1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Năng lượng >

Báo cáo nhóm chuyên đề nội dung các hoạt động SDHL và BTNL

Nội dung các hoạt động cơ bản của BIDV chi nhánh bắc hà nội

Nội dung các hoạt động cơ bản của BIDV chi nhánh bắc hà nội

... của BIDV. II / Quá trình hình thành và phát triển của BIDV Chi nhánh Bắc Nội 1. Lịch sử hình thành của BIDV Chi nhánh Bắc Nội Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc ... chức BIDV Việt Nam 5II / Quá trình hình thành và phát triển của BIDV Chi nhánh Bắc Nội 61. Lịch sử hình thành của BIDV Chi nhánh Bắc Nội 62. Mô hình tổ chức BIDV Chi nhánh Bắc Nội ... nhánh Bắc Nội 181.Thực trạng chung của chi nhánh BIDV Bắc Nội 181.1.Quy mô hoạt động: 181.2.Kết quả hoạt động kinh doanh 202 .Hoạt động tài chính bản 202.1 .Hoạt động huy động vốn...
 • 48
 • 1,726
 • 6
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Những vấn đề pháp lí về hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng " docx

... quốc tế về kiểm soát rủi ro tín dụng. 2. Những quy định hiện hành về kiểm soát rủi ro tín dụng a. Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội ... ban hành phương pháp quản tổn thất khoản cho vay hợp trong đó đề cập quy trình, chính sách đánh giá rủi ro tín dụng, quy trình kiểm tra lại và xác định những vấn đề về khoản cho vay, ... ro tớn dng và bộ nguyên tắc Basel về giám sát rủi ro tín dụng Rủi ro được hiểu là những nguy cơ tiềm tàng có thể dẫn đến thiệt hại về vật chất hoặc tinh thần. Một trong đặc tính của rủi ro...
 • 9
 • 392
 • 0
Báo cáo kết quả tìm hiểu về các hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc tại khoa công nghệ thông tin trường đại học tiền giang

Báo cáo kết quả tìm hiểu về các hoạt động chuyên ngành môi trường làm việc tại khoa công nghệ thông tin trường đại học tiền giang

... Báo cáo kết quả tìm hiểu về các hoạt động chuyên ngành môi trường làm việc tại Khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại học Tiền Giang Trang 9Chương II: Nội dung công việc được giaoI. Công việc ... Trang 5Lịch làm việc Trang 6Chương I: Kết quả tìm hiểu về cơ quan thực tậpI. Báo cáo kết quả về tìm hiểu tổ chức hành chánh, nhân sự tại Khoa Công Nghệ Thông Tin trường đại học Tiền Giang Trang ... dạy bao gồm các môn học mới, phương pháp học mới, môi trường làm việc hiện đại. - Nâng cao khả năng chuyên môn, kết quả các công trình nghiên cứu khoa học, các bài báo, báo cáo chuyên đề,…...
 • 41
 • 1,060
 • 1
BÁO CÁO XÊMINA CHỦ ĐỀ “Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, liên hệ với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.” ppt

BÁO CÁO XÊMINA CHỦ ĐỀ “Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, liên hệ với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.” ppt

... sử của giai cấp công nhân, liên hệ với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.” ……o0o……I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 1 .Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử của giai cấp ... lực chủ yếu : “Đoàn kết nhân dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân –nông dân-trí thức.”- 3 - Nguyễn Ngọc Tường Lớp DH11TPMSSV: DTP104381BÁO CÁO XÊMINACHỦ ĐỀ “Nội dung sứ mệnh lịch sử ... quan hệ giữa ĐCS với GCCN. - ĐCS là tổ chức chính trị cao nhất của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích và trí tuệ của GCCN và toàn thể nhân dân lao động.- GCCN là cơ sở giai cấp của ĐCS,...
 • 3
 • 1,118
 • 11
công ty cp kinh doanh phát triển bình dương báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2014 bảng cân đối kế toán hợp nhất 31 tháng 3 năm 2014 báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết quả hoạt động kinh doanh

công ty cp kinh doanh phát triển bình dương báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2014 bảng cân đối kế toán hợp nhất 31 tháng 3 năm 2014 báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết quả hoạt động kinh doanh

... tỉnh Bình Dương BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ 1 NĂM 2 014 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2 014 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT(Theo phương pháp trực tiếp)QUÍ 1 NĂM 2 014 Đơn ... 2.922.446. 31 0 .668 3. 0 51. 912 .17 0.068 1. Vay và nợ ngắn hạn 31 1 V. 23 335 .458.5 03. 652 31 8 .708 .18 2.054 2. Phải trả người bán 31 2 V.24 1. 264.902.9 23. 426 1. 38 0.6 21. 670.757 3. Người mua trả tiền trước 31 3 ... 24.254.428.0 31 14.245. 415 .529 - 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 12 .866 .38 2.884 13 .545. 435 .5 91 12. 866 .38 2.884 13 .545. 435 .5 91 - 10 . Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 ( 31 . 102.799.9 71) 1. 266.822.524...
 • 37
 • 401
 • 0
công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 1 tháng 1 năm 2008 đến 31 tháng 12 năm 2008 bảng cân đối kế toán hợp nhất báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết quả hoạt động kinh doanh

công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 1 tháng 1 năm 2008 đến 31 tháng 12 năm 2008 bảng cân đối kế toán hợp nhất báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết quả hoạt động kinh doanh

... k ỳ kế toán từ 01/ 01/ 2008 đến 31/ 12 /2008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤTTại ngày 31 tháng 12 năm 2008 Mã số Chỉ tiêuThuyếtminh 31/ 12 /2008 VND 01/ 01/ 2008 VNDNGUỒN ... k ỳ kế toán từ 01/ 01/ 2008 đến 31/ 12 /2008 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Năm 2008 Mãminh Năm 2008 VND Năm 2007VND 01 1. Doanh thu ... Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh cho k ỳ kế toán từ 01/ 01/ 2008 đến 31/ 12 /2008 11 . ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC 31/ 12 /2008 31/ 12 /2008 01/ 01/ 2008 Số lượng...
 • 24
 • 460
 • 0
công ty cổ phần phát triển nhf thủ đức báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 1 tháng 1 năm 2008 đến 31 tháng 12 năm 2008 bảng cân đối kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết quả hoạt động kinh doanh

công ty cổ phần phát triển nhf thủ đức báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 1 tháng 1 năm 2008 đến 31 tháng 12 năm 2008 bảng cân đối kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết quả hoạt động kinh doanh

... Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minhcho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2008 đến 31/ 12 /2008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNTại ngày 31 tháng 12 năm 2008 Mã số Chỉ tiêuThuyếtminh 31/ 12 /2008 VND 01/ 01/ 2008 VNDNGUỒN ... NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài chính Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2008 đến 31/ 12 /2008 4. HÀNG TỒN KHO 31/ 12 /2008 01/ 01/ 2008 ... chung22CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài chính Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2008 đến 31/ 12 /2008 12 ....
 • 21
 • 414
 • 0
công ty cổ phần sông đà 7 bảng cân đối kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính hợp nhất kỳ kế toán quý 1 năm 2013

công ty cổ phần sông đà 7 bảng cân đối kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính hợp nhất kỳ kế toán quý 1 năm 2013

... 1. 598.000.000Cộng 1. 598.000.000 1. 598.000.000 10 .Đầu tư dài hạn khác 31 / 03/ 2 0 13 01/ 01/ 2 0 13 31 / 03/ 2 0 13 01/ 01/ 2 0 13 Số lượng CP Số lượng CP VND VND Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (*) 17 9 .77 0 17 9 .77 0 1 .79 8 .77 8.620 1 .79 8 .77 8.620 Cổ phiếu Công ty ... cộng tài sản ( 270 = 10 0+200 ) 270 2.294.694 .10 3. 522 2 .16 9.850. 914 .552 Báo cáo tài chính hợp nhất Cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2 0 13 đến 31 / 03/ 2 0 13 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 03 năm 2 0 13 1 Được ... 3. 870 .092. 9 71 24 . 73 0.454. 015 1. 450. 37 4 . 73 622. 532 . 630 . 472 3. 648 .19 8. 279 269.555. 31 0 . 615 542.9 63. 296.244 908.689. 435 .74 9 40.5 03. 8 13 .15 0 1 .76 1 . 71 1. 855 .75 8 532 .982.2 47. 7642.294.694 .10 3. 522 12 0 .76 3 .11 5.569...
 • 23
 • 711
 • 1
công ty cổ phần sông đà 7 bảng cân đối kế toán 31 tháng 3 năm 2013 báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính kỳ kế toán quý 1 năm 2013

công ty cổ phần sông đà 7 bảng cân đối kế toán 31 tháng 3 năm 2013 báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính kỳ kế toán quý 1 năm 2013

... trả 30 0 8 81. 37 4 . 73 0 .72 3 8 13 .77 0. 019 .266I. Nợ ngắn hạn 31 0 844.2 61. 152 .33 9 77 6.656.440.882 1. Vay và nợ ngắn hạn 31 1 V .15 37 5 .76 1 . 71 8.6 37 37 3 .9 41. 679 . 216 2. Phải trả người bán 31 2 1 37 . 272 .8 87. 596 ... 46. 278 .5 91 .78 225 (3. 450.000.000) (9.448 .74 5.2 01) 26 16 .000.000.000 27 4 .33 2.9 97. 7 67 11 .980.502.594 30 (6 37 . 508. 932 ) (25 .75 2. 070 . 13 5 ) 31 32 33 92.4 37 . 37 0 .9 63 55 . 73 3. 009.4 23 34 (90.6 17 . 33 1. 542) (72 .825 .10 8.969) 35 36 40 ... tài chính khácCộng 11 .6 47. 485.4 87 20 .1 83. 394. 078 16 1 53. 10 9.802.0 97 2 43. 646 .12 2 .35 62 (35 .609 .74 5 .77 0) ( 17 7 .32 8.0 51. 272 ) 3 (11 .76 3. 942.444) (9.958.4 07. 7 97) 4 ( 13 . 932 .34 8.048) ( 13 . 259.5 97. 34 0)56...
 • 24
 • 426
 • 1
công ty cổ phần sông đà 7 bảng cân đối kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính hợp nhất kỳ kế toán từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013

công ty cổ phần sông đà 7 bảng cân đối kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính hợp nhất kỳ kế toán từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013

... khácCộng 10 6. 2 61 . 6 61 .79 6 11 4 .63 2. 473 .2 47 0 20 .66 9.339.324 2 41. 563 . 474 .3 67 24 .11 4. 61 6 .353 17 . 000 .63 5 .72 8 0 11 .090. 3 76 .4 91 52.205 .62 8. 572 2 .68 0.999 .64 054 .18 1.8 31. 884 70 4 .79 6. 328 264 .0 06. 374 . 16 9 5 46. 984.0 97. 19 5 ... 3. Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/ 06/ 2 013 của Công ty con Công ty Cổ phần Sông Đà 70 2. 4. Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán kết thúc ngày ngày 30/ 06/ 2 013 của Công ty ... 57. 3 91. 1 31 8 .6 91. 4 41. 592 10 .883 . 16 1. 068 1. 545. 875 .60 6 21. 17 7 . 869 .3 97 Số cuối năm 12 .18 5.394.504 283.948.908.985 79 . 9 76 .79 3 .15 0 1. 599 .70 9 .64 4 377 . 71 0.8 06. 283Hao mòn TSCĐSố đầu năm 5. 865 . 813 . 374 17 7 .5 96. 592.095...
 • 26
 • 579
 • 0
công ty cổ phần sông đà 7 bảng cân đối kế toán quý 2 năm 2013 báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính kỳ kế toán từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013

công ty cổ phần sông đà 7 bảng cân đối kế toán quý 2 năm 2013 báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính kỳ kế toán từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013

... Someco Sông Đà 17 8 . 325 3 .6 87. 26 5 . 26 8 1. 0 87. 7 82. 500 (2. 599.4 82 . 76 8) Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 2 17 9 .77 0 1 .79 8 .77 8. 62 0 1. 168 .505.000 ( 63 0. 27 3 . 62 0 ) Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 10 21 .60 0 458 .77 3.4 87 ... 30. 4 42. 323 .6 02 30 2. 403. 8 26 . 26 0 8 .78 3.9 82. 0 81 31 32 33 10 6. 67 9 .77 9 . 76 3 21 6 .19 3. 810 .85334 (1 07. 18 9 . 76 2. 0 06) (22 0. 323 .889 .28 1) 35 36 40 (509.9 82. 243) (4 .13 0. 078 . 428 )50 1. 920 .75 9.9 97 (3.434.590.4 42) 60 2 .77 8 .63 8. 468 ... 3 .6 87. 26 5 . 26 8 3 .6 87. 26 5 . 26 8 Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 6 (*) 27 4 .8 32 27 4 .8 32 4.9 92. 534 .22 5 4.9 92. 534 .22 5 Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 10 (*) 26 .10 0 26 .10 0 458 .77 3.4 87 458 .77 3.4 87 Công ty CP Sông...
 • 23
 • 551
 • 0
Báo cáo nhóm chuyên đề nội dung các hoạt động SDHL và BTNL

Báo cáo nhóm chuyên đề nội dung các hoạt động SDHL BTNL

... BÁO CÁO NHÓM Chuyên đề: Nội dung các hoạt động SDHL BTNL Nhóm 6_C8QLNL1.Nguyễn Thị Vân : 92.Phùng Thị Thanh Tâm : 83.Giáp ... lượng hóa thạch hiện nayPHẦN 2: NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG SDHL & BTNL 2.1 Khái niệm về sử dụng hợp lý bảo tồn năng lượng2.2 Nội dung công tác sử dụng hơp lý bảo tồn năng lượngPHẦN 1: SƠ ... NAYPHẦN 2: NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG SDHL BTNL 2.1 KHÁI NIỆM VỀ SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNGSử dụng hợp lý bảo tồn năng lượng có nghĩa là giảm bớt năng lượng sử dụng bằng cách loại...
 • 26
 • 1,206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tieu luan phan tich noi dung cac hop dong bao hiemchuyên đề nội dung chính sách thuế tncn hiện hànhbáo cáo về vấn đề sức khỏe tại cộng đồngmối quan hệ giữa các nội dung của hoạt động phòng ngừa tôi phạm tệ nạn xã hộiviet mot doan van khoang 5 cau noi ve cac hoat dong cua hoc sinh trong gio ra choi o san truong em neu tac dung cua tung dau phay duoc dung trong doan vanmạng nôi dung mạng hoạt động chủ dề quê hương dất nước trong khung khối láNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ