1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH

Xây dựng mô hình đào tạo sinh viên theo nhu cầu doanh nghiệp.pdf

Xây dựng mô hình đào tạo sinh viên theo nhu cầu doanh nghiệp.pdf

... VIỆC ĐÀO TẠO THEO Ô HÌNH MỚI XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO SINH VIÊN THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP Cao Minh Nhựt I. PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY Đào tạo ... nghiệp và nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, những phân tích nầy sẽ cung cấp cơ sở để các trường xây dựng được nội dung đào tạo phù hợp. 1. Phân tích đào tạo tại các trường Phân tích đào tạo là ... và xây dựng nhu cầu đào tạo tại các trường là việc cơ bản đầu tiên cần thực hiện, nó giúp các trường xác định nhu cầu đào tạo một cách hệ thống và chính xác để tìm ra những phương thức đào tạo...
 • 17
 • 609
 • 0
Luận văn một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trường trung cấp nghề cơ khí xây dựng coma

Luận văn một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trường trung cấp nghề cơ khí xây dựng coma

... trình đào tạo nghề 11 2.2 Chất lợng đào tạo nghề và các yếu tố ảnh hởng đến chất lợng đào tạo nghề 13 2.2.1 Chất lợng đào tạo nghề 13 2.2.2 Các yếu tố ảnh hởng đến chất lợng đào tạo nghề ... cứu thực trạng hoạt động đào tạo nghề tại trờng Trung cấp nghề khí xây dựng - Coma trong thời gian qua và đa ra các giải pháp nâng cao chất lợng đào tạo nghề của trờng trong thời gian tíi. ... đến chất lợng đào tạo nghề Để đo lờng chất lợng đào tạo nghề chúng ta thờng tập trung vào 2 khối đối tợng: bản thân ngời công nhân kỹ thuật và sở đào tạo nghề ( Chất lợng sở đào tạo) ....
 • 109
 • 3,128
 • 30
Thiết kế và xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến tại trường trung cấp nghề quảng nam

Thiết kế và xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến tại trường trung cấp nghề quảng nam

... xây dựng một website hỗ trợ dạy học trực tuyến tại Trường Trung cấp nghề Quảng Nam. 6. CHỌN TÊN ĐỀ TÀI “THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUẢNG NAM ... Hiện nay Trường Trung cấp nghề Quảng Nam chưa có hệ thống E-learning. Với những lý do trên, tôi chọn ñề tài Thiết kế xây dựng hệ thống ñào tạo trực tuyến Trường Trung cấp nghề Quảng Nam ... một hệ thống E-Learning, phân tích thiết kế hệ thống Elearning qua ñó ứng dụng trong việc triển khai hệ thống ñào tạo trực tuyến trường Trung cấp nghề Quảng Nam phục vụ cho công tác ñào tạo trực...
 • 25
 • 571
 • 1
Xây dựng mô hình đào tạo liên thông giáo viên dạy nghề từ công nhân kỹ thuật

Xây dựng mô hình đào tạo liên thông giáo viên dạy nghề từ công nhân kỹ thuật

... - hình đào tạo GVDN cần phải đáp ứng đợc yêu cầu về chất lợng, cơ cấu ngành nghề của hệ thống đào tạo nghề. Chơng III Xây dựng hình đo tạo liên thông Giáo viên dạy nghề từ Công nhân ... gia đầu vào của hình ĐT liên thông, sẽ là cơ sở để đề tài xây dựng hình ĐT liên thông GVDN từ CNKT các trình độ khác nhau. Đầu ra của hình đào tạo liên thông GVDN từ CNKT là GVDN ... này đợc hình hoá nh ở hình 1.5: Xây dựng hình hoạt động nghề nghiệp Xây dựng hình nhân cách Xây dựng hình nội dung chơng trình ĐT - Nhiệm vụ - Công việc...
 • 24
 • 391
 • 1
skkn xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGẮN hạn GIÁO VIÊN mầm NON PHỤC vụ yêu cầu PHỔ cập mầm NON 5 TUỔI

skkn xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGẮN hạn GIÁO VIÊN mầm NON PHỤC vụ yêu cầu PHỔ cập mầm NON 5 TUỔI

... đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ yêu cầu thực hiện phổ cập mầm non 5 tuổi, đáp ứng yêu cầu thiếu giáo viên mầm non của một số huyện. Chương trình xây dựng để đào tạo ngắn hạn nhưng có ... dưỡngSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên GiangTên Đề Tài: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN GIÁO VIÊNMẦM NON PHỤC VỤ YÊU CẦU PHỔ CẬP MẦM NON 5 TUỔII. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn:- Căn cứ ... Hoạt động vui chơi (Làm đồ chơi) 15 15 Thực tập 303- Bảng so sánh chương trình ngắn hạn chương trình TCCN: Chương trình đào tạo ngắn hạn Chương trình đào tạo TCCNSTT Tên môn họcSốtiếtSTT...
 • 9
 • 555
 • 2
đồ án tốt nghiệp xây dựng hệ thống đào tạo điện tử dựa trên công nghệ ip multicast

đồ án tốt nghiệp xây dựng hệ thống đào tạo điện tử dựa trên công nghệ ip multicast

... đầuChương 1: Tìm hiểu về công nghệ IP Multicast Chương 2: Đào tạo điện tử dựa trên công nghệ IP Multicast Chương 3: Xây dựng hệ thống đào tạo điện tử dựa trên công nghệ IP Multicast Kết quả đạt ... multicast trên các AS 32 CHƯƠNG 2: ĐÀO TẠO ĐIỆN TỬ DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ IP MULTICAST 33 2.1. Một số công nghệ mạng phục vụ cho hệ thông đào tạo điện tử 33 2.1.1. Giao thức ITU H.323: 33 2.1.1.1 ... vùng đường trục Trang: 9CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ IP MULTICAST 1.1. Khái quát về IP Multicast 1.1.1. Các thành phần cơ bản Để xây dựng hệ thống trao đổi được dữ liệu đầu tiên ta cần phải...
 • 74
 • 472
 • 0
Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin xây dựng hệ thống dự đoán hiệu suất đào tạo tại trường trung cấp chuyên nghiệp

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin xây dựng hệ thống dự đoán hiệu suất đào tạo tại trường trung cấp chuyên nghiệp

... DƯƠNG THÀNH PHẾT XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ ðOÁN HIỆU SUẤT ðÀO TẠO TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Luận văn Thạc Công nghệ thông tin Khoá 2009-2011 Người ... ứng dụng khai phá dữ liệu ñể Xây dựng hệ thống dự ñoán hiệu suất ñào tạo tại Trường Trung cấp chuyên nghiệp cho ñề tài luận văn của mình. Luận văn ñược xây dựng dựa trên nền các nghiên cứu ... dục ñào tạo, cụ thể trong ñề tài ñánh giá hiệu suất ñào tạo tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp. Tiến hành khảo sát thực tế về hiệu suất ñào tạo tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp, ...
 • 79
 • 690
 • 2
quản lý chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tại trường trung cấp nghề bắc kạn

quản lý chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tại trường trung cấp nghề bắc kạn

... trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lao động tại trƣờng Trung cấp nghề Bắc Kạn. Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.1. Vài nét về quản chƣơng trình đào tạo nghề ... Quản công tác đào tạo nghề ở Trƣờng trung cấp nghề Bắc Kạn. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản chƣơng trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lao động tại Trƣờng trung cấp nghề ... thực tiễn quá trình công tác tại cơ sở dạy nghề, tôi chọn đề tài nghiên cứu: " ;Quản chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tại Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn& quot;. 2....
 • 121
 • 267
 • 2
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH NHƠN TRẠCH

... cầu chương trình dạy nghề 71 3.2. Xây dựng chương trình đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ trình độ cấp 71 3.2.1. Phân tích nghề 71 3.2.2. Xây dựng chương trình đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ 79 3.2.3. Xây ... KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 69 CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ “GỖ MỸ NGHỆ” 3.1. Cơ sở xây dựng chương trình đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ 70 3.1.1. Mục tiêu dạy nghề trình độ cấp 70 3.1.2. ... làm sau khi ra trường và giải quyết cuộc sống. Trên cơ sở đó, đề tài Xây dựng chương trình đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ trình độ cấp tại Trường Trung cấp nghề Long Thành Nhơn Trạch xuất phát...
 • 213
 • 573
 • 1
skkn xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ yêu cầu phổ cập mầm non 5 tuổi trương mầm non hoa bi

skkn xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ yêu cầu phổ cập mầm non 5 tuổi trương mầm non hoa bi

... đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ yêu cầu thực hiện phổ cập mầm non 5 tuổi, đáp ứng yêu cầu thiếu giáo viên mầm non của một số huyện. Chương trình xây dựng để đào tạo ngắn hạn nhưng có ... Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Đào tạo bồi dưỡngSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên GiangTên Đề Tài: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN GIÁO VIÊNMẦM NON PHỤC VỤ YÊU CẦU PHỔ CẬP MẦM NON 5 TUỔII. ... chương trình đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non. II. Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non: - Tên chương trình: chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm...
 • 11
 • 671
 • 0
Xây dựng đề án đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Chính sách khoa học và công nghệ tại Viện Chiến lược và Chính sách KHCN

Xây dựng đề án đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Chính sách khoa học và công nghệ tại Viện Chiến lược và Chính sách KHCN

... học Công nghệ giao thực hiện nhiệm vụ Xây dựng đề án đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Chính sách khoa học công nghệ tại Viện Chiến lược Chính sách Khoa học Công nghệ. Đề án tiến hành ... VIỆC ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH KH&CN 7 I. Giới thiệu chung về Viện Chiến lược Chính sách Khoa học Công nghệ ... trình đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Chính sách khoa học công nghệ (mã số 62.34.70.01). Phụ lục Bộ hồ sơ các văn bản đăng ký đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Chính sách khoa học công nghệ Đề...
 • 115
 • 402
 • 0
Xây dựng mô hình đào tạo liên thông giáo viên dạy nghề từ công nhân kỹ thuật

Xây dựng mô hình đào tạo liên thông giáo viên dạy nghề từ công nhân kỹ thuật

... Chương I - Cơ sở lý luận xây dựng hình đào tạo liên thông giáo viên dạy nghề từ công nhân kỹ thuật. Chương II - Thực trạng về giáo viên dạy nghề, đào tạo giáo viên dạy nghề ở Việt nam và một ... trình đào tạo liên thông 65 1.5.4. Hình thức tổ chức đào tạo liên thông 66 1.5.5. Quản lý đào tạo liên thông 66 Chương II THỰC TRẠNG VỀ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ, ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ Ở ... 50 Hình 1.8 - hình nội dung đào tạo GVDN trình độ cao đẳng 51 Hình 1.9 - hình đào tạo liên thông 67 Hình 2.1 - hình đào tạo GVDN giai đoạn 1971 - 1974 90 Hình 2.2 - hình đào tạo...
 • 244
 • 596
 • 0
Biện pháp tổ chức thực hiện chương trình đào tạo nghề sửa chữa và lắp ráp thiết bị máy vi tính tại trường Trung cấp Nghề Giao thông Công chính Hà Nội.PDF

Biện pháp tổ chức thực hiện chương trình đào tạo nghề sửa chữa và lắp ráp thiết bị máy vi tính tại trường Trung cấp Nghề Giao thông Công chính Hà Nội.PDF

... một số biện pháp tổ chức thực hiện chương trình đào tạo nghề Sửa chữa lắp ráp thiết bị máy vi tính tại trường Trung cấp nghề giao thông công chính Nội. Vi c đào tạo nghề cuả nhà trường ... Trung cấp nghê Giao thông công chính Nội Đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện chương trình đào tạo nghề Sửa chữa lắp ráp thiết bị máy vi tại trường Trung cấp nghề Giao thông công chính ... thông công chính Nội Chương 3: Biện pháp tổ chức thực hiện chương trình đào tạo nghề Sửa chữa lắp ráp thiết bị máy vi tính tại trường Trung cấp nghề giao thông công chính Nội ...
 • 100
 • 511
 • 0
Xây dựng chương trình đào tạo liên thông bậc trung cấp lên đại học ngành Nông học tại trường Trung cấp nông lâm nghiệp Bình Dương

Xây dựng chương trình đào tạo liên thông bậc trung cấp lên đại học ngành Nông học tại trường Trung cấp nông lâm nghiệp Bình Dương

... Chương trình đào tạo liên thông bậc trung cấp lên bậc đại học ngành nông học của trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương. 3.2. Khách thể Chương trình đại học của ngành nông nghiệp, chương ... dựng chương trình liên thông từ bậc Trung cấp lên Đại Học ngành Nông học tại trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương, nhằm mở rộng quy mô và năng lực đào tạo cho trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp ... “XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG BẬC TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH NÔNG HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG” làm luận văn tốt nghiệp. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. Xây dựng...
 • 23
 • 539
 • 2
Xây dựng chương trình đào tạo ngành Sư phạm kỹ thuật theo tín chỉ tại trường Đại học Hùng Vương

Xây dựng chương trình đào tạo ngành Sư phạm kỹ thuật theo tín chỉ tại trường Đại học Hùng Vương

... việc xây dựng chơng trình đào tạo theo học chế tín chỉ. - Đánh giá chơng trình đào tạo hiện hành của ngành S phạm kỹ thuật tại tr-ờng Đại học Hùng Vơng. - Xây dựng chơng trình đào tạo theo học ... phạm kỹ thuật theo tín chỉ tại trờng Đại học Hùng Vơng2. Mục đích nghiên cứu.Trên cơ sơ lý luận và thực tiễn, tiến hành xây dựng chơng trình đào tạo ngành S phạm kỹ thuật tại trờng Đại học Hùng ... chơng trình Đào tạo Cử nhân s phạm ngành S phạm kỹ thuật theo hệ thống tín chỉ 77Bảng 3.5Kế hoạch đào tạo chuẩn dự kiến cho chơng trình đào tạo theo tín chỉ 81Bảng 3.6 Danh mục các học phần kỹ...
 • 73
 • 554
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng chương trình quản lý công văn trường đại học bách khoa đà nẵngxây dựng chương trình quản lý nhân sự trường cao đẳng công nghiệp thái nguyên bằng vbxây dựng chương trình quản lý học sinh trường mầm non quốc tế hữu nghịxây dựng chương trình đào tạo nghềmột số nội dung cần lưu ý khi xây dựng chương trình đào tạo hệ cao đẳng công nghệ cơ khí đáp ứng yêu cầu thị trường lao độngphương pháp xây dựng chương trình đào tạoxây dựng chương trình đào tạoquy định về xây dựng chương trình đào tạoxây dựng chương trình đào tạo nhân viên bán hàngcác bước xây dựng chương trình đào tạoxây dựng chương trình đào tạo trong doanh nghiệpquy trình xây dựng chương trình đào tạoquy định xây dựng chương trình đào tạoxây dựng chương trình đào tạo đại họcxây dựng chương trình đào tạo nội bộBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP