1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiếng anh >

bài tập mạo từ có đáp án lớp 10.mc

Bài tập BD HSG có đáp án

Bài tập BD HSG đáp án

... chữ nhật đường chéo bằng 82, hãy tìm hình chữ nhật diện tích lớn nhất.261. Cho tam giác vuông ABC các cạnh góc vuông là a, b và cạnh huyền là c. Chứng minh rằng ta luôn : a bc2+≥.262. ... (5)Ta S0 = (5 + 26)0 + (5 - 26)0 = 1 + 1 = 2 ; S1 = (5 + 26) + (5 - 26) = 10.Từ công thức (5) ta S2 , S3 , … , Sn là số tự nhiên, và S0 , S4 , S8 , … , S100 ... tương tự bài 36)218. Ta :( ) ( ) ( ) ( )A 1 3 4 8 9 15 16 24               = + + + + + + + + + + +               Theo cách chia nhóm như trên, nhóm 1 3...
 • 46
 • 2,281
 • 7
Bài tập pascal nè-có đáp án

Bài tập pascal nè-có đáp án

... ty trách nhiệm hữu hạn “Vui vẻ” có n cán bộ đánh số từ 1 đến n. Cán bộ i có đánh giá độ vui tính là vi (i = 1, 2, , n). Ngoại trừ Giám đốc Công ty, mỗi cán bộ có 1 thủ trưởng trực tiếp của mình.Bạn ... trí nào có trong st2 thì thay thế bằng st1. Bài 3: viết phương trình:- Nhập danh sách cán bộ các bản ghi bao gồm:Mã cán bộ ,họ tên.giới tính.quê quán, đơn vị công tác ,chức vụ, lương cơ bản, ... tìm những cán bộ có dơn vị công tác và chức vụ nhập từ bàn phím.- chèn thêm bản ghi vào vị trí bất kì trong danh sách .- in danh sách. Baì 76965Viết chương trình kiểm tra một ngày tháng năm...
 • 7
 • 3,370
 • 71
Bai tap chuong I-Co dap an, day du va da dang!

Bai tap chuong I-Co dap an, day du va da dang!

... Điện dung đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ.B. Điện dung của tụ càng lớn thì tích được điện lượng càng lớn.C. Điện dung của tụ có đơn vị là Fara (F).D. Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung ... hai bản tụ lên hai lần thìA. Điện dung của tụ điện không thay đổi. B. Điện dung của tụ điện tăng lên hai lần.C. Điện dung của tụ điện giảm đi hai lần. D. Điện dung của tụ điện tăng lên bốn lần.7.14. ... tụ tăng gấp hai lần thìA. Điện dung của tụ điện không thay đổi. B. Điện dung của tụ điện tăng lên hai lần.C. Điện dung của tụ điện giảm đi hai lần. D. Điện dung của tụ điện tăng lên bốn lần.7.21....
 • 29
 • 1,800
 • 5
870 bai tap cuc hay co dap an

870 bai tap cuc hay co dap an

... Indian Ocean. A B C D185. Pelican Island in Florida and Oregon Islands in Oregon are wildlife refuges. A B C D186. The most coral islands develop from reefs that grow up around volcanic ... rich soil, constant moistures, and a cool growing season to develop well. Nguyễn Quang Tú KSTN-Silicat-K47 Hanoi Uniersity of TechnologyAmerican authors.103. The waterwheel is a mechanism designed ... D183. Animals that live in areas that are covered in show in winter change the color of their coat A B C according the seasons. D184. The dodo, a giant bird now extinct, lived on the island...
 • 105
 • 1,594
 • 32
bai tap although because co dap an

bai tap although because co dap an

... well.8. Anna never learned the language Although she lived there for two years.9. Inspite of the difficulty, they managed to climb to the top of the mountain.10. I couldn't eat Although ... lost.4.althuogh both his legs were brokenin the crash. He managed to get out of the car before itexploded.=>DISpite his two broken legs in the crash,he managed to get out of the car before it exploded....
 • 2
 • 3,516
 • 85
Gián án 270 BAI TAP BD HSG (CO DAP AN)

Gián án 270 BAI TAP BD HSG (CO DAP AN)

... TOÁN 9 ***-***PHẦN I: ĐỀ BÀI 1. Chứng minh 7 là số vô tỉ.2. a) Chứng minh : (ac + bd) 2 + (ad – bc)2 = (a2 + b2)(c2 + d2) b) Chứng minh bất dẳng thức Bunhiacôpxki : (ac + bd) 2 ... 43.Ta có 4 3 48= nên 6 < 43 < 7 ⇒ 13 < a2 < 14. Vậy [ a2 ] = 13.Cách 2 (tính gián tiếp) : Đặt x = (2 + 3)2 thì x = 7 + 43 . Xét biểu thức y = (2 - 3)2 thì y = 7 - ... 6ad)b c 2(b c 6bc) ; b d 2(b d 6bd) c d 2(c d 6cd)+ ≤ + + + ≤ + ++ ≤ + + + ≤ + ++ ≤ + +Suy ra : B ≤ 6(a2 + b2 + c2 + d2 + 2ab + 2ac + 2ad + 2bc + 2bd + 2cd) = 6(a + b + c + d)2...
 • 48
 • 830
 • 0
ESTE bai tap chon loc co dap an

ESTE bai tap chon loc co dap an

... CH3(CH2)2COOH CH3CH2COOCH3CH3CH(CH3)COOH CH3COOC2H5HCOOCH2CH2CH3B CH3(CH2)2COOH CH3CH(CH3)COOH CH3CH2COOCH3CH3COOC2H5HCOOCH2CH2CH3C CH3CH(CH3)COOH ... phù hợp là: A. CH2= CH-COOCH3 và HCOOCH2-CH=CH2 B. CH3COOCH3 và HCOOC2H5 . C. CH2= CH- COOCH3 và CH3COOCH2-CH=CH2 . D. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 . Câu 12: Đun ... cấu tạo của este đó là:A. CH3COO-CH=CH2 B. HCOO-CH2-CH=CH2 C. CH3-CH=CH-OCOH D. CH2= CH-COOCH3 .Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 11 gam một este đơn chức A thu được 11,2 lít CO 2 (đktc)...
 • 2
 • 1,271
 • 21
bai tap nhom kho co dap an

bai tap nhom kho co dap an

... lượng than chì cần dùng để sản xuất 0,54 tấn nhôm bằng phương pháp điện phân nhôm oxitnóng chảy, biết rằng lượng khí oxi tạo ra ở cực dương đã đốt cháy than chì thành hỗn hợp CO CO 2 có ... trong hỗn hợp ban đầu?A. 59,06% B. 22,5% C. 67,5% D. 96,25%Câu 28. Cho m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al hoà tan hết vào nước dư thu được 200ml dung dịch A chỉ chứamột chất tan duy nhất có ... hợp Ba, Al vào nước thu được dung dịch A chỉ chứa một chất tan duy nhất và12,544 lít H2 -đktc, không còn chất rắn không tan. Thổi CO 2 dư vào dung dịch A thu được kết tủa B và dungdịch C....
 • 8
 • 1,431
 • 7
Bài tập nhận định có đáp án môn luật lao động

Bài tập nhận định đáp án môn luật lao động

... đồng lao động với người sử dụng lao động B. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG-TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT1. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 6 tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm.2. Người sử dụng lao động ... đều trách nhiệm thực hiện đầy đủ thỏa ước tập thể”.A. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNGI. NHẬN ĐỊNH1. Người lao động thể ủy quyền cho người khác thay mình ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động 2. ... tài lao động khi giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích chỉ quyền hòa giải.NHẬN ĐỊNH 8. Người sử dụng lao động chỉ được ủy quyền cho người khác thay mình xử lý kỷ luật lao động...
 • 16
 • 15,473
 • 90
120 bài tập giới từ có đáp án

120 bài tập giới từ đáp án

... of66. for67. on68. on69. from70. down71. with72. with73. up74. as75. over 120 BÀI TẬP GIỚI TỪ CÓ ĐÁP ÁN Congsonarena@gmail.com1) That student is very quick (with/at/for/about) mathematics.2) ... covered (with/about/by/for) red tiles.119) My father insisted (in/on/of/at) building a new house. 120) We are looking forward (in/at/for/to) seeing you again.KEY1. at2. for3. at4. about5. ... in110. for111. on112. between113. to114. with115. in116. to117. with118. with119. on 120. to 76. off77. after78. on79. out80. into81. for82. into83. about84. as85. to86....
 • 11
 • 1,873
 • 134
bài tập phân tích đầu tư chứng khoán có đáp án bài tập tổng hợp có đáp án

bài tập phân tích đầu chứng khoán đáp án bài tập tổng hợp đáp án

... a. Chứng khoán niêm yết 20% b. Chứng khoán cha niêm yết 30% c. Trái phiếu Chính phủ 40% d. Đầu t khác 10% (Bất động sản, ) Giả sử ta thông tin về rủi ro nh sau: Rủi ro của chứng khoán ... này. Câu 158: Quỹ đầu t VF1 kế hoạch đầu t vào danh mục với cơ cấu nh sau: a. Chứng khoán niêm yết 20% b. Chứng khoán cha niêm yết 30% c. Trái phiếu Chính phủ 40% d. Đầu t khác 10% (Bất ... điểm, để dự đoán trị giá của chỉ số này một năm sau, bằng phơng pháp điều tra một số chuyên gia phân tích chứng khoán ngời ta đã t liệu nh sau: VN-Index 1 năm sau Số ngời dự đoán 200 10 250...
 • 34
 • 1,382
 • 24
BÀI TẬP ANH 12 CÓ ĐÁP ÁN UNIT 10 ENDANGERED SPECIES

BÀI TẬP ANH 12 ĐÁP ÁN UNIT 10 ENDANGERED SPECIES

... UNIT 10 ENDANGERED SPECIES Read the passage and choose the best answerThe World Wide Fund for Nature (WWF) ... primary8. A. chemical B. which C. change D. each9. A. endangered B. destroyed C. damaged D. providedChoose the best answer 10. Many species of plants and animals are in ………of extinction.A. ... freshwater, ecosystems, and oceans and coasts. Among other issues, it is also concerned with endangered species, pollution, and climate change. The organization runs more than 20 field projects...
 • 6
 • 23,219
 • 244

Xem thêm

Từ khóa: bài tập mạo từ có đáp ánbài tập mạo từ và đáp ánbài tập liên từ có đáp ánbài tập tiếng anh có đáp án lớp 8bai tap gioi tu co dap anbài tập giới từ có đáp án violetbai tap dien tu co dap an trong tieng anhbài tập trắc nghiệm về mạo từ có đáp ánbai tap trac nghiem tieng anh ve mao tu co dap anbài tập về mạo từ có đáp ánbai tap ve gioi tu co dap an lop 9bài tập về mạo từ có đáp án violetbài tập điền mạo từ có đáp ánbài tập tiếng anh về mạo từ có đáp ánbài tập về giới từ có đáp án lớp 7Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ