Các giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng đối với sản phẩm nội thất văn phòng của Công ty TNHH nội thất An Lạc trên thị trường Hà Nội

Giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng của Mỹ cho mặt hàng may mặc sẵn của công ty cổ phần may Xuất nhập khẩu Sông Đà.docx

Giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng của Mỹ cho mặt hàng may mặc sẵn của công ty cổ phần may Xuất nhập khẩu Sông Đà.docx
... M CHO MT HNG MAY MC SN CA CễNG TY MAY XNK SễNG 2.1 Khỏi quỏt chung v Cụng ty 2.1.1 S hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty Cụng ty c phn may xnk Sụng l doanh nghip c phn nh nc trc thuc Tng cụng ty ... sn ca cụng ty May xnk Sụng 2.2.1 Phõn on th trng v th trng xut khu hng may mc sn sang M ca cụng ty May xut nhp khu Sụng 2.2.1.1 Phõn on th trng M cho mt hng may mc sn ca cụng ty May xut nhp ... cụng ty ó cú thờm mt hng mi l mt hng qun ỏo bũ dnh cho tr em, giỳp cho danh mc mt hng ca cụng ty tng lờn, khỏch hng cú thờm nhiu s la chn hn Nh vy, cho n thỡ cụng ty xut khu ch yu cỏc sn phm may...
 • 37
 • 362
 • 2

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing hỗn hợp đối với sản phẩm nước khoáng aqua-plus của công ty tnhh sana

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing hỗn hợp đối với sản phẩm nước khoáng aqua-plus của công ty tnhh sana
... sản phẩm Công ty + Hỗ trợ hoạt động khác hệ thống marketing – mix Công ty II CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MARKETING HỖN HỢP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NƯỚC KHOÁNG AQUA-PLUS CỦA CÔNG TY TNHH SANA ... CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN HỢP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NƯỚC KHOÁNG AQUA-PLUS CỦA CÔNG TY TNHH SANA I MỤC TIÊU CỦA SỰ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG MARKETING HỖN HỢP Mục tiêu ... toàn công ty IV THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN HỢP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NƯỚC KHOÁNG AQUA-PLUS CỦA CÔNG TY TNHH SANA Chính sách sản phẩm Để nghiên cứu sách sản phẩm ta cần đề cập tới khái niệm sản...
 • 56
 • 509
 • 2

Giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng của Mỹ cho mặt hàng may mặc sẵn.doc

Giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng của Mỹ cho mặt hàng may mặc sẵn.doc
... hng ca M cho mt hng may mc sn ca cụng ty May xnk Sụng 2.2.1 Phõn on th trng v th trng xut khu hng may mc sn sang M ca cụng ty May xut nhp khu Sụng 2.2.1.1 Phõn on th trng M cho mt hng may mc ... khuyn khớch cho nhng khỏch hng ny 2.2.4 Kờnh phõn phi ca mt hng may mc xut khu sang M ca cụng ty May xut nhp khu Sụng Kờnh phõn phi xut khu sang M cho mt hng may mc sn ca cụng ty May xut nhp ... trin khỏch hng xut khu ca M cho mt hng may mc sn ca cụng ty May XNK Sụng 2.3.1 Nhng u im v hot ng phỏt trin khỏch hng xut khu ca M cho mt hng may mc sn ca cụng ty May xut nhp khu Sụng * Vi hot...
 • 36
 • 329
 • 5

6 Giải pháp Marketing nhằm phát triển khách hàng của Mỹ cho mặt hàng may mặc sẵn của Công ty cổ phần may xnk Sông Đà

6 Giải pháp Marketing nhằm phát triển khách hàng của Mỹ cho mặt hàng may mặc sẵn của Công ty cổ phần may xnk Sông Đà
... USD USD Năm 2003 420 .67 4 379.898 8 .69 8 13 .66 7.2 96 119.013 Năm 2004 432.191 432.048 17.194 14.134.877 12 .61 3.305 Năm 2005 498.3 76 437.318 20. 161 15.100.000 23.9 96. 000 Năm 20 06 585.000 558.981 14.228 ... VN HNH CC GII PHP MARKETING NHM PHT TRIN KHCH HNG XUT KHU CA CễNG TY MAY XNK SễNG 2.1 Khỏi quỏt chung v Cụng ty: 2.1.1 S hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty: Cụng ty c phn may xnk Sụng l doanh ... 10 .62 3. 162 - Sợi Tấn 9.178 10.097 12.350 13.714 14 .69 0 16. 000 - Sản phẩm dệt SP 5.200.000 4 .68 8.901 4.141.000 5.275.090 5 .62 8.000 5 .63 0.000 Kg Tr.đ Ngời đ/ng/th Tr.đ 1.475.540 1.595.0 96 1 .65 9...
 • 55
 • 363
 • 0

16 Giải pháp Marketing nhằm phát triển khách hàng của Mỹ cho mặt hàng may mặc sẵn của Công ty cổ phần may xnk Sông Đà

16 Giải pháp Marketing nhằm phát triển khách hàng của Mỹ cho mặt hàng may mặc sẵn của Công ty cổ phần may xnk Sông Đà
... Khoa: Khách sạn du lịch ỏp ng th trng, cụng ty cú th s dng cỏc chin lc: chin lc marketing phõn bit, chin lc th trng mc tiờu n, chin lc marketing mc tiờu, chin lc marketing ton din v chin lc marketing ... chin lc Marketing cho sn phm mi theo phng ỏn la chn h tr cho phng ỏn sn phm mi d kin thỡ bc ny phi hoch Đỗ Minh Phợng 16 Lớp: K40B4 Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch nh chin lc Marketing ... phu cụng ty luụn tao cho khỏch hng nhng iờu kiờn tụt nhõt tham gia chng trỡnh du lch cua cụng ty Viờc inh vi sn phm a giup cho ti lờ khỏch hng tim ờn vi cụng ty mụt ụng hn va giup cụng ty cang...
 • 81
 • 443
 • 2

Đề tài nghiên cứu: Phát triển kênh phân phối sản phẩm máy tính xách tay của Công ty TNHH máy tính Phú Cường trên thị trường Nội

Đề tài nghiên cứu: Phát triển kênh phân phối sản phẩm máy tính xách tay của Công ty TNHH máy tính Phú Cường trên thị trường Hà Nội
... trạng phát triển kênh phân phối sản phẩm máy tính xách tay công ty TNHH máy tính Phú Cường - Chương 4: Các kết luận đề xuất với phát triển kênh phân phối sản phẩm máy tính xách tay công ty TNHH máy ... triển vọng quan điểm giải vấn đề phát triển kênh phân phối sản phẩm máy tính xách tay công ty TNHH máy tính Phú Cường thị trường Nội 4.2.1 Dự báo triển vọng phát triển kênh phân phối sản phẩm ... dung: Nghiên cứu phát triển kênh phân phối sản phẩm máy tính xách tay công ty TNHH máy tính Phú Cường thị trường Nội Khách hàng mà đề tài hướng đến khách hàng tổ chức công ty bán lẻ máy tính...
 • 64
 • 890
 • 1

Đề tài "Giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng của Mỹ cho mặt hàng may mặc sẵn của công ty cổ phần may Xuất nhập khẩu Sông Đà” potx

Đề tài
... phỏp marketing nhm phỏt trin khỏch hng ca M cho mt hng may mc sn ca cụng ty c phn may Xut nhp khu Sụng MC LC LI M U Quỏ trỡnh thc ti cụng ty May XNK Sụng ó cho em cỏi nhỡn tng quan v cụng ty, ... M CHO MT HNG MAY MC SN CA CễNG TY MAY XNK SễNG 2.1 Khỏi quỏt chung v Cụng ty 2.1.1 S hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty Cụng ty c phn may xnk Sụng l doanh nghip c phn nh nc trc thuc Tng cụng ty ... sn ca cụng ty May xnk Sụng 2.2.1 Phõn on th trng v th trng xut khu hng may mc sn sang M ca cụng ty May xut nhp khu Sụng 2.2.1.1 Phõn on th trng M cho mt hng may mc sn ca cụng ty May xut nhp...
 • 39
 • 211
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sản phẩm Dầu nhờn lon hộp tại công ty CP Hóa dầu Petrolimex

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sản phẩm Dầu nhờn lon hộp tại công ty CP Hóa dầu Petrolimex
... doanh sản phẩm Dầu nhờn lon hộp công ty CP Hóa dầu Petrolimex Chương 3: Giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sản phẩm Dầu nhờn lon hộp công ty CP Hóa dầu Petrolimex  Mục tiêu ... động kinh doanh công ty thời gian tới em chọn đề tài: Giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sản phẩm Dầu nhờn lon hộp công ty CP Hóa dầu Petrolimex làm đề tài khóa luận tốt nghiệp ... chung hoạt động marketing kinh doanh doanh nghiệp nói chung công ty CP Hóa dầu Petrolimex nói riêng để tìm giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh sản phẩm Dầu nhờn lon hộp công ty...
 • 94
 • 535
 • 1

Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm máy tính bảng FPT của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT trên thị trường nội địa

Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm máy tính bảng FPT của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT trên thị trường nội địa
... phát triển thương mại sản phẩm máy - tính bảng FPT công ty thị trường nội địa Đề xuất giải pháp kiến nghị phát triển thương mại sản phẩm máy tính bảng FPT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thị trường ... luận phát triển thương mại mặt hàng máy tính bảng FPT thị trường nội địa Chương Thực trạng vấn đề phát triển thương mại sản phẩm máy tính bảng FPT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thị trường nội địa ... nhằm phát triển thương mại sản phẩm máy tính bảng FPT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thị trường nội địa 11 CHƯƠNG MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM MÁY TÍNH BẢNG FPT CỦA CÔNG...
 • 53
 • 518
 • 7

Giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàngTMCP Đông Á – CN Nội

Giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàngTMCP Đông Á – CN Hà Nội
... th 1.5 Một số khái niệm phân định nôi dung giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng công ty kinh doanh 1.5.1 Một số khái niệm, định nghĩa 1.5.1.1 Khái niệm marketing : Marketing l mt hot ... trỡnh qung cỏo cú hiu qu, thit k cỏc chng trỡnh marketing trc tip v quan h cụng chỳng 1.5.2.3 Giải pháp marketing- mix nhằm phát triển khách hàng Gii pháp sản phẩm Sn phm l mi th bỏn trờn th trng ... v lch trỡnh, c ch hot ng ú mt sn phm dch v c chuyn n khỏch hng 1.5.1.3 Khái quát thẻ ngân hàng a Khái niệm thẻ ngân hàng Th ngõn hng l mt phng tin toỏn khụng dựng tin mt, i t phng thc mua bỏn...
 • 37
 • 302
 • 1

Các giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng đối với sản phẩm nội thất văn phòng của Công ty TNHH nội thất An Lạc trên thị trường Nội

Các giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng đối với sản phẩm nội thất văn phòng của Công ty TNHH nội thất An Lạc trên thị trường Hà Nội
... phát triển khách hàng Công ty An Lạc - Đưa đề xuất giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng sản phẩm nội thất văn phòng Công ty TNHH nội thất An Lạc Phạm vi nghiên cứu 4.1 Không gian: Thị ... ty nêu trên, em xin mạnh dạn đưa vấn đề nghiên cứu đề tài là: Các giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng sản phẩm nội thất văn phòng Công ty TNHH nội thất An Lạc thị trường Nội Đây ... mại CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NỘI THẤT VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT AN LẠC TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI Các kết luận phát qua nghiên...
 • 29
 • 541
 • 1

Một số giải pháp marketing-mix nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng đối với sản phẩm thuốc nhỏ mắt politincol của công ty cổ phần dược phẩm Nội

Một số giải pháp marketing-mix nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng đối với sản phẩm thuốc nhỏ mắt politincol của công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội
... trạng mức độ thỏa mãn khách hàng sản phẩm politincol III Đề xuất số giải pháp marketing-mix nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng với sản phẩm politincol CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ... thấy hài lòng tiêu dùng sản phẩm Do lựa chọn đề tài " Một số giải pháp marketing-mix nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng sản phẩm thuốc nhỏ mắt politincol công ty cổ phần dược phẩm Nội ... trạng mức độ thỏa mãn khách hàng sản phẩm thuốc nhỏ mắt Politincol, từ đưa số giải pháp marketing-mix giúp nâng cao độ thỏa mãn khách hàng tiêu dùng sản phẩm để có đóng góp tốt việc phát triển công...
 • 68
 • 388
 • 2

Phát triển phối thức xúc tiến thương mại đối với dịch vụ cho thuê căn hộ của công ty liên doanh Đại Chân Trời trên thị trường Nội

Phát triển phối thức xúc tiến thương mại đối với dịch vụ cho thuê căn hộ của công ty liên doanh Đại Chân Trời trên thị trường Hà Nội
... Marketing Thương mại hậu cần kinh doanh thương mại để phân tích, đánh giá phát triển phối thức xúc tiến thương mại dịch vụ cho thuê hộ công ty liên doanh Đại Chân Trời Theo đó, phối thức XTTM xem công ... tài: “ Phát triển phối thức xúc tiến thương mại dịch vụ cho thuê hộ công ty liên doanh Đại Chân Trời thị trường Nội làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Đề tài chủ yếu đề cập đến phối thức XTTM ... bàn Nội - Phạm vi mặt hàng: Tập trung nghiên cứu dịch vụ cho thuê hộ 1.5 KẾT CẤU LUẬN VĂN: Với đề tài ngiên cứu: “ Phát triển phối thức xúc tiến thương mại dịch vụ cho thuê hộ công ty liên doanh...
 • 61
 • 301
 • 1

Sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm rượu Vang Đà Lạt của công ty Cổ Phần Thực Phẩm Lâm Đồng

Sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm rượu Vang Đà Lạt của công ty Cổ Phần Thực Phẩm Lâm Đồng
... ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM RƯỢU VANG ĐÀ LẠT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG CHẾ THỊ NHƯ QUỲNH Hội đồng chấm luận văn: Chủ tịch: ... đến hài lòng lòng trung thành khách hàng sản phẩm rượu Vang Đà Lạt công ty Cổ Phần Thực Phẩm Lâm Đồng - Đề xuất số giải pháp mang tính định hướng nhằm trì hài lòng nâng cao lòng trung thành khách ... tố ảnh hưởng đến hài lòng lòng trung thành khách hàng sản phẩm rượu vang Đà Lạt công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng Giá trị cảm nhận Sự hài lòng Chất lượng SP cảm nhận Lòng trung thành Hình ảnh...
 • 88
 • 740
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng tmcp đông á cn hà nộiđề tài một số giải pháp gia tăng giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận đối với sản phẩm gas bình dân dụng của công ty tnhh gas petrolimex sài gòn docxphát triển xúc tiến thương mại sản phẩm thuốc ho bảo thanh của công ty tnhh dược phẩm hoa linh trên thị trường hà nộicác kết luận và dề xuất về hệ công nghệ marketing bán buôn sản phẩm ba lô học sinh của công ty tnhh sx amp dvtm ladoda trên địa bàn hà nộicác nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển kênh phân phối máy điều hòa nhiệt độ của công ty tnhh thương mại thành hưng trên thị trường hưng yêncác kết luận và đề xuất về phát triển kênh phân phối máy điều hòa nhiệt độ của công ty tnhh thương mại thành hưng trên thị trường hưng yêncác kết luận và đề xuất về phát triển chính sách xúc tiến thương mại đối với sản phẩm máy lọc nước coway của công ty cổ phần thương mại carpa việt namcác đề xuất và kiến nghị về phát triển chính sách xttm cho sản phẩm máy lọc nước coway của công ty cổ phần thương mại carpa việt namcác kết luận và phát hiện qua nghiên cứu về hệ công nghệ marketing bán buôn sản phẩm ba lô học sinh của công ty tnhh sx amp dvtm ladoda trên địa bàn thành phố hà nộikết quả phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp về thực trạng phát triển kênh phân phối máy điều hoà nhiệt độ của công ty tnhh thương mại thành hưng trên thị trường hưng yênmột số lý luận cơ bản về giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạnphân định nội dung nghiên cứu giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường của ctkd dịch vụ khách sạnphân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường của công ty tnhh ngọc linh tâmgiải pháp marketing nhằm phát triển thị trường máy photocopy màu trên địa bàn hà nội của công ty cổ phần siêu thanhgiải pháp marketing nhằm phát triển du lịchNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ