Phong trào xây dựng các làng, khu dân cư văn hóa ở huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 2001 – 2010)

Phong trào xây dựng các làng, khu dân văn hóa huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 2001 2010)

Phong trào xây dựng các làng, khu dân cư văn hóa ở huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 2001 – 2010)
... được của phong trào xây dựng làng, khu dân văn hóa huyện Phú Bình giai đoạn 2001 2010; Chỉ ra hiệu quả của phong trào xây dựng làng, khu dân văn hóa về kinh tế, xã hội Phú Bình. 4. ... Chương 1: Khái quát về huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên. Chương 2: Phong trào xây dựng các làng, khu dân văn hóa huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 2001 2010) Chương 3: Những ... dân ngày càng được nâng cao. 17 Chương 2. PHONG TRÀO XÂY DỰNG LÀNG, KHU DÂN CƯ VĂN HÓA HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN (GIAI ĐOẠN 2001 - 2010) 2.1. Những chủ trương về xây dựng Làng văn...
 • 79
 • 461
 • 0

SỞ HỮU VÀ SỬ DỤNG RUỘNG ĐẤT HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN (TỪ 1997 ĐẾN 2008)

SỞ HỮU VÀ SỬ DỤNG RUỘNG ĐẤT Ở HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN (TỪ 1997 ĐẾN 2008)
... ruộng đất Phú Bình trước khoán 10 2.2 Chuyển biến sở hữu ruộng đất Phú Bình dưới tác động của khoán 10 Chương 3 : Sở hữu và sử dụng ruộng đất huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (1997 2008) ... đề như diện tích đất đai, chăn nuôi, một số đồn điền lớn Thái Nguyên trong đó có huyện Phú Bình. Luận văn Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên qua tư liệu địa bạ triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX” ... hệ thống các tài liệu và kết quả nghiên cứu về tình hình sở hữu ruộng đất của huyện Phú Bình . Đề tài nghiên cứu khoa học “Đồn điền của thực dân Pháp huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên ...
 • 113
 • 471
 • 1

Công tác xây dựng gia đinh văn hóa huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long hiện nay, thực trạng và giải pháp

Công tác xây dựng gia đinh văn hóa ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long hiện nay, thực trạng và giải pháp
... tác xây dựng gia đình văn hóa huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài: Luận văn nghiên cứu vấn đề Công tác xây dựng gia đình văn hóa của huyện Tam Bình ... trạng của Công tác xây dựng gia đình văn hóa huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình văn hóa của huyện trong thời ... ĐÌNH VĂN HÓA HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” để làm Luận văn Tốt nghiệp của mình. Nội dung chủ yếu là tìm hiểu công tác xây dựng gia đình văn hóa của huyện kết...
 • 58
 • 2,181
 • 10

CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG HIỆN NAY. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG HIỆN NAY. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
... nghèo, câu lạc bộ gia đình nông dân văn hóa, thanh niên với hạnh phúc gia đình. Từ khi phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, khu phố văn hóa Tam Bình phát triển mạnh, từng bước ... hoạt động, có 86/132 khu dân có sân thể dục thể thao. Về xây dựng thực lực chính trị: Từ phong trào xây dựng đời sống văn hoá khu dân xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng ... tác xây dựng gia đình văn hóa huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài: Luận văn nghiên cứu vấn đề Công tác xây dựng gia đình văn hóa của huyện Tam Bình...
 • 41
 • 1,653
 • 4

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG HIỆN NAY. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG HIỆN NAY. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
... nghèo, câu lạc bộ gia đình nông dân văn hóa, thanh niên với hạnh phúc gia đình. Từ khi phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, khu phố văn hóa Tam Bình phát triển mạnh, từng bước ... hoạt động, có 86/132 khu dân có sân thể dục thể thao. Về xây dựng thực lực chính trị: Từ phong trào xây dựng đời sống văn hoá khu dân xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng ... tác xây dựng gia đình văn hóa huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài: Luận văn nghiên cứu vấn đề Công tác xây dựng gia đình văn hóa của huyện Tam Bình...
 • 41
 • 3,723
 • 21

Xây dựng kế hoạch 5 năm phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tây giai đoạn 2006 2010

Xây dựng kế hoạch 5 năm phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tây giai đoạn 2006 – 2010
... Đông. Phía Bắc giáp hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc ngăn cách bởi sông Hồng chảy qua. Phía Đông giáp Thủ đô Hà Nội và tỉnh Hng Yên. Phía Tây giáp tỉnh Hoà Bình Phía Nam giáp tỉnh Hà Nam Hà Tây có ... cụ thể hóa chiến lợc trong lộ trình phát triển dài hạn của đất nớc nhằm xác định các mục tiêu định hớng, các nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thể, các chơng trình, các cân đối vĩ mô chủ yếu và các giải ... ngành không chỉ khai thác tài nguyên, mà còn tiếp tục chế biến các loại nguyên liệu nguyên thủy đợc khai thác và sản xuất từ các loại nguyên liệu khoáng sản, thành các sản phẩm trung gian để sản...
 • 77
 • 417
 • 1

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đất vùng Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001- 2010 pdf

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đất vùng Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001- 2010 pdf
... cần thực hiện: - Dự án 1: Xây dựng khu BTTN đất ngập nớc Thái Thuỵ, Thái Bình - Dự án 2: Xây dựng khu BT loài và sinh cảnh Minh Tân, Hải Dơng - Dự án 3: Xây dựng trung tâm truyên truyền ... - Số loài có giá trị tài nguyên (cây gỗ, cây thuốc) mất trên 90%. Đối với động vật: VQG bị bao bọc bởi các khu dân c, các khu vực sản xuất, các khu vực du lịch trở thành cô lập, không có ... loài trong các thuỷ vực. 2.2.3. Thất thoát ĐDSH trong các đô thị và khu công nghiệp: Các thành phố, thị xã, các khu công nghiệp đều đợc xây dựng và phát triển trên những khu vực mà đó ĐDSH...
 • 174
 • 590
 • 0

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên pdf

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên pdf
... tư xây dựng Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên <.cn„…†n‡`ˆ‰1.1. TÊN DỰ ÁNDự án xây dựng Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc huyện Phổ Yên, tỉnh ... đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ĐỀ TÀIBáo cáo đánh giá tác độngmôi trường dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp số 3cảng Đa Phúc, huyện PhổYên, ... 0280.375.6262 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 433#2* KSG:+KS<Y2%"$O18K3<2G=I=H32]"?/i<0*kS=.=9=IDN33<2G22*...
 • 117
 • 1,053
 • 3

Lập dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm Đ1-X24 thuộc huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên theo TCVN 4054-2005

Lập dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm Đ1-X24 thuộc huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên theo TCVN 4054-2005
... thiết kế: Công ty t- vấn thiết kế xây dựng Thái Nguyên Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trịnh Văn Toàn Mssv: 100290 Lớp: CĐ1001 ... Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trịnh Văn Toàn Mssv: 100290 Lớp: CĐ1001 Trang: 26 Theo tính toán trên thì năm thứ 15: ... 3053 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trịnh Văn Toàn Mssv: 100290 Lớp: CĐ1001 Trang: 12 $2. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật...
 • 125
 • 441
 • 0

Tình hình mắc bệnh giun tròn trichocephalus suis đàn lợn nuôi tại một số xã thuộc huyện phú bình tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị

Tình hình mắc bệnh giun tròn trichocephalus suis ở đàn lợn nuôi tại một số xã thuộc huyện phú bình  tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị
... thuộc huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị”.2.1.2. Mục đích nghiên cứuUNghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn Trichocephalus suis lợn tạimột số xã của huyện Phú Bình. - ... suis đàn lợn nuôitại một số xã thuộc huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên và biện phápphòng trị”+ T$3;M"2.1.1. Tính cấp thiết của đề tàiĐất nước ta đang trên đường công nghiệp hóa ... thiện đời sống nhân dân trong huyện. 1.1.5.2. Khó khăn- Phú Bình là một huyện trung du có tới 7 xã miền núi, thuần nông,trình độ dân trí còn thấp, đời sống của đại bộ phận dân nông thôn còn...
 • 59
 • 1,911
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện phú bình tỉnh thái nguyên theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa giai đoạn 20112015đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện phú lương tỉnh thái nguyên giai đoạn 20072010ủy ban nhân dân huyện phú bình tỉnh thái nguyênđánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ va tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên giai đoạn 20062010đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên giai đoạn 20082013tiêu chí xây dựng khu dân cư văn hóaxây dựng khu dân cư văn hóanghiên cứu sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện phú lương tỉnh thái nguyêncầu xây dựng gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóaluận văn thạc sĩ về ảnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống hộ nông dân ở huyện phổ yên tỉnh thái nguyênđiều kiện tự nhiên kinh tế xã hội khu vực xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyênđặc điểm về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của khu vực xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyênquyết định công nhận khu dân cư văn hóađánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2008 2012tính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp khu dân cư mở rộng thành phố ninh bình tỉnh ninh bình công suấtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ