1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Toán học >

tính khoảng cách trong hình học không gian (6)

Bài toán khoảng cách trong hình học không gian

Bài toán khoảng cách trong hình học không gian

... 2a2a2aaMNEBADCS BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN THS. PHẠM HỒNG PHONG – GV TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 1BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH ... Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng ABC 2) Tính khoảng cách từ các điểm S và I đến đường thẳng CM. BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN ... mặt phẳng SBC và khoảng cách từ điểm S đến đường thẳng BC. Cách giải HPMΔMH BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN THS. PHẠM HỒNG...
 • 14
 • 12,811
 • 21
một số phương pháp giải các bài toán về khoảng cách trong hình học không gian lớp 11

một số phương pháp giải các bài toán về khoảng cách trong hình học không gian lớp 11

... hướng giải quyết các vấn đề trên của học sinh với giải pháp: Đưa ra Một số phương pháp giải các bài toán về khoảng cách trong hình học không gian lớp 11 như sau:I . BÀI TOÁN 1: Tính khoảng cách ... và có một số kiến thức thường hay sử dụngđể giải các bài toán này .Vì vậy, tôi thấy việc đưa ra Một số phương pháp giải các bài toán về khoảng cách trong hình học không gian lớp 11 một việc ... “ Một số phương pháp giải các bài toán về khoảng cách trong hình học không gian lớp 11 . Thông qua nội dung của đề tài tôimuốn sẽ cung cấp cho học sinh một cái nhìn tổng quan hơn về phương pháp giải, ...
 • 23
 • 23,448
 • 33
tính khoảng cách trong hình học không gian (1)

tính khoảng cách trong hình học không gian (1)

... ⊥ (SED)b) Tính khoảng cách từ điểm I đến (SED).c) Tính khoảng cách từ điểm C đến (SED).d) Tính khoảng cách từ điểm A đến (SED).Đ/s: b) 3 28ac) 24ad) 22aBài 5. Cho hình chóp SABCD, ... tâm hình vuông ABCD.a) Tính khoảng cách từ điểm A đến (SBC).b) Tính khoảng cách từ điểm O đến (SBC).c) G1 là trọng tâm ∆SAC. Từ G1 kẻ đường thẳng song song với SB cắt OB tại I. Tính khoảng ... I. Tính khoảng cách từ điểm G1đến (SBC), khoảng cách từ điểm I đến (SBC). Học trực tuyến tại: www.moon.vn Mobile: 0985.074.8311Tài liệu bài giảng:06. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN – P3 Thầy...
 • 2
 • 1,930
 • 42
tính khoảng cách trong hình học không gian (2)

tính khoảng cách trong hình học không gian (2)

... điểm của BC, tính khoảng cách từ A đến (SCM); từ A đến (SDM). e) Gọi I là trung điểm của SB, tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (DMI). Ví dụ 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang ... điểm của AB, tính khoảng cách từ A đến (SCM); từ A đến (SDM). Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB vuông góc với đáy và SA = SB = b. Tính khoảng cách a) từ S ... Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh 2a, cạnh bên bằng 3a. Gọi O là tâm đáy. Tính khoảng cách a) từ O đến (SAB). b) Gọi M, N là trung điểm của AB, BC. Tính khoảng cách...
 • 1
 • 1,350
 • 14
tính khoảng cách trong hình học không gian (3)

tính khoảng cách trong hình học không gian (3)

... (SED) b) Tính khoảng cách từ điểm I đến (SED). c) Tính khoảng cách từ điểm C đến (SED). d) Tính khoảng cách từ điểm A đến (SED). Đ/s: b) 3 28a c) 24a d) 22a Bài 5. Cho hình chóp ... tâm hình vuông ABCD. a) Tính khoảng cách từ điểm A đến (SBC). b) Tính khoảng cách từ điểm O đến (SBC). c) G1 là trọng tâm ∆SAC. Từ G1 kẻ đường thẳng song song với SB cắt OB tại I. Tính khoảng ... I. Tính khoảng cách từ điểm G1 đến (SBC), khoảng cách từ điểm I đến (SBC). Tài liệu bài giảng: 06. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN – P3 Thầy Đặng Việt Hùng LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2013...
 • 2
 • 1,055
 • 9
tính khoảng cách trong hình học không gian (4)

tính khoảng cách trong hình học không gian (4)

... a) tính góc giữa CD và SB b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) c) Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC) d) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SB e) Tính khoảng cách ... SC. Ví dụ 2: Cho hình chóp tứ giác SABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật với ; 3= =AB a AD a và SA vuông góc với (ABCD). Biết góc giữa (SCD) và đáy bằng 600. Tính khoảng cách a) từ O đến ... AC và SE với E là điêm thuộc AD sao cho AE = a. Tài liệu bài giảng: 06. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN – P4 Thầy Đặng Việt Hùng ...
 • 1
 • 625
 • 9
tính khoảng cách trong hình học không gian (5)

tính khoảng cách trong hình học không gian (5)

... AB. Tính khoảng cách a) từ A đến (SBD). Tài liệu bài giảng: 06. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN – P5 Thầy Đặng Việt Hùng LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2013 Thầy Đặng Việt Hùng Học ... Bài 1: Cho hình chóp tứ giác SABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật với ; 3,= =AB a AD a tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H là trung điểm của AB. Tính khoảng cách a) ... và d2 bất kỳ Ví dụ mẫu: Cho hình chóp tứ giác SABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với (ABCD) và góc giữa (SBC) và đáy bằng 600. Tính khoảng cách a) giữa hai đường BC và SD....
 • 2
 • 767
 • 7
tính khoảng cách trong hình học không gian (6)

tính khoảng cách trong hình học không gian (6)

... THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN – Thầy Hùng Chuyên đề Hình học không gian Học trực tuyến tại: www.moon.vn Mobile: 0985.074.831 1 IV. LUYỆN TẬP VỀ KHOẢNG CÁCH ĐƯỜNG Ví dụ 1: Cho hình chóp ... BC, SD. Tính khoảng cách giữa các đường thẳng a) BD và CP. b) DN và CP. Tài liệu bài giảng: 06. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN – P7 Thầy Đặng Việt Hùng LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN ... =. Tính khoảng cách a) giữa SA và BC. b) giữa SB và AC. BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABCD), đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, SA = a. Tính khoảng cách...
 • 2
 • 604
 • 6
tính khoảng cách trong hình học không gian (8)

tính khoảng cách trong hình học không gian (8)

... ĐẠI HỌC MÔN TOÁN – Thầy Hùng Chuyên đề Hình học không gian Học trực tuyến tại: www.moon.vn Mobile: 0985.074.831 1 V. BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH LĂNG TRỤ Dạng 2: Khoảng cách ... ' ; ) 60A CD ABCD =. a) Tính góc giữa hai đường thẳng 'BB và AC. b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng 'BB và BC. c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng 'A ... ';( ) 60 .AA a CC ABC= = a) Tính góc giữa hai đường thẳng 'AA và BC. b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng 'AA và BC. c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng 'AC...
 • 1
 • 774
 • 9
Tính Khoảng cách trong hình học bằng TP

Tính Khoảng cách trong hình học bằng TP

... Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng và tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau trong không gianprogram khoang_cach;uses crt;var ... ',sqrt(x1*x1+y1*y1+z1*z1)/sqrt(x*x+y*y+z*z):10:5); end;end;readlnend.Nhập đầy đủ các dữ kiện, Chương trình sẽ tính khoảng cách và xuất kếtquả dạng số thập phân.10:5 điểm chính tả, điểm chữ viết. ... u1,u2,u3,d1,d2,d3:real; m1,m2,m3,a1,a2,a3:real; x,y,z,x1,y1,z1:real; n:byte;beginclrscr;Writeln('Chon 1 trong cac cong viec sau');writeln('1. Tinh khoang cach tu mot diem den mot duong thang');writeln('2....
 • 1
 • 206
 • 1
SKKN Cách làm mô hình tất cả các loại hình chóp trong hình học không gian 11

SKKN Cách làm mô hình tất cả các loại hình chóp trong hình học không gian 11

... này sẽ trình bày cách thiết kế hình tất cả các loại hình chóp theo ý muốn hoặc theo từng bài toán cụ thể. Loại hình này có thể tháo ra gấp gọn hoặc có thể bổ sung thêm các yếu tố như điểm, ... CÁCH THIẾT KẾ MẪU HÌNH CHO MỘT HÌNH CHÓP BẤT KÌ Để tạo được hình ta cần thiết kế mẫu hình với kích thước các cạnh bằng các cạnh của hình thực. Vậy ta cần tính được các cạnh của một ... cận, làm quen với cách tư duy hình học trong không gian. Tuy vậy, đây là môn học phỏng thực tế nên không gì minh họa tốt hơn vật thể thực tế. Kết hợp việc quan sát vật thể thực tế với các...
 • 17
 • 9,716
 • 16
Phát triển tư duy thuật toán cho học sinh thông qua dạy học dạng toán về Khoảng cách trong hình học không gian lớp 11 nâng cao trung học phổ thông

Phát triển tư duy thuật toán cho học sinh thông qua dạy học dạng toán về Khoảng cách trong hình học không gian lớp 11 nâng cao trung học phổ thông

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ LOAN PHÁT TRIỂN TƯ DUY THUẬT TOÁN CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC DẠY TOÁN VỀ KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 ... HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC DẠY TOÁN VỀ KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2010 ...
 • 1
 • 998
 • 13
SKKN Một số kinh nghiệm dạy khoảng cách trong Hình học không gian bậc THPT

SKKN Một số kinh nghiệm dạy khoảng cách trong Hình học không gian bậc THPT

... KIẾN KINH NGHIỆMĐỀ TÀI:“MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY “KHOẢNG CÁCH” TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN BẬC THPT PHẦN I: MỞ ĐẦUI - Lí do chọn đề tài:- Hình học không gian là môn học khó đối với nhiều học ... chọn đề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY “ KHOẢNG CÁCH ” TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN II - Nhiệm vụ và phạm vi đề tài:- Nêu hướng giải quyết các bài toán tìm khoảng cách trong không gian: + Khoảng từ ... tìm ở một số trường THPT trong tỉnh, tôi nhận thấy nhiều trường có nhiều giáo viên rất tâm huyết với hình học không gian và đặc biệt là bài toán khoảng cách học sinh của trường học cũng...
 • 24
 • 1,970
 • 7
Kỹ thuật tính khoảng cách trong hình học không gian

Kỹ thuật tính khoảng cách trong hình học không gian

... Nguyễn Tuấn Anh 1110004 1 Câu khoảng cách trong đề thi THPTQG Câu khoảng cách của hình học không gian (thuần túy) trong đề thi THPTQG dù không là một câu khó nhưng để có thể nhìn ... Với cách tính trên khâu tính diện tích ta dùng máy tính hầu hết đều ra đẹp. So với cách tính bằng tọa độ hóa thì cách tình này đơn giản hơn rất nhiều về tính toán và trình bày chỉ khó ở khâu tính ... - Toán học Việt Namwww.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học Nguyễn Tuấn Anh 1110004 2 của khối chóp là: 3.1 3 1 3. . . .3 2 2 2 2 16S ABCa a a aV = =  Để tính khoảng cách từ...
 • 14
 • 893
 • 0
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM“GIẢI TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM“GIẢI TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

... DUY TỪSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM“GIẢI TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền Chức vụ: Giáo viên Thanh Hóa , Tháng 6/2011 Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán ... trình dạy hình học không gian 11 và luyện thi Đại học. Tôi nhận thấy rằng, đa số các em học sinh còn “chưa thạo” trong viêc giải các bài toán về tính khoảng cách trong hình học không gian. Nguyên ... em học sinh. Giúp các em không còn ngán ngại” khi gặp bài toán tính khoảng cách. Tôi xin được phép trình bày hai dạng toán tính khoảng cách thường gặp trong hình học không gian đó là : khoảng...
 • 8
 • 1,796
 • 53

Xem thêm

Từ khóa: tính khoảng cách trong hình học không gianphương pháp tính khoảng cách trong hình học không gianbài tập tính khoảng cách trong hình học không giancác cách tính khoảng cách trong hình học không giancông thức tính khoảng cách trong hình học không gianchuyên đề tính khoảng cách trong hình học không giantinh khoang cach trong hinh hoc khong gianhuong dan tinh khoang cach trong hinh hoc khong gianbài tậpbài toán tính khoảng cách trong hình học không gianbài tập tính khoảng cách trong hình học không gian có đáp ánkhoảng cách trong hình học không giancách tìm khoảng cách trong hình học không gianbài tập khoảng cách trong hình học không gianchuyên đề khoảng cách trong hình học không giankhoảng cách trong hình học không gian lớp 11chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ