Hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Hoàn thiện công tác quản thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố đà nẵng

Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố đà nẵng
... ñối với doanh nghiệp vốn ñầu trực tiếp nước ngoài trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác QLT ñối với DN vốn ñầu trực tiếp nước ngoài trên ñịa bàn ... ĐÀ NẴNG LÊ BÁ TIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển ... công bố. 5. Kết cấu của luận văn Luận văn gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở luận về quản thuế ñối với doanh nghiệp vốn ñầu trực tiếp nước ngoài Chương 2: Thực trạng quản thuế...
 • 13
 • 959
 • 0

Hoàn thiện công tác quản thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh quảng nam

Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh quảng nam
... Thực trạng công tác quản thuế ñối với hộ kinh doanh thể trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam. Chương 3 - Giải pháp hoàn thiện QLT ñối với hộ kinh doanh thể trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam. CHƯƠNG ... Hoàn thiện công tác quản thuế ñối với hộ kinh doanh thể trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam , tác giả hy vọng hệ thống những nghiên cứu về HKD, phân tích thực trạng QLT ñối với HKD trên ñịa bàn ... HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH...
 • 13
 • 1,791
 • 19

một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản thuế gtgt đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn quận cầu giấy

một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế gtgt đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn quận cầu giấy
... tác quản thuế giá trị gia tăng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn Quận Cầu giấy. 2.1. tình hình kinh tế - x hội trên địa bàn Quận Cầu Giấy công tác quản thu thuế tại ... cờng công tác quản thuế GTGT đối với khu vực kinh tế ngoài Quốc doanh. 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và vị trí của Kinh tế ngoài Quốc doanh: 1.2.1.1. Khái niệm Kinh tế ngoài Quốc doanh: Những ... Tình hình quản công tác thu nộp thuế Công tác quản thu nộp thuế công việc cuối cùng chu trình tính thuế. Việc quản khâu thu nộp thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đợc...
 • 60
 • 544
 • 0

hoàn thiện công tác quản thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh lâm đồng

hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh lâm đồng
... I Quản thu TNCN – cơ sở luận và thực tiễn Chương 2 Thực trạng công tác quản thu TNCN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Chương 3 Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu TNCN trên địa bàn ... hoàn thiện công tác quản thu TNCN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 77 3.1 Mục tiêu, định hƣớng quản thu TNCN 77 3.1.1 Mục tiêu chung 77 3.1.2 Định hƣớng quản thu TNCN trên địa bàn tỉnh ... chức quản thu TNCN của tỉnh Lâm Đồng 34 2.1.1 Quy mô và cơ cấu thu TNCN của tỉnh Lâm Đồng 34 2.1.2 Vị trí và vai trò của thu TNCN trong công tác quản thu của Cục Thu tỉnh Lâm Đồng 35...
 • 16
 • 1,319
 • 13

Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế trên địa bàn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế trên địa bàn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
... PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ 94 4.1. Định hướng hoàn thiện công tác kiểm tra trên địa bàn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 94 4.2. Các ... nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra trên địa bàn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 95 4.2.1. Hoàn thiện và tăng cường công tác quản lý thuế 95 4.2.2. Giải pháp chung hoàn thiện công tác kiểm tra thuế ... trạng công tác kiểm tra thuế tại huyện Thanh Ba giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012. Từ đó, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra thuế tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Trên...
 • 118
 • 864
 • 7

hoàn thiện công tác quản thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn hà nội

hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn hà nội
... của thu thu nhập nhân thu thu nhập doanh nghiệp.6 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THU NHẬP CÁ NHÂN1.1. Khái quát về thu thu nhập nhân 1.1.1. Khái niệm thu ... TNCN trên địa bàn Nội, nêu lên những thành tựu vàhạn chế trong công tác quản thu thu TNCN trên địa bàn Nội. Từ đó đềra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản thu thu TNCN trên ... niệm công tác quản thu thu nhập nhân Quản thu thu nhập nhân là sự tác động có chủ đích của các cơquan chức năng trong bộ máy nhà nước đối với quá trình tính và thu thu thu nhập cá...
 • 108
 • 761
 • 9

Hoàn thiện công tác quản thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
... này đóng góp cho ngành thuế tỉnh Quảng Ninh một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản Thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hoàn thiện công tác quản các sắc Thuế: Gía trị gia tăng(GTGT); ... trạng công tác quản thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 53 3.3.1. Công tác tuyên truyền và hỗ trợ ngƣời nộp thuế 53 3.3.2. Quản đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế ... tình hình quản thu thuế Quảng Ninh, trƣớc yêu cầu cải cách và hiện đại hoá toàn ngành thuế, tác giả đã lựa chọn đề tài: Hoàn thiện công tác quản thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh làm...
 • 108
 • 506
 • 4

Hoàn thiện công tác quản thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
... quản thuế đối với các doanh nghiệp (DN) nhỏ vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Về thời gian, phân tích thực trạng quản thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ... trạng công tác quản thuế đối với các DN nhỏ vừa tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ. Chương 4: Hệ thống các giải pháp hoàn thiện công tác quản thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ vừa tại Cục thuế ... trạng quản thuế đối với DN nhỏ vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. - Đề xuất giải pháp sát thực khả thi nhằm hoàn thiện quản thuế đối với DN nhỏ vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong...
 • 105
 • 482
 • 1

Hoàn thiện công tác quản thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
... trạng công tác quản thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản thuế đối với hoạt động khai thác khoáng ... cận với NNT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, để góp phần hoàn thiện công tác quản thuế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, tôi lựa chọn đề tài " ;Hoàn thiện công tác quản thuế đối với hoạt động khai ... điểm hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 35 3.3. Thực trạng công tác quản thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ...
 • 96
 • 640
 • 5

Hoàn thiện công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
... trạng công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Chương 4: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản thuế giá ... VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ QUỐC HÙNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH ... VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ QUỐC HÙNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH...
 • 104
 • 617
 • 1

Hoàn thiện công tác quản thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
... Hoàn thiện công tác quản thu thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc . 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu tổng quát Từ đánh giá thực trạng công tác quản thu ... 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP 5 1.1. Cơ sở luận về quản thu thu nhập doanh nghiệp 5 1.1.1. Khái niệm và sự hình thành thu thu nhập doanh nghiệp ... TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN HỮU NGHĨA HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐẢO TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản kinh...
 • 124
 • 645
 • 4

Hoàn thiện công tác quản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Hoàn thiện công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
... PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 77 4.1. Phương hướng hoàn thiện công tác quản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ... tác quản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Chƣơng 4: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. ... đề luận cơ bản về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và đánh giá đúng thực trạng công tác quản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh...
 • 101
 • 1,094
 • 10

Hoàn thiện công tác quản thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long
... trạng công tác quản thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long. - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ... Hạ Long 44 3.2.1. Yêu cầu của công tác quản thuế dịch vụ tàu du lịch 44 3.2.2. Nội dung quản thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long 46 3.2.2.1. Công tác ... cao hiệu quả công tác quản thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long mà còn có thể áp dụng vào công tác quản thuế đối với các loại hình kinh doanh khác, góp...
 • 113
 • 367
 • 0

Hoàn thiện công tác quản thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
... CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU TNDN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 78 4.1 Quan điểm, định hƣớng của Đảng v nh nƣớc về quản thu thu nhập doanh nghiệp đối với doanh ... cơ sở luận thực tiễn về quản thu nói chung quản thu thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa nhỏ nói riêng. Hai là: Đnh gi đƣợc thực trạng công tác quản thu ... tăng thu NSNN tại Chi cục thu TP Thái Nguyên 3. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Hoàn thiện công tác quản thu thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa nhỏ Không gian: Các doanh nghiệp...
 • 127
 • 1,428
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: công tác quản lý thuế ở địa bàn tỉnh vĩnh phúc trong thời gian quahoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh quảng nammục tiêu quan điểm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với dn nqd trên địa bàn quận hai bà trưnggiải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế tncn trên địa bàn tỉnh lâm đồnghoàn thiện công tác quản lý thuế gtgthoàn thiện công tác quản lý thuếhoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thểgiải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế gtgthoàn thiện công tác quản lý thuế tncnluận văn về hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân3 một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế thừa thiên huếgiải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quận hai bà trưng trong thời gian tớimột số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với dn nqd ở chi cục thuế quận hai bà trƣngmột số kiến nghị hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với dn nqd ở chi cục thuế quận hai bà trƣnghoàn thiện công tác quản lý chi phí tại ban quản lýNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam