1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Tiến sĩ >

Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

Báo cáo

Báo cáo " THU NHẬN VÀ BIỆT HOÁ TẾ BÀO GỐC TRUNG TỪ TUỶ XƯƠNG CHUỘT (Mus musculus var. Albino) " ppt

... năng biệt hoá của tế bào gốc. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Thu nhận tuỷ xương chuột Chuột (Mus musculus var. Albino) bị giết bằng cách kéo gi ãn đốt sống cổ, sau đó thu nhận hai xương đùi xương ... mouse braincrude extract. Hội nghị KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2007332 THU NHẬN VÀ BIỆT HOÁ TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ TỪTUỶ XƯƠNG CHUỘT (Mus musculus var. Albino) Trương Định, Trương Hải Nhung, Phạm Văn ... tế bào MSC hợp dòng trải đều trên bề mặt bình Roux. Biệt hoá tế bào MSCHình 2. Kết quả biệt hoá tế bào MSC. (a) Các tế bào tạo mỡ: sau 7-14 ngày trong môi trường biệt hoá tạo mỡ, các tế bào...
 • 5
 • 1,605
 • 26
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ (MESENCHYMAL STEM CELL - MSC) TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI - TRỰC TRÀNG TRÊN CHUỘT (SPRAGUE DAWLEY) ppt

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC TRUNG (MESENCHYMAL STEM CELL - MSC) TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI - TRỰC TRÀNG TRÊN CHUỘT (SPRAGUE DAWLEY) ppt

... KHOA HỌC, Đại học Huế, tập 73, số 4, năm 2012 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC TRUNG (MESENCHYMAL STEM CELL - MSC) TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI - TRỰC TRÀNG TRÊN CHUỘT (SPRAGUE DAWLEY) Chế ... quả nghiên cứu về tính năng của tế bào gốc trong liệu pháp miễn dịch ung thư nhờ những tế bào tạo ra từ tế bào gốc trên quá trình ung thư hóa đại trực - tràng chuột. Kết quả nghiên cứu cho thấy: ... một số kết quả nghiên cứu tìm hiểu về tính năng của tế bào gốc trong liệu pháp miễn dịch ung thư nhờ những tế bào tạo ra từ tế bào gốc trên hình ung thư hóa đại trực - tràng chuột. 2. Đối...
 • 8
 • 691
 • 7
Nghiên cứu quy trình nuôi cấy, biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới

Nghiên cứu quy trình nuôi cấy, biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới

... tiến hành nghiên cứu tiếp theo trên người. 2.3. Về tiêu chuẩn đánh giá tế bào gốc sinh tinh trong quá trình nuôi cấy. 2.3.1. Tế bào gốc sinh tinh Tế bào gốc tế bào có khả năng biệt hóa thành ... như phải xin tinh trùng. Xuất phát từ những cơ sở khoa học trên, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu phân lập, nuôi cấy và biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị sinh nam giới. Trong đó ... người. Tế bào gốc sinh tinh là những tế bào có khả năng biệt hóa, trưởng thành thành tinh trùng, những tế bào này nằm trong ống sinh tinh trong tinh hoàn. 2.3.2. Quá trình sinh tinh Tinh hoàn...
 • 224
 • 803
 • 3
Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người thành tế bào dạng tạo xương

Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung màng dây rốn người thành tế bào dạng tạo xương

... trung màng dây rốn trong quá trình biệt hóa thành tế bào dạng tế bào tạo xương. 5. Thử nghiệm cấy ghép tế bào dạng tạo xương thu được sau biệt hóa từ tế bào gốc trung màng dây rốn người ... hợp biệt hóa của tế bào gốc trung từ màng dây rốn người thành tế bào dạng tạo xương in vitro (môi trường cơ bản, chất cảm ứng, thời gian ). 4. Nghiên cứu một số biến đổi của tế bào gốc trung ... bản về tế bào gốc, biệt hóa tế bào gốc trung dây rốn [22, 23] Năm 2009, Ngân hàng tế bào gốc dây rốn đầu tiên của Việt Nam được thành lập để lưu trữ các tế bào gốc từ mẫu dây rốn. Hiện...
 • 123
 • 1,013
 • 3
Báo cáo khoa học: Thu nhận và biệt hóa tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn người pptx

Báo cáo khoa học: Thu nhận và biệt hóa tế bào gốc trung từ máu cuống rốn người pptx

... 4.KẾT LUẬN Thu nhận nuôi cấy thành công tế bào gốc trung từ máu cuống rốn người. Biệt hóa thành công các tế bào gốc trung từ máu cuống rốn người thành tế bào tạo mỡ, nguyên bào xương, ... Từ khóa: tế bào gốc trung mô, máu cuống rốn, tế bào gốc đa năng 1.MỞ ĐẦU Tế bào gốc (stem cell) nói chung tế bào gốc trung nói riêng, hiện đã đang được nhiều nhà khoa học quan tâm ... sơ cấp tế bào của máu cuống rốn: chọn lọc MSC Về nguyên tắc, máu trong cuống rốn luôn chứa ba loại tế bào chính: tế bào gốc tạo máu (Hemapoietic Stem Cell_HSC), tế bào máu trưởng thành MSC....
 • 6
 • 673
 • 4
Nghiên cứu phân lập, nuôi cấy, bảo quản và bước đầu thăm dò khả năng biệt hóa tế bào gốc trung mô từ tủy xương người thành dạng tế bào cơ tim

Nghiên cứu phân lập, nuôi cấy, bảo quản và bước đầu thăm dò khả năng biệt hóa tế bào gốc trung từ tủy xương người thành dạng tế bào cơ tim

... biết bảo quản tế bào gốc trung từ tủy xương người 89 Phân lập, nuôi cấy tế bào gốc trung từ tủy xương người 89 Định danh tế bào gốc trung sau phân lập nuôi cấy từ tủy xương người ... HƯƠNG NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP, NUÔI CẤY, BẢO QUẢN VÀ BƯỚC ĐẦU THĂM DÒ KHẢ NĂNG BIỆT HÓA TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ TỪ TỦY XƯƠNG NGƯỜI THÀNH DẠNG TẾ BÀO CƠ TIM Chuyên ngành : Hóa sinh Y học ... Bảo quản tế bào gốc trung sau phân lập nuôi cấy từ tủy xương người 102 Biệt hóa tế bào gốc trung nuôi cấy theo hướng dạng tế bào tim 102 Quy trình biệt hóa invitro tế bào gốc trung...
 • 143
 • 810
 • 2
Báo cáo y học:

Báo cáo y học: "Điều trị bệnh tiểu đường týp 1 bằng cách ghép tế bào gốc trung máu cuống rốn người trên hình chuột" ppt

... dụng trong c y ghép điều trị bệnh tiểu đường týp 1 trên hình chuột. Ghép tế bào vào chuột tiểu đường bằng 2 cách: vùng t y và tĩnh mạch. Kết quả: sau 30 ng y ghép: ghép tế bào qua tĩnh ... t y thông qua phương pháp xác định tế bào bắt màu DTZ. Hình 4: Số lượng tế bào bắt màu DTZ của các lô thí nghiệm. Điều trị bệnh tiểu đường týp 1 bằng cách ghép tế bào gốc trung máu cuống ... týp 1. * Từ khóa: Bệnh tiểu đường týp 1; Ghép tế bào gốc trung máu cuống rốn người; Tế bào gốc. Curing type 1 diabetes by human umbilical cord blood derived mesenchymal stem cell xenotransplantation...
 • 8
 • 710
 • 1
Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

... biệt hóa của tế bào gốc tủy xương - Tế bào gốc từ mỡ Hình 1.6: Khả năng ứng dụng trị liệu của tế bào gốc mỡ 24 1.3.4. Biệt hóa tế bào gốc thành các tế bào da dùng trong điều trị vết thương ... trong trị liệu gen [8] Tế bào gốc từ thai nhi: - Sử dụng để tạo ra các chế phẩm có nguồn gốc tế bào gốc Tế bào gốc nhũ nhi: - Tế bào gốc trong máu dây rốn: TBG tạo máu, TBG trung - Tế ... Biệt hóa tế bào gốc màng dây rốn thành tế bào gan – BV Nhi Trung Ƣơng [20]. 21 Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc máu cuống rốn ngƣời thành nguyên bào xƣơng, tế bào sừng, tạo tấm tế bào sừng,...
 • 131
 • 456
 • 2
nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

... biệt hóa của tế bào gốc tủy xương - Tế bào gốc từ mỡ Hình 1.6: Khả năng ứng dụng trị liệu của tế bào gốc mỡ 24 1.3.4. Biệt hóa tế bào gốc thành các tế bào da dùng trong điều trị vết thương ... trong trị liệu gen [8] Tế bào gốc từ thai nhi: - Sử dụng để tạo ra các chế phẩm có nguồn gốc tế bào gốc Tế bào gốc nhũ nhi: - Tế bào gốc trong máu dây rốn: TBG tạo máu, TBG trung - Tế ... Biệt hóa tế bào gốc màng dây rốn thành tế bào gan – BV Nhi Trung Ƣơng [20]. 21 Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc máu cuống rốn ngƣời thành nguyên bào xƣơng, tế bào sừng, tạo tấm tế bào sừng,...
 • 131
 • 549
 • 1
Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

... biệt hóa của tế bào gốc tủy xương - Tế bào gốc từ mỡ Hình 1.6: Khả năng ứng dụng trị liệu của tế bào gốc mỡ 24 1.3.4. Biệt hóa tế bào gốc thành các tế bào da dùng trong điều trị vết thương ... trong trị liệu gen [8] Tế bào gốc từ thai nhi: - Sử dụng để tạo ra các chế phẩm có nguồn gốc tế bào gốc Tế bào gốc nhũ nhi: - Tế bào gốc trong máu dây rốn: TBG tạo máu, TBG trung - Tế ... Biệt hóa tế bào gốc màng dây rốn thành tế bào gan – BV Nhi Trung Ƣơng [20]. 21 Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc máu cuống rốn ngƣời thành nguyên bào xƣơng, tế bào sừng, tạo tấm tế bào sừng,...
 • 131
 • 250
 • 0
Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

... biệt hóa của tế bào gốc tủy xương - Tế bào gốc từ mỡ Hình 1.6: Khả năng ứng dụng trị liệu của tế bào gốc mỡ 24 1.3.4. Biệt hóa tế bào gốc thành các tế bào da dùng trong điều trị vết thương ... trong trị liệu gen [8] Tế bào gốc từ thai nhi: - Sử dụng để tạo ra các chế phẩm có nguồn gốc tế bào gốc Tế bào gốc nhũ nhi: - Tế bào gốc trong máu dây rốn: TBG tạo máu, TBG trung - Tế ... Biệt hóa tế bào gốc màng dây rốn thành tế bào gan – BV Nhi Trung Ƣơng [20]. 21 Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc máu cuống rốn ngƣời thành nguyên bào xƣơng, tế bào sừng, tạo tấm tế bào sừng,...
 • 131
 • 427
 • 0
nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

... biệt hóa của tế bào gốc tủy xương - Tế bào gốc từ mỡ Hình 1.6: Khả năng ứng dụng trị liệu của tế bào gốc mỡ 24 1.3.4. Biệt hóa tế bào gốc thành các tế bào da dùng trong điều trị vết thương ... trong trị liệu gen [8] Tế bào gốc từ thai nhi: - Sử dụng để tạo ra các chế phẩm có nguồn gốc tế bào gốc Tế bào gốc nhũ nhi: - Tế bào gốc trong máu dây rốn: TBG tạo máu, TBG trung - Tế ... Biệt hóa tế bào gốc màng dây rốn thành tế bào gan – BV Nhi Trung Ƣơng [20]. 21 Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc máu cuống rốn ngƣời thành nguyên bào xƣơng, tế bào sừng, tạo tấm tế bào sừng,...
 • 131
 • 261
 • 0
ĐIỀU TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TYPE 1 BẰNG CÁCH GHÉP TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ MÁU CUỐNG RỐN NGƯỜI TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT

ĐIỀU TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TYPE 1 BẰNG CÁCH GHÉP TẾ BÀO GỐC TRUNG MÁU CUỐNG RỐN NGƯỜI TRÊN HÌNH CHUỘT

... NGHỊ VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY MIỄN DỊCH HỌCĐIỀU TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TYPE 1 BẰNG CÁCH GHÉP TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ MÁU CUỐNG RỐN NGƯỜI TRÊN MÔ HÌNH CHUỘTPhan Kim Ngọc , Dương Thanh Thủy , Phạm ... DTZSau 30 ngày Đường huyếtCân nặngSau khi ghép 3 ngày 1 lần Chuột nhắt trắng Chuột tiểu đường Tiêm STZ Chuột tiểu đường được ghép MSCsTiêm Chuột đối chứngPBSTiêm Máu cuống rốn UCB-MSCs Phân ... định số tế bào bắt màu DTZKẾT QUẢSố lượng tế bào bắt màu DTZ của các lô thí nghiệmKẾT LUẬNMSCs bước đầu đã có tác động tích cực đến quá trình điều trị bệnh tiểu đường trên hình chuột trong...
 • 19
 • 531
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biệt hóa tế bào gốcnghiên cứu ứng dụng tế bào gốcphương pháp biệt hóa tế bào gốccơ chế biệt hóa tế bào gốcbiệt hóa tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giớiphân lập tế bào gốc trung môNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ