1. Trang chủ >
 2. Chuyên ngành kinh tế >
 3. Kế toán tài chính >

Giải pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần quảng cáo Dân An

Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM.doc

Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM.doc

... công việcXác định công việcTiêu chuẩn về nhân sự Đánh giá công việcXếp loại công việc CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự Quản trị tài nguyên nhân ... với công việc.Đối với khối gián tiếp thì công ty tuyển từ nhiều nguồn.2.3.4. Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân sự của công ty 2.3.4.1. Mục đích của đào tạo phát triển nhân sự Những ... động2.3.4.2. Tiến trình đào tạo phát triển trong công ty Đào tạo phát triển một tiến trình không bao giờ dứt trong công ty. Vì vậy, cấp quản trị thường xuyên kiểm tra đánh giá chương trình...
 • 64
 • 992
 • 11
Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long.pdf

Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long.pdf

... QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƢỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG 2.1. Những đặc điểm của công ty cổ phần bia nƣớc giải khát Hạ Long ảnh hƣởng đến công tác quản trị nhân sự của công ty 2.1.1. ... lương cao công bằng, kịp thời khen thưởng các cá nhân có sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, có Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần bia nƣớc giải khát Hạ ... yếu làm tại phòng kế toán, phòng tổ chức, văn thư, một số làm tại phân xưởng sản xuất,… Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần bia nƣớc giải khát Hạ Long...
 • 83
 • 858
 • 3
Giải pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty bảo hiểm Aon TPHCM

Giải pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty bảo hiểm Aon TPHCM

... Uyên 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY: Quản trị nhân sự là yếu tố quyết định đến sự tồn vong của công ty, thực chất là vấn đề quản lý con người, ... khó khăn hoặc có sự cố xảy ra đối với bản thân và gia đình họ.CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VÀ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM AON TPHCM 2.1. GIỚI THIỆU ... công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm ở Việt Nam hoạt động trên địa bàn TPHCM. Qua thời gian khảo sát tình hình thực tế hợp với phân tích tình hình nhân sự của công ty trong 3 năm qua. Công ty bảo...
 • 50
 • 805
 • 2
Giải pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty bảo hiểm Aon TPHCM.doc

Giải pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty bảo hiểm Aon TPHCM.doc

... công ty và thực trạng về công tác quản trị nhân sự tại công ty bảo hiểm Aon. Chương 3:Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty bảo hiểm Aon. Do kiến thức và thời ... trạng tình hình công tác quản trị nhân sự của Công ty bảo hiểm Aon TPHCM” từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự của Công ty được tốt hơn.3.Phương pháp nghiên cứu:- ... biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty. Đề tài của tôi gồm 3 chương:Chương 1:Cơ sở lý luận về công tác quản trị nhân sự. Chương 2:Giới thiệu khái quát về công ty và...
 • 50
 • 633
 • 5
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long

... về quản trị nhân sự - Phần 2: Thực trạng quản trị nhân sự tai công ty cổ phần bia nƣớc Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần bia nƣớc giải khát Hạ Long ... Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần bia nƣớc giải khát Hạ Long SV: Nguyễn Thị Lành - Lớp: QT 1002N 3 PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN ... ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần bia nƣớc giải khát Hạ Long SV: Nguyễn Thị Lành - Lớp: QT 1002N 10 + Phân tích công việc và...
 • 83
 • 513
 • 1
Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại Công ty GENERALEXIM

Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại Công ty GENERALEXIM

... và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn về công tác quản trị nhân sự và các biện pháp khuyến khích u đÃi ngời lao động ở Công ty. 39 - LÃnh đạo trực tiếp các nhân viên phòng nhân sự ... Công tác hoạch định nguồn nhân sự: 43 Chơng IIThực trạng về nhân sự công tác quản trị nhân sự Công ty GENERALEXIM I. Sự hình thành và phát triển của Công ty: 1. Hoàn cảnh ra đời của Công ... hình công tác quản trị nhân sự Công ty GENERALEXIM trong thời gian qua. Căn cứ vàonhững mặt còn tồn tại kết hợp với dự báo mục tiêu trong năm tới của Công ty, tôimạnh dạn đề xuất một số kiến...
 • 42
 • 314
 • 1
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH

... giúp nhân viên hòa nhập với công việc tốt hơn.3.3 Một số đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Đầu Thái Bình 3.3.1 Về công tác tuyển dụng nhân sự ... NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH3.1 Mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty trong những năm tới (2010-2015) 3.1.1 Mục tiêu- Nâng cao ... của Công ty Một số tài liệu của Công ty Cổ Phần Đầu Thái Bình :1- Báo cáo kết quả tuyển dụng nhân sự của Công ty năm 2008-2010 2- Hồ sơ nhân lực Công ty Thái Bình năm 2008-20103- Kết quả...
 • 16
 • 493
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY SACOM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY SACOM

... công tác này.3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty SACOM Nhìn chung công ty đã làm rất tốt công tác quản trị nhân sự với những chính sáchđầy đủ về tuyển dụng, ... công ty thành đạt khác cùng ngành về các phương pháp quản lý, sau đó sẽ rút ra các ưu điểm đểvận dụng vào công ty của mình một cách hợp lý nhất, giúp cho việc cải thiện công tác quản trị nhân sự ... tài. Do đặc thù là công ty với chức năng sản xuất là chủ yếu cho nên công ty cầnchú trọng tới công tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân hơn nữa:- Công ty nên thuê các giảng...
 • 13
 • 288
 • 0
Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần bia và nƣớc giải khát hạ long

Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần bia và nƣớc giải khát hạ long

... với: Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần bia nƣớc giải khát Hạ Long SV: Nguyễn Thị Lành - Lớp: QT 1002N 2 giải khát Hạ Long - Phần 3: Một số biện pháp ... Chức Nhà Máy Bia PX. Cơ máy PX. Bia XN Dịch Vụ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần bia nƣớc giải khát Hạ Long SV: Nguyễn ... được yêu cầu về quản lý SX kinh doanh, UBND tỉnh đã có quyết định số 273 QĐ/ Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần bia nƣớc giải khát Hạ Long SV: Nguyễn...
 • 83
 • 311
 • 0
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH vận tải thịnh hưng

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH vận tải thịnh hưng

... VỀ NHÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH HƢNG. 2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH vận tải Thịnh Hƣng 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ... 21 nâng cao năng lực thực hành của nhà quản trị. Đào tạo nâng cao năng lực quản trị là rất cần thiết đối với một doanh nghiệp, vì các quản trị gia giữ một vai trò rất quan trọng đối với sự ... SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ. 1.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của quản trị nhân sự 1.1.1. Khái niệm Nhân sự một trong các nguồn lực quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát...
 • 98
 • 460
 • 1
Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển sacom

Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển sacom

... TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY SACOM CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY SACOM ... hướng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Đầu Phát triển SACOM. 3. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối ng nghiên cứu: lý luận chung về quản trị nhân ... nhân sự, về công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển, quản trị tiền lương chế độ phúc lợi. - Phạm vi nghiên cứu: phân tích đánh giá công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Đầu tư...
 • 76
 • 251
 • 1
LUẬN VĂN: Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long pot

LUẬN VĂN: Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long pot

... Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần bia nước giải khát Hạ Long Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần bia nƣớc giải ... lí luận về quản trị nhân sự - Phần 2: Thực trạng quản trị nhân sự tai công ty cổ phần bia nƣớc Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần bia nƣớc giải khát ... 82 PHẦN II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƢỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG 23 2.1. Những đặc điểm của công ty cổ phần bia nước giải khát Hạ Long ảnh hưởng đến công tác quản...
 • 84
 • 502
 • 0
một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty tnhh nam lee international

một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty tnhh nam lee international

... tạo nâng cao năng lực quản trị Áp dụng với tất cả các cấp quản trị, từ quản trị viên cấp cao đến quản trị viên cấp cơ sở. Một số phương pháp được áp dụng để nâng cao năng lực quản trị trong công ... NGHIỆPPHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰI. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 1. Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự 1.1. Khái niệm quản trị nhân sự Nhân sự một trong các nguồn lực ... THỰC TẬP TỐT NGHIỆPPhần IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH NAM LEE INTERNATIONAL I .Một số chiến lược phát triển của công ty trong tương lai.- Trích...
 • 60
 • 588
 • 0
một số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư xấy lắp điện hải phòng

một số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư xấy lắp điện hải phòng

... có công tác quản trị nhân sự trong bất cứ một doanh nghiệp nào cho nên em đã lựa chọn đề tài :" Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Xây lắp điện ... NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẤY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG Họ và tên: Trần Thị Ngọc CúcSinh ngày:19/09/1989Lớp: CQDN 07.2Đơn vị thực tập: Công ty cỏ phần đầu ... ngộ nhân sự III. Các nhân tố ảnh hưởng và cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự 1. Nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nhân sự 2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị...
 • 73
 • 232
 • 0
đề tài: Công tác quản trị nhân sự tại Công ty sản xuất XNK Ninh Bình

đề tài: Công tác quản trị nhân sự tại Công ty sản xuất XNK Ninh Bình

... trọng của công tác nhân sự nên em quyết định chọn đề tài Công tác quản trị nhân sự tại Công ty sản xuất XNK Ninh Bình làm khoá luận tốt nghiệp. Trong bài viết này em chỉ cố gắng tìm hiểu đề cập ... VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU NINH BÌNH 1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Sản Xuất - Xuất Nhập Khẩu Ninh Bình 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ... tổ chức và quản sản xuất của công ty 1.3.1. Tổ chức bộ máy quản sản xuất kinh doanh Công ty sản xuất xuất nhập khẩu Ninh Bình là một doanh nghiệp nhà nước, do đặc điểm sản xuất kinh doanh...
 • 7
 • 215
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề các giải pháp thực hiện chiến lược quản trị nhân sự tại trung tâm y tếthực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại chi nhánh nhà máy vật liệu xây dựng vinaconex 3 công ty cpxd số 3một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển sacommột số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty sacommột số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhăn sự tại công ty cổ phần xây dựngmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại trung tâmmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tạithực trạng quản trị nhân sự và các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại trường đại học công nghiệp việt hungbáo cáo tốt nghiệp thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty cpxdmột số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp xe máy đống đa hà nộiii thực trạng các giải pháp marketing của công ty cổ phần thương mại và truyền thông doanh nhân việt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranhhoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công tythực trạng công tác quản trị nhân sự tại công tycông tác quản trị nhân sự tại doanh nghiệpcông tác quản trị nhân sự tại công tyNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ