1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Sinh học >

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, cà mau

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, cà mau

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, mau

... nhóm: A sinh vật sản xuất B sinh vật tiêu thụ C sinh vật phân giải D sinh vật bậc cao Câu 48: Trong chu trình sinh địa hóa, cacbon từ môi trường vào quần xã sinh vật thông qua hoạt động nhóm A sinh ... sinh vật tiêu thụ bậc C sinh vật phân giải D sinh vật tiêu thụ bậc Câu 49: Cho hoạt động người sau đây: (1) Khai thác sử dụng hợp lí dạng tài nguyên có khả tái sinh (2) Bảo tồn đa dạng sinh học ... tiến hoá tiền sinh học A hình thành tế bào sơ khai B hình thành chất hữu phức tạp C hình thành sinh vật đa bào D hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú ngày Câu 44: Giới hạn sinh thái nhiệt...
 • 5
 • 717
 • 4
Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phước Bình, Bình Phước

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phước Bình, Bình Phước

... hai cá thể mang thể ba có kiểu gen AAa giao phấn với nhau, tỉ lệ kiểu hình F1 nào? Biết loại giao tử tham gia thụ tinh bình thường giao tử đực n + khả tham gia thụ tinh A: hoa đỏ : hoa trắng B: ... thể hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực trình phát sinh giao tử với tần số hoán vị khác D: Một alen trội alen lặn hai gen nằm nhiễm sắc thể trình phát sinh giao tử xảy tượng hoán vị gen ... B: Giao tử đực không đóng góp gen nằm tế bào chất cho hợp tử C: Giao tử đực đóng góp lượng gen nằm tế bào chất cho hợp tử nhiều so với giao tử D: Gen nằm tế bào chất giao tử trội so với gen giao...
 • 17
 • 1,366
 • 0
Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Yên Định 1, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Yên Định 1, Thanh Hóa

... trị xác định nhân tố sinh thái mà sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian gọi A môi trường B giới hạn sinh thái C ổ sinh thái D sinh cảnh Câu 24: Cho thông tin vai trò nhân tố tiến hóa sau: ... tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định; alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định (Đề thi gồm trang) Mã đề thi: 001 mắt trắng Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, ... NST X B gen qui định tính trạng nằm NST Y C gen qui định tính trạng nằm nhân D gen qui định tính trạng nằm tế bào chất (Đề thi gồm trang) Mã đề thi: 001 ...
 • 6
 • 538
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

... ngày Năng suất sinh học sơ cấp chiếm 2% Năng lượng chuyển sang sinh vật tiêu thụ bậc 80% Sinh vật tiêu thụ bậc sử dụng 4.105 kcal Hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ bậc so với sinh vật tiêu ... vào điều kiện sống môi trường D Kích thước quần thể khoảng không gian cần thi t để quần thể tồn phát triển Câu 46: Nhận xét sau đúng? Bằng chứng phôi sinh học so sánh loài giai đọan phát triển ... có giai đọan phôi thai tương tự nhau, chứng tỏ chúng tổ tiên xa gọi chứng phôi sinh học Mọi sinh vật có mã di truyền thành phần prôtêin giống chứng minh nguồn gốc chung sinh giới thuộc chứng sinh...
 • 9
 • 585
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Khuyến, TP. Hồ Chí Minh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Khuyến, TP. Hồ Chí Minh

... sát di truyền độc lập Tỉ lệ giao tử có NST đơn bội n tổng số loại giao tử sinh từ thể ba AAaBBb A 1/9 B 4/9 C 1/4 D 1/36 Page of Kiểm tra định kì môn sinh học Đề: 511 Câu 30 Quá trình hình ... tai to sinh vật tiêu thụ bậc A B C D Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Page of Kiểm tra định kì môn sinh học Đề: 511 ... tỷ lệ: đỏ : hồng : trắng Khi cho F1 tự thụ phấn thu F2 với tỷ lệ kiểu hình A đỏ : hồng : trắng B 12 đỏ : hồng : trắng C đỏ : hồng : trắng D đỏ : hồng : trắng Câu 39 Vai trò tự phối, giao phối gần...
 • 6
 • 556
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam (Số 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam (Số 1)

... 46 Hệ sinh thái gì? A Hệ thống bao gồm quần xã sinh vật môi trường sinh quần xã B Hệ thống bao gồm quần thể sinh vật môi trường sinh quần xã C Hệ thống bao gồm quần xã sinh vật môi trường ... người Câu 44 Một "không gian sinh thái" mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép loài tồn phát triển gọi A nơi B ổ sinh thái C giới hạn sinh thái D sinh cảnh Câu 45 Nhóm ... trường hữu sinh quần xã D Hệ thống bao gồm quần thể sinh vật môi trường hữu sinh quần xã Câu 47 Quá trình biến đổi lượng mặt trời thành lượng hóa học hệ sinh thái nhờ vào nhóm sinh vật nào? A Sinh...
 • 8
 • 570
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam (Số 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam (Số 2)

... hạn chịu đựng sinh vật số nhân tố sinh thái môi trường Nằm giới hạn sinh thái, sinh vật tồn C giới hạn chịu đựng sinh vật nhiều nhân tố sinh thái môi trường Nằm giới hạn sinh thái, sinh vật tồn ... sống môi trường C Hiện tượng tự tỉa thưa D Làm tăng khả sống sót sinh sản cá thể Câu 46 Thành phần hữu sinh hệ sinh thái bao gồm A sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải B sinh ... B sinh vật sản xuất, sinh vật ăn thực vật, sinh vật phân giải C sinh vật ăn thực vật, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải D sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải Câu...
 • 9
 • 494
 • 0
Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phước Bình, Bình Phước

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phước Bình, Bình Phước

... hai cá thể mang thể ba có kiểu gen AAa giao phấn với nhau, tỉ lệ kiểu hình F1 nào? Biết loại giao tử tham gia thụ tinh bình thường giao tử đực n + khả tham gia thụ tinh A: hoa đỏ : hoa trắng B: ... thể hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực trình phát sinh giao tử với tần số hoán vị khác D: Một alen trội alen lặn hai gen nằm nhiễm sắc thể trình phát sinh giao tử xảy tượng hoán vị gen ... B: Giao tử đực không đóng góp gen nằm tế bào chất cho hợp tử C: Giao tử đực đóng góp lượng gen nằm tế bào chất cho hợp tử nhiều so với giao tử D: Gen nằm tế bào chất giao tử trội so với gen giao...
 • 12
 • 257
 • 0
Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Yên Định 1, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Yên Định 1, Thanh Hóa

... trị xác định nhân tố sinh thái mà sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian gọi A môi trường B giới hạn sinh thái C ổ sinh thái D sinh cảnh Câu 24: Cho thông tin vai trò nhân tố tiến hóa sau: ... NST X B gen qui định tính trạng nằm NST Y C gen qui định tính trạng nằm nhân D gen qui định tính trạng nằm tế bào chất (Đề thi gồm trang) Mã đề thi: 001 ... Aa x Bố AAa D Mẹ AAa x Bố Aaa (Đề thi gồm trang) Mã đề thi: 001 Câu 17: Khi nói trình nhân đôi ADN, phát biểu sau sai? (1) Quá trình nhân đôi ADN diễn theo nguyên tắc bổ sung bán bảo toàn (2)...
 • 6
 • 431
 • 4
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Khuyến, TP. Hồ Chí Minh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Khuyến, TP. Hồ Chí Minh

... quần thể) thu loại giao tử, có loại giao tử bình thường (AB♦CDEF ; ab♦cdef) giao tử sức sống (AB♦CFef ; Page of Kiểm tra định kì môn sinh học Đề: 511 ab♦cdED) Cơ chế tạo giao tử A trao đổi ... nhóm máu hai gia đình (không có trường hợp đột biến ) Một đứa trẻ cặp vợ chồng bị đánh tráo với đứa trẻ cặp vợ chồng Hai đứa trẻ A B C D Page of Kiểm tra định kì môn sinh học Đề: 511 Câu 29 ... Kiểm tra định kì môn sinh học Đề: 511 cá vược tai to Cá vược tai to sinh vật tiêu thụ bậc A B C D Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải...
 • 6
 • 433
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam (Số 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam (Số 1)

... 46 Hệ sinh thái gì? A Hệ thống bao gồm quần xã sinh vật môi trường sinh quần xã B Hệ thống bao gồm quần thể sinh vật môi trường sinh quần xã C Hệ thống bao gồm quần xã sinh vật môi trường ... người Câu 44 Một "không gian sinh thái" mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép loài tồn phát triển gọi A nơi B ổ sinh thái C giới hạn sinh thái D sinh cảnh Câu 45 Nhóm ... trường hữu sinh quần xã D Hệ thống bao gồm quần thể sinh vật môi trường hữu sinh quần xã Câu 47 Quá trình biến đổi lượng mặt trời thành lượng hóa học hệ sinh thái nhờ vào nhóm sinh vật nào? A Sinh...
 • 8
 • 232
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam (Số 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam (Số 2)

... hạn chịu đựng sinh vật số nhân tố sinh thái môi trường Nằm giới hạn sinh thái, sinh vật tồn C giới hạn chịu đựng sinh vật nhiều nhân tố sinh thái môi trường Nằm giới hạn sinh thái, sinh vật tồn ... sống môi trường C Hiện tượng tự tỉa thưa D Làm tăng khả sống sót sinh sản cá thể Câu 46 Thành phần hữu sinh hệ sinh thái bao gồm A sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải B sinh ... B sinh vật sản xuất, sinh vật ăn thực vật, sinh vật phân giải C sinh vật ăn thực vật, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải D sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải Câu...
 • 9
 • 222
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

... trùng ổ sinh thái dinh dưỡng chúng thường cạnh tranh dẫn đến phân li ổ sinh thái Mỗi loài thu hẹp ổ sinh thái vùng thuận lợi tạo nên ổ sinh thái hẹp cho loài Khu sinh học sau có nhiều ổ sinh thái ... ổ sinh thái hẹp? Thảo nguyên B Rừng rộng ôn đới Rừng mưa nhiệt đới D Rừng taiga -Hết - Mã đề 115 Phiếu soi đáp án (Dành cho giám khảo) Môn: SINH HỌC THPT QUỐC GIA MÃ ĐỀ: 115 01 02 03 04 05 ... (4) Giao phối ngẫu nhiên Có nhân tố làm nghèo vốn gen quần thể: A B C D Câu 17: Cho thông tin diễn sinh thái sau : (1) Xuất môi trường có quần xã sinh vật sống (2) Có biến đổi quần xã qua giai...
 • 7
 • 388
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh

... là: A Do thay đổi nhân tố sinh thái vô sinh B Do thay đổi nhân tố sinh thái vô sinh hữu sinh C Do thay đổi cấu tạo thể sinh vật D Do thay đổi nhân tố sinh thái hữu sinh Câu 37: Một đoạn phân ... đây: Đại nguyên sinh đại thái cổ B Đại trung sinh Đại cổ sinh D Đại tân sinh Nguyên nhân dẫn đến tượng bất thụ thể lai xa là: Bộ NST loài khác nhau, gây cản trở trình phát sinh giao tử 4/5 B Hạt ... phản ứng thành kiểu hình có lợi trước môi trường C Phân hoá khả sinh sản kiểu gen khác quần thể, (kết đôi, giao phối, độ mắn đẻ…) D Tạo cá thể khoẻ mạnh, sinh trưởng phát triển tốt chống chịu điều...
 • 6
 • 265
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Chuyên Hùng Vương

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Chuyên Hùng Vương

... Tiến hóa tiền sinh học giai đoạn hình thành tế bào sơ khai tế bào sống B Tiến hóa tiền sinh học giai đoạn hình thành nên tế bào sơ khai sau thể sinh vật nhân sơ C Tiến hóa sinh học giai đoạn tiến ... thành ngắn  Đáp án D Câu 19: Kết luận không B Sinh vật nhân sơ xuất sau tế bào sống, thuộc tiến hóa sinh học sinh vật nhân sơ tổ chức sinh học hoàn thi n 18 Đáp án B Câu 20: Hội chứng Đao hội chứng ... Trong trường hợp xét riêng cặp gen này, tế bào mang kiểu gen Ddd giảm phân bình thường loại giao tử sau tạo ? A Giao tử có 1275 Timin B Giao tử có 1275 Xitozin C Giao tử có 525 Ađênin D Giao tử...
 • 26
 • 720
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anh trường thpt trần phú hà tĩnh kèm đáp án hướng dẫn chấm and đề số 2trường thpt trần phú đức thọ hà tĩnh de thi thu dh lan 2 nam 20122013 mon hoa hoc docxtuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anhtuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn hóađè ktcl ôn thi thpt quốc gia năm 2015 môn anh vănđề thi thử đại học quốc gia năm 2015 môn hóađề thi thử văn quốc gia 2015tai lieu viet lai cau dung trong on thi tot nghiep thpt quoc gia nam 2015 mon tieng anhbo de thi thu toan quoc gia 2015bo de thi thu ly quoc gia 2015 co loi giai chi tietđề thi tay nghề quốc gia năm 2014đề thi thử ngữ văn 12 năm 2015đề thi thử toán quốc giađề thi thử vào lớp 10 năm 2015đề thi hsg toán quốc gia năm 2012Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM