1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Ngữ văn >

đề thi văn 9 kì II mới thi văn 9 kì II hot

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VIẾT BÀI VĂN TỰ SỰ CHO HỌC SINH LỚP 9

RÈN LUYỆN NĂNG VIẾT BÀI VĂN TỰ SỰ CHO HỌC SINH LỚP 9

... Rèn luyện năng viết bài văn tự sự cho học sinh lớp 9 phương pháp làm bài, quan tâm đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn và chú ý rèn luyện năng viết bài văn tự sự cho học sinh lớp 9, ... ý cho học sinh lập dàn bài. Người thực hiện: Trần Thị Kim Sa15 GPKH: Rèn luyện năng viết bài văn tự sự cho học sinh lớp 9 việc thực hành để rèn luyện năng cần thiết cho các em: năng ... dạy môn Ngữ văn lớp 9, tôi luôn trăn trở trước thực trạng chất lượng bài viết văn tự sự của học sinh. Vì vậy tôi chọn đề tài Rèn luyện năng viết bài văn tự sự cho học sinh lớp 9 , với mục...
 • 26
 • 9,490
 • 26
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN SÔNG MÃ - SƠN LA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN SÔNG MÃ - SƠN LA

... 1TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN SÔNG MÃ - SƠN LA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN, LỚP 6 Th i gian làm b i 90 phút I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 i m, 10 câu, m i câu trả l i đúng được ... kiến đánh giá bàn luận D. Trình bày diễn biến, sự việc II. Tự luận (7,5 i m) Câu 1 (1,5 i m). Thế nào là từ đơn ? Lấy 2 ví dụ về từ đơn. Câu 2 (6 i m). Kể về một thầy giáo hoặc cô giáo ... C. Đưa ra từ đồng nghĩa v i từ cần gi i thích D. Đưa ra từ tr i nghĩa v i từ cần gi i thích 10. Mục đích giao tiếp của văn bản tự sự là gì ? A. T i hiện trạng th i sự vật B. Bày tỏ tình...
 • 3
 • 1,360
 • 4
KHÁI NIỆM VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, VAI TRÒ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, CÁC DẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, PHÂN BIỆT VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG VÀ VĂN HÓA PHƯƠNG TÂY

KHÁI NIỆM VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, VAI TRÒ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, CÁC DẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, PHÂN BIỆT VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG VÀ VĂN HÓA PHƯƠNG TÂY

... LUẬNMÔN: VĂN HÓA DOANH NGHIỆPĐề tài 1:KHÁI NIỆM VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, VAI TRÒ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, CÁC DẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, PHÂN BIỆT VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG VÀ VĂN HÓA PHƯƠNG TÂYGVHD ... PHẦN 2: PHÂN BIỆT VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂYSự khác biệt giữa 2 nền văn hóa phương Đông phương Tây luôn là một đề tài thú vị. Mặc dù vấn đề toàn cầu hóa đang từng bước ... Phân theo vai trò của nhà lãnh đạo 4a. Văn hóa quyền lực 4b. Văn hóa gương mẫu 5c. Văn hóa nhiệm vụ: 5d. Văn hóa chấp nhận rủi ro 5e. Văn hóa đề cao vai trò cá nhân 5f. Văn hóa đề cao vai...
 • 25
 • 5,949
 • 27
chuyên đề tình hình các doanh nghiệp việt nam trong thời kì kinh tế thị trường

chuyên đề tình hình các doanh nghiệp việt nam trong thời kinh tế thị trường

... quản lý và kinh doanh của Công ty vận tải Biển Thuỷ Bắc. Bố cục báo cáo gồm có: Lời mở đầu Phần I: Tình hình chung của doanh nghiệp. A. Vị trí, đặc điểm, tình hình của doanh nghiệp. B. ... thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sau 17 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, về căn bản nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường ... Sự đổi mới này đã đem lại những thành tựu kinh tế to lớn trên các mặt trận, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ Trong hoạt động dịch vụ kinh doanh, lĩnh vực vận tải ngày càng phát triển...
 • 81
 • 243
 • 0
giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (4)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (4)

... .II/ MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG - HS quan sát hình 19. 2 : Sơ đồ mối quan hệ ADN ( gen )  mARN  prôtêin hình 19. 3 : Sơ đồ quan hệ giữa gen tính trạng. - HS thảo luận nhóm ... năng quan trọng nào ? TIẾT : 19 BÀI : 19 I/ MỐI QUAN HỆ GIỮA ARN VÀ PRÔTÊIN.- HS nghiên cứu thông tin đoạn 1 SGK quan sát hình 19 .1 SGK trả lời câu hỏi:? Em hãy cho biết giữa gen ... MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG* Mối quan hệ : + Gen là khuôn mẫu tổng hợp mARN, mARN là khuôn mẫu tổng hợp chuỗi prôtêin. Prôtêin biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.* Bản chất mối...
 • 15
 • 791
 • 1
giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (3)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (3)

... Gen( ADN) mARN Protein Tính trạng ?Tit 18: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG Tiết 18: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNGI. Mối quan hệ giữa ARN Protein:II. Mối quan hệ giữa gen tính ... amin cấu thành protein biểu hiện thành tính trạng. Tiết 18: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNGII. Mối quan hệ giữa gen tính trạng: Gen( ADN) mARN Protein Tính trạng Trỡnh t cỏc Nu ... 3 Nu tương ứng với 1 axit amin).Tiết 18: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG Tiết 18: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNGI. Mối quan hệ giữa ARN ProteinTrình tự các Nu trên mARN quy đònh...
 • 27
 • 650
 • 0
giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (2)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (2)

... xong.BÀI 19 : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG * I/ Mối quan hệ giữa ARN prôtêin :1/ Sự hình thành chuỗi axit amin trong tế bào:2/ Quan hệ giữa ARN prôtêin:(SGK)BÀI 19 : MỐI QUAN HỆ ... gia vào các hoạt động của tế bào => biểu hiện thành tính trạng. CÂU TRẢ LỜI Gen ( một đoạn ADN ) mARN Prôtêin Tính trạng 123BÀI 19 : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG * I/ Mối quan hệ ... GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG * I/ Mối quan hệ giữa ARN prôtêin :1/ Sự hình thành chuỗi axit amin trong tế bào:2/ Quan hệ giữa ARN prôtêin:mARN là dạng trung gian trong mối quan hệ giữa gen...
 • 25
 • 698
 • 0
giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (1)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (1)

... – KRÔNG NĂNG - ĐĂKLĂK BÀI 53 - TIẾT 64: PROTEINBÀI 53 - TIẾT 64: PROTEINI. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊNII. THÀNH PHẦN VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬIII. TÍNH CHẤTIV. ỨNG DỤNG BÀI 53: PROTEINI. TRONG ... H2N-CH(CH2-CH2-S-CH3)-COOH (metionin) H2N-CH(CH2-SH)-COOH (xystein)…Dựa vào công thức trên kiến thức về protein đã học ở môn sinh học, hãy cho biết: thành phần các nguyên tố trong protein đặc điểm cấu ... nước;D. Cả B C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM2. Chọn thí nghiệm nào sau đây để phân biệt sợi tơ tằm sợi bông ?A. Đốt cháy có mùi khét. B. Vò mạnh dễ nhàu.C. Nhẹ mặc thoáng mát. D. Cả A B....
 • 11
 • 542
 • 0
giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (8)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (8)

... vào cấu trúc hoạt động sinh lí của tế bào từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể3- Gen quy định tính trạng Tiết 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I -Mối quan hệ giữa A RN ... prôtêinII -Mối quan hệ giữa gen tính trạng Gen( một đoạn AND) mARN Prôtêin -Sơ đồ về mối liên hệ giữa gen tính trạng: Tính trạng 321 Từ sơ đồ trên, hãy giải thích:1 -Mối liên hệ giữa các ... giữa ARN Prôtêin? Bài 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNGI- Mối quan hệ giữa A RN prôtêin:-Sự hình thành chuỗi a xit amin dựa trên khuôn mẫu của mARN theo NTBS theo tương quan...
 • 23
 • 421
 • 0
giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (7)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (7)

... Bài 19: Mối quan hệ giữa gen tính trạng Bài 19: Mối quan hệ giữa gen tính trạng I - Mối quan hệ giữa ARN prôtêin Bài 19: Mối quan hệ giữa gen tính trạng Bài 19: Mối quan hệ ... Bài 19: Mối quan hệ giữa gen tính trạng Bài 19: Mối quan hệ giữa gen tính trạng I - Mối quan hệ giữa ARN prôtêinII - Mối quan hệ giữa gen tính trạng Bài 19: Mối quan hệ giữa ... Tuần 10 tiết 19 Mối quan hệ giữa gen tính trạng Bài 19: Bài 19: Mối quan hệ giữa gen tính trạng Bài 19: Mối quan hệ giữa gen tính trạng I - Mối quan hệ giữa ARN prôtêinGH"#$B,'>0:4A10I"A10GJH70$K...
 • 15
 • 507
 • 0
giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (6)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (6)

... i 19 Tiết 19: Mối quan hệ giữa gen tính trạng I - Mi quan h gia ARN v prụtờin II - Mối quan hệ giữa gen tính trạng * Sơ đồ:* Sơ đồ: Gen (một đoạn ADN) mARN PrôtêinTính trạng 123* Mối ... thành phần cấu tạo nên ribôxôm nơi tổng hp prụtờin. Bài 19 Tiết 19: Mối quan hệ giữa gen tính trạng I - Mối quan hệ giữa ARN prôtêin Gen mang thông tin cấutrúc của prôtêin Prôtêin đ ợc ... mARN trong ribôxôm?T ơng quan: 3 nuclêôtít 1 axit amin Bài 19 Tiết 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNGI - Mối quan hệ giữa ARN prôtêin - mARN là dạng trung gian có vai trò truyền đạt...
 • 11
 • 442
 • 0
giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (5)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (5)

... #-$"0&"(),7<!-+=7()$,D-:Y#&6#$2j78"-W3),T-k:U3?!$%#-$)#$-h#$-+D#& !9: ;#$ Bài tập Một gen có 3000 nucleotit thực hiện quá trình tổng hợp mARN sau đó là tổng hợp protein Số nucleotit có trong phân ... )) 9 .,:; 4);<'()*+, - ./01 )067 +8 ))= ).)7 44 <) 9 :>? 4&'5)@ ) 9 )*+, ... 1500B. 750 D. 1000Sè axit amin cã trong cÊu tróc bËc 1 cña Protein là: A. 500 C. 1000B. 498 D. 99 8 lmn73)7o)->*10Y-&.#7U7$p!q)2)rbb-$c7$%# !G-+H#$6",05+s-A#&$B**+,...
 • 15
 • 367
 • 0
Đề + đáp án và ma trận (mới) thi HKII - Hóa học 8(2010-2011).

Đề + đáp án và ma trận (mới) thi HKII - Hóa học 8(2010-2011).

... PHÒNG GD-ĐT TÂY SƠNTRƯỜNG THCS TÂY ANHọ tên:……………………… Số báo danh:…………………… Lớp:…………………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IINĂM HỌC: 201 0-2 011Môn: Hóa học 8Thời gian: 45 phút ... C + O2, (2) Mg + O2, (3) CH4 + O2. Điểm giống nhau ở cả ba phản ứng này là : A. đều thuộc loại phản ứng hóa hợp. B. đều thuộc loại phản ứng phân hủy. C. các sản phẩm oxit sinh ra đều ... (05 điểm):Câu Đáp án Điểm1(1,0 điểm) - Cho giấy quỳ tím vào 3 mẫu thử đựng các dung dịch trên. 0,25 - Dung dịch nào làm quỳ tím thành đỏ là lọ đựng dung dịch H2SO4 0,25 - Dung dịch nào...
 • 4
 • 459
 • 0
đề thi văn 9 kì II mới thi văn 9 kì II hot

đề thi văn 9 II mới thi văn 9 II hot

... HỌC KÌ II – MÔN NGỮ VĂN 9 Năm học: 2010-2011Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề) Học sinh làm bài vào giấy thi A/ Phần trắc nghiệm (3 điểm)I/ Câu hỏi chọn lựa: Ghi ra giấy thi chữ ... Phương.………….Hết…………HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC KÌ II – MÔN NGỮ VĂN 9 Năm học: 2010 – 2011A/ Phần trắc nghiệm (3 điểm)I/ Câu hỏi chọn lựa:Câu 1 2 3 4 5 6Ý đúng C B B A C C II/ Câu hỏi điền khuyếtCâu ... trên lăngThấy một … trong lăng rất đỏCâu 8: Một … nho nhỏ… dâng cho đờiIII/ Câu hỏi ghép đơi: Câu 9: Ghi ra giấy thi kết quả nối ý cột A với ý cột B cho phù hợpCột A Nối ý Cột B1. Con cò...
 • 5
 • 172
 • 0
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 9 NĂM HỌC 20112012 NGỮ văn

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 9 NĂM HỌC 20112012 NGỮ văn

... UBND HUYỆN NGỌC HỒIPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 9 NĂM HỌC 2011-2012Môn: Ngữ Văn Ngày thi: 14/02/2012Thời gian: 150 phút ... - - - -ĐỀ CHÍNH THỨCUBND HUYỆN NGỌC HỒIPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌNHỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 9 NĂM HỌC 2011-2012Môn: Ngữ Văn (Bản hướng dẫn gồm 02 trang)CÂU ... Huy Cận, Ngữ văn 9 tập 1) Câu 2: (3,0 điểm)Cảm nhận về hình ảnh người lính qua 2 bài thơ: “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” (PhạmTiến Duật) và “Đồng Chí” (Chính Hữu) bằng một đoạn văn (từ...
 • 3
 • 469
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: de thi chuyen le hong phong hotđề thi học kì ii môn ngữ văn lớp 9đề thi học kì ii môn ngữ văn 9đề thi học kì ii lớp 9 môn ngữ vănđề thi ngữ văn 9 học kì iiđề thi học kì ii ngữ văn 9đề thi giữa học kì ii môn ngữ văn 9de thi ngu van lop 9 hoc ki iiđề thi học kì ii lớp 9 môn vănđề thi học kì ii ngữ văn lớp 9 năm 2014đáp án đề thi học kì ii môn ngữ văn lớp 9đề thi học kì 2 ngữ văn 9đề thi học kì ngữ văn 9đề thi học kì 2 ngữ văn lớp 9đề thi học kì ngữ văn lớp 9Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP