1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Kinh tế >

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB)

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà.DOC

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà.DOC

... tế, các ngân hàng sẽ phải làm gì để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng. Để góp phần làm rõ vấn đề này, em chọn : Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương ... IIIMỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NASB THÁI HÀ3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NASB THÁI HÀ TRONG THỜI GIAN TỚI Định hướng chi n lược phát ... này, cho vay tiêu dùng được các NHTM áp dụng là cho vay trực tiếp và cho vay gián tiếp.1.2.2.3.1. Cho vay tiêu dùng trực tiếp: Khái niệm: là các khoản cho vay tiêu dùng trong đó ngân hàng...
 • 38
 • 1,196
 • 22
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam.doc

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam.doc

... trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam.Chơng 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng ... vay của Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng.- Đối với ngân hàng Cho vay hoạt động chính của Ngân hàng, đây là hoạt động mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng. Cho vay của Ngân hàng lớn mà mức ... trễ.2.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng Việt Nam Do những lợi ích mà cho vay tiêu dùng mang lại, nhiều NHTM Việt Nam hiện nay đà thực hiện hoạt động cho vay tiêu dùng. Các hình thức cho vay tiêu dùng...
 • 69
 • 814
 • 5
Giải pháp đẩy mạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương việt nam

Giải pháp đẩy mạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương việt nam

... động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thơng mại Cổ phần kỹ thơng 463.1. Định hớng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam 463.2. Giải pháp ... đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thơng mại Cổ phần kỹ thơng3.1. Định hớng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam Với ... động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam. 2.3.1. Khái quát về hoạt động cho vay tại Hội sở chính Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam. Phòng...
 • 69
 • 458
 • 0
Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà

... IIIMỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NASB THÁI HÀ3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NASB THÁI HÀ TRONG THỜI GIAN TỚI Định hướng chi n lược phát ... cho vay có độ rủi ro cao.-Thông qua hoạt động cho vay tiêu dùng, ngân hàng thu hút được thêm khách hàng sủ dụng các sản phẩm dịch vụ khác của ngân hàng. Vì khách hàng đến vay tại ngân hàng ... định chung về cho vay tiêu dùng tại NASB Thái * Đối tượng cho vay tiêu dùng Các sản phẩm cho vay tiêu dùng mà NASB Thái cung cấp là: -Cho vay mua nhà, căn hộ chung cơ -Cho vay xây dựng,...
 • 37
 • 422
 • 0
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phẩn techcombank

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phẩn techcombank

... đạt được mục tiêu chiến lược mà ngân hàng đã đề ra.Với đề tài : “ Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Techcombank ”, em hi vọng phần nào giải đáp được ... chỉ tiêu tương đối phản ánh tỷ trọng của hoạt động cho vay tiêu dùng so vói tổng dư nợ của hoạt động tín dụng Ngân hàng. Tỷ trọng này càng cao chứng tỏ hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng ... khách hàng đi đôi với việc cung cấp các loại hình bảo lãnh thích hợp cũng góp phần mở rộng cho vay tiêu dùng. + Mở rộng cho vay tiêu dùng có nghĩa là nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng. + Mở...
 • 57
 • 188
 • 0
giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế - chi nhánh hà nội

giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế - chi nhánh hà nội

... về hoạt động cho vay tiêu dùng, giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Nội. - Phạm vi nghiên cứu là: Hoạt động cho vay tiêu dùng tại ... - Chi nhánh Nội. Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Nội. CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG ... thành ba chương:Chương 1: Lý luận chung về hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi...
 • 100
 • 287
 • 0
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Cộng Hòa

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Cộng Hòa

... trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Cộng Hòa.  Chương 4: Một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập ... Eximbank: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank Cộng Hòa: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Cộng Hòa NHNN: Ngân Hàng Nhà Nước NHTW: Ngân Hàng ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH CỘNG HÒA 24 3.1. Kết quả hoạt động của Eximbank – Chi nhánh Cộng Hòa 24 3.1.1. Về huy động...
 • 74
 • 631
 • 0
giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam maritime bank - chi nhánh hà nội

giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam maritime bank - chi nhánh hà nội

... hoạt động mở rộng cho vay mua nhà tại ngân hàng Maritime Bank Chi nhánh Nội. Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động mở rộng cho vay mua nhà của Ngân hàng Maritime Bank chi nhánh Nội các năm ... từ hoạt động cho vay Tỷ lệ thu lãi từ hoạt động cho vay mua nhà càng lớn chứng tỏ ngân hàng đã và đang từng bước mở rộng thành công hoạt động cho vay mua nhà. hoạt động cho vay mua nhà ... là hoạt động cho vay) 27 2.3 Thực trạng mở rộng cho vay mua nhà tại NH Maritime bank chi nhánh Nội 29 2.3.1 Cơ sở pháp lý của cho vay mua nhà 29 2.3.2 Quy chế cho vay mua nhà của Maritime...
 • 80
 • 353
 • 0
giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam maritime bank - chi nhánh hà nội

giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam maritime bank - chi nhánh hà nội

... 3.2ănhăhng phát trin cho vay mua nhà ti NHTM Maritime bank chi nhánh Ni 52 3.3 Gii pháp m rng cho vay mua nhà ca ngân hàng 53 3.3.1 Ngân hàng Maritime bank chi nhánh Ni cn chú trng ... s cho vay mua nhà ti ngân hàng Maritime bank chi nhánh Ni các nm 2010, 2011, 2012 35 Biu đ 2.3: S thay đi t trng d n cho vay mua nhà ca ngân hàng Maritime bank Chi nhánh ... phm cho vay mua nhà Ch tiêu này phn ánh s đa dng v loi hình cho vay mua nhà mà NH cung cp cho khách hàng, đó là các loi hình nh: - Mua nhà tr góp - Cho vay mua nhà d án - Cho vay...
 • 80
 • 178
 • 0
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng

... Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng tại Sacombank chi nhánh Hải Phòng Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Hải ... dám mở rộng mạnh mẽ hoạt động này.Hòa chung vào xu thế đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Hải Phòng - một ngân hàng thương mại cổ phần chủ yếu tập trung ... KINH TẾ QUỐC DÂNVIỆN NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH o0o CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐề tài:MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNGTẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH HẢI PHÒNGSinh viên thực...
 • 100
 • 245
 • 0
giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh điện biên phủ

giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh điện biên phủ

... CHO VAY TIÊU DÙNG 1 1.1. Cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thng mi 1 1.1.1. C s thc tin hình thành cho vay tiêu dùng 1 1.1.2. Khái nim cho vay tiêu dùng 3 1.1.3. c đim ca cho vay ... cho vay tiêu dùng 41 Bng 2.8: Thu lãi cho vay tiêu dùng so vi thu lãi cho vay khác 43 Bng 2.9: Thu lãi cho vay tiêu dùng so vi thu lãi cho vay KHCN 44 Bng 2.10: T trng thu lãi cho vay ... hot đng cho vay tiêu dùng, li ích ca cho vay tiêu dùng và các nhân t nh hng đn hot đng cho vay tiêu dùng, t đó nêu bt đc vai trò quan trng ca cho vay tiêu dùng ti ngân hàng thng...
 • 84
 • 321
 • 1
giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế - chi nhánh hà nội tài chính ngân hàng

giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế - chi nhánh hà nội tài chính ngân hàng

... cho vay tiêu dùng, gii pháp m rng hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Ni. - Phm vi nghiên cu là: Hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng ... n cho vay tiêu dùng nm nay = D n cho vay tiêu dùng nm trc + Doanh s cho vay tiêu dùng nm nay - Doanh s thu n cho vay tiêu dùng nm nay. - C cu cho vay tiêu dùng: ... Quc T - Chi nhánh Ni. 37 2.2.2.3 Thc trng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Ni. 41 2.3 ánh giá hot đng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thng...
 • 86
 • 191
 • 0
Gỉai pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông nam á - chi nhánh chợ lớn Luận văn thạc sĩ

Gỉai pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông nam á - chi nhánh chợ lớn Luận văn thạc sĩ

... ñộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn. Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi ... trong cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Hai là: Phản ánh, phân tích và ñánh giá thực trạng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn ... “Giải pháp mở rộng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn Giai ñoạn 201 1- 2012” làm luận văn tốt nghiệp Cao học ngành Kinh tế - Tài chính Ngân...
 • 83
 • 477
 • 0
Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thường Tín - Chi nhánh Hà Nội – PGD. Chợ Mơ đến năm 2015

Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thường Tín - Chi nhánh Hà Nội – PGD. Chợ đến năm 2015

... cứu đề tài “ Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Nội PGD. Chợ đến năm 2015 làm đề tài tốt nghiệp của mình.SVTH: ... Đức1.1.3 Phân loại cho vay tiêu dùng 1.1.3.1. Căn cứ vào mục đích cho vay tiêu dùng Căn cứ vào mục đích vay, cho vay tiêu dung được chia làm hai loại : - Cho vay tiêu dung cư trú: cho vay tiêu udngf ... cho chính ngân hàng, mặt khác giúp đỡ các cá nhân cóđưuọc nguồn vốn để cải thiện cuộc sống của mình.Qua thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín - chi nhánh Nội PGD Chợ Mơ, ...
 • 95
 • 299
 • 0
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB)

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB)

... cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 3CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM1.1 Hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại 1.1.1 ... dùng của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội qua 3 năm 2009-2011Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho ... tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 3.2 Phạm vi nghiên cứu- Về nội dung: Đề tài nghiên cứu việc mở rộng hoạt động CVTD- Về không gian: Tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội -...
 • 25
 • 282
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà tp hồ chí minhgiải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nộimột số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng cổ phần quốc tếgiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải quảng ninhthực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam techcombank phòng giao dịch võ văn ngânthực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tếgiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải quảng ninh docđịnh hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nội4giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải quảng ninhgiải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh nhno amp ptnt hà thànhgiải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại vp bank hoàn kiếmmột số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro của hoạt động cho vay ngoại tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt namgiải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng techcombankgiải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châuchi nhánh hà nộichuyên đề giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phàn á châu chi nhánh hà nộichuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM