1. Trang chủ >
 2. Nông - Lâm - Ngư >
 3. Công nghệ thực phẩm >

Nghiên cứu sơ chế và thử nghiệm bảo quản rong nho tươi

Nghiên cứu thực trạng và thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại một số trang trại ở tỉnh hải dương và hưng yên

Nghiên cứu thực trạng thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại một số trang trại ở tỉnh hải dương hưng yên

... 6,81 Viêm n i m c t cung Viêm t cung Viêm tương m c t cung Th viêm Bi u ñ 4.5: T l nái m c th viêm t cung Qua b ng 4.5 bi u ñ 4.5 cho th y: s l n m c viêm t cung, ch y u l n m c viêm n i m c t cung ... 4.1 M t s thông tin v trang tr i nghiên c u b nh viêm t cung ñàn l n nái ngo i Chúng ti n hành nghiên c u t i trang tr i chăn nuôi l n nái ngo i sau: Trang tr i chăn nuôi l n nái ngo i Bùi Huy H ... 18 2.3.3 Các th viêm t cung Theo ð ng ðình Tín (1985)[21], b nh viêm t cung ñư c chia làm th : viêm n i m c t cung, viêm t cung, viêm tương m c t cung 2.3.3.1 Viêm n i m c t cung (Endomestritis)...
 • 72
 • 960
 • 0
Nghiên cứu thực trạng và thử nghiệm biện pháp phòng, trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi theo mô hình trang trại thuộc huyện tiên du tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu thực trạng thử nghiệm biện pháp phòng, trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi theo mô hình trang trại thuộc huyện tiên du tỉnh bắc ninh

... c u th c tr ng th nghi m bi n pháp phòng, tr b nh viêm t cung đàn l n nái ngo i nuôi theo hình trang tr i thu c huy n Tiên Du t nh B c Ninh 1.2 M C ĐÍCH NGHIÊN C U Chúng th c hi n đ tài nh ... NH VIÊM T L N NÁI 28 CUNG TRÊN TH GI I VÀ T I VI T NAM 19 33 Đ I TƯ NG, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 36 3.1 Đ I TƯ NG NGHIÊN C U 36 3.2 N I DUNG NGHIÊN C U 36 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... ng nghiên c u c a tác gi đàn l n nái nuôi t i nông h nên công tác v sinh môi trư ng ti u khí h u chu ng nuôi đ m b o hơn, đ i tư ng nghiên c u c a đàn l n nái sinh s n nuôi theo hình th c trang...
 • 78
 • 958
 • 1
Nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm vacxin nhược độc đông khô phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm ở gà

Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm vacxin nhược độc đông khô phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm ở gà

... ph m vi nghiên c u a ð i tư ng nghiên c u − Gi ng virút viêm ph qu n truy n nhi m − − Tr ng có phôi s ch b nh l a tu i b Ph m vi nghiên c u − Nghiên c u s n xu t v cxin ñi u ki n phòng thí ... tích c c vào vi c kh ng ch d ch b nh cho ñàn gà, nâng cao hi u qu chăn nuôi, ñã ti n hành ñ tài: Nghiên c u, s n xu t th nghi m v cxin c ñ c ñông khô phòng b nh viêm ph qu n truy n nhi m Trư ... xung quanh ngu n nhi t, ăn, gi m tr ng lư ng nh ng tu n tu i nh ng l n có nh ng d u hi u gi ng không quan sát th y d u hi u ch y nư c mũi nh ng ñàn l n nhi u không quan sát th y nh...
 • 99
 • 1,014
 • 5
Nghiên cứu thực trạng và thử nghiệm điều trị bệnh viêm đường hô hấp trên một số giống chó được sử dụng làm chó nghiệp vụ

Nghiên cứu thực trạng thử nghiệm điều trị bệnh viêm đường hô hấp trên một số giống chó được sử dụng làm chó nghiệp vụ

... c b nh viêm ñư ng h p chó theo l a tu i 4.2 T l m c th viêm ñư ng h p 4.3 T l b nh viêm ñư ng h p 4.4 : Thân nhi t c a chó chó theo l a tu i gi ng chó 44 55 T n s h p c a chó nghi ... i m c ñích góp ph n làm gi m thi t h i b nh viêm ñư ng h p gây chó ñ ng th i b sung vào tài li u nghiên c u b nh viêm ñư ng h p c a chó ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u Trư ng ð ... a chó, làm gi m hi u qu làm vi c ñ c bi t làm m t kh ñánh c a chó nghi p v Chính v n ñ nêu cho th y: vi c nghiên c u tìm nguyên nhân bi n pháp phòng tr b nh viêm ñư ng h p c a chó vi c làm...
 • 77
 • 755
 • 2
đề tài “nghiên cứu hoàn thiện và thử nghiệm công nghệ điều chế vindolin, catharanthin và vinblastin từ lá dừa cạn việt nam làm nguyên liệu sản xuất thuốc chống ung thư'

đề tài “nghiên cứu hoàn thiện thử nghiệm công nghệ điều chế vindolin, catharanthin vinblastin từ lá dừa cạn việt nam làm nguyên liệu sản xuất thuốc chống ung thư'

... Hóa chất Việt Nam, đề xuất thực đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện thử nghiệm công nghệ điều chế vindolin, catharanthin vinblastin từ Dừa cạn Việt nam làm nguyên liệu sản xuất thuốc chống ung thư” nhằm ... quy trình công nghệ chiết tách ancaloid Vindolin Catharanthin từ Dừa cạn Việt Nam làm nguyên liệu tổng hợp Vinblastin Đề xuất quy trình công nghệ bán tổng hợp vinblastin từ vindolin catharanthin ... liệu Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương II thuộc Bộ Y tế thực đề tài nghiên cứu chiết xuất vinblastin ancaloid khác từ Dừa cạn Việt Nam để phục vụ sản xuất thuốc chống ung thư thuốc hỗ trợ tuần hoàn...
 • 14
 • 642
 • 2
nghiên cứu sản suất và thử nghiệm chế phẩm vi sinh t-emb-1 trong chăn nuôi lợn thịt tại trường đại học nông lâm thái nguyên

nghiên cứu sản suất thử nghiệm chế phẩm vi sinh t-emb-1 trong chăn nuôi lợn thịt tại trường đại học nông lâm thái nguyên

... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ THỊ THẮNG NGHIÊN CỨU SAN XUÂT VA THƢ NGHIỆM CHẾ PHẨM ̉ ́ ̀ ̉ VI SINH T-EMB-1 TRONG CHĂN NUÔI LỢN THỊT TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN ... trò chế phẩm T-EMB-1 đến trình sinh trưởng phát triển lợn, hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sản suất thử nghiệm chế phẩm vi sinh T-EMB-1 chăn nuôi lợn thịt ... nghiên cứu, sử dụng chế phẩm vi sinh T-EMB-1 chế tạo Bộ môn Công nghệ Vi sinh -Vi n Khoa học sống Đại học Thái Nguyên Trên sở ứng dụng chế phẩm E.M Nhật có cải tiến bổ sung thêm số chủng vi sinh...
 • 85
 • 260
 • 0
Nghiên cứu thực trạng và thử nghiệm điều trị bệnh viêm vú ở đàn bò sữa nuôi tại thành phố hà nội và một số vùng phụ cận

Nghiên cứu thực trạng thử nghiệm điều trị bệnh viêm vú ở đàn bò sữa nuôi tại thành phố hà nội một số vùng phụ cận

... [3] 1.2 PHÂN LO I VIÊM VÚ BÒ S A Viêm s a có d ng viêm lâm sàng viêm c n lâm sàng (viêm c n lâm sàng) 1.2.1 Viêm lâm sàng Viêm lâm sàng s nhi m trùng c a b u th hi n rõ tri ... GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I -*** - TR N ð C THÀNH NGHIÊN C U TH C TR NG VÀ TH NGHI M ðI U TR B NH VIÊM VÚ ðÀN BÒ S A NUÔI T I THÀNH PH HÀ N I VÀ M T S VÙNG PH C ... ñ b viêm 1.2.1.2 Theo tính ch t viêm Nguy n Văn Thành (2002), d a vào tính ch t viêm lâm sàng, phân làm lo i viêm sau: (1) Viêm th d ch B u sung huy t, thư ng hay x y sau bò...
 • 82
 • 311
 • 0
Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm bộ chỉ số thực hiện cốt lõi trong đánh giá công tác quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng công nghiệp Dệt May Thời trang Hà Nội

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm bộ chỉ số thực hiện cốt lõi trong đánh giá công tác quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng công nghiệp Dệt May Thời trang Hà Nội

... trung nghiên cứu thực trạng hoạt động quản đào tạo trường Cao đẳng công nghiệp Dệt May thời trang Nội, xây dựng thử nghiệm số thực cốt lõi đánh giá công tác quản đào tạo trường Cao đẳng công ... CHỨC NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ THỰC HIỆN CỐT LÕI TRONG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP DỆT MAY THỜI TRANG HÀ NỘI 2.1 Thực trạng công tác quản hoạt động đào ... đẳng công nghiệp Dệt May Thời trang Nội 5.2 Nội dung Nghiên cứu xây dựng số thực đánh giá công tác quản đào tạo trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Thời trang Nội Phạm vi nghiên cứu Luận...
 • 122
 • 880
 • 1
Nghiên cứu sơ chế và thử nghiệm bảo quản rong nho tươi

Nghiên cứu chế thử nghiệm bảo quản rong nho tươi

... việc nghiên cứu chế, bảo quản rong tƣơi chƣa thuecj hiệu Vì vậy, việc tiến hành nghiên cứu chế bảo quản rong nho tƣơi vấn đề cấp thiết, cần đƣợc quan tâm nghiên cứu, những lợi ích mà rong nho ... Nghiên cứu chế thử nghiệm bảo quản rong nho tƣơi” với mục đích tìm đƣợc chế độ chế theo dõi biến đổi rong nho trình bảo quản tƣơi Nội dung đồ án 1) Xác định thông số thích hợp cho trình chế ... chế rong nho tiền bảo quản 2) Xác định loại bao bì thích hợp cho trình bảo quản rong nho tƣơi 3) Đề xuất quy trình chế bảo quản rong nho tƣơi Ý nghĩa khoa học : Nghiên cứu phƣơng pháp chế, ...
 • 200
 • 1,075
 • 9
Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm bộ chỉ số thực hiện cốt lõi trong đánh giá công tác quản lý đào tạo tại trường cao đẳng công nghiệp dệt may thời trang hà nội

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm bộ chỉ số thực hiện cốt lõi trong đánh giá công tác quản lý đào tạo tại trường cao đẳng công nghiệp dệt may thời trang hà nội

... trung nghiên cứu thực trạng hoạt động quản đào tạo trường Cao đẳng công nghiệp Dệt May thời trang Nội, xây dựng thử nghiệm số thực cốt lõi đánh giá công tác quản đào tạo trường Cao đẳng công ... đẳng công nghiệp Dệt May Thời trang Nội 5.2 Nội dung Nghiên cứu xây dựng số thực đánh giá công tác quản đào tạo trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Thời trang Nội Phạm vi nghiên cứu Luận ... chuyên nghiệp công tác quản đào tạo, đáp ứng phát triển nhà trường chọn đề tài: " Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm số thực cốt lõi đánh giá công tác quản đào tạo trường Cao đẳng công nghiệp Dệt...
 • 10
 • 777
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của bao bì đến chất lượng và thời gian bảo quản rong nho tươi (caulerpa lentillifera)

Nghiên cứu ảnh hưởng của bao bì đến chất lượng thời gian bảo quản rong nho tươi (caulerpa lentillifera)

... loại bao đến chất lượng cảm quan Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến tỷ lệ hư hỏng Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao ... bao đến hàm lượng ẩm Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến hao hụt trọng lượng Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến ... hàm lượng Vitamin C Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến hàm lượng chất hòa tan Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến...
 • 155
 • 538
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của bao bì đến chất lượng và thời gian bảo quản rong nho tươi (caulerpa lentillifera)

Nghiên cứu ảnh hưởng của bao bì đến chất lượng thời gian bảo quản rong nho tươi (caulerpa lentillifera)

... loại bao đến chất lượng cảm quan Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến tỷ lệ hư hỏng Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao ... bao đến hàm lượng ẩm Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến hao hụt trọng lượng Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến ... hàm lượng Vitamin C Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến hàm lượng chất hòa tan Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến...
 • 155
 • 416
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khí đến chất lượng và thời gian bảo quản rong nho tươi

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khí đến chất lượng thời gian bảo quản rong nho tươi

... Rong nho Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường khí đến thời gian bảo quản Rong nho tươi 2 - Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường khí đến chất lượng cảm quan Rong nho tươi theo thời gian ... cứu ảnh hưởng môi trường khí (khí Nitơ, khí Oxy, Chân không) đến thời gian bảo quản Rong nho tươi 51 iv 3.3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng môi trường khí (khí Nitơ, khí Oxy, Chân không) đến chất ... 3.5 Ảnh hưởng môi trường khí đến tỉ lệ hao hụt khối lượng Rong nho tươi theo thời gian bảo quản 59 Bảng 3.6 Ảnh hưởng môi trường khí đến tỉ lệ hư hỏng Rong nho tươi theo thời gian bảo...
 • 178
 • 403
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp nghiên cứu sơ cấp và thứ cấpcách bảo quản rong nho tươibảo quản rong nho tươiphương pháp nghiên cứu cơ chế và biến trình lũ thông qua các mô hình dự báo lũ dưới góc nhìn của thuỷ văn họcnghiên cứu giải pháp và hệ thống bảo mật cho hệ thống hội nghị truyền hình ip muticastkết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm giống ngô lai lvn66 pptxnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản và chất bảo quản tới sự biến đổi chất lượng của dầu đầu cá ngừ trong quá trình bảo quảnnghiên cứu sơ đồ và trả lời câu hỏi của giáo viên đưa raphương pháp nghiên cứu tài liệu và thực nghiệmnghiên cứu đặc tính của các chất bảo quản trong sản phẩm kem dưỡng da2 2 chế độ và thời gian bảo quản rau quả tươinghiên cứu tư duy và tư duy trực quan hình tượng của trẻ em lứa tuổi mẫu giáomột số phương pháp chủ yếu bảo quản rau quả tươicách bảo quản rong nho biểncách bảo quản rong nhoBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM