Áp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá Luận văn ThS. Luật

Giải pháp hạn chế tình trạng người chưa thành niên phạm tộithực tiễn hoạt động đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn

Giải pháp hạn chế tình trạng người chưa thành niên phạm tội và thực tiễn hoạt động đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn
... đến tình trạng này mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm hạn 2 Phần 4 : GiảI pháp hạn chế tình trạng NCTN phạm tội thực tiễn hoạt động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn 4.1. Những giải pháp ... trồng người để có những hành động thiết thực hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tình hình NCTN phạm tội Thành phố trong thời gian tới. 4.2. Thực tiễn hoạt động đấu tranh, phòng ngừa, ... những nguyên nhân trên từ thực trạng tình hình NCTN phạm tội trên địa bàn Thành phố Hà Nội, em cũng xin mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng NCTN phạm tội nói chung cũng...
 • 28
 • 971
 • 6

Vai trò của nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự (qua thực tiễn tỉnh thanh hóa)

Vai trò của nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự (qua thực tiễn tỉnh thanh hóa)
... về vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Chương 2: Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự Thanh Hóa hiện nay. Chương 3: Phương hướng, giải pháp nâng cao vai ... vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự tại Thanh Hóa. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƢỚC TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1. Nội dung và đặc điểm của lĩnh vực ... dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Hà Nội. 14. Cục Thi hành án...
 • 19
 • 662
 • 1

Áp dụng pháp luật hình sự của Tòa án nhân dân (Qua thực tiễn Tỉnh Thanh Hóa )

Áp dụng pháp luật hình sự của Tòa án nhân dân (Qua thực tiễn Tỉnh Thanh Hóa )
... luận về áp dụng pháp luật hình sự của Tòa án nhân dân Chương 2: Thực trạng áp dụng pháp luật hình sự của Tòa án nhân dân qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa. Chương 3: Các quan điểm và giải pháp cơ ... ở tỉnh Thanh Hóa 71 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa 72 2.2. Kết quả áp dụng pháp luật hình sự của tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa 74 2.2.1 Áp dụng pháp luật ... lượng áp dụng pháp luật hình sự của Tòa án nhân dân. 18 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 1.1.1. Áp dụng...
 • 141
 • 1,745
 • 2

Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử hình sự của tòa án-qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoa

Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử hình sự của tòa án-qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoa
... niệm giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tố tụng và thông qua hoạt động xét xử hình sự của Tòa án 15 1.1.2. Đặc trưng của giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử hình sự của Tòa án ... phương pháp hình thức giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử hình sự của Tòa án; chỉ ra được vai trò, đặc trưng của công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử hình sự của Tòa ... đích, mục tiêu của giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử hình sự của Tòa án 29 1.2.2. Chủ thể, đối tượng của giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử hình sự của Tòa án 33 1.2.3....
 • 128
 • 340
 • 1

Pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình - qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá

Pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình - qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá
... pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa 81 3.2. Quan điểm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa 82 3.3. Giải pháp nâng ... 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÕNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở TỈNH THANH HÓA 39 2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của Thanh Hoá ảnh hưởng đến việc thực hiện pháp luật về phòng, ...  KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ THU TRANG PHáP LUậT Về PHòNG, CHốNG BạO LựC GIA ĐìNH - QUA THựC TIễN TỉNH THANH HOá Chuyờn ngnh: Lớ lun v Lch s Nhà nước và Pháp luật Mã số:...
 • 102
 • 659
 • 4

Vai trò của nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự ( Qua thực tiến Tỉnh Thanh Hóa )

Vai trò của nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự ( Qua thực tiến Tỉnh Thanh Hóa )
... lĩnh vực thi hành án dân sự. Chương 2: Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự Thanh Hóa hiện nay. Chương 3: Phương hướng, giải pháp nâng cao vai trò của Nhà nước trong lĩnh ... về thi hành án dân sự hiện nay ở nước ta 28 1.4. Xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự vai trò hỗ trợ của Nhà nước 34 Chương 2: VAI TRÕ CỦA NHÀ NƢỚC TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN ... VỀ VAI TRÕ CỦA NHÀ NƢỚC TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 7 1.1. Nội dung và đặc điểm của lĩnh vực thi hành án dân sự 7 1.1.1. Khái niệm thi hành án dân sự 7 1.1.2. Đặc điểm của thi hành...
 • 109
 • 1,005
 • 1

Pháp luật về quy hoạch đô thị ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Luận văn ThS. Luật

Pháp luật về quy hoạch đô thị ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Luận văn ThS. Luật
... NỘI KHOA LUẬT LÊ THỊ HỒNG PHƯỢNG PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC ... GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ THỊ HỒNG PHƯỢNG PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã ...  Pháp luật về quy hoạch đô thị Việt Nam thực tiễn áp dụng tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  2. Tổng...
 • 101
 • 339
 • 0

Thực tiễn xử lý vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Luận văn ThS. Luật

Thực tiễn xử lý vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Luận văn ThS. Luật
... NIỆM CHUNG VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÁC HÌNH THỨC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VI PHẠM PHAP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1. KHÁI NIỆM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1.1. ...  17 Chương 2: THỰC TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 25 2.1.  ... QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN THỊ THU TRANG THỰC TIỄN XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC ...
 • 102
 • 432
 • 3

Pháp luật về đào tạo nghề - thực trạng trong các doanh nghiệp tại tỉnh Nam Định Luận văn ThS. Luật

Pháp luật về đào tạo nghề - thực trạng trong các doanh nghiệp tại tỉnh Nam Định Luận văn ThS. Luật
... luật đào tạo nghề trong các doanh nghiệp tại Tỉnh Nam Định. 55 2.5.1. Nhu cầu đào tạo nghề trong các doanh nghiệp tại Tỉnh Nam Định 55 2.5.2. Tình hình thực hiện pháp luật về đào tạo nghề trong ... tài Pháp luật về đào tạo nghề - Thực trạng trong các doanh nghiệp tại tỉnh Nam Định làm luận văn với suy nghĩ có thể tìm hiểu rõ hơn về đào tạo nghề đào tạo nghề trong doanh nghiệp, các ... pháp luật về đào tạo nghề và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đào tạo nghề trong các doanh nghiệp tại tỉnh Nam Định 7Chương 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐÀO...
 • 97
 • 900
 • 6

Áp dụng pháp luật trong xét sử thẩm người chưa thành niên phạm tội Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá Luận văn ThS. Luật

Áp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá Luận văn ThS. Luật
... 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở TỈNH THANH HOÁ 81 3.1. Quan điểm áp dụng pháp luật trong ... khảo và một luận án, luận văn đề cập đến áp dụng pháp luật nói chung, áp dụng pháp luật của tòa án nhân dân trong xét xử hình sự và áp dụng pháp luật đối với người chưa thành niên phạm tội: Những ... ngƣời chƣa thành niên phạm tội tỉnh Thanh Hoá 58 2.3. Thực trạng áp dụng pháp luật trong xét xử thẩm đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân ở tỉnh Thanh Hoá 65 2.3.1....
 • 120
 • 394
 • 4

Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Luận văn ThS. Luật

Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Luận văn ThS. Luật
...  32 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ 39 2.1. Thực trạng phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 39 2.1.1.  ... BẢO CHẤT LƢỢNG, HIỆU QUẢ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ HIỆN NAY 70 3.1. Quan điểm cơ bản về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 70 3.1.1.  ... và các nguyên tắc của phổ biến, giáo dục pháp luật 1.1.3.1. Đặc điểm của phổ biến, giáo dục pháp luật - Phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng...
 • 130
 • 296
 • 1

Thi hành án dân sự - qua thực tiễn tỉnh Bắc Ninh Luận văn ThS. Luật

Thi hành án dân sự - qua thực tiễn tỉnh Bắc Ninh Luận văn ThS. Luật
... cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trực thuộc Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh. Việc tổ chức hệ thống thi hành án dân sự theo ngành dọc đã tăng cường vị thế cơ quan thi ... SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VIỆT NAM 7 1.1. Khái niệm về thi hành án dân sự 7 1.2. Đặc điểm và vai trò của thi hành án dân sự 12 1.2.1. Đặc điểm của thi hành án dân sự 12 1.2.2. ... tục thi hành án dân sự, Luật Thi hành án dân sự đã tạo điều kiện cho hoạt động thi hành dân sự được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả, phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp trong thi hành án dân...
 • 101
 • 480
 • 1

Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Luận văn ThS. Luật

Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Luận văn ThS. Luật
... trạng thực hiện pháp luật về dân chủ cấp trên địa bàn huyện Kim Động 45 2.2.1. Tình hình triển khai thực hiện pháp luật về dân chủ 45 2.2.2. Kết quả thực hiện pháp luật về dân chủ ... đề lý luận về thực hiện pháp luật về dân chủ xã. Chương 2: Thực trạng thực hiện pháp luật về dân chủ trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Chương 3: Quan điểm và giải pháp tăng ... của luận văn * Mục đích: Làm rõ những vấn đề lý luận thực hiện pháp luật về dân chủ và đánh giá thực trạng việc thực hiện pháp luật về dân chủ trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng...
 • 122
 • 712
 • 4

Xét xử án hành chính qua thực tiễn tỉnh Lào Cai Luận văn ThS. Luật

Xét xử án hành chính qua thực tiễn tỉnh Lào Cai Luận văn ThS. Luật
... LÝ LUẬN CỦA XÉT XỬ ÁN HÀNH CHÍNH 1 11 1.1 . Vụ án hành chính xét xử vụ án hành chính. 11 1.2 . Đặc thù của hoạt động xét xử án hành chính. 14 1.3 . Vai trò của xét xử án hành chính ... lý luận về xét xử án hành chính. Chương 2: Pháp luật về xét xử án hành chính thực trạng xét xử án hành chính tỉnh Lào Cai. Chương 3: Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng xét xử án ... đổi mới cơ bản về xét xử án hành chính. 39 2.3. Thực trạng xét xử án hành chính tỉnh Lào Cai. 48 2.3.1. Đánh giá chung về công tác xét xử án hành chính tỉnh Lào Cai. 49 2.3.2. Những...
 • 98
 • 614
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả áp dụng pháp luật trong thực tiễn xét xử hủy việc kết hôn trái pháp luật ở việt nam hiện nayáp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án dân sự của tòa án nhân dân thành phố lào cailuận văn áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án dân sự của tòa án nhân dân thành phố lào cai tỉnh lào cai pptxmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựngvấn đề hủy việc kết hôn trái pháp luật theo pháp luật việt nam hiện hành và nguyên tắc áp dụng pháp luật trong thực tiễn xét xử hủy việc kết hôn trái pháp luậtnhận xét chung về thực tiễ n áp dụng pháp luật về xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ