1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Quản trị kinh doanh >

Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Cà Mau

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh long ann giai đoạn 2011 2015

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh long ann giai đoạn 2011 2015

... ,4-2.3. Thực trạng đội ngũ giáo viên THPT của tỉnh Long An2.3.1. Số lượng - Tỉ lệ giáo viên/ lớpBảng 2.8:Số lượng - Tỉ lệ giáo viên/ lớpSTT Tên trườngTổng số giáo viên THPTTỉ lệ giáo viên/ lớp ... cứu5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên THPT. 5.2. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn của vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Long An, giai đoạn 2011 – 2015.*Jri(a,Io ... B/"B•+ 9Q.* 22$ QQ$ B:[•B/B Q *9.* 999*1.2.2. Phát triển phát triển đội ngũ giáo viên 1.2.2.1. Phát triển ri(a,o/6@(Zl6-@(Zi(Iˆ1(DI;1(I0&(1R1qƒ9y2.C„rG-'P>H...
 • 99
 • 476
 • 0
Các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh nghệ an giai đoạn 2008  2015

Các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh nghệ an giai đoạn 2008 2015

... pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên THPT công lập tỉnh Nghệ An.3.2.1. Quy hoạch đội ngũ giáo viên trung học phổ thông công lập đápứng yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh Nghệ An đến ... và phát triển đội ngũ giáo viên THPT.5.2. Tìm hiểu cơ sở thực tiễn của vấn đề xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên THPT công lập tỉnh Nghệ An.5.3. Đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển ... triển đội ngũ giáo viên THPT công lập tỉnh Nghệ An.6. Phạm vi nghiên cứu: - Đội ngũ giáo viên các trờng THPT công lập tỉnh Nghệ An.- Nghiên cứu các phơng pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo...
 • 134
 • 591
 • 1
Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi

... LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.2. KHÁI NIỆM CÔNG CỤ CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1. Khái niệm giáo viên ... ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.3.1. Vai trò của giáo viên THPT và ñội ngũ giáo viên THPT 1.3.1.1. Vai trò của giáo viên THPT 1.3.1.2. Vai trò của ñội ngũ giáo viên THPT ... với ñội ngũ giáo viên THPT 1.4. QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THPT 1.4.1. Mục tiêu của công tác quản lý ñội ngũ giáo viên THPT 1.4.2. Nội dung của công tác quản lý ñội ngũ giáo viên THPT 1.4.2.1....
 • 13
 • 568
 • 2
Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện anh sơn  tỉnh nghệ an

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện anh sơn tỉnh nghệ an

... học 2 Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên 2.1 Kế hoạch tuyển chọn đội ngũ giáo viên 2.2 Cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên hợp lý2.3 Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 3 Quản lý ... quản lý và đội ngũ giáo viên đối với việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên 2Thường xuyên đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về mọi mặt3 Thực hiện các biện pháp động viên kích ... nhiên phát triển đội ngũ giáo viên phát triển tập thể những con người nhưng là tập thể những con người có học vấn, có nhân cách phát triển ở trình độ cao. Vì thế trong phát triển đội ngũ giáo...
 • 111
 • 681
 • 4
Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện hưng nguyên  tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

... cơ sở lý luận về công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông. - Làm rõ thực trạng của công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. - ... cứu cơ sở lý luận của việc phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông - Khảo sát thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện Hưng nguyên, tỉnh Nghệ An.- Đề xuất và ... pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện HưngNguyên - tỉnh Nghệ An.4. Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất và thực hiện được các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ...
 • 102
 • 778
 • 3
Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện quan sơn tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện quan sơn tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

... noi theo.1.2.3. Phát triển, phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông 1.2.3.1. Phát triển Phát triển có thể hiểu theo nhiều nghĩa:- Theo từ điển Tiếng Việt thì phát triển là sự mở ... cơ sở lí luận, thực tiễn và pháp lí của việc quản lí nhằm phát triển đội ngũ giáo viên. Chúng tôi cũng đã phân tích, làm sáng rõ thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên THPT huyện ... trên những cơ sở lý luận và thực tiễn đáng tin cậy.1.2.4.2. Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên là nhằm phát triển đội ngũ đủ về số lượng, đồng bộ...
 • 106
 • 658
 • 6
Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa giai đoạn 2011  2020 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa giai đoạn 2011 2020 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

... của giáo dục THPT.- Giáo dục Trung học phổ thông nằm trong giáo dục phổ thông. Giáo dục phổ thông gồm có giáo dục Tiểu học, giáo dục Trung học cơ sở, giáo dục Trung học phổ thông. - Giáo dục Trung ... hoạch phát triển đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông tỉnh TháiNguyên giai đoạn năm 2006- 2015” của tác giả Nguyễn Quang Thuấn [13];"Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông ... phát triển đội ngũ giáo viên THPT.Chương 2: Thực trạng đội ngũ và quy hoạch đội ngũ giáo viên THPT huyệnThiệu Hoá tỉnh Thanh Hoá ( 2005- 2010).Chương 3: Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên...
 • 89
 • 1,021
 • 5
Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trà vinh giai đoạn 2012  2020

Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trà vinh giai đoạn 2012 2020

... báo phát triển đội ngũ giáo viên Chương 2: Thực trạng giáo dục Trung học phổ thông đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh Chương 3: Dự báo nhu cầu phát triển giáo viên Trung học ... b. Thực trạng cơ cấu đội ngũ GV THPT xét theo độ tuổi và giới tính c. Thực trạng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông xét theo cơ cấu bộ môn d. Thực trạng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông ... Khách thể nghiên cứu Công tác phát triển đội ngũ GV Trung học phổ thông trong tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. 4. Đối tượng nghiên cứu Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Trà Vinh đến năm...
 • 26
 • 351
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng về phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn thành phố nam địnhthực trạng về phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông thành phố nam địnhđánh giá chung về thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông thành phố nam địnhchƣơng 2 thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở thành phố hà đôngthực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở thành phố hà đông trong giai đoạn hiện naythực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện tiền hải tỉnh thái bìnhđánh giá chung về thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện tiền hải tỉnh thái bìnhbiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện đức phổ tỉnh quảng ngãicác yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến việc phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông trong giai đoạn hiện naynhững vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thôngcác yếu tố cơ bản ảnh hƣởng đến việc phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nayđánh giá chung về thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng bách khoa hưng yênthực trạng công tác phát triển đội ngũ cbql các trường mn công lập tại quận 10 thành phố hồ chí minhthực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở của huyện an lão thành phố hải phòngthực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trƣờng thpt của sở giáo dục và đào tạo tỉnh thái bìnhNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ