1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

... 15 x 100 = 150 02/ 52 x 64 + 52 0 x 7 - 52 x 34 = 52 x 64 + 52 x 70 - 52 x 34 = 52 x ( 64 + 70 - 34 ) = 52 x 100 = 52 003/ 75 + 138 x 75 - 39 x 75 = 75 x ( 1 + 138 - 39) = 75 x 100 = 750 04/ ... : 54 2 = 0 + Chia cho mét tÝch: a : (b x c) = (a : b) : c = (a : c) : b VD: 75 : (5 x 3) = 75 : 5 : 3 = 15 : 3 = 5 Tính giá trị của các biểu thức sau:1/ 15 x 16 + 15 x 92 - 8 x 15 = 15 ... là 5, ta có 5 trườnghợp sau:0, 5, 10 3, 5, 7 1, 5, 9 4, 5, 62, 5, 8* Xét trường hợp b:Nếu 3 số đó không cách đều nhau thìtổng của 3 số ú l : 5 ì 3 = 15 Ta cú cỏc trng hợp sau:0, 0, 15...
 • 36
 • 1,311
 • 7
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

... ]0)1(22.222=++−+− abababdccdabab8 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 A = 1(1+2)+3(3+2)+5(5+2)+ + 97( 97+ 2)+99(99+2)A = (12+32+52+ + 97 2+992)+2(1+3+5+ + 97+ 99)Bài 16: Tính:A = 2.4+4.6+6.8+ ... ) 374 52042521251965122−−−−=M Bài toán 19: Tìm các số x, y, z thoả mãn đẳng thức( ) ( )02222=+++++− zyxyxBài toán 20: thực hiện phép tính34 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán ... tạo.II./ CHUẨN BỊ:Gv: Nghiên cứu, soan giáo án, phấn màu, bảng phụHs: Dụng cụ học tập. III./ TIẾN TRÌNH:1Ổn định:4 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 a) 9,15,28,0 +−−+= xxA với x <...
 • 55
 • 3,667
 • 8
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

... 2: x = -2,5 ; y = - 0 ,75 .A = 2x(1+ y) - y = 2.(-2,5)(1- 0 ,75 ) + 0 ,75 Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới 7 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7 Hoạt động 2: Khi nào ... minB =- 7 khi và chỉ khi x = 32. Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới41 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7 3 4 5 3 54 .5 2 5 26 40 25 71 213 3. .10 10 70 7 a c ... TIÊU: Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới 37 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7 a) M = 3 30, 375 0,311 125 50,625 0,511 12− + +− + − −b) N = 1,5 1 0 ,75 52,5...
 • 45
 • 5,161
 • 15
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

... Mỹ25 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 Giải: ĐKXĐ: 9x≥ Ta có: x - 9 A = 5x= 1 x - 9 x - 9 3.312 3365x 5 5 30xx x + ữ = =Du = xy ra khi x - 9 3183 9 xx=⇔ ... Mỹ4 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 VD 8: : Cho x, y, z > 0 và x + y + z =1 Tìm GTNN của: 1 4 9 S =x y z+ +Ta có: S = ( )1 4 9 x + y + z x y z + + ữ =4 4 9 91+4 +9+ y ... Tú Trường THCS Thanh Mỹ 39 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 ⇒ 101a – 1  3 ⇒ 2a – 1  3 Vì 1 ≤ a ≤ 9 nên 1 ≤ 2a-1 ≤ 17 và 2a-1 lẻ nên 2a – 1 ∈{ 3; 9; 15 } ⇒ a ∈{ 2;...
 • 64
 • 2,169
 • 6
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

... góc hạ từ trọng tâm tam giác xuống đờng thẳng d.Giải : oCDABOCDAB Giáo án BDHSG Toán 8 Đây là bài toán về chứng minh bất đẳng thức về các độ dài. nên kẻ thêm các đờng phụ, xét các ... 1) 5⇒ ±⇒ ± +⇒ +M Giáo án BDHSG Toán 8 A = (2+1)(22+1)(24+1)(2 8 +1)(216+1)B = 232.Giải:Nhân hai vế của A với 2-1, ta đợc :A = (2-1)(2+1)(22+1)(24+1)(2 8 +1)(216+1).áp dụng ... 1272+146.127 + 732 ;b) 9 8 .2 8 - ( 18 4 - 1)( 18 4+ 1) ;c) 1002 - 992+ 98 2- + 22- 12d) (202+ 18 2+ +42+22) – (192+172+ +32+12) ;e)222275125.150125220 780 ++Bài 7 :Tính...
 • 24
 • 1,649
 • 2
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8 hay

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8 hay

... Trang 29NMCBAOGEDCBA Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 GA HSG Toán 8 Trang 1 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 Ngày soạn:Ngày dạy:CHUYÊN ĐỀ 11 – PHƯƠNG ... Trang 17 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 Đặt x2 – 11x + 29 = y , ta coù:(x2 – 11x + 28) ( x2 – 11x + 30) = 1 680 ⇔(y + 1)(y – 1) = 1 680 ⇔y2 = 1 681 ⇔y = ± 41y = ... = 150 150 150 150 5 .8 8.11 11.14 47.50+ + + + = 1 1 1 1 1 1 1150. . 3 5 8 8 11 47 50 − + − + + ữ Trang 23 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 B = n2 - n thì n {...
 • 82
 • 1,588
 • 2
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay

... cùng.b) Ta có: 5 x 10 x 15 x 20 x 25 x 30 x 35 x 40 x 45 x 50 = 5 x 5 x 2 x 5 x 3 x 5 x 4 x 5 x 5 x 5 x 6 x 5 x 7 x 5 x 5 x 8 x 5 x 5 x 9 x 5 x 5 x 2Tích trên có 12 thừa số 5 và có nhiều hơn ... 75 ĐS: 75 Bài 4: Cho 5 chữ số: 0; 1; 2; 3; 427 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) Bài 2: Một người bán trứng, lần thứ nhất bán 5 1số trứng, lần thứ hai bán83 ... cùng. Làm lại các bài đã học vào vở. Tuần 5 *****Ngày soạn: Ngày dạy: Toán: CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ VÀ CHỮ SỐ.9 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) Số thứ ba là :7...
 • 89
 • 3,040
 • 12
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

... cặp, trình bày trớc lớp. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* Số gà lúc sau là: 10 : 2 x 51 = 255 (con). Số vịt lúc sau là: 10 : 2 x 49 = 2 45 (con ). Cách 2: ... häc: Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* 5. Mục tiêu: -Rèn kỹ năng làm các bài toán dạng hiệu- tỷ. -Củng cố kỹ năng vẽ sơ đồ để giải. 2.Các hoạt động dạy và học: ... cuốn. * Lu ý: ở dạng toán này giúp HS xác định đa về dạng tổng tỷ hoặc hiệu tỷ để làm. c. GV nhận xét tiết học: HS nghe.HS nghe. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) *******************...
 • 31
 • 1,274
 • 0
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 6

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 6

... n )60 %x+23x=1 1 6 3 3ìGiỏo viờn: Ngụ Đại Toàn – THCS Lâm Thao41 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 Ta có : 3 3 6 6 6 &4 4 8 7 7− −= = =− − −; 6 6 3 6 8 7 4 7Vì− −> ... 5)4 = (x - 5) 6 => x – 5 = 0 => x = 5 x – 5 = 1 x = 6 Bài tập 6: So sánh: Giáo viên: Ngô Đại Toàn – THCS Lâm Thao12 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 2- Thuật toán Ơclit:Ví ... 5. Một lớp có 45 học sinh gồm 3 loại học lực: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 92số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 60 % số học sinh còn lại.a) Tính số học sinh mỗi...
 • 43
 • 10,542
 • 54
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8

... hết, không chia hết… vào các bài toán cụ thểB.KIẾN THỨC VÀ CÁC BÀI TOÁN:I. Dạng 1: Chứng minh quan hệ chia hết1. Kiến thức: 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG - TOÁN 8 * Để chứng minh A(n) chia hết ... = − =− =⇒CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG - TOÁN 8 * Vận dụng kiến thức vào một ssó bài toán cụ thể và thực tế* Tạo hứng thú và nâng cao kỹ năng giải toán cho HSB. KIẾN THỨC:I. Chỉnh ... 10x + 24) + 1 28 4CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG - TOÁN 8 Đặt x2 + 10x + 12 = y, đa thức có dạng (y – 12)(y + 12) + 1 28 = y2 – 144 + 1 28 = y2 – 16 = (y + 4)(y – 4)= ( x2 + 10x + 8 )(x2 + 10x...
 • 176
 • 3,012
 • 3
giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

... ) = 15 x 100 = 150 02/ 52 x 64 + 52 0 x 7 - 52 x 34 = 52 x 64 + 52 x 70 - 52 x 34 = 52 x ( 64 + 70 - 34 ) = 52 x 100 = 52 003/ 75 + 138 x 75 - 39 x 75 = 75 x ( 1 + 138 - 39) = 75 x 10033. ... 49 )= 46 x 100 = 4600c/ 31 x 15 + 150 x 5 - 15 + 20 x 15 = 31 x 15 + 15 x 50 - 15 + 20 x 15 20Bài tập 3. Tính nhanh= 15 x (31 + 50 - 1 + 20 )= 15 x 100= 150 0a/ 23 + 123 + 77 + 877= 23 ... 1078 - 35 - 43 )= 25 x 1000= 250 00c/ 621 x 131 + 131 x 622 -243 x 131= 131 x ( 621 + 622 - 243)= 131 x 1000= 131000= 49 x 75 - 2 x 3 x 25 + 53 x 75 = 75 x (49 - 2 + 53 )= 75 x 100= 750 0a/...
 • 80
 • 688
 • 0
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

... ; 100 25 =0, 25 ; 1002 75 =2, 75 ;10019 95 = 19, 95 ; c) 10001= 0, 001 ; 1000 56 = 0, 056 ; 1000702= 0,702 ; 10002 154 =2, 154 ; 21 Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 20 15 *****************************************************************************************************Bài ... bài toán về quan hệ tỉ lệ dạng 1 và dạng 2. Các bài toán về hình học. - Giáo dục học sinh lòng say mê học toán. B. Đồ dùng dạy học: GV: SBTT.HS: SBTT, vở, nháp.C. Hoạt động dạy học: 18 Giáo án ... HS thông qua các bài toán. - GDHS học tốt môn toán. II- Đồ dùng : GV : SBT ; HS : SBT, nháp, vở.III. Hoạt động dạy- học: 10 Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 20 15 *****************************************************************************************************Hoạt...
 • 75
 • 1,798
 • 3
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4

... 4 = 24 (số).b) Tương tự phần (a) ta lập được: 4 x 6 = 24 ( số)Các số đó là: 2 346 ; 23 64; 243 6; 246 3; 2 643 ; 26 34; 3 246 ; 32 64; 342 6; 346 2; 36 24; 3 642 ; 42 36; 42 63; 43 26; 43 62; 46 23; 46 32; 6 243 ;62 34; ... được số2 3 4 2 34 2 3 6 2362 4 3 243 2 4 6 246 2 6 3 2632 6 4 2 64 Trờng tiểu Học Hợp Thanh B. Năm học 2013 - 20 14 1 Giáo án bồi dỡng học sinh giái líp 4 Nhận xét: Mỗi chữ số từ 4 chữ số trên ... nhanh:a) 48 23 + 1560 + 5177 + 844 0b) 10556 + 80 74 + 944 4 + 926 + 1000c) 576 + 789 + 46 7 + 111Bài 1: a) (48 23 + 5177) + ( 1560 + 844 0) = 10.000 + 10.000 = 20.0000b) (10556 + 944 44) + ( 80 74 +...
 • 152
 • 3,748
 • 14
Giáo án bồi dường học sinh giỏi toán lớp 6

Giáo án bồi dường học sinh giỏi toán lớp 6

... < (18.2) 16 36 15 < 6 n < 36 16 6 30 < 6 n < 6 32=> n = 31Bây giờ, học sinh không những biết làm các bài toán tương tự mà còn có thể tự ra các bài toán dạng tương ... = 1002y=> x = 2y4 b. n222 66 666 6.3334444555555555555555=+++++++++++ n22.2 6. 6.3.34.45555= n22 6 .34 6 6 6 6==> 4 6 = 2n => 212 = 2n => ... 35.34 +35.38 + 65 .75 + 65 .45 d, 39.8 + 60 .2 + 21.8e, 36. 28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 .41 VD: Tính nhanh: 45 .6 = ( 40 + 5). 6 = 40. 6 + 5. 6 = 240 + 30 = 270. +) Sử dụngtính chất giao hoán kết hợp...
 • 124
 • 1,953
 • 11
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8

... x + 1b) C = 8x9 – 9x 8 + 1 = 8x9 – 8 - 9x 8 + 9 = 8( x9 – 1) – 9(x 8 – 1)Nguyễn Thành Chung Trường THCS Kỳ Ninh14Website: http://chungthcskn.violet.vn = 8( x – 1)(x 8 + x7 + + ... x 88 + x77 + + x11 + 1 chia hết cho g(x) = x9 + x 8 + x7 + + x + 1Ta có: f(x) – g(x) = x99 – x9 + x 88 – x 8 + x77 – x7 + + x11 – x + 1 – 1 = x9(x90 – 1) + x 8 (x 80 ... 626 hoặc 87 6Hiển nhiên 2100 chia hết cho 8 vì 2100 = 1625 chi hết cho 8 nên ba chữ số tận cùng của nó chia hết cho 8 trong các số 126, 376, 626 hoặc 87 6 chỉ có 376 chia hết cho 8 Vậy: 2100...
 • 64
 • 509
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 2giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 6giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 3giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 violetgiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 2giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 11giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán tiểu họcgiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ