1. Trang chủ >
 2. Lớp 12 >
 3. Toán học >

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán trường THPT bạch đằng, hải phòng

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán trường THPT bạch đằng, hải phòng

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán trường THPT bạch đằng, hải phòng

... đại x  , yCD  , đạt cực tiểu x  1 , yCT  1 lim y   , lim y   x x * Bảng biến thi n x – y’ + y 0.25 + -1 – + + -1 - Đồ thị: 0.25 2 b.(1,0 điểm) y '  3 x  3m  3  x ...
 • 6
 • 889
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán trường THCSTHPT nguyễn bình, quảng ninh

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán trường THCSTHPT nguyễn bình, quảng ninh

... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NINH TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Bản hướng dẫn chấm có trang Câu NỘI DUNG x Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm ... thị hàm số   x 1 Điểm 1.0 x 1 0.5 Bảng biến thi n 1.a Hàm số nghịch biến ( ;1) (1;  ) ,Hàm số cực trị Đồ thị : Nhận xét : Đồ thị nhận giao điểm đường tiệm cận I(1 ;1) làm tâm đối xứng ... điểm Tổng số viên bi hộp 24 Gọi  không gian mẫu 4 Lấy ngẫu nhiên viên hộp ta có C24 cách lấy hay n(  )= C24 Gọi A biến cố lấy viên bi có đủ màu Ta có trường hợp sau: 1 +) bi đỏ, bi vàng bi...
 • 8
 • 679
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

... HNG DN CHM MễN TON THI TH THPT QUC GIA NM 2015 Cõu ỏp ỏn im Cõu1) a) y = x3 + x - + TX D = R , xlim y = -Ơ , xlim y = +Ơ đ-Ơ đ+Ơ...
 • 7
 • 650
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Nguyễn Hiền, Đà Nẵng

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Nguyễn Hiền, Đà Nẵng

... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 (GỒM TRANG) Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y  f ( x)  x  x  1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số cho (1 điểm) ... thị (C) hàm số cho (1 điểm) Hàm số y  f ( x)  x  x   Tập xác định: R  Sự biến thi n: + Chiều biến thi n: y '  f '(x)  3x  6x, y '   x  0; x  0,25 Hàm số đồng biến khoảng  ;0 ... Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(1;  2; 3) , đường thẳng x 1 y  z  mặt phẳng ( P ) : x  y  z   Gọi H hình chiếu vuông góc A d:   1 mặt phẳng tọa độ (Oyz) B giao điểm đường...
 • 5
 • 573
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Thanh Chương 3, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Thanh Chương 3, Nghệ An

... đại x  , yCD  , đạt cực tiểu x  1 , yCT  1 lim y   , lim y   x  x  * Bảng biến thi n x – y’ + y -1 + – + + - -1 Đồ thị: 0.25 2 B (1,0 điểm) y '  3 x  3m  3  x  m  ... 0.25 0.25 Từ (1) (2) suy  AB  SK Do góc  SAB  với đáy góc  SK HK SKH  60  Ta có SH  HK tan SKH  1 a3 Vậy VS ABC  S ABC SH  AB AC.SH  3 12 a 0.25 Vì IH / / SB nên IH / /  SAB  ... 1 16 a a Vậy d  I ,  SAB        HM  2 HM HK SH 3a 4 0.25 0,25 (1,0 điểm)  Gọi AI phan giác BAC Ta có :     BAI AID ABC  0,25    IAD  CAD  CAI   ABC  Mà BAI  CAI , ...
 • 6
 • 691
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

... I = ũ = tdt = 2 e I = I1 + I = + 4 0,25 5 5 Cú n( W)=C20 C15C10 C5 cỏchchia20bnvo4nhúm ,minh m5bn. 0,25 GiAlbinc5bnnvocựngmtnhúm 0,25 5 Xột5bnnthucnhúmAcú C15C10C5 cỏchchiacỏcbnnamvocỏcnhúmcũnli.Dovaitrũ ... uuu r AB = ( 21 -6) lvtcpcangthngAB. t ỡ x = + ù PttsAB: y = -1+ t ù z = - t ợ 0.25 ( t ẻ R) GiMlgiaoimcaABv(P).Khiú M (1 + 2t -1 + t -6 ) t M ẻ (P) ị (1 + 2t ) - ( -1 + t ) + ( - 6t)- = t...
 • 7
 • 490
 • 3
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Triệu Sơn 3, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Triệu Sơn 3, Thanh Hóa

... TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM Môn: TOÁN (Lần năm học 2014 -2015) Câu Câu (2,0 điểm) Hướng dẫn chấm Điểm 1,0 b Với x = -2 suy ...  1;1 0,25 25 ; Maxf (t )  25   25  Suy để thỏa mãn toán m    ;0   m  0;      Khảo sát hàm f (t )  2t  t  3, t   1;1 ta có minf (t )  Câu (1,0 điểm) a Ta có z  i ... (1,0   điểm) nhận AB  (3;0;3) làm véc tơ pháp tuyến, nên (Q) : x+z-1=0  x  1 t b Gọi (d) giao tuyến (P) (Q) suy (d):  y  3  2t   z t  0,25 0,25 0,25 Nhận thấy AB//(P) (Q) mp trung...
 • 4
 • 472
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán trường THPT trần thị tâm, quảng trị

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán trường THPT trần thị tâm, quảng trị

... ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN: TOÁN CÂU Câu (2,0 điểm) ĐÁP ÁN a) (1,0 điểm) + Tập xác định: D   + Giới ... 6x x x Điểm 0,25 + Sự biến thi n: Chiều biến thi n: y '    x    x  2 Suy hàm số nghịch biến khoảng (-2;0) đồng biến khoảng (  ;-2), (0;  ) Cực trị: Hàm số đạt cực đại x= -2; yCĐ= ... trị: Hàm số đạt cực đại x= -2; yCĐ= 5, đạt cực tiểu x=0; yCT=1 Bảng biến thi n: x - -2 + y’ + - + y + -  1  + Đồ thị (C) 0,25 0,25 y 0,25 f(x)=x^3+3x^2+1 x(t)=-2, y(t)=t f(x)=5 x(t)=1,...
 • 5
 • 581
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

... HNG DN CHM MễN TON THI TH THPT QUC GIA NM 2015 Cõu ỏp ỏn im Cõu1) a) y = x3 + x - + TX D = R , xlim y = -Ơ , xlim y = +Ơ đ-Ơ đ+Ơ...
 • 7
 • 269
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Nguyễn Hiền, Đà Nẵng

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Nguyễn Hiền, Đà Nẵng

... 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số cho (1 điểm) Hàm số § y = f ( x) = x − 3x + • Tập xác định: R • Sự biến thi n: + Chiều biến thi n: y ' = f '(x) = 3x − 6x, y ' = ... −4;1)  (m ( ⇔m §.Vậy có § § 0,25  4), Kẻ đường kính AK đường tròn (C) ngoại tiếp tam gia c ABC Tứ gia c BHCK có BH//KC BK//HC nên BHCK là hình bình hành Suy ra: HK BC cắt M trung điểm ... 8.(1,0 điểm) Trong không gian với : −x − yy+) z + z − − 2; d: = = 1 hệ tọa độ Oxyz cho điểm §, đường thẳng § mặt phẳng § Gọi H hình chiếu vuông góc A mặt phẳng tọa độ (Oyz) B giao điểm đường thẳng...
 • 5
 • 348
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Thanh Chương 3, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Thanh Chương 3, Nghệ An

... xx==11 −3 Hàm số đạt cực đại , , đạt cực tiểu , yyCD==−1 CT , lim y = −∞ +∞ x →+∞ →−∞ * Bảng biến thi n ∞1 x – -1 y’ + – ∞3 + y ∞-1 Đồ thị: 0.25 0.25 0.25 + + 0.25 2 B (1,0 điểm) y ' = −3 x + 3m ... (2) suy § · ( SAB ) Do góc SKH = 60o Vậy (1,0 điểm) Sj 0.25 0.25 với đáy góc SK HK a · SH = HK tan SKH = M B H C Ta có K A § Vậy Vì nên Do Từ H kẻ M Ta có Vậy 1 a3 VS ABC = S ABC SH = AB AC ... (⇒( HM +) = = 2 I , SAB = ) HM HK SH 3a 0.25 0.25 0,25 (1,0 điểm) PT đường thẳng AI : · Gọi AI phan giác BAC · · AID = · ABC + BAI Ta có : · · 0,25 · ··AID = CAI Mà , nên IAD = CAD + CAI · ABC...
 • 5
 • 234
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

... HNG DN CHM MễN TON THI TH THPT QUC GIA NM 2015 Cõu ỏp ỏn im Cõu1) a) y = x3 + x - + TX D = R , xlim y = -Ơ , xlim y = +Ơ đ-Ơ đ+Ơ...
 • 7
 • 631
 • 1
Đề thi và đáp án: Thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 Môn Toán - Trường THPT Cao Bá Quát QN

Đề thi và đáp án: Thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 Môn Toán - Trường THPT Cao Bá Quát QN

... 0,25 (1,0đ) 0,25 0,25 0,25 0,25 TÔ TOÁN TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT -QN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN TOÁN Thời gian làm 180 phút ( không kể thời gian phát đề) Câu 1(2điểm): Cho hàm số y  x ... ĐÁP ÁN Câu Câu Nội dung trình bày Điểm (2,0đ) (1,0đ) a x  x + y '  x3  16 x x   y  y'     x  2  y  13 -2 x  y’ + y  -1 3 0 x  - 0,25 0,25  +  -1 3 +) Hàm ... 2 x  Bảng biên thi n: - + - y' - UD X 0,25 1 nên y  tiệm cận ngang 2 lim y  lim y  x  tiệm cận đứng H.N lim  y  , lim  y   nên x  ET 0,25 + y 0,25 ITH - Đồ thị: b) 1.0đ ...
 • 15
 • 3,306
 • 6
Đề thi và đáp án: Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 Môn Toán - Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp

Đề thi và đáp án: Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 Môn Toán - Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp

... ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN; (ĐÁP ÁN GỒM TRANG) (1.0đ) ĐÁP ÁN ĐIỂM TXĐ: D   Giới hạn: lim y  , lim y ... cực đại x =-3 f (-3 ) =-1 0,25 -3 -1 o -1 -7 Câu1b x 1.0đ Hoành độ giao điểm đồ thị ( C) với đường thẳng y =-1 nghiệm phương 0,25 x  x  x   1 trình Giải phương trình ta nghiệm x=0 x =-3 0,25 Phương ... Đồ thị tiệm cận  x  1 y '  x  4x+3,    ; y '     x  3 Bảng biên thi n: X + -1 H.N y’ -3 ET CÂU Câu1a - -1 y  + + 0,25  UD  0,25 Hàm số đồng biến khoảng  ; 3  1;   ,...
 • 7
 • 447
 • 0
Đề thi mẫu THPT quốc gia năm 2015 môn toán Trường THPT Gang Thép

Đề thi mẫu THPT quốc gia năm 2015 môn toán Trường THPT Gang Thép

... PNTHANGIM Cõu Slcỏpỏn Thang im 1a Hcsinhtthchincỏcbckhosỏtỳng: TX Sbinthiờn: Chiubinthiờnvcctr Giihnvtimcn LpBBT Vthhms 1b Phngtrỡnhhonh giaoimca(C)v D l: x+ = - x + m x- 1 ỡ ù xạ ù2 x - 4mx + 2m + = ... 0,5 m ỡ x1 + x2 = ù Gis A ( x1 - x1 + 2m ) , B ( x2 - x2 +2 ).Khiútacú: m 2m+ x ù x1. = ợ Tgithittacú: 2 ( x2 - x1 ) = ( x1 + x2 ) - x1 x2 = 4m - ( 2m - 1)= m = (t / m ) 0,5 sin x + cos ... - 2+ c 0,5 0,25 GiGltrngtõmtamgiỏcABC,MltrungimAB.KhiútacúA.ABClhỡnh chúpunờn A 'G ^( ABC ) GúcgiaAAv(ABC)lgúc ã=60 A ' AG 0,5 Tacú: VABC A ' B 'C ' = A ' G. ABC S AG = a a2 a ị A ' G = AG.tan...
 • 7
 • 411
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học vinh năm 2012 môn toánđề thi thử đại học vinh năm 2013 môn toánđề thi thử đại học vinh năm 2011 môn toántuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anhđề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anh trường thpt trần phú hà tĩnh kèm đáp án hướng dẫn chấm and đề số 2đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn sinh học trường thpt khánh hưng cà mautuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn hóađè ktcl ôn thi thpt quốc gia năm 2015 môn anh vănđề thi thử đại học quốc gia năm 2015 môn hóađề thi thử văn quốc gia 2015tai lieu viet lai cau dung trong on thi tot nghiep thpt quoc gia nam 2015 mon tieng anhbo de thi thu ly quoc gia 2015 co loi giai chi tietđề thi đại học quốc gia năm 1998đề thi đại học quốc gia năm 1999đề thi tay nghề quốc gia năm 2014Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam