Báo cáo thực tập môn Thực tập hệ thông thông tin trong Điện lực

BÁO CÁO ĐỀ TÀI MÔN HỌC ỨNG DỤNG TRUYỀN THÔNG VÀ AN NINH THÔNG TIN

 BÁO CÁO ĐỀ TÀI MÔN HỌC ỨNG DỤNG TRUYỀN THÔNG VÀ AN NINH THÔNG TIN
... Internal ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG BÁO CÁO ĐỀ TÀI MÔN HỌC ỨNG DỤNG TRUYỀN THÔNG VÀ AN NINH THÔNG TIN GIẢNG ... lửa bỏ qua gói tin/ kết nối, sau đó một thông báo lỗi sẽ được gởi đến nơi xuất phát của gói tin.  Discard: Tường lửa bỏ qua gói tin không thông báo gì cho nơi gửi. Các thông tin trong packet ... dịch vụ, giá trị TTL, dải IP nguồn, dãi IP đích, Domain nguồn, Domain đích, ứng dụng nguồn, ứng dụng đích, thông tin chứng thực. 5/ Các mô hình Firewall thường dùng: Firewall có thể được cấu...
 • 37
 • 1,022
 • 3

BÁO CÁO GIỮA KỲ MÔN THỰC HÀNH PLD VÀ ASIC

BÁO CÁO GIỮA KỲ MÔN THỰC HÀNH PLD VÀ ASIC
... sau đó chạy từ trái sang phải, sáng dần lên tắt dần từ trái sang phải, sáng dần lên tắt dần từ phải sang trái, sáng dần tắt dần từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài rồi lặp lạiCode:entity ... : in STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 1); Q : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); Bài 410: đa hợp 8 vào 2 ra, 3 selectCode:entity DAHOP_81_3S is Port ( S : in STD_LOGIC_VECTOR (02 downto 0); I ... NULL;END CASE;END IF;Q <= QTAM;END PROCESS;end GIANG;Mô phỏng:Bài 503: 8 led sáng dần lên tắt hết từ trái sang phảiCode:entity DK_8LED_SANGDAN_TATHET_PT is Port ( CLR : in STD_LOGIC;...
 • 41
 • 751
 • 14

Báo cáo "Đổi mới nhận thức về hình thức pháp luật " doc

Báo cáo
... kháng cáo của bị cáo và những ngời tham gia tố tụng khác theo quy định của pháp luật. Quyền kháng cáo đợc thể hiện qua việc bị cáo và ngời tham gia tố tụng khác đợc quyền kháng cáo đối ... lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị"./. (1).Xem: Từ điển tiếng Việt - Viện ngôn ngữ học- Nxb. Đà Nẵng - Trung tâm từ điển học năm 1998. (2).Xem: Tập luật lệ về t pháp - Bộ t pháp, ... kháng cáo của họ. Trong trờng hợp kháng cáo hợp lệ về hình thức, tòa án cấp phúc thẩm phải mở phiên tòa để giải quyết, việc chấp nhận hay bác bỏ kháng cáo về nội dung phải đợc xem xét, giải quyết...
 • 5
 • 321
 • 0

Báo cáo " Phác thảo nhận thức của học sinh trung học phổ thông tỉnh Sơn La về giá trị nghề " doc

Báo cáo
... ngheo vd cham lo con cai vd day la hai y tudng vira phdn dnh mong mud'n thuc te (bdi hien tai Son La vdn la tinh ngheo) vd ndi len tinh thdn vl con cdi vdn la truydn thd'ng cua ngudi ... thifc ciia HS P'ETH tinh S(m La ve cdc gid tri nghe cd nhdn (iia tri nghe ca nhan 1. Nghe mang lai nhieu hieu biei cho ban than 2. Nghe mang lai thu nhap cao 3. Nghe de vao bien ... cao 3. Nghe de vao bien che Nha n uoc 4. Nghe tao \'iec lam dn dinh 5. N'ohc de xin viec lam 6. Nghe lam cho ban than cd co hoi khone nsirne tien bd 7. Nghe sdng d thanh...
 • 7
 • 379
 • 1

Báo cáo đề tài môn học Tập tài liệu nhà công cộng: Công trình thương mại

Báo cáo đề tài môn học Tập tài liệu nhà công cộng: Công trình thương mại
... gian. PHÂN LOẠI Thương mại: GIỚI THIỆU CHUNG  Một tòa nhà thương mại là một tòanhà được sử dụng cho thươngmại . Các loại có thể bao gồm tòanhàvănphòng , nhà kho , hoặc bánlẻ(tức ... cảnh quan khác nhau, trong đó có các yếu tố nhà ở, thương mại và hạ tầng kỹ thuật. Tham khảo Trung tâm thương mại lớn nhất thế giới Tòa nhà thương mại Golden Resources (Jin Yuan), Bắc Kinh, ... Cửahànggiảmgiá - Trung tâm thương mại thế giới - Sưu thị - Chợ 1. Trung tâm thương mại: khu trung tâm thương mại tại Indochina Plaza Hà Nội. _ khái niệm: trung tâm thương mại là một loại hình...
 • 38
 • 792
 • 1

Báo cáo khoa học: " RÚT GỌN TẬP THUỘC TÍNH CỦA HỆ QUYẾT ĐỊNH DỰA VÀO HỌ PHỦ TẬP THÔ" ppt

Báo cáo khoa học:
... TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(33).2009 64 RÚT GỌN TẬP THUỘC TÍNH CỦA HỆ QUYẾT ĐỊNH DỰA VÀO HỌ PHỦ TẬP THÔ ON THE ATTRIBUTE REDUCTION ... điều phải chứng minh. 5. Thuật toán rút gọn thuộc tính của họ quyết định phủ tập thô Input: Cho hệ quyết định phủ S = (U,∆,D={d}). Output: Một rút gọn thuộc tính RD of ∆. ... rút gọn họ phủ tập thô. Ứng với rút gọn này 2 thuộc tính tương ứng với C1, C2 bị loại bỏ. }. 7. Kết luận Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một thuật toán rút gọn tập thuộc tính dựa vào...
 • 6
 • 308
 • 0

Giáo án tin học 10 - Tiết 55: Bài tậpthực hành 9 BÀI TẬPTHỰC HÀNH TỔNG pps

Giáo án tin học 10 - Tiết 55: Bài tập và thực hành 9 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG pps
... Giáo án tin học 10 - Tiết 55: Bài tập thực hành 9 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG HỢP I. Mục tiêu bài học Thực hành làm việc với bảng Vận dụng tổng hợp các kỹ năng đã học trong soạn ... nghiệm Tiết 56: Bài tập thực hành 9 (tiếp) BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG HỢP I. Mục tiêu bài học Thực hành làm việc với bảng Vận dụng tổng hợp các kỹ năng đã học trong soạn thảo. ... dung thực hành GV: Yêu cầu HS soạn thảo trình bày văn bản theo mẫu trong SGK trang 128 HS: Thực hiện các thao tác cần thiết GV: Quan sát giúp đỡ HS GV: Nếu HS đã soạn thảo trình...
 • 5
 • 4,731
 • 19

Giáo án Tin Học lớp 10: Bài tậpthực hành 9 BÀI TẬPTHỰC HÀNH TỔNG HỢP pps

Giáo án Tin Học lớp 10: Bài tập và thực hành 9 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG HỢP pps
... chuẩn bị trước bài 20 Mạng máy tính Bài tập thực hành 9 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG HỢP I. Mục tiêu bài học Thực hành làm việc với bảng Vận dụng tổng hợp các kỹ năng đã học trong soạn ... Thực hiện thao tác cần thiết GV: Quan sát giúp đỡ HS GV: Yêu cầu HS soạn thảo trình bày văn bản theo mẫu trong SGK trang 128 HS: Thực hiện các thao tác cần thiết GV: Quan sát ... đã soạn thảo trình bày tương đối tốt theo mẫu mà còn nhiều thời gian thì có thể giới thiệu thêm cho HS cách tạo chữ lớn đầu dòng, tạo chữ nghệ thuật. HS: Quan sát, ghi bài thực hiện thao...
 • 3
 • 7,808
 • 20

Báo cáo mẫu cho môn thực hành tin học ứng dụng trong CNHH

Báo cáo mẫu cho môn thực hành tin học ứng dụng trong CNHH
... NiNjNiNiNjjNNiKKxyxy==//αvới x:thành phần mol trong pha lỏng y:thành phần mol trong pha hơichỉ số i, j tương ứng với cấu tử i và jchỉ số N là số đĩa phản ứng. Đối với những tháp có độ bay ... tương đối K được sủ dụng trong vòng lặp trong. Cùng với những mô hình đơn giản thì sự lựa chọn biến ban đầu cho phép vòng lặp trong giải quyết một cách chính xác và đáng tin cậy.Ở vòng lặp ... Newton-Raphson tính toán lặp vòng ngoài, trong khi phương trình riêng cho pha lỏng với giá trị K thì được tính toán bằng pp lặp vòng trong.  Lặp vòng trong: nhập các thông số mẫu nhiệt độ, áp suất , phân...
 • 49
 • 1,218
 • 1

BÁO CÁO THU HOẠCH MÔN : BÀI TẬP HÓA HỌC

BÁO CÁO THU HOẠCH MÔN : BÀI TẬP HÓA HỌC
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCMKHOA HÓA HỌCBÁO CÁO THU HOẠCHMÔN : BÀI TẬP HÓA HỌCTÊN ĐỀ TÀIPHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TẬP CHƯƠNG 7 – TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HÓA HỌC HÓA 10 ... ĐẦUTốc độ phản ứng và cân bằng hóa học là một chương quan trọng trong chương trình kiến thức hóa học phổ thông nói chung và lớp 10 nói riêng. Học xong chương này, học sinh sẽ hiểu được cân bằng ... đổi).Bài 6: Cho phương trình phản ứng sau: 2A + B → C. Tốc độ phản ứng tại một thời điểm nào đó được tính bằng biểu thức : v = k.[A]2[B]. Hằng số tốc độ k phụ thu ̣c vào:A....
 • 11
 • 2,736
 • 0

Báo cáo thực tập môn Thực tập hệ thông thông tin trong Điện lực

Báo cáo thực tập môn Thực tập hệ thông thông tin trong Điện lực
... quan về hệ thống thông tin - Chương 2: Tổng quan về chi nhánh Điện lực huyện Sông Lô – Vĩnh Phúc- Chương 3: Hệ thống quản lý khách hàng, mua bán điện trong hệ thống thông tin điện lực huyện ... ty Điện lực Vĩnh Phúc – Công ty điện lực 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( Nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam).Cơ cấu tổ chức :Tổng số lao động 25 người. Trong ... về hệ thống thông tin trong hệ thống điện. Cụ thể ở đây là cách quản lý mua bán điện trong Điện lc Vnh Phỳc- chi nhỏnh huyn Sụng Lụã Cỏc kt quả đạt được:- Tìm hiểu về hệ thống thông tin -...
 • 23
 • 334
 • 5

Báo cáo thí nghiệm môn thiết kế hệ thống Điều Khiển Số

Báo cáo thí nghiệm môn thiết kế hệ thống Điều Khiển Số
... 20111990 Lớp : ĐK&TĐH 2 - k56BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Môn: Thiết kế hệ thống số Bài 1: Tìm mô hình gián đoạn của ĐCMC Sơ đồ cấu trúc của ĐCMC kích từ độc lậpCác tham số của động cơ: - Điện trở phần ... -0.00002.1.2 Mô phỏng khảo sát Mô phỏng simulink cho bộ điều khiển thiết kế bằng phương pháp Dead-Beat Kết quả mô phỏng simulink với bộ điều khiển thiết kế bằng phương pháp Dead-BeatNhận xét : kiểm ... 0.0000i2.2.2.Mô phỏng khảo sátMô phỏng simulink cho bộ điều khiển thiết kế bằng phương pháp cân bằng mô hìnhKết quả mô phỏng simulink với bộ điều khiển thiết kế bằng phương pháp cân bằng mô hìnhNhận xét...
 • 32
 • 717
 • 14

SKKN phương pháp khắc phục tình trạng phòng máy không được nối mạng Internet khi dạy bài Bài tậpthực hành 10 & bài tậpthực hành 11 - Môn Tin học lớp 10

SKKN phương pháp khắc phục tình trạng phòng máy không được nối mạng Internet khi dạy bài Bài tập và thực hành 10 & bài tập và thực hành 11 - Môn Tin học lớp 10
... ĐỀ TÀI: "PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG PHÒNG MÁY KHÔNG ĐƯỢC NỐI MẠNG INTERNET KHI DẠY BÀI: BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 10 & BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 11 - MÔN TIN HỌC LỚP 1 0& quot; 1 ... trước tình hình trên, tôi quyết định áp dụng xây dựng một dự án nhỏ khi cho học sinh học thực hành về internet, cụ thể về bài tập thực hành 10 & bài tập thực hành 11 Tin học 10. Phương ... Năm học 2012 -2 013 là năm tôi được tổ chuyên môn phân công dạy Tin học 10. Đứng trước nhiệm vụ của năm học này, tôi đã lên kế hoạch mục tiêu dạy học cho mình nhằm đạt hiệu quả dạy học được...
 • 8
 • 418
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bao cao tham luan ung dung cong nghe thong tin trong cong tac luu trubao cao tham luan ung dung cong nghe thong tin trong cong tac van thubáo cáo thực tập hệ thống cung cấp điệnbáo cáo đề tài thực tập hệ thống phun xăng điện tửbáo cáo thực hành hệ sinh thái lớp 9bao cao thuc hanh he sinh thai dong ruongbao cao thuc hanh he so poissionbáo cáo thực hiện quy chế giám sát trong đảngbao cao thuc hanh truyen thongbao cao thuc hanh vien thongbài tập hệ thống khí nén thủy lựcbáo cáo khoa học ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bộ môn tự nhiên và xã hộibài tập hệ thống cung cấp điệntìm hiểu về giao diện giao thức các hệ thống mạng trong công nghiệpbáo cáo thiết kế mạng thiết kế hệ thống mạng cho bệnh viện ái tâmBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP