1. Trang chủ >
 2. Tài Chính - Ngân Hàng >
 3. Ngân hàng - Tín dụng >

Hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam và tác động của nó tới tăng trưởng kinh tế

CÁC VẤN ĐỀ LỚN NHẤT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI vIỆT NAM.DOC

CÁC VẤN ĐỀ LỚN NHẤT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI vIỆT NAM.DOC

... CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ NÀY VÀGIẢI PHÁP RIÊNG CHO TỪNG VẤN ĐỀ?I .Các vấn đề lớn nhất trong hoạt động cho vay của các ngân hàng Việt Nam:1. Hoạt động cho vay của các Ngân hàng chịu sự tác động ... 34k07.2Chủ đề 6 32 Quản trị Hoạt động Ngân hàng 2 PGS.TS Lâm Chí Dũng Đề tài 6: CÁC VẤN ĐỀ LỚN NHẤT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁCNGÂN HÀNG VIỆT NAM LÀ GÌ? SẮP XẾP THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁCVẤN ĐỀ ... được số vốn mà ngân hàng cho vay đó bỏ ra để cho vay. Chủ đề 6 5 Quản trị Hoạt động Ngân hàng 2 PGS.TS Lâm Chí Dũng - Với mức lãi suất cho vay hiện nay của hầu hết các ngân hàng từ 18% đến...
 • 33
 • 1,608
 • 10
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân Hàng Thương mại Việt Nam hiện nay.doc

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân Hàng Thương mại Việt Nam hiện nay.doc

... Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN Việt Nam 1233.1.Những định hớng chủ yếu đối với hoạt động Ngân hàng 123 3.2 .Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ... luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thơng mại 121.1. Các hoạt động kinh doanh cơ bản của Ngân hàng thơng mại 12 1.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM 451.3. Các nhân ... cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN Việt Nam. Chơng Icơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thơng mại 1.1. các hoạt động kinh doanh cơ bản của ngân hàng...
 • 167
 • 1,118
 • 10
Tìm hiểu về danh mục sản phẩm của các ngân hàng thương mại Việt Nam và đánh mức độ thoả mãn nhu cầu của khách hàng trên cơ sở so sánh với danh mục sản phẩm của các ngân hàng thương mại khá.doc

Tìm hiểu về danh mục sản phẩm của các ngân hàng thương mại Việt Nam đánh mức độ thoả mãn nhu cầu của khách hàng trên cơ sở so sánh với danh mục sản phẩm của các ngân hàng thương mại khá.doc

... 3: Tìm hiểu về danh mục sản phẩm của các NHTM Việt Nam đánh mức độ thoả mãn nhu cầu của khách hàng trên sở so sánh với danh mục sản phẩm của các NHTM khác trên Thế giớiHiện nay tại Việt ... Nhu cầu về phương tiện thanh toán- Nhu cầu tư vấn- Nhu cầu về thông tinỞ đây nhóm chúng tôi xin nghiên cứu về hai nhu cầu Nhu cầu về di chuyển tiển tệ Nhu cầu về thông tin.1. Nhu cầu ... giớiHiện nay tại Việt Nam các sản phẩm dịch vụ tài chính của ngân hàng Việt Nam đã phần nào đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng về nhiều mặt. Tuy nhiên trong giai đoạn Việt Nam đang chuẩn bị...
 • 8
 • 3,149
 • 44
Nghiên cứu hoạt động tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam từ cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản tại Mỹ.

Nghiên cứu hoạt động tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam từ cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản tại Mỹ.

... Đặc điểm của tín dụng bất động sản Ngoài những đặc điểm của thị trường tín dụng thông thường thì tín dụng bất động sản có những đặc trưng, do tính chất đặc biệt của hàng hóa bất động sản mang ... vay bất động sản đi theo biến động của thị trường: Xu hướng tăng giảm dư nợ bất động sản của các ngân hàng thường đi cùng với biến động của thị trường bất động sản. Khi thị trường bất động sản ... dưới sức ép của các ngân hàng thương mại đã xoá mờ ranh giới giữa các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư và công ty bảo hiểm cho phép các ngân hàng thương mại được tham gia vào các lĩnh vực...
 • 82
 • 910
 • 1
Tác động của chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước việt nam đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại việt nam từ năm 2007 đến nay

Tác động của chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước việt nam đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại việt nam từ năm 2007 đến nay

... trường tài chính GVHD: TS. Thân Thị Thu ThủyTÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY PHẦN ... lợi cho các ngân hàng so với trước khi thay đổi Thông tư 13. 2.3.4 Tác động của chính sách tiền tệ đến hoạt động kinh doanh của NHTM- Trong các thời điểm khác nhau, ngân hàng nhà nước (NHNN) ... độNguồn: NHNN2.1.4 Tác động của các chính sách tiền tệ đến nền kinh tế Chính sách tiền tệ thắt chặt với hàng loạt các động thái quyết liệt trên đã tạo ra một lực hút mạnh thu hút tiền từ lưu thông...
 • 35
 • 812
 • 4
107 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của các Ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2010

107 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập của các Ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2010

... MINH****/)****TRJNH QUOC TRUNGcAc GIAI PHAp NANGCADNANG LUC CANHã • TRANH vA HOI NHAp CUA cAc NGAN HANGTHUONG MAl VIET NAM DEN NAM 2010 ããChuyen Nganh: TAl CHiNH - LUU THONG TIEN T~ vA TiN Dl}NGMfis6:5.02.09LuAN...
 • 217
 • 325
 • 0
44 Phân tích năng lực phục vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam dưới tác động của tự do hóa tài chính

44 Phân tích năng lực phục vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam dưới tác động của tự do hóa tài chính

... các Ngân hàng Thương mại Việt Nam. 1.1.2.2. Nhóm Ngân hàng Thương mại Việt Nam: Nhóm ngân hàng Việt Nam bao gồm năm ngân hàng thương mại quốc doanh, một ngân hàng chính sách, một ngân hàng ... hàng tại Việt Nam Stt Các tổ chức tin dụng tại Việt Nam Số lượng 1 Ngân hàng Thương mại Quốc doanh 5 2 Ngân hàng Chính sách 1 3 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 1 4 Ngân hàng Thương mại Cổ ... phần của các ngân hàng Thương mại Việt Nam 3 Bảng 1.3: Thị phần của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam 6 Bảng 1.4: Lộ trình chính sách 8 Bảng 1.5: Năng lực cạnh tranh của khu vực tài chính...
 • 106
 • 541
 • 1
cạnh tranh lãi suất trong hoạt động huy động vốn và cho vay của các ngân hàng thương mại việt nam hiện nay

cạnh tranh lãi suất trong hoạt động huy động vốn cho vay của các ngân hàng thương mại việt nam hiện nay

... về cạnh tranh lÃi suất trong hoạt động huy động vốn cho vay vốn của các Ngân hàng Thơng mại Ch ơng 2: Thực trạng cạnh tranh lÃi suất trong hoạt động huy động vốn cho vay vốn của các Ngân ... trạng cạnh tranh lÃi suất trong hoạt động huy động vốn cho vay vốn của các ngân hàng th-ơng mại Việt Nam hiện nay. Sau hơn 10 năm đổi mới, hoạt động ngân hàng ở nớc ta đà có bớc chuyển biếnsâu ... cạnh tranh quốc tế ở khu vực trên thế giới.2.5.2. Những tồn tại hạn chế của cạnh tranh lÃi suất trong hoạt động huy động vốn cho vay vốn của các Ngân hàng Thơng mại Việt Nam hiện nay. a)...
 • 29
 • 584
 • 0
Luận văn:Phân tích năng lực phục vụ của các ngân hàng Thương mại Việt Nam dưới tác động của tự do hóa tài chính ppt

Luận văn:Phân tích năng lực phục vụ của các ngân hàng Thương mại Việt Nam dưới tác động của tự do hóa tài chính ppt

... NHTMQD Ngân hàng Thương mại Quốc doanh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTMNN Ngân hàng Thương mại Nhà nước NHNNg Ngân hàng Nước ngoài NHTM Ngân hàng Thương mại NHTMVN Ngân hàng Thương mại Việt Nam ... là năng lực cạnh tranh của ngân hàng. 1.3.2. Cơ sở đánh giá năng lực phục vụ của ngân hàng thương mại: Dựa vào định nghĩa năng lực phục vụ ở trên. Để đánh giá năng lực phục vụ một cách toàn ... MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN Bảng 1.1: Ngân hàng các tổ chức tín dụng phi ngân hàng tại Việt Nam 1 Bảng 1.2: Thị phần của các ngân hàng Thương mại Việt Nam 3 Bảng 1.3: Thị phần của các ngân...
 • 106
 • 618
 • 0
cơ hội và thách thức của các ngân hàng thương mại việt nam trước ngưỡng cửa việt nam gia nhập wto

cơ hội thách thức của các ngân hàng thương mại việt nam trước ngưỡng cửa việt nam gia nhập wto

... vực ngân hàng khi VN gia nhập WTO 4II. sở thực tiễn 71. Hoạt động của hệ thống NHTM trước khi gia nhập WTO 72. hội thách thức của NHTM khi gia nhập WTO 8II.1. hội 8II.2. Thách thức ... ngoài ngân hàng 100% vốn nướcngoài Cũng như các pháp nhân Việt Nam, các chi nhánh, văn phòng đại diện,4 hội thách thức của các NHTMVN trước ngưỡng cửa VN gia nhập WTO Đối với các ngân ... ngân hàng hội thách thức của các NHTMVN trước ngưỡng cửa VN gia nhập WTO PHẦN III: KẾT LUẬNTóm lại, để chủ động cho quá trình hội nhập WTO thì ngành ngân hàng tàichính nói chung các...
 • 34
 • 508
 • 0
Cơ hội và thách thức của các ngân hàng thương mại việt nam trước ngưỡng cửa việt nam gia nhập WTO docx

Cơ hội thách thức của các ngân hàng thương mại việt nam trước ngưỡng cửa việt nam gia nhập WTO docx

... gia nhập WTO 2 Những vấn đề bản về tổ chức WTO 2 hội thách thức của VN khi gia nhập WTO 2 hội 2 Thách thức 3 2. Các cam kết trong lĩnh vực ngân hàng khi VN gia nhập WTO 4 ... Việt Nam gia nhập WTO- Tạp chí ngân hàng- Số 10/2005- Trang 10 10. TS. Phạm Quang Thao- hội thách thức của quá trình hội nhập đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam- Tạp chí ngân hàng- ... với các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế- Tạp chí ngân hàng -số 11/2005- Trang 31 9. Ths. Lê Hoàng Lan- Một số hội thách thức của hệ thống ngân hàng Việt Nam khi Việt...
 • 35
 • 380
 • 1
Cuộc đua lãi suất của các ngân hàng thương mại việt nam         và sự can thiệp của ngân hàng nhà nước giai đoạn 2008 đến nay

Cuộc đua lãi suất của các ngân hàng thương mại việt nam sự can thiệp của ngân hàng nhà nước giai đoạn 2008 đến nay

... đến lãi suất. Chương 2 : Cuộc đua lãi suất của các ngân hàng thương mại Việt Nam sự can thiệp của NHNN giai đoạn 2008 đến nay 2.1 Cuộc đua lãi suất của các ngân hàng Thương mại Việt Nam giai ... Nam giai đoạn 2008 đến nay 2.1.1 Thực trạng cuộc đua lãi suất từ năm 2008 đến nay 2.1.1.1 Giai đoạn 2008: Khởi đầu cuộc đua lãi suất Năm 2008 được coi là năm biến động lãi suất với các biến ... tháng.Diễn biến lãi suất trong năm 2008 gồm 2 giai đoạn chính: cuộc đua tăng lãi suất của các ngân hàng vào nửa đầu năm 2008 một cuộc đua khác theo chiều hướng ngược lại, cuộc đua giảm lãi suất, dù...
 • 34
 • 460
 • 1
Hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam và tác động của nó tới tăng trưởng kinh tế

Hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam tác động của tới tăng trưởng kinh tế

... Nam Tác động của hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam đến tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô Hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam tác động của tới ... động của hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam đến tăng trưởng kinh tếTác động của Tín dụng đến tăng trưởng kinh tếHoạt động của ngân hàng góp phần kiềm chế lạm phát Tác động ... LOGO Hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam tác động của tới tăng trưởng kinh tế Nhóm II _ Lớp 16 GEĐề tài: LOGOThực trạng hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt...
 • 27
 • 423
 • 0
Đề tài khoa học cấp cơ sở Phân tích tác động của cấu trúc cạnh tranh ngành đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2000 -2012

Đề tài khoa học cấp cơ sở Phân tích tác động của cấu trúc cạnh tranh ngành đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2000 -2012

... ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  ĐOÀN VIỆT DŨNGĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞPHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC CẠNH TRANH NGÀNH ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIVIỆT NAM GIAI ĐOẠN ... cấp thiết của đề tài 1Từ những vấn đề trên nhóm tác giả lựa chọn đề tài Phân tích tác động của cấu trúc cạnh tranh ngành đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn ... hàng thương mại Việt Nam 2Từ những vấn đề trên nhóm tác giả lựa chọn đề tài Phân tích tác động của cấu trúc cạnh tranh ngành đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn...
 • 258
 • 716
 • 0
giải pháp cho hoạt động sáp nhập và mua lại của các ngân hàng thương mại việt nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

giải pháp cho hoạt động sáp nhập mua lại của các ngân hàng thương mại việt nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

... lại ngân hàng thương mại của Việt Nam. Chương 3: Phương hướng giải pháp cho hoạt động sáp nhập mua lại của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. 3 ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 30 2.1 Sự cần thiết của hoạt động sáp nhập mua lại để nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt ... sáp nhập, mua lại ngân hàng trên thế giới đồng thời đánh giá thực trạng sự cần thiết của hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại tại Việt Nam để chứng minh hoạt động mua lại...
 • 98
 • 894
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thách thức của các ngân hàng thương mại việt namnăng lực tài chính của các ngân hàng thương mại việt namthực trạng của các ngân hàng thương mại việt namnợ xấu của các ngân hàng thương mại việt namchiến lược khách hàng của các ngân hàng thương mại việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếhình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của các ngân hàng thương mại việt namNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM