1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

tính chất ba đường trung trực của tam giác

tính chất ba đường trung trực của tam giác

tính chất ba đường trung trực của tam giác

... ®Ịu ba ®Ønh cđa mét tam gi¸c? §iĨm c¸ch ®Ịu ba ®Ønh cđa mét tam gi¸c lµ giao ®iĨm cđa ba ®­êng trung trùc cđa tam gi¸c ®ã TiÕt 60 §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC ba ®­êng trung ... ba ®­êng trung trùc cđa tam gi¸c a/ §Þnh lÝ: Ba ®­êng trung trùc cđa mét tam gi¸c cïng ®i qua mét ®iĨm §iĨm nµy c¸ch ®Ịu ba ®Ønh cđa tam gi¸c ®ã TiÕt 60 §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM ... mét tam gi¸c ®­êng trung trùc cđa mçi c¹nh gäi lµ ®­êng trung trùc cđa tam gi¸c ®ã - Mỗi tam giác có ba đường trung trực Mçi tam gi¸c cã mÊy ®­êng trung trùc? TiÕt 60 §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG...
 • 21
 • 298
 • 0
tiết 53: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

tiết 53: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

... cạnh BC ca tam giác ABC * Mỗi tam giác có ba đờng trung tuyến 2/ Tính chất ba đờng trung tuyến tam giác a) Thực hành: *Thực hành 1: Cắt gấp giấy Nhận xét: Ba đờng trung tuyến tam - Cắt tam giác ... Đờng trung tuyến tam giác A B x M x A C * on AM l ờng trung tuyến xuất phát từ đỉnh A ứng với cạnh BC tam giác ABC * Mỗi tam giác có ba đờng trung tuyến 2/ Tính chất ba đờng trung tuyến tam giác ... phát từ đỉnh A Vẽ đờng trung tuyến BE CF, chúng ứng với cạnh BC cắt G Tia AG cắt BC D ca tam giác ABC * Mỗi tam giác có ba đờng trung tuyến 2/ Tính chất ba đờng trung tuyến tam giác a) Thực hành:...
 • 22
 • 291
 • 0
Tính chất3 đường trung tuyến của Tam giác-Tiết 53

Tính chất3 đường trung tuyến của Tam giác-Tiết 53

... CK đường sao? giác không? Vì trung tuyến tam giác ABC b KM đường trung tuyến tam giác ABC c AM đường trung tuyến tam giác ABC Bài toán 2: Biết DI đường trung tuyến tam giác DEF Em chọn câu trả ... c Điểm I trung điểm cạnh EF Hãy vẽ tam giác với tất đường ?1 trung tuyến ? A N P B C M d Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến Thực hành 1: - Cắt tam giác giấy - Gấp lại để xác định trung điểm ... câu sau: Đường trung tuyến tam giác đoạn thẳng nối từ đỉnh tam giác tới …………………………… trung điểm cạnh đối diện … qua điểm Ba đường trung tuyến tam giác…………………… điểm gọi trọng tâm tam giác …………………………...
 • 19
 • 333
 • 1
tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

... Thế đường trung trực đoạn thẳng? b Cho đoạn thẳng AB, dùng thước có chia khoảng êke vẽ đường trung trực đoạn AB b Cỏch v ng trung trc ca on thng bng thc v ờke d A M B B1 : Xỏc nh trung im ... nằm đường trung trực đoạn thẳng có tính chất gì? Tiết 59: tính chất đường trung trực đoạn thẳng Điểm nằm đường trung trực đoạn thẳng cách hai đầu mút đoạn thẳng Cụ thể: Nếu M nằm đường trung trực ... tng ng) (2) T (1) v (2) MH l trung trc ca AB Vy M ng trung trc ca AB B Tiết 59: tính chất đường trung trực đoạn thẳng b Định lý (Định lý thuận ): Điểm nằm đường trung trực đoạn thẳng cách hai...
 • 21
 • 385
 • 0
Chế tạo màng ZnO tạp chất (In,N) bán bẫn loại p bằng PP phún xạ magnetron DC, kh.sát các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc, tính chất điện và tính chất quang của màng bán dẫn loại p

Chế tạo màng ZnO tạp chất (In,N) bán bẫn loại p bằng PP phún xạ magnetron DC, kh.sát các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc, tính chất điện và tính chất quang của màng bán dẫn loại p

... ti p tục thực chế tạo màng ZnO: (In,N) bán bẫn loại p phương ph p phún xạ magnetron DC Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc, tính chất điện và tính chất quang của màng bán ... 3: PHƯƠNG PH P PHÚN XẠ MAGNETRON DC Có nhiều phương ph p tạo màng mỏng đế rắn, phương ph p có ưu điểm nhược điểm riêng Tuy nhiên, chia chúng làm hai nhóm phương ph p là: Các phương ph p tạo màng ... ….) phương ph p tạo màng vật lý (bay hơi, phún xạ xung laser ….) Trong nhóm phương ph p tạo màng vật lý phương ph p phún xạ magnetron DC RF hai phương ph p nhà khoa học sử dụng phổ biến phòng...
 • 106
 • 1,403
 • 1
Tiết 60. Tính chất đường trung trực ...

Tiết 60. Tính chất đường trung trực ...

... nên M trung điểm đoạn thẳng AB ⇒ M Chứng minh trường hợp : thuộc đường trung trực M ∉ AB Nối M với I (I trung điểm đoạn thẳng AB –Trường hợp : M ∉ AB AB) chứng minh ∆ MAI = ∆ MBI Nối M với trung ... viên: PHAN VĂN SĨ Vì AB = AC (gt) ⇒ A thuộc trung trực BC (đl2) Tương tự : DB = DC ⇒ D thuộc đường trung trực đoạn thẳng BC Và EB = EC ⇒ E thuộc đường trung trực đoạn thẳng BC Trang: 88 Ngày soạn: ... nằm đường trung trực đoạn thẳng BC Hướng dẫn nhà: (2ph) – Học thuộc đònh lí nhận xét tính chất đường trung trực đoạn thẳng – Xem trước phần ứng dụng để tìm hiểu thêm cách vẽ đường trung trực...
 • 4
 • 252
 • 0
Tiết 61. Tính chất đường trung trực ... t

Tiết 61. Tính chất đường trung trực ... t

... - n t p đònh lí t nh ch t đường trung trực đoạn thẳng, t nh ch t tam giác cân bi t Luyện thành thạo cách dựng đường trung trực đoạn thẳng thước compa - Bài t p nhà 57, 59, 61 tr 30, 31 SBT IV ... cầu nhóm trình HS: Nhận x t CA = CB (= bk đtr t m C) ⇒ bày lời giải P, C nằm đường trung GV: Kiểm tra k t vài trực đoạn thẳng AB nhóm Vậy PC trung trực đoạn thẳng AB ⇒ PC ⊥ AB GV: Nhận x t Hướng ... đoạn ? HS: xy trung trực đoạn L T i sao? Ta có: IM = IL ML HỏiHs(K): IM + IN nhỏ HS: IM = IL I nằm trung Nếu I ≠ P : IL + IN > LN nào? (b t đẳng thức tam giác) trực đoạn ML GV: Nhận x t Hay IM +...
 • 2
 • 392
 • 0
Nghiên cứu một số tính chất sử dụng của liên hợp máy cày

Nghiên cứu một số tính chất sử dụng của liên hợp máy cày

... chất lợng sử dụng liên hợp máy cày đòi hỏi phải nghiên cứu hàng loạt vấn đề liên quan Sự đời liên hợp máy đời ngành chế tạo máy (khoảng 1880) mà liên hợp máy đợc nghiên cứu liên hợp máy cày Tuỳ ... nghiên cứu riêng phục vụ cho liên hợp máy cày mà phục vụ cho liên hợp máy khác [7] - Nghiên cứu kết cấu tính sử dụng máy cày - Nghiên cứu cách tổ chức chế độ sử dụng liên hợp máy cày [23] - Nghiên ... đích điều kiện nghiên cứu, nội dung phơng pháp nghiên cứu khác nhau, kết nghiên cứu mức độ khác có tầm tác dụng khác Nhìn chung nghiên cứu liên hợp máy cày chia làm bốn định hớng: - Nghiên cứu kết...
 • 100
 • 539
 • 0
Nghiên cứu một số tính chất sử dụng của liên hợp máy cày

Nghiên cứu một số tính chất sử dụng của liên hợp máy cày

... chất lợng sử dụng liên hợp máy cày đòi hỏi phải nghiên cứu hàng loạt vấn đề liên quan Sự đời liên hợp máy đời ngành chế tạo máy (khoảng 1880) mà liên hợp máy đợc nghiên cứu liên hợp máy cày Tuỳ ... nghiên cứu riêng phục vụ cho liên hợp máy cày mà phục vụ cho liên hợp máy khác [7] - Nghiên cứu kết cấu tính sử dụng máy cày - Nghiên cứu cách tổ chức chế độ sử dụng liên hợp máy cày [23] - Nghiên ... đích điều kiện nghiên cứu, nội dung phơng pháp nghiên cứu khác nhau, kết nghiên cứu mức độ khác có tầm tác dụng khác Nhìn chung nghiên cứu liên hợp máy cày chia làm bốn định hớng: - Nghiên cứu kết...
 • 100
 • 572
 • 0
Đánh giá sự ảnh hưởng của tính chất nguyên liệu đến hiệu quả phụ gia ZSM 5 trong quá trình FCC

Đánh giá sự ảnh hưởng của tính chất nguyên liệu đến hiệu quả phụ gia ZSM 5 trong quá trình FCC

... 92,28 8 ,50 P2 85, 88 0,14 3,49 19,38 1,09 36,66 9, 25 5,20 45, 90 30,09 8 ,53 5, 54 4,37 92, 65 9,18 10 85, 39 0,14 4,82 18, 25 1,17 33,19 11,08 6 ,52 44,26 29,84 8 ,56 5, 98 4, 45 94,22 9,30 20 85, 95 0, 15 6,18 ... 24,04 9,04 5, 30 33,09 32,72 15, 25 7, 65 5,61 95, 10 4 ,52 23,80 49,98 5, 04 A2 77,44 0,21 3,94 14,40 1,37 24, 75 10,39 6,40 35, 14 30,16 14,76 7,72 5, 46 96,10 4,49 22 ,56 53 ,04 4 ,58 10 76,76 0,21 5, 19 13,41 ... 13,41 1, 45 22,49 12 ,53 7,69 35, 02 28,49 14,78 8,37 5, 27 97 ,50 4,21 20,67 58 ,17 3,87 20 76,32 0,21 5, 60 12,00 1 ,51 19,80 14, 75 8,18 34 ,55 28 ,50 14,60 8,99 4,81 99,20 3,81 18, 15 63,40 3,14 75, 10 0,17...
 • 78
 • 737
 • 0
Tiết 28: Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác

Tiết 28: Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác

... của nó - Tìm các tam giác bằng ở hình 96 C N D B A M F P Hình học : Tiết 28: Thứ bảy ngày 27 – 11 – 2010 Trường hợp bằng thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g) (Tiết ... (Tiết 2) Bài tập 39 (Hình 106): Trên hình vẽ có các tam giác vuông nào bằng ? Tiết 28:  D E K F Hình học : Tiết 28: Thứ bảy ngày 27 – 11 – 2010 Trường hợp bằng thứ ba của ... các tam giác vuông nào bằng ? E Hình 108 : B Tiết 28:   A 1 D C H Hướng dẫn về nhà : - Ôn lại trường hợp bằng thứ ba của tam giác và hệ quả - Làm bài tập 35 , 38 , 39 ...
 • 9
 • 555
 • 0
LT: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh

LT: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh

... (Trường hợp thứ hai tam giác cạnh- góc-cạnh) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Tiếp tục củng cố kiến thức trường hợp thứ hai tam giác cạnh góc cạnh Kỹ : - Dùng trường hợp cạnh – góc – cạnh để chứng minh hai tam ... (2 phút) Qua em cần nhận hai tam giác ; cách chứng minh hai tam giác nhau; hai đoạn thẳng hay hai góc Hướng dẫn: (2 phút) Về nhà: - Xem lại tập giải - Làm tập : 30,32 SGK-120 Ngày soạn :12/11/2010 ... toán HD: Ta tìm cặp tam giác có hai cạnh tương ứng AD BC Vậy đường phụ phải tìm đường nào? Nối B với D ta có hai tam giác: ABD CDB Hai tam giác có yếu tố nhau? Kết luận hai tam giác đó? Mà ∠CBD...
 • 5
 • 471
 • 1
Tiết 23: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁCCẠNH GÓC CẠNH (C.G.C)

Tiết 23: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁCCẠNH GÓC CẠNH (C.G.C)

... sao? Nờu hai canh va goc cua tam giac bng hai canh va goc cua tam giac thi hai tam giac o bng Nờu hai canh va goc xen gia cua tam giac bng hai canh va goc xen gia cua tam giac thi hai tam giac ... nghia hai tam giac bng nhau? 2/ Nờu trng hp bng th nhõt cua tam giac ? Không đo độ dài AC AC Vậy ABC ABC có không? : Tit 23 TRNG HP BNG NHAU TH HAI CUA TAM GIAC CANH GOC CANH (C.G.C) 1- Vẽ tam ... 700 3cm 3cm C C Ta tha nhõn tinh chõ t c ban sau Nu hai caùnh va goc xen gia cua tam giac bng hai canh va goc xen gia cua tam giac thi hai tam giac o bng Nếu ABC ABC có: AB = AB B = B BC =...
 • 22
 • 326
 • 0
QUÁ TRÌNH đấu TRANH CHỐNG xâm lược CỦA NHÂN dân VIỆT NAM – tổ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA THỰC dân PHÁP

QUÁ TRÌNH đấu TRANH CHỐNG xâm lược CỦA NHÂN dân VIỆT NAM – tổ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA THỰC dân PHÁP

... Ngun nhân và dun cớ của viêêc thực dân Pháp xâm lược nước ta? Chúng đã tiến hành những thủ đoạn gì cêc xâm lược đó? BÀI 21: Q TRÌNH ĐẤU TRANH CHỚNG XÂM LƯỢC CỦA NHÂN DÂN ... NHÂN DÂN VIÊÊT NAM TỞ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA THỰC DÂN PHÁP 1.CÁC CÊC KHÁNG CHIẾN CHỚNG PHÁP XÂM LƯỢC Qua kiến thức học, trình bày sơ lược bước xâm lược thực dân Pháp? TÀU ... TỞ CHỨC CAI TRỊ CỦA THỰC DÂN PHÁP mơ cai rơêntrị g bơê - Sau Phápnăm mở1884 rộngPháp máy máy tồnthớng cõi trị raNam toàntừ cõikhi Viêê t Nam Việt nào? * Chính tri -Thực hiêên chính...
 • 31
 • 535
 • 0
luyện tập(TH bằng nhau thứ 2 của tam giác

luyện tập(TH bằng nhau thứ 2 của tam giác

... TIẾT : 27 1/ Phát biểu trường hợp thứ hai tam giác cạnh - góc – cạnh (c-g-c) 2/ Sửa tập 30SGK/ 120 : Trên hình, tam giác ABC A’BC có cạnh chung BC=3cm · CA=CA’=2cm, ·ABC = A/ BC = 300 hai tam giác ... Tìm cặp tam giác hình sau : H:1 H :2 H:3 ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN H:1  BAD = EAD H :2  IKG = HGK H:3  Không có cặp tam giác HƯỚNG DẪN VỀ NHA HƯỚNG DẪN VỀ NHA - Xem lại giải - Làm tập : 42 , 43 , ... ABC = A’BC Bài 31 SGK/Tr 120 Cho đoạn thẳng AB, điểm M nằm đường trung trực AB So sánh độ dài đoạn thẳng MA MB d M A ¬ I B  CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH HAI ĐOẠN THẲNG BẰNG NHAU -Chứng minh chúng...
 • 14
 • 405
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp kế toán nghiệp vụ mua hàng trong các doanh nghiệp tính thuế gtgt theo phương pháp trực tiếpđặc điểm kế toán nghiệp vụ tiêu thụ với doanh nghiệp tính thuế gtgt theo phương pháp trực tiếptính chất của hợp đồng bảo hiểmnghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánhtrạng thái vật lý và thành phần các chất dinh dưỡng cơ bản trong tảo spirulina1 các đặc trưng và tính chất cơ bản của hạt nhântính chất tập trung của thị trườngnếu uống cong một thanh kim loại tự nó không thẳng lại được tính chất đó được gọi là tính dẻo vậy2 3 4 bảng tính toán lưu lượng nút áp lực mạng vòng giờ max có cháybảng 4 1 những loài giun tròn tìm thấy ở đường tiêu hóa lợn tại một số xã thuộc huyện chợ mới tỉnh bắc kạntrò chơi làm thay đổi hình thức học tập chỉ bằng hoạt động trí tuệ do đó giảm tính chất căng thẳng của giờ họctính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp sol geltính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp sol gel với xúc tác axittính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp sol gel với xúc tác bazơtính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp trộn nóng chảyNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP