1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Quản trị kinh doanh >

Luận văn kinh tế Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại đồng nai

Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài,thực trạng đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại đà nẵng.doc

luận chung về đầu trực tiếp nước ngoài,thực trạng đầu của các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại đà nẵng.doc

... kinh doanh các doanh nghiệp này.2.1 Loại hình doanh nghiệp và chủ thể của các doanh nghiệp vốn FDI Các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài, dù hình thức đầu doanh nghiệp liên doanh ... nghiệp vốn đầu trực tiếp nước ngoài. 3. Chính sách và việc tổ chức thu hút FDI của nước ngoài 3.1 Việc tổ chức thu hút vốn đầu trực tiếp của nước ngoài Việc thu hút vốn đầu trực tiếp của ... hoạt động doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài thực hiện đúng luật pháp và nội dung giấy phép đầu tư. CHƯƠNG IITHỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNGI....
 • 68
 • 1,071
 • 7
Pháp luật về chào bán chứng khoán của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thực trạng và đề xuất pháp lý của người nghiên cứu

Pháp luật về chào bán chứng khoán của doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam, thực trạng và đề xuất pháp lý của người nghiên cứu

... nhiều doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài. Sau đây em xin đi tìm hiểu đề tài:” Pháp luật về chào bán chứng khoán của doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam, thực trạng đề xuất pháp ... đề xuất pháp về chào bán chứng khoán của doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam1. Thực trạng chào bán chứng khoán của doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại Việt NamNgày ... chuyển đổi doanh nghiệp hạn chế rủi ro cho nhà đầu khi mua cổ phiếu của chủ thể này.2. Đề xuất pháp về chào bán chứng khoán của doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam.Hiện...
 • 15
 • 893
 • 3
Những vấn đề pháp lý về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Những vấn đề pháp lý về doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp

... đầu vốn đầu nước ngoài, quy mô vốn đầu dưới 300 tỷ đồng Việt Nam không thuộc lĩnh vực đầu điều kiện: Các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam, dự án đầu ... đầu nước ngoài gắn với dự án đầu quy mô vốn đầu dưới 300 tỷ đồng Việt Nam không thuộc lĩnh vực đầu điều kiện Doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam dự án đầu ... đồng Việt Nam trở lênNhà đầu nước ngoài lần đầu đầu vào Việt Nam dự án đầu với quy mô vốn đầu dưới 300 tỷ đồng Việt Nam- thuộc lĩnh vực đầu điều kiện; quy mô vốn đầu tư...
 • 25
 • 1,787
 • 12
Quản lý thuế các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh

Quản lý thuế các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh

... quan đến thuế, thuyết về đầu nước ngoài, cơ chế quản thuế thuế đối với công tác quản thuế các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp vốn ĐTNN nói riêng. Quản thuế cần ... TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1. KHÁI QT HOẠT ĐỘNG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1.1. Quy mô và xu hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ... toán thuế, lập hồ sơ đề nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn. 1.3. QUẢN LÝ THUẾ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 1.3.1. Thuế và chính sách thuế...
 • 86
 • 631
 • 7
THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG

THỰC TRẠNG ĐẦU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỐN ĐẦU NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG

... doanh của các doanh nghiệp vốn FDI1. Chính sách của Đà Nẵng đối với hoạt động của các doanh nghiệp vốn FDI1.1 Môi trường đầu nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam nói chung và Đà Nẵng ... với các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài được nới lỏng vào tháng 5/2000. Từ đó các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài thể mua ngoại tệ từ các ngân hàng trong nước để trả nợ cho các ... 70% số vốn đầu tư. Việc các nhà đầu nước ngoài quan tâm nhiều đến hình thức thành lập các doanh nghiệp liên doanh chủ yếu là do khi đầu vào thị trường mới, các nhà đầu nước ngoài chưa...
 • 65
 • 678
 • 2
Địa vị pháp lý của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp và khu chế xuất việt nam trong tương quan so sánh với pháp luật một số quốc gia

Địa vị pháp lý của doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại các khu công nghiệp và khu chế xuất việt nam trong tương quan so sánh với pháp luật một số quốc gia

... tích một cách hệ thống các quy định của pháp luật Việt Nam về địa vị pháp của doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài trong các khu công nghiệp (KCN) khu chế xuất (KCX) Việt Nam gắn với ... THI ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1. Thực trạng thực thi pháp luật về địa vị pháp của doanh nghiệp ... luật nước ngoài về địa vị pháp của doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài trong các KCN KCX. Chương 3: Thực trạng thực thi pháp luật địa vị pháp của doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài...
 • 19
 • 808
 • 1
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010

... DOANH XUẤT KHAU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐAU NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2.1. THỰC TRẠNG ĐẦU NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM: 2.1.1. Lượng vốn FDI vào Việt Nam: Luật đầu nước ... hình doanh nghiệp và chủ thể của các doanh nghiệp cổ vốn đầu nước ngoài: Các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài, dù hình thức đầu doanh nghiệp liên doanh ... đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài, phù hợp với Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn...
 • 125
 • 1,251
 • 0
Báo cáo

Báo cáo "Giải pháp hoàn thiện chế giải quyết tranh chấp kinh tế của các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam " docx

... những nét đặc thù của chế giải quyết tranh chấp kinh tế của các doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài tại Việt Nam sao cho vừa phù hợp với chế giải quyết tranh chấp kinh tế nói chung, vừa ... số giải pháp bản nhằm hoàn thiện chế giải quyết tranh chấp kinh tế của các doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài tại Việt Nam trong điều kiện hiện nay. 1. Hoàn thiện pháp luật về đầu ... nhập kinh tế quốc tế, việc hoàn thiện chế giải quyết tranh chấp kinh tế của các doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài tại Việt Nam đ trở thành một trong những yêu cầu bức xúc bởi vì các lí...
 • 5
 • 539
 • 0
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam pdf

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam pdf

... chứng nhận hoạt động Văn phòng đại diện. * Lệ phí (nếu có) : Không. * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập văn phòng đại diện (PL III 1) theo Thông số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ ... định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện: 03 bản sao (chứng thực/công chứng). 6. Bản sao hợp lệ hộ chiếu/chứng minh nhân dân của người đứng đầu văn phòng đại diện: 03 bản (công chứng/chứng ... phần hồ sơ, bao gồm: 1. Thông báo lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp: 01 bản chính, 02 bản sao. 2. Bản sao giấy phép đầu hoặc giấy chứng nhận đầu tư: 03 bản sao (chứng thực/công chứng)....
 • 3
 • 458
 • 2
Nghiên cứu hiện tượng chuyển giá tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam

Nghiên cứu hiện tượng chuyển giá tại các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại việt nam

... nhất trong 18 năm Việt Nam thu hút vốn nước ngoài thời kỳ trước đó. Đến năm 2013, theo thống kê của Cục Đầu nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) , vốn đầu trực tiếp nước ngoài ước tính đạt ... thuế Việt Nam tính đến tháng 9 năm 2013, 122 doanh nghiệp tại 23 tỉnh, thành phố bị phát hiện hành vi chuyển giá. Các doanh nghiệp trên buộc phải điều chỉnh giảm lỗ phát sinh và giảm chuyển ... hoạt động chống chuyển giá Tại Việt Nam, Thông 74/1997/TT-BTC hướng dẫn về thuế đối với nhà đầu nước ngoài là văn bản pháp lý đầu tiên đề cập đến vấn đề chuyển giá. Thông này cho thấy...
 • 71
 • 640
 • 8
Luận văn kinh tế Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại đồng nai

Luận văn kinh tế Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại đồng nai

... nguồn nhân lực đƣợc tốt hơn và làm tăng động lực làm việc cho nhân viên thì đề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ... đến các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên trong các doanh nghiệp vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Với đề tài của nhóm tác giả Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc ... - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên trong các doanh nghiệp vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. - Qua bài nghiên cứu sẽ giúp cho doanh nghiệp vốn đầu tƣ nƣớc ngoài...
 • 108
 • 1,206
 • 12
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu vực tp hcm

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên đối với doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại khu vực tp hcm

... thống kê sự ảnh hưởng của từng nhân tố đối với sự thỏa mãn của nhân viên và xác định nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến sự thỏa mãn. Phạm vi nghiên cứu này chỉ thực hiện khảo sát đối với nhân viên ... nhân viên thỏa mãn với công việc?1.4 H479BD6A89B64CD48G68(1) Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại TPHCM ... mức độ thỏa mãn của nhân viên đối với doanh nghiệp. /IJ97KL6AM?N8OPM96A89B64CD Đối ng nghiên cứu nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại khu vực Thành...
 • 46
 • 876
 • 1
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu vực tp hcm

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên đối với doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại khu vực tp hcm

... sẽ nghiên cứu đề tài để trả lời vấn đề trên. 1.2 V nghiên cu Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại khu ... kê sự ảnh hưởng của từng nhân tố đối với sự thỏa mãn của nhân viên và xác định nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến sự thỏa mãn. Phạm vi nghiên cứu này chỉ thực hiện khảo sát đối với nhân viên ... để nhân viên thỏa mãn với công việc? 1.4 Mc tiêu nghiên cu chính (1) Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại...
 • 47
 • 743
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt namcông tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại hải phòngđặc điểm chung các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại hải phòngđịnh hướng hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt namquản lý quy trình thu thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh bình phướcchế độ chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các đặc khu kinh tếmột số vấn đề liên quan tới lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàitiểu luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàipháp luật về chào bán chứng khoán của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam thực trạng và đề xuất pháp lý của người nghiên cứuthực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàivấn đề mở tài khoản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiđăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của luật doanh nghiệp và luật đầu tưđăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệpcác doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàitên các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàichuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM