1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Bài tập chương 5 - Nhóm Halogen

Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

... Độ âm điện Oxi (O) 2s22p 6 0 ,66 3,5Lưu huỳnh (S) 3s23p 6 1,04 2 ,6 Selen (Se) 4s24p 6 1,14 2,5Telu (Te) 5s25p 6 1,32 2,3Polonium (Po) 6s26p 6 1,90 2,0Các nguyên tố nhóm oxi nằm ở ... trong hỗn hợp là :A. 20% oxi ; 80% ozon B. 50% oxi ; 50% ozon C. 40% oxi ; 60 % ozon D. 66 ,67 % oxi ; 33,33% ozonCâu 36 : Phân tích chất X người ta nhận thấy có 40% S và 60 % O về khối lượng. X là ... xạ.II. OXI. OZON. HIĐROPEOXIT1. Oxi a. Tính chất vật lí – Trạng thái tự nhiên- Oxi là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước.- Oxi là sản phẩm của quá trình quang hợp: 6CO2 + 6H2O...
 • 13
 • 2,454
 • 28
50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập chương 5 – Nhóm halogen

50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập chương 5Nhóm halogen

... HNO3.D. HCl, H2SO4, HNO3. Câu 32: Phản ứng giữa I2 H2 xảy ra ở điều kiện:A. ánh sang.khuyếch tán.B. Đun nóng.C. 350 50 0 0C.D. 350 50 0 0C, xúc tác Pt. Câu 33: Nguồn chủ yếu để ... 0,0 15 mol.C. 0,02 mol.D. 0,0 25 mol. Câu 48: Hòa tan 5, 85 gam NaCl vào nước để được 50 0 ml dung dịch NaCl. Dung dịch này có nồng độ là :A. 0,0002M.B. 0,1M.C. 0,2M.D. Kết quả khác. Câu 49: ... A B. Câu 38: Cho hai khí với thể tích là 1:1 ra ngoài ánh sang mặt trời thì có hiện tượng nổ, hai khí đó là :A. N2 H2.B. H2 O2.C. Cl2 H2.D. H2S Cl2.B. Bài tập: Câu...
 • 7
 • 8,570
 • 329
Bài tập chương 5

Bài tập chương 5

... Bài tập hóa học 10 Ta có: 150 g (2 mol) NaI tạo 58 ,5 g (2 mol) NaCl thì khối lượng giảm bằng = 150 58 ,5 =91 ,5 (g)Theo đề: x g NaI tham gia phản ứng thì khối lượng giảm = 9, 15 (g)=> ... NaCl.Ta có: mKBr + mNaCl = 119x + 58 ,5y = 23,6 (1)mAgBr + mAgCl = 188x + 143,5y = 47 ,5 (2)Từ (1) và (2) ta có hệ pt =+=+ 5, 4 75, 1431886,2 35, 58119yxyx Giải hệ pt ta có nghiệm ... phản ứng thì khối lượng giảm = 9, 15 (g)=> x = 5, 91 150 . 15, 9 = 15 (g)Vậy khối lượng NaI ban đầu là: 15 (g)PHƯƠNG PHÁP DÙNG MÓC SO SÁNH Bài tập 1:AgNO3 + NaBr AgBr + NaNO3 (1)AgBr kết...
 • 4
 • 620
 • 4
lý thuyết và bài tập chương sóng ánh sáng 12 luyện thi đại học

lý thuyết và bài tập chương sóng ánh sáng 12 luyện thi đại học

... λd = 0, 75 àm.A. 0 ,60 àm, 0 ,50 àm v 0,43 àm. B. 0 ,62 àm, 0 ,50 àm v 0, 45 àm.C. 0 ,60 àm, 0 ,55 µm 0, 45 µm. D. 0, 65 µm, 0 ,55 µm 0,42 àm.Cõu 28. Hai khe Iõng cỏch nhau 0,8 mm cách màn ... từ quỹ đạo M về quỹ đạo K có bước súng 2 = 0,10 26 àm. Tớnh bc súng di nht 3 trong dóy Banme? A. 6 , 56 6 àm. B. 65 , 66 àm. C. 0, 65 6 6 àm. D. 0,0 65 6 àm.Cõu 30. Mt ốn laze có công suất phát sáng ... En = -1 ,5 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = -3,4 eV. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằngA. 0, 65 4 .10-7m. B. 0, 65 4 .10 -6 m. C. 0, 65 4 .10 -5 m. D. 0, 65 4 .10-4m....
 • 15
 • 968
 • 0
Tài liệu BÀI TẬP CHƯƠNG OXI – NHÓM VIA ppt

Tài liệu BÀI TẬP CHƯƠNG OXI – NHÓM VIA ppt

... Hải THPT Loäc Ninh BÀI TẬP CHƯƠNG OXI NHÓM VIA Câu 1. Trong nhóm VIA, kết luận nào sau đây là đúng : Theo chiều điện tích hạt nhân tăng : A. Lực axit của các hiđroxit ứng với mức oxi ... cao. Bài 79. Khi cho ozon tác dụng lên giấy có tẩm ddKI và hồ tinh bột thấy xuất hiện màu xanh.Hiện tượng này là do:A. Sự oxi hoá tinh bột B. Sự oxi hoá iotua C. Sự oxi hoá Kali D. Sự oxi hoá ... tính…………………và mạnh hơn ……… ,oxi ……………ion I- ,nhưng ozon………… Bài 77. Ozon và hidropeoxit có tính chất hoá học giống nhau là:A. Đều có tính khử B. Đều có tính oxi hoáC. Đều có tính oxi hoá-khử D. Đều...
 • 7
 • 1,646
 • 28
Bài tập chương 5 - Đồng bộ hoá tiến trình doc

Bài tập chương 5 - Đồng bộ hoá tiến trình doc

... KTMT1 Bài tập chương 5 Đồng bộ hoá tiến trình Bài 2: Xét giải pháp đồng bộ hoá sau :while (TRUE) {int j = 1-i;flag[i]= TRUE; turn = i;while (turn@== j && flag[j]==TRUE); critical-section ... A2 hay B2 bắt đầu .  Bài 5 : Xét hai tiến trình sau :process A { while (TRUE) na = na +1; }process B { while (TRUE) nb = nb +1; }a. Đồng bộ hoá xử lý của hai tiến trình trên, sử dụng hai ... quá 20. Cần sửa chữa đoạn chương trình trên như thế nào để bảo đảm X không vượt quá 20 ?  Bài 8 : Tổng quát hoá câu hỏi 8) cho các tiến trình xử lý đoạn chương trình sau :process P1 { for...
 • 10
 • 4,197
 • 50
Tài chính quốc tế - Bài tập chương 5 pdf

Tài chính quốc tế - Bài tập chương 5 pdf

... BOP Nước ngoài - Công cụ vãng laiXuất khẩu hàng hóa +100 - Công cụ vốnTăng TSC -5 0Giảm TSN -5 0 - Công cụ vãng laiNhập khẩu hàng hóa -1 00 - Công cụ vốnTăng TSN +50 Giảm TSC +50 6. Tổng công ... định giảm nợ cho Việt Nam 50 triệu USD.BOP Việt Nam BOP Nước ngoài - Công cụ vốnThu CG vốn 1 chiều +50 Tăng TSN -5 0 - Công cụ vốnChi CG vốn 1 chiều -5 0Tăng TSC +50 10.Công ty Hải Châu nhập ... chậm từ Nhật trị giá 15 tỷ USD.BOP Việt Nam BOP Nước ngoài - Công cụ vãng laiNhập khẩu hàng hóa -1 5 Tăng TSN + 15 - Công cụ vãng laiXuất khẩu hàng hóa + 15 Tăng TSC -1 5 11.Công ty Investment...
 • 6
 • 2,989
 • 122
BÀI TẬP CHƯƠNG 5: ADVANCED CONTROLS pptx

BÀI TẬP CHƯƠNG 5: ADVANCED CONTROLS pptx

... field khác sẽ có thông báo lỗi và cho focus về ô cần nhập) Bài tập Windows Form Trung tâm CNTT TP Hồ Chí Minh BI TP CHNG 5: ADVANCED CONTROLS ã Mc tiờu : hiểu và áp dụng được các control: MaskEditBox, ... khởi động Form trong bài 1- Trong khi Form Splash đang hoạt động, nếu người dùng nhấn vào nút OK thì Form này ngưng hoạt động, đồng thời Form bài 1 được gọi hoạt động.1 Bài tập Windows Form Trung ... tiền.Ngoài mã vùng ra tấc cả các số điện thoại đều có 6 số. Bài 5: 1. Giao diện thiết kế như hình 2. Validation cho các fields đều phải nhập.3 Bài tập Windows Form Trung tâm CNTT TP Hồ Chí Minh 5Chú...
 • 5
 • 463
 • 1
Chương 5 : NHÓM HALOGEN doc

Chương 5 : NHÓM HALOGEN doc

... trong nhóm halogen tử của các nguyên tố trong nhóm halogen : : - Cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng tổng quát : - Cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng tổng quát : . .nsns22 np np 5 5.. ... Cl ( Z = 17 ) : Cl ( Z = 17 ) : 1s1s22 2s 2s22 2p 2p66 3s 3s22 3p 3p 5 51s1s22 2s 2s22 2p 2p 5 5Br ( Z = 35 ) : Br ( Z = 35 ) : 1s1s22 2s 2s22 2p 2p66 ... đỏđỏ-7,3-7,3 59 ,2 59 ,2II0,1330,1330,2200,220 151 151 2,662,66rắnrắnĐen Đen tímtím113,6113,6188 ,5 188 ,5 1. 1. Tính chất vật lí Tính chất vật lí : : Chú : Flo không tan...
 • 9
 • 526
 • 0
bài tập chương 5 lớp 11

bài tập chương 5 lớp 11

... H2 là 42 ,5. Tìm thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp sản phẩm?B7: Khi cho 1 hiđrocacbon no tác dụng với brom, chỉ thu được một dẫn xuất brom có tỉ khối hơi đối với không khí bằng 5, 207. Xác ... tích hỗn hợp đó cần 1 thể tích oxi (biết các khí đo cùng điều kiện)?B11: Một ankan có thành phần nguyên tố %C = 84,21%, %H = 15, 79%, tỉ khối hơi đối với không khí là 3,93.a) Xác định CTPT của ... phần % theo thể tích các khí còn lại trong bình sau phản ứng nổ? Biết không khí chứa 1 /5 thể tích O2 và 4 /5 thể tích N2.B13: Tỉ khối của một hỗn hợp khí gồm CH4 và C2H6 so với không...
 • 2
 • 665
 • 3
Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 5 nhóm halogen pot

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 5 nhóm halogen pot

... điển hình 2 khử mạnh khử yếu oxi hóa oxi hóa yếu 41 A. 3,45g; B. 4,67g; C. 5, 15g; D. 8,75g. Hãy chọn đáp án đúng. 5 .104 Cho 2,06g muối Natri halogenua (A) tác dụng với dung dịch ... thoát ra là A. 2 ,57 lít B. 5, 2 lít C. 1 ,53 lít D. 3, 75 lít b) Khối lượng mangan clorua tạo thành là A. 8,4 g B.14 ,5 g C.12,2 g D. 4,2 g Cho Mn = 55 . Hãy chọn đáp án đúng. 5. 86 Sục hết một ... đáp án đúng. 5 .1 05 Để điều chế dung dịch axit Flohiđric có nồng độ 38% (hiệu suất phản ứng là 80%). Khối lượng CaF2 cần dùng là: A. 1, 150 5kg B. 1,1775kg. C. 1,25kg D. 1, 258 kg. Hãy chọn...
 • 45
 • 5,316
 • 75
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 5 ppt

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 5 ppt

... Dòng tiếp theo ghi đơn giá của mạng an toàn. BÀI TẬP CHƯƠNG 5 Bài 1 : Mạng an toàn Cho một mạng N (N <= 20) máy tính được đánh số từ 1 đến N. Sơ đồ mạng được cho bởi hệ gồm M kênh (đoạn)...
 • 3
 • 462
 • 0
Bài tập chương V Nhóm Halogen

Bài tập chương V Nhóm Halogen

... phản ứng v i nhau ? A. CuSO4 v BaCl2; Cu(NO3)2 v NaOH B. CuSO4 v Na2CO3; BaCl2 v CuSO4 C. Ba(NO3)2 v NaOH ; CuSO4 v NaCl D. AgNO3 v BaCl2; AgNO3 v HClCâu ... Clo chỉ đóng vai trò là chất khử.B. Clo v a đóng vai trò chất oxi hóa, v a đóng vai trò chất khử.C. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hóa.D. Nước đóng vai trò chất khử, Clo đóng vai trò chất oxi ... (II) không đổi tác dụng v i dung dịch HCl tạo ra 0, 2 mol H2. Hai kim loại đó làA. Ba v Cu. B. Mg v Fe. C. Mg v Zn. D. Fe v Zn.Câu 40: Cho1,53 g hỗn hợp Mg, Fe, Zn v o dung dịch HCl dư...
 • 14
 • 3,623
 • 30
Bài tập chương 5 - Nhóm Halogen

Bài tập chương 5 - Nhóm Halogen

... 1 Chương 5 nhóm halogen 5. 1 Các nguyên tố nhóm VIIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là A. ns2np3 C. ns2np 5 B. ns2np4 D. ns2np6 Hãy chọn đáp án đúng. 5. 2 ở trạng ... mạnh 3,4 ,5 tăng dần giảm dần không tăng không giảm 6 +1 - 1 + 3 + 5 7 –1,0, +2, +3, +5. –1,+1,+3, +5, +7. –1, 0,+1, +2, +7. –1,0,+1,+2,3, +4, +5. 5. 8 Hãy chọn ... 2 A. –1, 0, +2, +3, +5. B. –1, +1, +3, +5, +7. C. –1, 0, +1, +2, +7. D. –1, 0, +1, +2, +3, +4, +5. Hãy chọn đáp án đúng. 5. 5 Trong nhóm halogen, khả năng oxi hóa của các chất luôn A....
 • 45
 • 420
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de li thuyet on tap chuong 5 nhom halogen mon hoa hoc lop 10bài tập hóa học lớp 10 cơ bản chương 5 nhóm halogen pdfgiải bài tập chương 5 halogenbài tập chương dẫn xuất halogenbài tập chương dẫn xuất halogenancolphenolbài tập chương 5 lý thuyết mạchbài tập chương 5 cảm ứng điện từbài tập chương 5 vật lý 12bài tập chương 5 môn kinh tế vi môbài tập chương 5 sóng ánh sángbài tập chương 5 vật lý 10 cơ bảnbài tập chương 5 vật lý 10bài tập chương 5 chất khí vật lý 10bài tập hóa về nhóm halogenbài tập hay về nhóm halogenBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ