hội ở việt nam hiện nayvấn đề tai nạn giao thông ở việt nam hiện naynhững vấn đề đặt ra trong quá trình tăng trưởng kinh tế vì phát triển con người ở việt nam hiện naythực trạng xây dựng đội ngũ trí thức ở việt nam hiện nayvận dụng quy luật phủ định của phủ địnhBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP