Đề thi HK II và đáp án môn Sinh học 7

Đề thi HK II đáp án môn Sinh học 10 CB NC -Đề số 1

Đề thi HK II và đáp án môn Sinh học 10 CB và NC -Đề số 1
... tâm động…………………………………………… 1 - Kết tạo tế bào có nhiễm sắc thể đơn bội 1n……………0,5đ HỌ VÀ TÊN:…………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009 LỚP:……………………………… MÔN : SINH 10 CƠ BẢN SBD: ……………………………… ... phân giảm phân? HỌ VÀ TÊN:…………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009 LỚP:……………………………… MÔN : SINH 10 CƠ BẢN SBD: ……………………………… THỜI GIAN:45 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) Câu (2,5đ): Cấu ... giảm phân? HƯỚNG DẪN CHẤM SINH 10 CƠ BẢN HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009 - Câu 1: Cấu tạo virút: - Tất virút bao gồm thành phần : lõi axit nuclêic (hệ gen) vỏ Protein (1 ) Hệ gen virút ADN ( chuỗi...
 • 5
 • 289
 • 0

Đề thi HK II đáp án môn Sinh học 11 CB NC -Đề số 1

Đề thi HK II và đáp án môn Sinh học 11 CB và NC -Đề số 1
... ) (1 ) giải thích (0,25đ) - Về hình thức sinh sản: đẻ trứng→đẻ trứng thai→đẻ (1 ) giải thích ( 0,25đ) HỌ VÀ TÊN:…………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009 LỚP:……………………………… MÔN : SINH 11 ... TÊN:…………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009 LỚP:……………………………… MÔN : SINH 11 CƠ BẢN SBD: ……………………………… THỜI GIAN:45 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) Câu (2,5đ) :Sinh trưởng thực vật ? Phân biệt sinh ... HƯỚNG DẪN CHẤM SINH 11 NÂNG CAO HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009 Câu 1: Định nghĩa sinh trưởng phát triển: - sinh trưởng trình tăng lên số lượng, khối lượng kích thước tế bào...
 • 4
 • 357
 • 0

Đề thi HK II đáp án môn Sinh học 6

Đề thi HK II và đáp án môn Sinh học 6
... dẫn; (6) bào tử; (7) nguyên tản Câu 3: (1Đ) Vì hai loại chín vỏ tự tách làm hạt rơi xuống đất, không thu hoạch Câu 4: (1Đ) Vì: - Thi u TV thi u nguồn cung cấp oxi thức ăn cho người ĐV -Thi u ... ĐÁP ÁN Câu 1: (2Đ) a) Các phận hạt:(1,5đ) - Hạt gồm có vỏ, phôi chất dinh dưỡng dự trữ + Phôi hạt ... loài TV quý để bảo vệ số lượng - Xây dựng vườn TV, vườn quốc gia để bảo vệ loài TV - Cấm buôn bán xuất loài TV quý hiến - Giáo dục nhân dân tham gia bảo vệ rừng ...
 • 3
 • 216
 • 0

Đề thi HK II đáp án môn Sinh học 7

Đề thi HK II và đáp án môn Sinh học 7
... Đáp án môn SINH HỌC I/ Trắc nghiệm: câu 0.25đ B B A D B A II/ Tự luận: Những đặc điểm cấu tạo chim bồ câu thích nghi với đời ... Thân hình thoi, bao phủ lông vũ nhẹ xốp - Hàm răng, có mỏ sừng bao bọc - Chi trước bién đổi thành cánh - Chi sau có bàn chân dài, ngón có vuốt Sai khác Thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm Ăn thịt Bộ ăn sâu ... thích nghi chế độ ăn - thích nghi chế độ gặm - thích nghi chế độ ăn sâu bọ nhấm thịt - nhọn, hàm - thi u nanh, - cửa ngắn sắc để róc có – mấu nhọn cửa lớn sắc, có xương, nanh lớn dài khoảng trống...
 • 2
 • 264
 • 0

Đề thi HK II đáp án môn Hóa học 10NC - Đề số 1

Đề thi HK II và đáp án môn Hóa học 10NC - Đề số 1
... + H2SO4 đặc → CuSO4 + H2O D 2Fe + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 Câu 26: Khi hòa tan 11 ,2 gam Fe vào 200ml dung dịch H2SO4 loãng 1, 2M Thể tích H2 thoát điều kiện tiêu chuẩn là: A 5,6 lit B 2,24 lit C 4,48 ... 2SO4 loãng tạo thành 16 ,1 gam muối sunfat M kim loại nào? A Mg B Zn C Al D Fe Câu 28: Chọn mệnh đề sai: A Tính khử halogenua giảm dần theo thứ tự F− > Cl− > Br − > I − B Bán kính hạt nhân tăng ... tả sai tính chất chất phản ứng: FeCl2 + Cl2 → FeCl3 A Nguyên tử clo oxi hóa ion Fe2+ B Ion Fe2+ bị oxi hóa 2+ C Ion Fe oxi hóa nguyên tử clo D Ion Fe2+ khử nguyên tử clo Câu 25: Chọn phương trình...
 • 2
 • 311
 • 0

Đề thi HK II đáp án môn Hóa học 11NC - Đề số 1

Đề thi HK II và đáp án môn Hóa học 11NC - Đề số 1
... 13 2 11 C 209 11 D 357 11 D 13 2 12 B 209 12 A 357 12 B 13 2 13 B 209 13 D 357 13 B 13 2 14 D 209 14 D 357 14 B 13 2 15 A 209 15 B 357 15 A 13 2 16 C 209 16 B 357 16 A 13 2 17 A 209 17 D 357 17 D 13 2 18 ... (Ag =10 8; Cu = 64) A CH3-OH (CH3)2-CH-OH B C2H5-OH (CH3)2-CH-OH C C2H5-OH CH3-CH2-CH2-OH D CH3-OH CH3-CH2-CH2-OH Câu 11 : Chất tác dụng với CuO nhiệt độ cao tạo xeton ? A butan -1 - ol B butan-2-ol ... màu vàng : A But-2-in B Butanal C But -1 - in D But-2-en Câu 25: Sản phẩm thực phản ứng tách nước với xúc tác H2SO4 đặc 17 0 C từ butan-2-ol ? A But -1 - en B đibutyl ete C But-2-en D but -1 - en but-2-en...
 • 9
 • 322
 • 0

Đề thi HK II đáp án môn Hóa học 12CB - Đề số 1

Đề thi HK II và đáp án môn Hóa học 12CB - Đề số 1
... cauhoi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 dapan 1C 2D 3A 4B 5B 6D 7B 8D 9B 10 C 11 B 12 A 13 D 14 A 15 D 16 C 17 C 18 C 19 B 20 D 21 D 22 A 23 D HOA HOC HOA HOC HOA HOC HOA HOC HOA HOC HOA HOC HOA HOC 1 1 1 24 ... phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Đề thi học kỳ II Đề số : 01 02 ... 24 C 25 D 26 A 27 B 28 A 29 A 30 C Môn Đề thi học kỳ II (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi tr ớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh...
 • 6
 • 281
 • 2

Đề thi HK II đáp án môn Hóa học 12CB - Đề số 2

Đề thi HK II và đáp án môn Hóa học 12CB - Đề số 2
... axit: A H2SO4 đặc, nguội B HCl C H2SO4 đặc, nóng D HNO3 loãng Câu 30: Phản ứng sai: A Cu + Cl2  CuCl2 B Cu + FeCl3  CuCl2 + 2FeCl2 C Cu + H2SO4  CuSO4 +H2 D Cu +1 /2 O2 + HCl CuCl2 + H2O ... HOA HOC HOA HOC HOA HOC made cauhoi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dapan C D A B B D B D B C B A D A D C C C B D D A D C D A B A A C ... D Fe, FeO , Fe3O4 Fe2O3 Câu 26 : Cho vào ống nghiệm vài tinh thể K 2Cr2O7, sau thêm tiếp khoảng ml nước lắc để K2Cr2O7 tan hết, thu dung dịch X Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, thu...
 • 3
 • 495
 • 1

Đề thi HK II đáp án môn Tin học 8

Đề thi HK II và đáp án môn Tin học 8
... năm thay đổi học sinh giỏi khối tăng rõ rệt nhìn chung tổng cộng lớp 7a có số học sinh giỏi cao giảm dần Bên cạnh số học sinh nữ lớp A củng cao số học sinh nam ngược lại lớp 7d có học sinh cao ... ĐÁP ÁN Câu 1: lọc liệu chọn hiển thị hàng thoả mản tiêu chuẩn định Ví dụ lọc ba nước dành huy chương vàng nhiều -lọc trước in cho phép kiểm tra in ... học sinh nam ngược lại lớp 7d có học sinh cao giảm dần - sử dụng lệnh lọc để lọc lớp 7a có tổng học sinh giỏi cao ...
 • 2
 • 213
 • 0

Đề thi HK II đáp án môn Sinh 8 - Đề số 2

Đề thi HK II và đáp án môn Sinh 8 - Đề số 2
... - ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 0 8- 20 09 MÔN: Sinh học ––––––––––––––––––– Phần I: (3 điểm) Mỗi phương án đúng, chấm 0,3 điểm Đáp án: * Đề số 1: Câu Phương án C ... A B 10 C * Đề số 2: Câu Phương án A C D C B D A B C 10 C * Đề số 3: Câu Phương án B B D D A A B C A 10 C * Đề số 4: Câu 10 Phương án B A C A C B D C B D Phần II: (7 điểm) * Đáp án, hướng dẫn ... điểm) * Đáp án, hướng dẫn chấm thứ tự câu đề số Câu 11: Trình bày vai trò hooc môn So sánh khác tuyến nội tiết tuyến ngoại tiết (2, 5 điểm) – Vai trò hooc môn (mỗi ý đúng, chấm 0,75 điểm) + Duy trì...
 • 4
 • 166
 • 0

Đề thi HK II đáp án môn Sinh 6 - Đề số 2

Đề thi HK II và đáp án môn Sinh 6 - Đề số 2
... - ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 0 8 -2 009 MÔN: Sinh học ––––––––––––––––––– Phần I: (3 điểm) Mỗi phương án đúng, chấm 0,3 điểm Đáp án: * Đề số 1: Câu Phương án A ... C A D 10 D * Đề số 2: Câu Phương án A D B C B C A A D 10 D * Đề số 3: Câu Phương án C B A A A B C D D 10 C * Đề số 4: Câu Phương án B B A B D C D C B 10 A Phần II: (7 điểm) * Đáp án, hướng dẫn ... hướng dẫn chấm thứ tự câu đề số Câu 11: (2, 5 điểm) + Nêu khái niệm Phân loại thực vật (trang 141, SGK Sinh học 6) , chấm điểm + Nêu tên ngành, chấm 0,3 điểm Câu 12: (2 điểm) + Thức ăn: rau, quả,...
 • 2
 • 137
 • 0

Đề thi HK II đáp án môn Vật lý 10NC - Đề số 1

Đề thi HK II và đáp án môn Vật lý 10NC - Đề số 1
... ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM 0 8-0 9 Môn: Vật 10 NC Câu (1, 0đ) (1, 5đ) (1, 0đ) (1, 0đ) (0,5đ) (0,5đ) (2,0đ) Nội dung Đường thẳng đứng qua trọng tâm vật gặp mặt chân đế ... 0,5 a- Nhận thấy p2 = p1    Hai vectơ vận tốc ngược hướng p = p1 + p =0 Động lượng hệ p = p2 – p1 = m2v2 – m1v1= 0,5 b Vì => p'2 – p '1 = m2v'2 – m1v '1 = Lập tỉ số để suy ra: Hoặc v'2 –v '1 = ... –v '1 = => loại Hoặc v'2 = - v2 v '1 = - v1 a- Chọn gốc điểm ném mv pV = m1 µ m2 µ RT1 ⇒m1 = RT2 ⇒ m2 = => ∆ m = m2 – m1 = pV µ RT1 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 pV µ RT2 pV  1 µ T −T RT  0,5 0,5...
 • 2
 • 387
 • 0

Đề thi HK II đáp án môn Vật lý 10CB - Đề số 1

Đề thi HK II và đáp án môn Vật lý 10CB - Đề số 1
... ĐA THI KỲ II MÔN LÝ 10 CB - NĂM HỌC 0 8-0 9 Thời gian làm 45 phút Câu (1, 5đ) Câu (1, 5đ) Câu (2,0đ) a) Lực tương tác phân tử nước với lớn lực tương tác phân tử nước với phân tử môn b) Các ... lượng: p = mv - cho biết chiều p chiều v c- Biểu thức vân tốc giật lùi v Câu 0,5 - Từ trạng thái 1sang trạng thái đẳng tích nên V2 = V1= lít p1T2 p2 = thay số để có p2 = atm T1 - Từ trạng thái ... 0,5đ b- Định luật bảo toàn động lượng: 0,5đ u  s   , , m1v1 + m 2v = m1v1 + m2v =− md  vd Ms d-Tăng khối lượng bệ pháo bệ pháo cắm vào đất để tăng sức cản Câu (3,0đ) 0,5     a- Động...
 • 2
 • 195
 • 0

Đề thi HK II đáp án môn Vật lý 11CB - Đề số 1

Đề thi HK II và đáp án môn Vật lý 11CB - Đề số 1
... THÀNH TỰU GIAN - Những phát minh máy móc: + Năm 17 64 Giêm Ha-gri-vơ sáng chế máy kéo sợi Gienni suất gấp lần + Năm 17 69, Ác-crai-tơ chế tạo máy kéo sợi chạy - Giới thi u số phát - Hoàn thành bảng ... đời 60/XVIII kết thúc sống xã hội) năm 40/XIX - GV nêu câu hỏi: Vì - Tiền đề: Cách mạng công nghiệp + Vốn diễn Anh? + Nhân công + Sự phát triển kỹ thuật Tàu thủy chạy nước James Watt - Lập bảng ... ảnh 18 07 xuất tàu thủy chạy + Năm 17 79, Crôm-tơn cải máy nước sông tiến máy kéo sợi tạo sản phẩm đẹp, bền + Năm 17 85, Ét-mơn Các-rai chế tạo máy dệt chạy sức nước, suất tăng 40 lần + Năm 17 84,...
 • 4
 • 231
 • 0

Đề thi HK II đáp án môn Văn 10 - Đề số 1

Đề thi HK II và đáp án môn Văn 10 - Đề số 1
... thức nghệ thuật. (1 ) Hết HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VĂN KHỐI 10 ĐỀ THI HỌC KỲ II- NĂM HỌC 200 8-2 009 I.Phần chung: Câu 1: Yêu cầu viết văn nghị luận văn học,biết cách cảm nhận phân tích cụ thể đoạn “Trao ... đạt 0,25 điểm cho số lượng dòng đủ theo yêu cầu II. Phần riêng:(chương trình chuẩn) Đề A Câu 3: Nêu tầng cấu trúc văn văn học : -Tầng ngôn từ (ngữ âm ,ngữ nghĩa ) -Tầng hình tượng -Tấng ý nghĩa (nêu ... đắn Cụ thể :(học sinh viết đoạn văn với luận điểm sau: -Trình bày thực trạng học sinh quay cóp thi cử - Phân tích nguyên nhân, hậu tai hại - Xác định thái độ đắn thi cử Cách cho điểm : Nội dung:Viết...
 • 3
 • 298
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi trac nghiem va dap an mon tin hocđề thi và đáp án môn sinh học năm 2010đề thi trắc nghiệm và đáp án môn kiểm toánde thi trac nghiem va dap an mon thi truong chung khoanđề thi và đáp án môn sinh học lớp 9đề thi và đáp án môn sinh học lớp 12de thi trac nghiem va dap an mon kinh te vi mođê thi trăc nghiệm và đáp án môn luat doanh ngiepde thi giao vien va dap an mon vande thi giao vien va dap an mon van tinh nghe anđề thi trắc nghiệm và đáp án quản trị họcde thi tot nghiep co dap an mon sinh 12tổng hợp câu hỏi lý thuyết và đáp án môn sinh học lớp 12bai tap va dap an mon sinh hocđề thi và đáp án môn sinh cao đẳngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015