Những bài toán về Oxy hay và khó

Những bài toán về Oxy hay khó

Những bài toán về Oxy hay và khó
... với (D) Đỉnh C giao d (D') * Từ suy10ra đỉnh A C C' x+7y-31=0 B N A' 10 ( Bài toán có nhiều hướng giải khác nhau) A M Bài 26 24 22 Hướng dẫn: * tìm M' điểm đối xứng M qua BD * Viết pt đường cao ... BA, ta tìm hai điểm C có tọa độ C=2;0) C'=-2;-2) C O B x-2y-2=0 C' A Đây toán hay phù hợp với đề thi đại học khối A – B Những đề có đề thi thử tiếc đáp án Hy vọng diễn đàn trao đổi lời giải Theo ... đường cao AH +Xác định hình chiếu I M AH ,và xác định tọa độ A + xác định B giao MA d +Xác định C điểm đối xứng B qua AH M(1;1) x+y+3=0 E B x-4y-2=0 I H A M' C Bài A Hướng dẫn: *Dễ thấy đỉnh B có tọa...
 • 5
 • 349
 • 3

CAC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY KHÓ LỚP 9

CAC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9
... viết: Nguyễn Đình Tiếp Luyện thi vào lớp 10 (5) b) Tứ giác ACBP hình gì? sao? c) Chứng minh CO // PH C d) Chứng minh AOM HP không phụ thuộc vào vị trí điểm C Bài 12: Cho nửa đờng tròn (O) đờng ... RS // AB c) Tứ giác áC hình bình hành không? sao? d) Chứng minh RC.RP = SC RC = SQ; RP = SC Ngời viết: Nguyễn Đình Tiếp Luyện thi vào lớp 10 (6) Bài 14: Cho ABC ( ACB > 90 0 ) nội tiếp đờng tròn ... Tứ giác BCPQ hình gì? sao? Ngời viết: Nguyễn Đình Tiếp Luyện thi vào lớp 10 (3) d) Gọi E điểm đối xứng với D qua N Chứng minh M di động cung nhỏ BC điểm E nằm đờng tròn cố định AV Bài 7: Cho nửa...
 • 9
 • 20,394
 • 504

Một số bài toán lượng giác hay khó

Một số bài toán lượng giác hay và khó
... Tacú: v theo(8)cú (11) Tngttacú: ư13 (12) Thay(11),(12)vo(1) cú: ( ) (13) T(9)v(13)cú (14) T(3)(4) v(14)suyra Haysaukhithay Tacú : (15) Thay(7)vo(15)cú: Hay (*) Vy(*)ỳng vliucnchngminh. Bi3:(nhlớhmscosthnhtvitgiỏc) ... toỏn hay v rt thỳv n nhng cụng thc khụ khan v quỏ tru tng.Bnsthymtsbitoỏnmcúthchngdựnglmgỡc,nhnghóycoinúnhmt bụnghng,mtbchophaymtbntỡnhcacathiờnngtoỏnhcVỡmtl,núcsinh ratrongmtphỳt,mtngy,cmtingihayquanhiuthhchthomónnimammờ ... 2) Vi e = AC , f =BD ,thay(2)vo(1): KL2 = a + b + c + d - e - f = a + b + ac cos ( b +g )(3) Liỏpdngnhlớhmscos,tacú: e = a + b - abcos b (4) f = c + b -2bc cos g (5) Thay(4)v(5)vo(3),tacú: d...
 • 41
 • 7,924
 • 16

30 Bài toán Hóa 9 hay khó (Có lời giải)

30 Bài toán Hóa 9 hay và khó (Có lời giải)
... Hay M = 9n n Lập bảng : Website: violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó n M Mơn Hóa học9 18 27 36 Cặp nghiệm thích hợp : n = ; M = 27 Vậy M Al Thay n = vào ... violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 Bài 9: Hòa tan 2,16g hỗn hợp kim loại Na, Al, Fe vào nước lấy dư thu 0,448 lít khí (đktc) lượng chất rắn ... violet.vn/thethao0481 mol Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 MB 32 64 96 Kết Loại Đồng (Cu) Loại => Vậy B kim loại Cu Bài 30: Cho 22,4 gam hỗn hợp Na2CO3 K2CO3 tác dụng với...
 • 20
 • 5,925
 • 177

Gián án Bài toán thể tích hay khó

Gián án Bài toán thể tích hay và khó
... bên AA’ tạo với AB góc 2α Tính thể tích V lăng trụ theo α bán kính R đường tròn (ABC) NÂNG CAO TOÁN QUỸ TÍCH Bài toán 1: Cho tam giác cân ABC, AB=AC Một điểm M thay đổi đường thẳng vuông góc với ... cách từ S đến mp(ABCD) b Tính thể tích VS.ABCD c Tính thể tích VS.ABC · Bài 7: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a, góc SAC = 450 Tính thể tích khối chóp S.ABCD Bài 8: Cho khối chóp S.ABCD có ... THPT Đốc Binh kiều Môn HÌNH HỌC 12 Nâng Cao Tài liệu toán 12A1 b Cho AH=x Tính thể tích khối chóp S.ABC theo R x Tìm vị trí C để thể tích lớn Bài 30: Cho tứ diện ABCD a Chứng minh chân H đường...
 • 8
 • 1,598
 • 13

Tuyển tập những bài tập Hóa Học hay khó LTĐH

Tuyển tập những bài tập Hóa Học hay và khó LTĐH
... phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng phần dung dịch giảm bớt 15,795 gam % Khối lượng axit oxalic có X là: BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY VÀ KHÓ 2013-2014 (SV LTH ... Cu2+=0,12 mol NO−3=0,24, Vì dư kim loại ==> có muối Fe2+ : Fe−2e→ Fe2+ a 2a a BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY VÀ KHÓ 2013-2014 (SV LTH ĐHSP TPHCM) NO−3+3e−+4H+→ NO+2H2O 0,1 0,3 -0,4 Cu2++2e−→ ... propan-1-ol, propenal hiđro Tỉ khối hỗn hợp Y so với metan 1,55 Số mol H2 hỗn hợp Y BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY VÀ KHÓ 2013-2014 (SV LTH ĐHSP TPHCM) bao nhiêu? A 0,05 B 0,15 C 0,20 D 0,10 Ta có...
 • 8
 • 8,675
 • 444

Tuyển tập những bài tập vật lí hay khó(lời giải chi tiết)

Tuyển tập những bài tập vật lí hay và khó(lời giải chi tiết)
... NGUOITHAY.VN CÂU 30 Trên m m kho cm s A à: B C * e gi D ào! Các th d1 A M O B Do hai ngu : d cách B m Suy d1=d2 M d1 ên 1,6 (2k 1) Hay : d1 (2k 1) (2k 1) (2k 1).0,8 (1) 2 AO d1 AC (2) Thay (1) vào ... 90%.Muón hi dây t A.40,2% B.36,8 % Gi Bài A: em dùng công th V S C.42,2 % 96%c òng ên D38,8% ã rút g ày cho nhanh ùng pha L ùng pha v L S k L 2 k 5, k L 2 Bài B: G 5,5 k có 10 c có 11 c P P2 Ta ... elíp nh n A, B làm tiêu i m có 28 i m a ng v i biên c c i áp án B -> [ CÂU 25 M ình: u sóng truy cos(20 t ) m kho A Gi Xét m B C v D ì cách ngu u 20 x v k x v 1 ( k ) 5( k) 20 6 10 NGUOITHAY.VN...
 • 17
 • 1,842
 • 4

32 bài toán vật lí hay khó khi đi thi đại học .

32 bài toán vật lí hay và khó khi đi thi đại học .
.. . kA1 4N - Thi gian t lỳc b ma sỏt n dng li - V trớ ca vt cú tc cc i: Nu Fc l lc ma sỏt thỡ: N ' t = N T mg k - Vn tc cc i dao ng t c ti v trớ x0 : Fc = Fhp => .m.g = K.x0 v0 (A x ). => x (V .. . toỏn 21 in lng qua mch v ốn sỏng tt + Thi gian ốn sỏng v tt Thi gian ốn tt lt i - U0 Thi gian ốn sỏng ẵ T Ugh Ugh Thi gian ốn tt lt v + U0 u = U0cos(t + ) Thi gian ốn sỏng ẵ T 13 Nguyn Vn Dõn .. . 0975733056 d k im ú dao ng cựng pha 2k hay d 2k im ú dao ng ngc pha k hay 2k hay d 2k im ú dao ng vuụng pha - lch pha ca cựng mt im ti cỏc thi im khỏc nhau: t t1 Bi toỏn 14...
 • 24
 • 1,458
 • 8

Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay Khó luyện thi đại học 2013

Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay và Khó luyện thi đại học 2013
... , F2 , Cl2 , O2 Sục X vào dung dịch KI + hồ tinh bột,thấy dung dịch hoá xanh.Sục Y vào dung dịch NaCl sinh khí Z Thổi Z vào Ag hơ nóng nhẹ Ag ánh kim.Cho tàn đóm đỏ vào T thấy bùng cháy.Hỏi ... lượng H gấp đôi lượng cần thi t để hidro hóa hoàn toàn X Cho hỗn hợp Y qua Ni nung nóng, sau phản 31 Đốt m( g ) Z cần vừa đủ 13,44(l) CO2 , hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào 400ml dung dịch Ba(OH ... lượng H gấp đôi lượng cần thi t để hidro hóa hoàn toàn X Cho hỗn hợp Y qua Ni nung nóng sau phản 31 Đốt m gam Z cần vừa đủ 13,44 lit CO2 ,hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào 400ml dung dịch Ba(OH...
 • 52
 • 1,069
 • 8

110 BÀI HÌNH PHẲNG OXY HAY KHÓ CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

110 BÀI HÌNH PHẲNG OXY HAY VÀ KHÓ CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
... 2  t = t = → C ( 1;0 )  15   Bài 47 Trong mặt phẳng Oxy , cho hình vng đỉnh (-4;5) đường chéo phương trình : 7x-y+8=0 Viết phương trình tắc cạnh hình vng Giải - Gọi A(-4;8) đường ...  17 m + 55 Giải hệ ta tìm m t , thay vào tọa độ C D t =  Bài 54 Trong mặt phẳng tọa độ độ Oxy, cho tam giác ABC C(1;2), hai đường cao xuất phát từ A B phương trình x + y = 2x – y + = ... Thay vào phương trình đầu hệ : y − y + = ⇔ ( y − 3) = → y = ⇔ M ( 1;3) - Tiếp tuyến chung qua M vng góc với IJ suy d': 1(x-1)=0 hay : x-1=0 x y2 + =1 Bài 68 Trong mặt phẳng Oxy cho (E) có...
 • 48
 • 5,443
 • 23

Bài toán cực trị hay khó

Bài toán cực trị hay và khó
... 5 Cho x, y hai số dơng thay đổi thoả mãn điều kiện: x.y = Tìm giá trị lớn biểu thức: A= x y + x4 + y2 x + y4 Tìm giá trị lớn nhỏ A = (x4+1)(y4+1) ; Cho biết x ; y x...
 • 6
 • 1,118
 • 1

27 bài toán Hóa 9 Hay khó

27 bài toán Hóa 9 Hay và khó
... = nNO , hay : ax ay 2y x= = 3 a (2R+ 96 x ) = 0,6281 a(R +62 y) R + 48x = 0,6281R+38 ,94 22y 0,37 19 R = 38 ,94 22y 48x 2y 2y Thay x = vào ta có : 0,37 19 R = 38 ,94 22y 48 0,37 19 R= 6 ,94 22 y 3 ... mddC = 27, 4 + 500 0,1125 233 0,0625 98 0,2 0,1 17 = 492 ,96 (g) C%ddBa(OH) d = 0,0875 171 100% = 3,035% 492 ,96 ( làm tròn thành 3,04%) Bi 26: Khi hòa tan hết lợng kim loại R vào dung ... Thay x = 0,03 mol vo (I) c; Ry = 1,62 (IV) + Chia (IV) cho (III) c: R = 9n ch cú n = 3; R = 27 = Al l phự hp ú thay n = vo (III) ta cú: y = 0,06 mol + Vy: R l Al vi %mAl = 0, 06 .27 100% = 49, 1%;...
 • 20
 • 389
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: những bài toán lớp 7 hay và khónhững bài toán di truyền hay và khónhững bài toán lượng giác hay và khónhung bai toan hoa hoc hay va khocác bài toán hóa học hay và khócác bài toán tích phân hay và khónhững bài tập sóng cơ hay và khónhững bài tập hóa học hay và khóbài tập về adn hay và khóbai tap ve este hay va khotuyển tập các bài toán lượng giác hay và khócác bài toán hình học hay và khó lớp 7những bài hệ phương trình hay và khónhung bai dao dong co hay va khonhung bai viet ve me hay va cam dong nhatNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM