1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

DE KIEM TRA GIUA KI I -KHOI 1

Đề kiểm tra giữa kì I

Đề kiểm tra giữa I

... Kiểm tra giữa I - năm học 200 200Môn: Tiếng việt Lớp 4.( Th i gian làm b i: 70 phút ) I. Đọc hiểu Luyện từ và câu:A. Đọc thầmHai bàn tay H i ấy ở S i Gòn, Bác Hồ có một ng i bạn ... nào không ph i là động từ?a. H i, trả l i, yêu, xem. b. Bàn tay, đồng bào, nớc, tiền.c. i, trở về, làm, giơ. II.Chính tả B i viết: C i c i tân ( TV 4, tập I trang 143) Viết đoạn từ đầu ... lấy đâu ra tiền mà i? , Bác Hồ đà trả l i nh thế nào?a. Bác đa tiền ra và n i: Đây, tiền đây!b. Bác Hồ vừa giơ hai tay ra vừa n i: Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để i. c. Bác...
 • 3
 • 531
 • 0
Đề kiẻm tra giữa kì I khối 10 (có đáp án)

Đề kiẻm tra giữa I khối 10 (có đáp án)

... **********hÕt**********4 Tr ờng THPT Thiệu Hoá Đề kiểm tra chất lợng giữa kỳ I Môn: Vật Lý K10 Th i gian: 60 minMÃ 101 Câu1: Có một vật coi nh chất i m chuyển động trên đờng thẳng (D). vật ... th i gian (t=0) luôn đợc chọn lúc vật bắt đầu chuyển động.b. Một th i i m có thể có giá trị dơng hay âm.c. Khoảng th i gian tr i qua luôn là số dơng.d. Đơn vị th i gian của hệ SI là giây ... thẳng biến đ i đều véc tơ gia tốc có chiều nh thế nào?a. Ngợc chiều v i 1vb. Cïng chiÒu v i 2vc. ChiÒu cña 12vv−d. ChiÒu của 12vv+Câu14: Một chuyển đọng thẳng nhanh dần đều...
 • 4
 • 1,842
 • 28
đề kiểm tra giữa kì I 6,7,8

đề kiểm tra giữa I 6,7,8

... THCS Th i Thủy b i kiểm tra giữa i Họ và tên : Môn : Vật lí Đề bLớp : 6 Th i gian : 45 phút i m Nhận xét của giáo viên I . Khoanh tròn vào chữ c i đứng trớc đáp án đúng :1 . Ng i ta đo ... THCS Th i Thủy b i kiểm tra giữa i Họ và tên : Môn : Vật lí Đề bLớp : 8 Th i gian : 45 phút i m Nhận xét của giáo viên I . Khoanh tròn vào chữ c i đứng trớc đáp án đúng : 1 . khi nào một ... 2 . HÃy gi i thích t i sao l i xảy ra hiện tợng nguyệt thực ? Trờng THCS Th i Thủy b i kiểm tra giữa i Họ và tên : Môn : Vật lí Đề aLớp : 7 Th i gian : 45 phút i m Nhận...
 • 13
 • 2,387
 • 12
de kiem tra giua ki I

de kiem tra giua ki I

... Thiếu niên, nhi đồng là mầm non của đất nước. c)  Trên cành cây có những mầm non m i nhú. ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT: (KH I 5)II. KI M TRA VIẾT: (10 i m)1. Chính tả (nghe viết): ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT: (KH I 5) I. KI M TRA ĐỌC: (10 i m)A. Đọc thành tiếng: (5 i m) - Học sinh đọc các b i tập đọc và học thuộc lòng trong các chủ i m: “ViệtNam ... lim dim, h i hả, lất phất, rào rào, thưa thớt, róc rách)Câu 10: ý a (Lặng im)B. B I KI M TRA VIẾT: (10 i m) I. Viết chính tả (nghe viết): 5 i m. - B i viết không mắc l i chính tả, chữ viết...
 • 6
 • 482
 • 0
Đề Kiểm tra giữa kì I_Toán khối 1

Đề Kiểm tra giữa I_Toán khối 1

... ĐÁNH GIÁ VÀ GHI ĐIỂM MÔN TOÁN KHỐI IGIỮA KÌ I Bài 1. (1 điểm) Viết số thích vào chỗ chấm theo mẫu: Mỗi số điền đúng được 0,5 điểmThứ tự cần viết đúng là: 3; 4; 10 ; 8; 6Bài 2. (2 điểm) Tính: ... 606 347 459 b) HS điền kết quả đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm:4 + 2 +1 = 7 7 – 0 – 2 = 5Bài 3. (1 điểm) Viết các số 5, 8, 2, 3:HS viết đúng thứ tự mỗi câu được 0,5 điểmb) Theo ... 8; 5; 3; 2Bài 4. (1, 5 điểm) Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống dưới hình: HS điền đúng mỗi tiếng dưới đây được 0,5 điểm. a. Hình tam giác b. Hình vuông c. Hình trònBài 5. (1, 5 điểm) Điền số...
 • 4
 • 354
 • 1
Đề Kiểm tra giữa kì I_Toán khối 2

Đề Kiểm tra giữa I_Toán khối 2

... + 21 + 12 + 19- 18Trường ………. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ IHọ và tên:………………… MÔN: TOÁN - KHỐI 2 Lớp 2: ……… Thời gian: 60 phútĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN- Người coi kiểm tra: ………………- ... =……… d. 5 l + 4 l = …… Bài 2. Đặt tính rồi tính (1đ)a. 19 + 8 = b. 25 + 18 = ………… ……… ………… …… ………… …… Bài 3. Đúng ghi Đ sai ghi S (1đ) a. 6 + 8 + 2 = 15 b. 25 +30 = 55 Bài 4. Điền số ... chỗ trống (1đ) Bài 5 (1đ)a. Số liền sau của 22 là ………b. Sổ liền trước của 53 là…… c. Sổ liền sau của 99 là ………d. Số liền trước của 20 0 là … 1514 Bài 6 (1đ) . Số: a. 4dm = … cm b....
 • 3
 • 331
 • 0
Đề Kiểm tra giữa kì I_Toán khối 3

Đề Kiểm tra giữa I_Toán khối 3

... a/ 3m 30 cm < 3m 33 cm b/ 6m 10cm > 5m 95 cm Bài 6 : (1đ) Mỗi phép tính đúng được 0,25 đa/ 49 7 b/ 39 6 49 7 36 6 0 Đ 3 Sc/ 34 d/ 652 x - 6 126 184 526S ... ………. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ IHọ tên : MÔN: Toán- KHỐI 3 Lớp : Thời gian : 60 phút Bài 1: Tính nhẩm (1đ)a) 6 x 4 = b) 12 : 6 = b) 7 x 3 = 21 : 7 = Bài 2: Đặt tính rồi tính (2đ) 42 x 2 35 ... , < , = thích hợp vào chỗ chấm. (1đ)a/ 3m 30 cm 3m 33 cm b/ 6m 10cm……….5m 95 cmBài 6 : Đúng ghi Đ, sai ghi S (1đ) a/ 49 7 b/ 39 6 49 7 36 6 0 3 Điểm Lời phê của giáo viên 240 ...
 • 4
 • 317
 • 0
Đề Kiểm tra giữa kì I_Toán khối 4

Đề Kiểm tra giữa I_Toán khối 4

... Trường: ………………………………. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ IHọ và tên: ……………………………. MÔN: TOÁN – KHỐI LỚP 4 Lớp: ……………………………… Thời gian : 60 phútĐIỂM LỜI PHÊGiáo ... với m = 48 ; m = 24 b. 2 34 x ( 72 : n ) + 56 với n = 8 ……………………………………. ……………………………………………………………………… …………………………………Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: ( 1 điểm) a. 4 thế kỷ 12 năm = 40 12 ... ABCD là: 4 cm A. 36 cm 2 C D 9 cmBài 7: ( 1,5 điểm)a. Hs vẽ đúng hình chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 4 cm được 0,5 điểm.b. HS tính đúng chu vi hình chữ nhật: (8 + 4 ) x 2 = 24 cm được...
 • 4
 • 331
 • 0
Đề Kiểm tra giữa kì I_Toán khối 5

Đề Kiểm tra giữa I_Toán khối 5

... 5: ( 2 điểm).Làm đúng mỗi câu đạt 0 ,5 điểm a. 76 + 8 5 = 56 354 8+ = 56 83b. 94 - 61 = 54 924− = 18 5 c. 103 x 94 = 91043xx = 45 6d. 8 5 : 21 = 8 5 ... giải……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ I - KHỐI 5 Bài 1: ( 1 điểm) Làm đúng mỗi câu được 0 ,5 điểma. 10 5 b. 1006c. Chín phần một trăm.d. Một trăm mười hai ... 7, 85 c.48 ,5 48 ,50 0d.90,7……….89,7Bài 5: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính: a. 76 + 8 5 b. 94 - 61………………………… ………………………….………………………… ………………… ………………………… …………………………c. 103 x 94d. 8 5 ...
 • 3
 • 424
 • 0
đề kiểm tra giữa kì I

đề kiểm tra giữa I

... TIẾNG VIỆT :A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 i m1. Đọc thành tiếng: (5 i m)- Đọc đúng tiếng, đúng từ: 1 i m.(đọc sai từ 3 đến 5 tiếng : 0,5 i m; đọc sai từ 6 tiếng trở lên: 0 i m).- Ngắt nghỉ h i ... câu h i do giáo viên nêu: 1 i m.(Trả l i chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 i m; trả l i sai hoặc không trả l i được: 0 i m).II. Đọc thầm và làm b i tập: (5 i m)Câu Đáp án i m1 ... Bóng 1. KIỂM TRA VIẾT: (10 i m) I. Chính tả: Nghe - viết (5 i m) – 20 phút: Hoa học trò- B i viết không mắc l i chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 5 i m.- M i l i chính...
 • 8
 • 337
 • 0
Đề kiểm tra giữa kì I 2môn T+TV- lớp 4

Đề kiểm tra giữa I 2môn T+TV- lớp 4

... m i bốn đơn vị viết là :A. 44 444 4 B. 44 044 044 C. 44 440 44 D. 44 044 44 b. Số lớn nhất trong các số: 3 547 62, 345 762, 3 546 27, 345 267 là: A. 3 547 62 B. 345 762 C. 3 546 27 D. 345 267 c. Giá trị của chữ ... BốnTh i gian : 40 phút ( Không kể th i gian giao đề ) I. Phần trắc nghiệm Khoanh vào chữ c i đứng trớc phơng án đúng:B i 1/ a. Số gồm bốn m i bốn triệu, bốn m i bốn nghìn và bốn m i bốn ... lợng giữa I Năm học : 2010 - 2011Môn : Tiếng Việt - Lớp Bốn Đề ra:1. Đọc thầm và trả l i câu h i: (30 phút - 5 i m)Đọc thầm b i : Quê hơng (T. V4 - Tập 1 ; trang 100) Khoanh vào chữ cái...
 • 3
 • 1,007
 • 4
Kiem tra giữa ki I. Khôi 12.THPT Chu Van An

Kiem tra giữa ki I. Khôi 12.THPT Chu Van An

... trục cố định Ox, quanh vị trí cân bằng O. Véc tơ gia tốc của vật có chiềuA. hướng về vị trí cân bằng O. B. cùng chiều với chiều dương của trục Ox.C. cùng chiều với chiều chuyển động của vật. ... ?A. u = uR + uC. B. R CU U U= +ur ur urC. 2 2 2R CU U U= +D. U = UR + UC HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 135 ... với tần số dao động riêng của hệ thìA. Biên độ vừa giảm vừa tăng. B. Biên độ đạt giá trị cực đ i. C. Biên độ có giá trị nhỏ nhất. D. Biên độ vừa tăng vừa giảm.Câu 16: Trong thí nghiệm về hiện...
 • 2
 • 291
 • 1
Đề kiểm tra giữa kì I - Lớp 5

Đề kiểm tra giữa I - Lớp 5

... tiếng và trả l i câu h i: 5 (Đọc 4đ ; trả l i đúng 1đ)KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 5 KIỂM TRAVIẾT(Th i gian 55 phút) I- Chính tả (15phút) B i : Đêm trăng đẹpSau tiếng ... B I DO GIÁO VIÊN NÊU: 1- Thư g i các học sinh 2- Những con sếu bằng giấy 3- - mi- li ,con 4- diều rừng xanhBiểu i m: -B i đọc thầm và trả l i câu h i : 5 đ (m i câu đúng 0 ,5 ) - B i đọc ... đều nước nho đó vào các cốc, m i cốc chứa 41 lít. H i rót được mấy cốc nước nho? (2 i m)Họ và tên: Lớp: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 5 KIỂM TRA ĐỌC(Th i gian 25...
 • 5
 • 1,009
 • 7
DE KIEM TRA GIUA KI I -KHOI 1

DE KIEM TRA GIUA KI I -KHOI 1

... ai, u i, ây, oi, ư i, ia, ây, i. + g i thư, m i i, mây bay, b i l i, xưa kia.+ Giờ ra ch i, bé trai thi chạy, bé g i thi nhảy dây.* Cách đánh giá, ghi i m:a. Đọc đúng âm, vần: 2,5 i m- ... oi, ư i, ia, ây, i. b/ Tiếng, từ: g i thư, m i i, mây bay, b i l i, xưa kia. c/ Câu: Giờ ra ch i, bé trai thi chạy, bé g i thi nhảy dây.2. Đọc hiểu: (2đ)a. N i ô chữ cho phù hợp:b. i n ... m i b i ghi 0,25 i m.B i 3 (2 i m). - i n dấu đúng m i b i ghi 0,25 i mB i 4 ( 1 i m). - N i đúng m i phép tính ghi 0,25 i m B i 5 ( 2 i m). - Viết đúng thứ tự theo yêu cầu mỗi...
 • 4
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ