1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Kỹ thuật lập trình >

Ôn thi thực hành lập trình window

Ôn thi thực hành lập trình window

Ôn thi thực hành lập trình window

... HNG HỌỌC PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ÔN TI DUNG ÔN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 3 - Lập trình CSDLViết chương trình nhập/xuất thông tin sinh viên, học sinh, ... LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ÔN TI DUNG ÔN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 3 - Lập trình CSDLThiết kế Report với Crystal Report và liên kết report với chương trình TRẦN ... HNG HỌỌC PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ÔN TI DUNG ÔN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 2 - xử lý tập tinViết chương trình nhập/xuất thông tin sinh viên, học sinh,...
 • 15
 • 812
 • 4
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows pdf

... dẫn thực hành Lập trình C trên Windows 1 SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO 1 Mục đích  Sử dụng kỹ thuật MemDC.  Thao tác trên ảnh bitmap. 2 Kỹ thuật MemDC 2.1 Ý tưởng chính: Nếu thực ... IDB_BITMAP1) Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows 4 Lưu ý: ảnh bitmap tạo trong resource theo cách này có thể là ảnh nhị phân (2 màu), ảnh 16 màu hay 256 màu. Không thể tạo ra ảnh true ... là hoàn toàn không cần thi t và sẽ gây ra hiện tượng “giật” màn hình. Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows 3  Giải pháp: override hàm xử lý sự kiện WM_ERASEBKGND của CxxxView: Vào...
 • 8
 • 842
 • 2
Tài liệu ÔN TẬP BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH doc

Tài liệu ÔN TẬP BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH doc

... vehinhViewPhần này chủ yếu là viết code, ít thi t kế. Chỉ thi t kế mỗi phần độ rộng (width) của nét vẽ ÔN TẬP BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WINDOW ****************************************************** ... mauso=mauso*a.tuso; return Reduce(*this); } RATIO RATIO::operator+=(RATIO a) { *this=a+(*this); return *this; } RATIO RATIO::operator-=(RATIO a) { *this=a-(*this); return *this; } RATIO RATIO::operator*=(RATIO ... { *this=a*(*this); return *this; } RATIO RATIO::operator/=(RATIO a) { *this=a/(*this); return *this; } bool RATIO::operator==(RATIO a) { RATIO b; b= Reduce(*this); a=Reduce(a);...
 • 16
 • 621
 • 2
Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

... Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT ĐH.KHTN. TP.HCM 1/7 Môn học Lập trình C trên Windows Bài tập thực hành oOo Chương 0: 1. Làm quen với 1 chương trình C viết trên thư viện API a. Phần 1: - ... tren HDH Windows… … bang thu vien API. “ 2. Tài nguyên của chương trình: lấy chương trình kết quả của bài tập 1, thực hiện tiếp: a. Phần 1: - Thay đổi biểu tượng của chương trình - Thay ... có phím tắt tương ứng 3. Lập trình sự kiện: lấy chương trình kết quả của bài tập 2, thực hiện tiếp: a. Phần 1: - Khi user chọn menu item, hiển thị dialog box thông báo: “Ban vua chon chuc...
 • 7
 • 730
 • 3
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL pptx

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL pptx

... Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows 1 GIỚI THI U VỀ LIST CONTROL GIỚI THI U ListControl được bao bọc bởi lớp CListCtrl trong MFC. ... m_ListCtrl.InsertItem(i,str,i+1); } chúng ta sẽ được chương trình có hình ảnh dưới đây : Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows 6 Nhấn kép vào trong một item Dùng ClassWizard để ... lấy một số ngẫu nhiên tạo được. Giá trị trả về là một số nguyên 32 bit. Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows 3 CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM Tạo ra Project có tên là TrucXanh. Tạo biến Tạo...
 • 7
 • 685
 • 1
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO docx

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO docx

... dẫn thực hành Lập trình C trên Windows 1 SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO 1 Mục đích  Sử dụng kỹ thuật MemDC.  Thao tác trên ảnh bitmap. 2 Kỹ thuật MemDC 2.1 Ý tưởng chính: Nếu thực ... IDB_BITMAP1) Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows 4 Lưu ý: ảnh bitmap tạo trong resource theo cách này có thể là ảnh nhị phân (2 màu), ảnh 16 màu hay 256 màu. Không thể tạo ra ảnh true ... là hoàn toàn không cần thi t và sẽ gây ra hiện tượng “giật” màn hình. Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows 3  Giải pháp: override hàm xử lý sự kiện WM_ERASEBKGND của CxxxView: Vào...
 • 8
 • 593
 • 1
Bài tập thực hành lập trình cơ sở dữ liệu

Bài tập thực hành lập trình cơ sở dữ liệu

... 5: Viết chương trình trò chơi đoán từ như sau: Bắt đầu chạy chương trình, nhập tên 2 người chơi. Người chơi 1 nhập từ cho người chơi 2 đoán (độ dài từ không quá 8 ký tự) Lập trình Cơ sở dữ ... sắc” đã mô tả. Bài 2: Viết chương trình tạo 1 Form chứa control TreeView như hình sau: Lập trình Cơ sở dữ liệu Khi người dùng click chọn một node, chương trình sẽ hiển thị tên node vừa chọn ... dưới. Nếu người thứ 2 đoán 10 lần sai → chương trình thông báo “Bạn chơi dở quá” và kết thúc. Nếu đoán đúng cả từ chương trình hiện ra thông báo chúc mừng. ...
 • 4
 • 5,023
 • 29
Thực hành lập trình ứng dụng

Thực hành lập trình ứng dụng

... lặp lại trong một vài bài tập. Mặt khác, không nên khống chế ngôn ngữ lập trình mà tùy theo bài toán cụ thể, sinh viên có thể chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất. III. Phần kíên thức tự nghiên ... tra cứu thông tin về điểm thi hoặc đáp án bài thi thông qua thi t bị cầm tay (PDA) (chỉ hạn chế với mạng wi-fi). Chủ đề 4: Lập trình ứng dụng khác Bài tập 4.1: Thi t kế phần mềm mô phỏng ... ở mức: lập ngân hàng câu hỏi đơn giản cho một môn học, tạo đề thi trắc nghiệm để in ra giấy hoặc tổ chức thi trắc nghiệm trực tiếp trên mạng) Bài tập 3.5: Thi t kế phần mềm tra cứu thông tin...
 • 3
 • 551
 • 3
Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng  java cơ bản

Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng java cơ bản

... System.out.println(a + b + c + d); System.out.println(); } } 3.1 Chương trình này có lỗi không? Tại sao? 3.2 Hãy sửa lại để chương trình có thể chạy được ________________________ ________________________ ... System.out.println(x + " " + X); } } 2.1 Cho biết kết quả của chương trình trên? Liệt kê các biến trong chương trình? Cho biết các biến có khai báo final có ý nghĩa gì? Bài tập 5 class Demo ... chương trình trên? Bài tập 9 class ForStruct { public static void main(String[] args) { for(int i=1 ;i<10 ;i++){ System.out.print(i*i+ " " ); } } } Hãy cho biết kết quả của chương trình...
 • 6
 • 9,644
 • 117
BÀI tập THỰC HÀNH lập TRÌNH MFC

BÀI tập THỰC HÀNH lập TRÌNH MFC

... chương trình 4.2. Bài 02 – Viết chương trình thể hiện màn hình “Đăng nhập” (login) chương trình như sau Ths Trần Ngọc Bảo 1/1 Bài tập thực hành lập trình Windows - Khi nhấn vào nút “Đăng nhập”, thực ... Ths Trần Ngọc Bảo 1/1 BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MFC 5. Phần 3: Lập trình CSDL Viết chương trình quản lý học sinh với yêu cầu như sau 5.1. Cơ sở dữ liệu chương trình gồm có các Table sau - Table ... Ngược lại: trở lại màn hình login Ths Trần Ngọc Bảo 2/2 Bài tập thực hành lập trình Windows 4.3. Bài 03 – Viết chương trình thể hiện thông tin sinh viên với giao diện như hình vẽ - Nhấn vào nút “đọc...
 • 19
 • 994
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thực hành lập trình webhướng dẫn thực hành lập trình c trên windowsthực hành lập trìnhthực hành lập trình lispbộ đề ôn thi cơ sở lập trình và đáp ánthực hành lập trình cchuyên đề điện xoay chiều theo dạngBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ